Chế độ nghỉ hưu sớm của giáo viên theo quy định mới nhất?

Chế độ nghỉ hưu sớm của giáo viên là gì?  Điều kiện để giáo viên về nghỉ hưu trước tuổi bao gồm những gì? Chế độ cho giáo viên về nghỉ hưu trước tuổi được quy định ra sao? v.v… Bài viết sau đây của  Tổng đài pháp luật sẽ giải đáp hết tất cả những thắc mắc vừa nêu trên. Để được chúng tôi tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất vui lòng liên hệ qua số hotline sau đây 1900.6174. Mọi ý kiến đóng góp và sự tin tưởng của các bạn là niềm vui và là động lực cố gắng của chúng tôi.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí mọi thắc mắc cần được giải đáp? Gọi ngay: 1900.6174

Điều kiện để giáo viên về nghỉ hưu trước tuổi bao gồm những gì?

 

Theo như quy định tại Điều 169 của Bộ luật lao động 2019, giáo viên có thể về hưu trước tuổi nếu thuộc những trường hợp sau đây:

Nghỉ hưu trước tuổi nếu giáo viên làm việc ở những vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở những có phụ cấp khu vực hế số 0,7 trở lên trước 01/01/2021.

che-do-nghi-huu-som-cua-giao-vien-2

Trường hợp giáo viên bị suy giảm khả năng lao động từ 61% cho đến 81% được về hưu khi đã đủ 55 tuổi 06 tháng đối với nam và 50 tuổi 08 tháng đối với nữ.

Trường hợp giáo viên đã bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì tuổi nghỉ hưu sẽ được tính đủ 50 tuổi 06 tháng đối với nam và 45 tuổi 08 tháng đối với nữ.

Như vậy những giáo viên đủ tuổi theo như quy định trên, đã đủ đóng 20 năm BHXH trở lên thì sẽ được xét nghỉ hưu và hưởng lương hưu (căn cứ dựa vào quy định khoản 1, Điều 219 của Bộ luật lao động 2019).

>>>Luật sư tư vấn miễn phí chế độ nghỉ hưu sớm của giáo viên ? Gọi ngay: 1900.6174

Chế độ cho giáo viên nghỉ hưu trước tuổi

 

Chế độ cho giáo viên nghỉ hưu trước tuổi sẽ được chia thành 2 trường hợp là thuộc diện tinh giản biên chế và không thuộc diện tinh giản biên chế, cụ thể như sau:

>>>Luật sư tư vấn miễn phí điều kiện nghỉ hưu sớm của giáo viên ? Gọi ngay: 1900.6174

Chế độ nghỉ hưu sớm đối với giáo viên thuộc diện tinh giản biên chế

 

Căn cứ dựa vào các nội dung quy định tại Điều 8 của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về các chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 108/2014/NĐ-CP, chế độ về hưu sớm cho giáo viên trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế sẽ được chia theo nhóm độ tuổi như sau:

Giáo viên nam tuổi từ đủ 50 – đủ 53 tuổi, giáo viên nữ đủ 45 đến đủ 48 tuổi

Trường hợp này, các giáo viên thuộc diện tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và đã có tối thiểu 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó phải có ít nhất 15 năm làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì được hưởng chế độ hưu trí sớm hoặc là những người lao động có từ 15 năm làm việc trở lên ở các khu vực có trợ cấp tối thiểu là 0.7. Các chế độ hưu trí trước tuổi được hưởng trong trường hợp này bao gồm:

– Toàn bộ các quyền lợi, chế độ hưu trí theo như quy định của Luật bảo hiểm xã hội;

– Lương hưu được hưởng đầy đủ và không bị trừ tỷ lệ về hưu sớm;

– Căn cứ dựa vào độ tuổi về hưu đúng theo như quy định của luật bảo hiểm xã hội, mỗi năm về hưu sớm thì người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương;

– 20 năm đầu người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ sẽ được hưởng trợ cấp thêm 5 tháng tiền lương, sau đó cứ thêm 1 năm thì sẽ được hưởng thêm 0.5 tháng tiền lương tham gia Bảo hiểm.

– Giáo viên nam tuổi từ đủ 55 đến đủ 58 tuổi, giáo viên nữ tuổi đủ 50 đến đủ 53

che-do-nghi-huu-som-cua-giao-vien-3

Giáo viên thuộc diện tinh giản biên chế theo như quy định tại Điều 6 của Nghị định 108/2014/NĐ-CP, có độ tuổi đáp ứng điều kiện theo quy định và có tối thiểu là 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội thì sẽ được hưởng chế độ về hưu sớm. Chế độ được hưởng sẽ bao gồm những nội dung sau:

– Chế độ hưu trí đầy đủ theo như quy định của Luật bảo hiểm xã hội;

– Lương hưu được hưởng đầy đủ và không bị trừ đi tỷ lệ về phần trăm vì về hưu trước tuổi;

– Người lao động sẽ được trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương đối với mỗi năm về hưu sớm so với độ tuổi đã quy định nghỉ hưu của Luật bảo hiểm xã hội;

– 20 năm đầu đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thì sẽ được trợ cấp tương ứng 5 tháng lương, mỗi năm về sau sẽ hưởng thêm ½ tháng lương.

