Chỉ thị 04/CT-UBND chống lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè đảm bảo trật tự an toàn giao thông Thanh Hóa 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 04/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHỐNG LẤN CHIẾM LÒNG LỀ ĐƯỜNG, VỈA HÈ, ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Hiện nay tại thành phố Thanh Hóa, các thị xã, thị trấn, thị tứ, các trung tâm dân cư trong nông thôn, tình hình vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông làm cản trở giao thông, dẫn đến nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông và trật tự đô thị nhưng chưa được các cấp chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo đúng mức.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác quản lý lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông góp phần xây dựng văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tập trung triển khai thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chức năng, các xã, phường, thị trấn:

– Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, cấp phép xây dựng trong đô thị; tăng cường công tác quản lý lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; căn cứ tình hình thực tế để tổ chức, bố trí các khu vực kinh doanh buôn bán, khu vực dừng đỗ xe, bãi đỗ xe, các khu giải trí, dịch vụ thương mại,… một cách hợp lý, không làm phát sinh nguy cơ lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông.

– Thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; kiên quyết giải tỏa việc họp chợ, kinh doanh buôn bán, để vật liệu xây dựng, rửa xe, trông giữ xe ô tô, xe máy, dựng rạp tổ chức đám cưới, đám tang, tổ chức sự kiện, dừng đỗ xe trên lòng lề đường, vỉa hè không đúng quy định.

– Tổ chức tháo dỡ mái che, biển quảng cáo sai quy định ảnh hưởng đến trật tự đô thị, an toàn giao thông, làm mất mỹ quan đô thị. Bố trí, hướng dẫn việc dừng đỗ xe, nhất là tại các cổng trường học, bệnh viện, trung tâm văn hóa, các chợ, trung tâm thương mại,… đảm bảo tránh ùn tắc và gây mất trật tự an toàn giao thông.

– Chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan để chỉ đạo các phòng ban chức năng, các xã, phường, thị trấn thực hiện các biện pháp bảo đảm xử lý triệt để các vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (kể cả biện pháp cưỡng chế).

– Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự đô thị, quản lý và sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông theo quy định, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh bằng cách lồng ghép vào trong các buổi họp, sơ kết, tổng kết, trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương.

– Có quy định gắn trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để xảy ra tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè gây ách tắc giao thông, làm mất trật tự đô thị, an toàn giao thông tại địa phương mình.

– Trong thời gian trước Tết nguyên đán Bính Thân lựa chọn một số trọng điểm cần phải thực hiện ngay việc giải tỏa lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (các trung tâm, các trục đường, các khu vực chợ thường xảy ra ùn tắc, gây tai nạn giao thông) để tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm trước ngày 30 tháng 01 năm 2016.

2. Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh.

– Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; mở các đợt cao điểm ra quân, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh buôn bán, họp chợ, rửa xe, trông giữ xe, dừng đỗ phương tiện,… trái quy định gây cản trở giao thông; mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

– Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến đường mới được đầu tư nâng cấp, cải tạo nhằm kiểm soát, không để tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống Thanh Hóa.

Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị khi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phải đảm bảo trật tự đô thị, đảm bảo các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Tăng thời lượng và nâng cao chất lượng các chuyên mục, chương trình để tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị và thông tin kịp thời nội dung của Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể cấp tỉnh.

– Tích cực hưởng ứng, tham gia, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, quản lý và sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông theo quy định.

– Phối hợp vận động các cơ quan, đơn vị, hội viên, đoàn viên, sinh viên, học sinh, cán bộ công nhân viên, người lao động và nhân dân gương mẫu chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng lòng lề đường, vỉa hè; lồng ghép tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện.

– Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, Ban ngành, đoàn thể nghiêm túc quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này đạt hiệu quả cao nhất đảm bảo đường thông, hè thoáng góp phần xây dựng văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện cụ thể như sau:

+ Từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2016: Tập trung tuyên truyền để nhân dân tự tháo dỡ, dẹp bỏ các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè gây cản trở giao thông. UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, xử lý các trọng điểm lấn chiếm lòng, lề đường vi phạm hành lang an toàn giao thông do huyện lựa chọn.

+ Từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 năm 2016 ra quân đồng loạt tổ chức vận động tự giải tỏa và cưỡng chế (đối với các đối tượng không tự giác tự giải tỏa) các vi phạm sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông trái quy định gây cản trở giao thông; mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.

– Sở Giao thông vận tải là cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các địa phương, đơn vị cụ thể về hành lang an toàn đường bộ theo quy định; khẩn trương tổ chức cắm mốc giới theo dự án được duyệt để tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị quản lý hành lang an toàn giao thông, chống tái lấn chiếm; thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị này; công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông đô thị, vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết, khắc phục kịp thời các sự cố, vướng mắc xảy ra.

– Hàng quý, 6 tháng, cuối năm và kết thúc đợt cao điểm các địa phương, đơn vị tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp. Giao Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
– TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);

– Các Ban của Tỉnh ủy; (để chỉ đạo)
– Ủy ban MTTQ tỉnh T.Hóa; (để chỉ đạo)
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; (để chỉ đạo)
– Ban ATGT tỉnh; (để chỉ đạo)
– Bí thư huyện, thị, thành ủy; (để chỉ đạo)
– Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; (để chỉ đạo)
– Các đoàn thể cấp tỉnh; (để chỉ đạo)
– Các ngành thành viên Ban ATGT tỉnh; (để thực hiện);
– Ban ATGT các huyện, thị xã, t.phố; (để thực hiện)
– Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; (để thực hiện)
– Báo Thanh Hóa; (để thực hiện)
– Báo Văn hóa và Đời sống TH; (để thực hiện)
– Lưu: VT, CN.

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Đình Xứng

  19006174