time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Chỉ thị 04/CT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và hội nghị các nhà lãnh đạo APEC14

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Số: 04/2006/CT-BBCVT Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2006

CHỈ THỊ

VỀ ĐẢM BẢO THÔNG TIN LIÊN LẠC PHỤC VỤ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ X CỦA ĐẢNG VÀ HỘI NGHỊ CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO APEC 14

Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC14 sẽ được tổ chức vào tháng 4 và tháng 11 năm 2006. Đây là những sự kiện trọng đại, nổi bật trong đời sống chính trị – xã hội của Đảng, Nhà nước và của nhân dân ta trong năm 2006, khẳng định và củng cố vị thế của nước ta trong đời sống chính trị quốc tế và khu vực. Để đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC14, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, Internet thực hiện tốt những công việc trọng tâm sau:

1.Chủ động phối hợp với các Tiểu ban chuyên môn của Ban tổ chức hội nghị và các cơ quan, đơn vị có liên quan để xây dựng, tổ chức mạng lưới, dịch vụ bưu chính, viễn thông và truyền thông phục vụ tốt việc tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC14; đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ Đại hội, Hội nghị và các hoạt động của năm APEC 2006.

2.Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, điều chỉnh hợp lý thiết bị, mạng lưới để nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, Internet và truyền thông; bố trí đủ kênh luồng và dự phòng cho các hướng liên lạc có lưu lượng lớn, quan trọng; có phương án phân tải đảm bảo lưu thoát lưu lượng không gây nghẽn mạng, dịch vụ viễn thông nhằm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu thông tin truyền thông phục vụ công tác an ninh quốc phòng, phục vụ cho phát thanh truyền hình trực tiếp các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và phục vụ các đại biểu tham dự hội nghị, các hãng thông tấn, phóng viên hoạt động báo chí trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng X, Hội nghị APEC14 và các hoạt động của năm APEC 2006.

3.Tổ chức và thực hiện nghiêm chỉnh chế độ trực lãnh đạo, trực điều hành, ứng cứu thông tin liên tục 24 giờ/ngày suốt thời gian trước, trong và sau ngày diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC14; Tăng cường công tác đo thử, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thiết bị mạng lưới, dịch vụ viễn thông, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện kỹ thuật và phương án xử lý, ứng cứu các tình huống, sự cố về mạng lưới dịch vụ; không để xảy ra gián đoạn thông tin liên lạc. Khi mạng lưới, dịch vụ thông tin truyền thông phục vụ Đại hội Đảng X và Hội nghị APEC14 bị tin tặc xâm nhập gây sự cố, phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng an ninh có biện pháp khắc phục kịp thời, không để ảnh hưởng đến việc truyền tin của các đại biểu, các hãng thông tấn và nhà báo tham dự và đưa tin về Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC14.

4.Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong khai thác dịch vụ bưu chính; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, thiết bị, phương tiện để khai thác, chuyển phát an toàn ấn phẩm, bưu kiện, công điện, điện văn phục vụ Đại hội Đảng X và Hội nghị APEC 14; xây dựng và triển khai các phương án xử lý đối với những trường hợp mất, thất lạc các ấn phẩm, bưu kiện, công điện, điện văn phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC14.

5.Tổ chức phổ biến quán triệt đến tất cả cán bộ, công nhân viên chức để nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ các sự kiện chính trị trong đại này của đất nước và để đề cao ý thức cảnh giác nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi lợi dụng mạng lưới bưu chính, viễn thông và Internet để gửi và phát tán ấn phẩm, thư, bưu phẩm, bưu kiện có nội dung trái pháp luật, phản động, kích động, lôi kéo phần tử xấu chống phá Đại hội Đảng X và Hội nghị APEC14.

6.Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có diễn ra các hoạt động của Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC14, Sở Bưu chính Viễn thông cần chủ động đề xuất, tham mưu cho Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo và hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và Internet trên địa bàn đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các hoạt động của Đại hội Đảng X, của Hội nghị APEC14 và chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong thời gian diễn ra hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và Internet tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Bưu chính Viễn thông.

Vụ Viễn thông, Vụ Bưu chính có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo kết quả lên Bộ trưởng.

BỘ TRƯỞNG

 

Đỗ Trung Tá

Rate this post
  1900633705