– Giáo viên nam tuổi từ trên 53 đến dưới 55, giáo viên nữ trên 48 đến dưới 50

– Điều kiện để các giáo viên được hưởng hưu sớm trong nhóm tuổi này là phải thuộc diện tinh giản biên chế đó là phải có tối thiểu 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội, từng có ít nhất là 15 năm làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ở tại các khu vực có hệ số phụ cấp từ 0.7 trở lên thì người lao động sẽ được hưởng đầy đủ chế độ nghỉ hưu theo như quy định của Luật bảo hiểm xã hội, tiền lương hưu sẽ không bị trừ vì về hưu sớm.

– Giáo viên nam tuổi từ trên 58 cho đến dưới 60, giáo viên nữ tuổi từ trên 53 cho đến dưới 55 tuổi

– Đối tượng giáo viên thuộc chính sách tinh giản biên chế theo như quy định tại Điều 6 của Nghị định 108/2014/NĐ-CP và có ít nhất là 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ được hưởng đầy đủ chế độ hưu trí theo như quy định. Lương hưu sẽ không bị trừ phần trăm vì nghỉ hưu trước tuổi.

>>Xem thêm: Năm 2023, giáo viên nghỉ thai sản có được hưởng lương không?

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với giáo viên không thuộc diện tinh giản biên chế

 

Theo như Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định tuổi nghỉ hưu của giáo viên cũng giống như các lao động khác là nam sẽ đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi. Tuy nhiên, trong một số các trường hợp đặc biệt dưới đây, giáo viên có thể nghỉ hưu trước tuổi, cụ thể là:

Đối với mức hưởng lương hưu đối với chế độ hưu trí trước tuổi căn cứ dựa vào Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, các giáo viên sẽ đáp ứng điều kiện ở trên được nghỉ hưu sớm và sẽ được hưởng lương hưu tính bằng 45% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội theo như quy định dưới đây:

– Đối với lao động nam, những người nghỉ hưu từ 2022 trở đi sẽ là 19 năm. Với những năm đóng bảo hiểm xã hội còn lại thì cứ mỗi năm sẽ được tính thêm 2% (nhưng không quá 75%);

– Đối với lao động nữ tỷ lệ lương hưu 45% sẽ là tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, những năm đóng bảo hiểm xã hội còn lại thì mỗi năm sẽ được tính thêm 2% (nhưng không quá 75%).

>>>Luật sư tư vấn miễn phí chế độ nghỉ hưu của giáo viên không thuộc diện tinh giản biên chế ? Gọi ngay: 1900.6174

Thủ tục giáo viên về hưu trước tuổi bao gồm những bước gì?

 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ cần thiết đầy đủ và hợp lệ theo quy định;

Bước 2: Nộp hồ sơ cho các cơ quan bảo hiểm xã hội

– Đối với những người đang đóng bảo hiểm xã hội: Người sử dụng lao động cần phải nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi mà mình đang đóng bảo hiểm xã hội.

– Các trường hợp khác sẽ nộp cho các cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc cấp tỉnh nơi người lao động đang cư trú.
Thời hạn nộp sẽ là trong 30 ngày kể từ thời điểm người lao động được hưởng lương hưu.

che-do-nghi-huu-som-cua-giao-vien-4

Bước 3: Nhận lương hưu. Lương hưu thì chỉ được chi trả theo một trong các cách sau: Thông qua số tài khoản cá nhân, qua dịch vụ bưu chính công ích, thông qua những người được ủy quyền hợp pháp.

Thời gian giải quyết tối đa sẽ là 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đủ các hồ sơ theo quy định.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí thủ tục giáo viên về hưu trước tuổi ? Gọi ngay: 1900.6174

Nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng lương hưu hay không

 

Hầu hết, các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi đều sẽ bị trừ tỷ lệ hưởng lương với mức 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. Tuy nhiên, có những trường hợp cho phép các cán bộ, công chức, người lao động nghỉ hưu trước tuổi mà vẫn hưởng được đủ lương hưu.

Thứ nhất, đó là những người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu ở các điều kiện bình thường và có đủ 15 năm làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc là công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nằm trong danh mục theo như quy định của Bộ lao động, Thương Binh và xã hội, hoặc khu vực có hệ số phụ cấp khu vực ít nhất bằng 0.7.

Thứ hai, là những người lao động có tuổi thấp hơn tối đa là 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu ở các điều kiện bình thường và có ít nhất 15 năm làm các công việc khai thác than trong hầm mỏ.

Thứ ba, Người đang bị nhiễm HIV do tại nạn nghề nghiệp trong khi thực hiện công việc được giao.

Thứ tư, đối tượng là các cán bộ, công chức, viên chức nằm trong diện tinh giảm biên chế hưởng chính sách về hưu trước tuổi.

Thứ năm, là những người lao động có đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng về lao động mà tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ trên 06 tháng thì sẽ không bị giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Trên đây là toàn bộ những thông tin về “Chế độ nghỉ hưu sớm của giáo viên” đã được chúng tôi tìm hiểu, tổng hợp để gửi đến các bạn, cụ thể quy định của pháp luật về điều kiện để giáo viên về nghỉ hưu trước tuổi bao gồm những gì? Chế độ cho giáo viên về nghỉ hưu trước tuổi được quy định ra sao? v.v…

>Xem thêm: Giáo viên sinh con thứ 3 có được hưởng chế độ thai sản không?

Nếu như còn thắc mắc nào liên quan đến các vấn đề trên xin mời quý bạn đọc tiếp tục gửi câu hỏi về cho chúng tôi hoặc liên hệ số hotline sau đây 1900.6174 của Tổng đài pháp luật để được hỗ trợ một cách nhanh nhất có thể. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự tin tưởng cũng như các ý kiến đóng góp của quý bạn đọc trong tương lai.

 

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

 

  19006174