Chỉ thị 12/CT-UBND về tăng cường quản lý trò chơi trực tuyến (game online) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 12/CT-UBND

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 6 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TRÒ CHƠI TRỰC TUYẾN (GAME ONLINE) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Những năm qua, trong xu thế phát triển Internet Việt Nam nói chung, Internet trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói riêng đã có bước phát triển nhanh và tác động tốt tới nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội của Tỉnh, bước đầu mang lại những hiệu quả to lớn, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện chính sách mở cửa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước ta.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, nhiều dịch vụ giải trí trên mạng ra đời với nhiều loại hình đa dạng và phong phú;trong đó, dịch vụ giải trí bằng hình thức trò chơi trực tuyến (game online)phát triển mạnh và cuốn hút nhiều đối tượng tham gia, có tác dụng tích cực giúp người chơi rèn luyện kỹ năng tin học, tìm hiểu văn hóa giữa các vùng miền và cầu nối giao lưu, học hỏi lẫn nhau, phát huy trí tuệ cho các thành viên trong cộng đồng người chơi. Tuy nhiên, do tốc độ phát triển nhanh, nhiều công ty giải trí xuất bản nhiều trò chơi với nội dung không phù hợp với văn hóa, đạo đức,phong tục, tập quán của Việt Nam đã làm ảnh hưởng đến tư tưởng của một bộ phận không nhỏ cộng đồng người chơi game, đặc biệt là giới trẻ. Hiện tượng học sinh bỏ học chơi game và lối sống buông thả, bạo lực học đường có chiều hướng gia tăng; nhiều đại lý, đơn vị cung cấp dịch vụ game online chỉ vì lợi nhuận đã bất chấp tác hại, hoạt động vi phạm các quy định của pháp luật.

Nhằm tăng cường quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và game online của các đại lý, điểm truy nhập Internet công cộng theo đúng các quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2009 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng; Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/6/2006 về quản lý trò chơi trực tuyến (game online), Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ thị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh Internet, game online trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp, bán lại dịch vụ, các đại lý Internet, game online đảm bảo thự chiện các qui định của Nhà nước về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet game online. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động game online để có biện pháp ngăn ngừa và xử lý nghiêm đúng quy định của pháp luật.

b) Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Internet, game online.

c) Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, các đại lý, điểm truy nhập Internet công cộng và người sử dụng theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ;Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCAvà các quy định hiện hành.

d) Thành lập Đoàn thanh tra hoặc tham mưu cho UBNDTỉnh thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thực hiện việc thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất, xử lý các vi phạm về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, game online theo quy định của pháp luật.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet,trò chơi trực tuyến bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý, cung cấp các tác phẩm văn hóa, thuần phong mỹ tục trên mạng Internet trong các trò chơi trực tuyến.

b) Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về những lĩnh vực thuộc thẩm quyền đối với hoạt động quản lý Internet và game online.

c) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thanh tra các nội dung về bản quyền tác giả, tác phẩm trong hoạt động quản lý, cung cấp, khai thác các tác phẩm văn hóa thông tin trên Internet và trong game online.

d) Tăng cường các điểm văn hoá phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh cho đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh.

3. Công an Tỉnh:

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với phòng, ban chức năng của UBND huyện,thị xã, thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động của các đại lý Internet, game online trên địa bàn quản lý. Thự chiện công tác phòng, chống và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, game online trên địa bàn, đảm bảo an toàn trên lĩnh vực an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

a) Phổ biến, tham gia hướng dẫn sử dụng dịch vụ Internet cho thanh niên, học sinh, phụ huynh theo đúng quy định; chủ động theo dõi, phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện các đại lý gần trường học vi phạm về quản lý và sử dụng Internet, game online, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý.

b) Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường,tăng cường quản lý học sinh, sinh viên trong thời gian ở trường và thời gian nhành; tuyên truyền nâng cao ý thức và trách nhiệm của học sinh trong khai thác,sử dụng Internet và game online. Trong đó, cần tập trung chỉ đạo:

– Các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh soát, quản lý chặt chẽ học sinh, nắm chắc đối tượng học sinh cá biệt thường xuyên chơi game để có biện pháp giáo dục phù hợp, kịp thời thông báo đến phụ huynh những học sinh thường xuyên bỏ học, nghỉ tiết học không có lý do chính đáng hoặc không có giấy xin phép của phụ huynh. Trường hợp cá biệt cần thẩm định giấy xin phép, tránh trường hợp mượn người làm đơn thay phụ huynh.

