Chỉ thị 03/2008/CT-UBND về tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tháng hành động vì trẻ em, hoạt động hè và ngày Gia đình Việt Nam 28/6 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———
Số: 03/2008/CT-UBND Bến Tre, ngày 22 tháng 4 năm 2008

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6, THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM, HOẠT ĐỘNG HÈ VÀ NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6

Sau 2 năm thực hiện Chương trình hành động Vì trẻ em của tỉnh giai đoạn 2006 – 2010, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tiếp tục được các các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân quan tâm. Nhìn chung, chất lượng cuộc sống của đại đa số trẻ em đã được cải thiện nhiều mặt, thông qua các chỉ số về sức khỏe, giáo dục, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho mọi trẻ em, nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, chất lượng cuộc sống của đại đa số trẻ em nhìn chung có được nâng lên, nhưng đi vào thực chất thì chưa đồng đều, vẫn còn một vài địa phương, một số ngành, đơn vị hay từng gia đình chưa thật sự quan tâm một cách đúng mức, chưa nhận thức hết về quyền trẻ em và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, từ đó chưa tạo được nhiều sân chơi giải trí lành mạnh và an toàn cho trẻ em. Nạn bạo hành trong gia đình; tai nạn thương tích; trẻ em bị xâm hại, nhất là đối với trẻ em gái xảy ra ngày càng nhiều và đang có chiều hướng gia tăng, môi trường chưa an toàn.

Năm 2008, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tháng hành động Vì trẻ em và hoạt động hè với chủ đề: “Xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng cho mọi trẻ em” và “An toàn để trẻ em sống và phát triển”.

– Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: “Vì một mái ấm gia đình không có bạo lực”.

Để tiếp tục thực hiện tốt ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tháng hành động Vì trẻ em và hoạt động hè năm 2008; Chương trình hành động vì trẻ em của tỉnh giai đoạn 2006-2010, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh triển khai thực hiện tốt những công việc cụ thể sau đây:

1.Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và ngày Gia đình Việt Nam. Cụ thể là:

– Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

– Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 – 2010;

– Quyết định số 65/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học và trẻ em nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng giai đoạn 2005 – 2010”;

– Chỉ thị số 197-CT/TƯ ngày 19 tháng 3 năm 1960 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác thiếu niên nhi đồng;

– Các mục tiêu của Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006 – 2010 và Chương trình hành động Vì trẻ em của ngành, địa phương mình;

– Tăng cường tuyên truyền vai trò quan trọng của gia đình trong xã hội ngày nay, nét đẹp của gia đình truyền thống, nêu gương tốt về các gia đình, chăm sóc người cao tuổi và nuôi dạy trẻ em bằng nhiều hình thức thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

2.Trong tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, các cấp, các ngành, đoàn thể cần tạo mọi điều kiện tốt nhất nhằm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu và các quyền cơ bản của trẻ em, ngặn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại. Xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện về mọi mặt, có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Phát động các cao trào rộng rãi trong nhân dân chăm lo cho trẻ em như: thăm hỏi, tặng quà, đỡ đầu nhận nuôi con nuôi, họp mặt “Những người con hiếu thảo, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, những gia đình tiêu biểu, điển hình tiên tiến, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”…

3.Sở Lao động – Thương binh và xã hội, Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt tháng hành động Vì trẻ em, ngày Gia đình Việt Nam và kế hoạch hoạt động hè 2008 thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa vui chơi giải trí bổ ích dành cho trẻ em: hội thi tiếng hát Hoa phượng đỏ, hội thi kể chuyện sách hè, họp mặt gia đình tiên tiến, các hội thi thể thao, các hoạt động cắm trại, tham quan tìm hiểu các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước…

a) Phát động cuộc vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em các cấp và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn quỹ. Phát động cuộc vận động 1 ngày công vì trẻ thơ trong cán bộ, công nhân, viên chức lao động. Đối với cấp huyện, thị trích 20% đóng góp cho quỹ bảo trợ trẻ em huyện, thị do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thị quản lý. Phấn đấu đạt 100% các huyện, thị và cơ sở thành lập quỹ bảo trợ trẻ em theo Điều 39 của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi năm 2004).

b) Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh, các Trung tâm Văn hóa huyện, thị xã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu đất nước và con người Bến Tre. Tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, mở các lớp bồi dưỡng năng khiếu như: hát – múa, nhạc, họa, vi tính,… dành cho các em thiếu nhi trong dịp hè.

