time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Chỉ thị 08/2002/CT-UB triển khai chiến dịch Quốc gia tiêm nhắc lại Vacxin Sởi do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

SỐ: 08/2002/CT-UB

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2002

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH QUỐC GIA TIÊM NHẮC LẠI VACXIN SỞI CHO TRẺ EM TỪ 9 THÁNG ĐẾN 10 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG THÁNG 3 NĂM 2002

Trong các ngày từ 5 đến 10/12/2002, thành phố Hà Nội đã tổ chức tiêm nhắc lại liều 2 vacxin phòng bệnh sởi cho trẻ em từ 9 tháng đến 12 tuổi, đảm bảo chất lượng, an toàn và đạt tỷ lệ trên 95,5% trẻ em trong diện tuổi được tiêm chủng. Do vậy, trong năm 2001, số bệnh nhân sởi trên địa bàn Hà Nội đã giảm 96,6% so với năm 2000. Tuy nhiên, đó chỉ là chiến dịch thí điểm trên quy mô thành phố nên hiện nay đã có dấu hiệu bệnh sởi có thể xâm nhập vào Hà Nội từ các tỉnh lân cận.

Thực hiện Chỉ thị số 17/2001/CT-TTg ngày 20/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai chiến dịch Quốc gia tiêm nhắc lại vacxin phòng bệnh sởi cho trẻ em từ 9 tháng đến 10 tuổi trong năm 2002, đồng thời, để duy trì kết quả khống chế bệnh sởi và tiến tới loại trừ bệnh sởi vào năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ thị:

1. Giao Sở Y tế ( làm cơ quan thường trực) xây dựng kế hoạch chi tiết và chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức triển khai Chiến dịch nhanh gọn trong thời gian 6 ngày từ 26 đến 31/3/2002, đảm bảo chất lượng và an toàn, không để xảy ra tai biến; Đạt chỉ tiêu trên 99% trẻ em từ 9 tháng đến 10 tuổi được tiêm vacxin phòng bệnh sởi.

2. Sở Tài chính Vật giá đảm bảo cung cấp đủ, kịp thời kinh phí phục vụ chiến dịch và hướng dẫn cơ quan tài chính quận, huyện đảm bảo ngân sách để các địa phương triển khai Chiến dịch.

3. Sở Văn hóa và Thông tin hướng dẫn các quận, huyện, xã, phường tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân góp phần làm cho Chiến dịch tiêm vacxin sởi của Thành phố đạt kết quả.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và đào tạo quận, huyện, các trường học phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tổ chức tốt công tác điều tra đối tượng và tiêm vacxin phòng bệnh sởi cho các cháu tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo và các trường tiểu học, đồng thời tham gia chỉ đạo, kiểm tra Chiến dịch tiêm phòng.

5. UBND quận, huyện tập trung chỉ đạo các nội dung sau:

– Chỉ đạo Trung tâm Y tế quận, huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Chiến dịch.

– Chỉ đạo các Phòng, Ban, Đoàn thể liên quan có kế hoạch cụ thể tham gia kiểm tra, giám sát công tác tổ chức Chiến dịch và tạo điều kiện (nhân lực, vật lực, tài lực…) để Chiến dịch tiêm chủng đạt kết quả.

– Chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của Chiến dịch.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh, Hội chữ Thập đỏ Thành phố, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Thành phố động viên các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia Chiến dịch; Phối hợp hỗ trợ, kiểm tra trong đợt Chiến dịch theo phân công của đơn vị thường trực.

UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố ( qua Sở Y tế ) sau khi kết thúc Chiến dịch.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Quốc Triệu

Rate this post
  1900633705