4.Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh:

a) Triển khai và hướng dẫn các huyện, thị xây dựng các đề án thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 – 2010. Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Triển khai thực hiện Thông Tư liên tịch số 16/2005/TTLT/BTC-UBDSGĐ&TE-BLĐTB&XH ngày 03 tháng 3 năm 2005 giữa Bộ Tài chính, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg.

b) Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể theo dõi, giám sát và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm quyền trẻ em, hướng dẫn và động viên cơ sở tiếp tục duy trì, thường xuyên thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng của chương trình, phát hiện sớm các trường hợp trẻ bị bệnh tật, trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi, …để tạo điều kiện giúp đỡ kịp thời.

c) Nâng cao chất lượng nội dung hoạt động của Câu lạc bộ trẻ em đường phố, Trung tâm Mái Ấm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị bỏ rơi.

d) Củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng của phóng viên cho Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ.

5.Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục học tập quán triệt Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư TW Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tổ chức những hoạt động thiết thực nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng gia đình văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” nhằm tiến tới xây dựng gia đình Việt Nam theo chuẩn mực “Ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững”.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Ðào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tốt hội thao học sinh hè và giải bóng đá dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tổ chức các lớp phổ cập bơi để phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

6.Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch quản lý tốt việc dạy thêm, học thêm, việc vui chơi giải trí của trẻ em trong và ngoài nhà trường. Phát động phong trào tặng dụng cụ học tập, sách giáo khoa cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa. Chú trọng đến các điều kiện để phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, đặc biệt là ở các huyện Thạnh Phú, Bình Đại, Ba Tri. Tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương gắn kết hoạt động hè với chiến dịch Mùa hè xanh của sinh viên tình nguyện để các hoạt động đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tốt các cuộc thi cho các em học sinh và đội viên năm 2008.

7.Ðề nghị Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn thị xã. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã có nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 đồng loạt trên toàn địa bàn.

8.Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ – Lao động Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban Chỉ đạo hè) có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị triển khai lễ phát động tháng hành động Vì trẻ em (vào ngày 15 tháng 5 năm 2008), kế hoạch giám sát, kiểm tra, tổng kết các hoạt động tháng hành động Vì trẻ em, ngày Gia đình Việt Nam và hoạt động hè năm 2008. Yêu cầu kế hoạch thực hiện phải được triển khai đến tận cơ sở xã, phường, trường học ngay trong dịp tổng kết năm học 2007 – 2008.

9.Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chủ trì phối hợp Ban Chỉ đạo hè và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có định mức chi cho toàn bộ các hoạt động hè, tháng hành động Vì trẻ em và ngày Gia đình Việt Nam 28/6; đồng thời tiến hành sơ kết Chương trình hành động Vì trẻ em năm 2006 – 2008 giai đoạn 2006 – 2010.

Hàng tháng Ban Chỉ đạo hoạt động hè các cấp họp đánh giá việc thực hiện chỉ thị, phản ánh những khó khăn vướng mắc về Ban Chỉ đạo hoạt động hè của tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) từ ngày 01 đến ngày 05 mỗi tháng. Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tổ chức tổng kết báo cáo tình hình về Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy vào ngày 15 hàng tháng đồng thời sẽ tổ chức tổng kết khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị này.

Trên đây là chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tháng hành động Vì trẻ em, ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và hoạt động hè 2008. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh sớm triển khai thực hiện để đạt kết quả tốt.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2008./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Thành Hạo

  19006174