– Giáo viên tổ chức dạy thêm: phải gởi danh sách học sinh học thêm, thời gian học sinh học thêm đến hiệu trưởng trường và phụ huynh học sinh để cùng phối hợp với nhà trường quản lý, thông báo kịp thời đến trường phụ huynh đối với các em học sinh nghỉ tiết học thêm để có biện pháp giáo dục.

– Nhà trường thực hiện nghiêm ngặt kỷ luật học sinh,nghiêm cấm tất cả các học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

– Cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp kinh doanh đại lý internet, game online sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản về điều kiện hoạt động đại lý của Sở Thông tin và Truyền thông.

– Hướng dẫn Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện,thị xã, thành phố trong việc cấp và thu hồi giấy chứng nhận hộ kinh doanh cho các hộ kinh doanh đại lý Internet, game online khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản về điều kiện hoạt động đại lý của Phòng Văn hoá- Thông tin.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định chanh nước về cung cấp, khai thác và sử dụng các dịch vụ Internet, game online trên địa bàn quản lý.

b) Chỉ đạo tăng cường tổ chức, thực hiện việc thanh tra, kiểm tra định kỳ hoạt động kinh doanh của các đại lý Internet, game online đảm bảo: tất cả các đại lý được thanh tra hoặc kiểm tra ít nhất 1 lần/năm; kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có dư luận phản ánh; xử lý nghiêm minh các đại lý, đơn vị vi phạm. Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh khi kiểm tra trên địa bàn quản lý.

c) Rà soát lại toàn bộ đại lý Internet, game online trên địa bàn quản lý, kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận,giấy phép đăng ký kinh doanh đối với đại lý Internet, game online của tổ chức,cá nhân không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

d) Chỉ đạo các Phòng chuyên môn có liên quan phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn thường xuyên theo dõi hoạt động của các đại lý Internet, game online trên địa bàn, xử lý nghiêm các đại lý vi phạm giờ giấc đóng, mở cửa, hoặc để cho người sử dụng truy cập vào các game online có tính chất bạo lực, đồi trụy, cờ bạc…

e) Định kỳ ngày 15 mỗi tháng tổng hợp báo cáo UBNDTỉnh tình hình thực hiện (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông).

7. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ:

a) Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy địnhtại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP Nghị định 103/2009/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA và các quy định khác của Nhà nước trong hoạt động Internet, game online.

b) Chấp hành nghiêm túc các quy định về thanh tra,kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

c) Thường xuyên kiểm tra,giám sát việc thực hiện hợp đồng của đại lý Internet; phạt vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với đại lý Internet,game online vi phạm hợp đồng ký kết với doanh nghiệp và quy định pháp luật liên quan. Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông các trường hợp vi phạm để phối hợp xử lý.

d) Tăng cường phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị, thành phố trong việc quản lý các đại lý, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn.

e) Hàng năm, thực hiện công tác tổng kết, đánh giá hoạt động kinh doanh của các đại lý, điểm truy nhập Internet công cộng. Cần có hình thức biểu dương, khen thưởng đối với các đại lý,điểm truy nhập thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

8. Trách nhiệm của các đại lý, điểm kinh doanh dịch vụ Internet, game online:

a) Thực hiện các quy định của pháp luật về cung cấp,bán lại dịch vụ Internet. Đảm bảo điều kiện kinh doanh, ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, game online và thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm của đại lý theo Điều 9 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet và Điều 11 Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCAvề quản lý trò chơi trực tuyến.

b) Chỉ được phép mở cửa cung cấp dịch vụ game online cho các đối tượng chơi từ 8h sáng đến 22h hàng ngày.

c) Từ chối cung cấp dịch vụ đối với người sử dụng dịch vụ vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm (theo Điều 6 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ) hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

d) Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhàn ước có thẩm quyền.

9. Báo Đồng Tháp, Đài PTTH Đồng Tháp:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet vàthông tin điện tử trên Internet; Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCAvề quản lý trò chơi trực tuyến và các văn bản liên quan đến công tác quản lý,cung cấp và kinh doanh dịch vụ Internet, game online để các đại lý, người sử dụng và nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện; kịp thời đưa tin, bài biểu dương ngành, đơn vị, địa phương làm tốt, phê phán đối với những nơi làm chưa nghiêm theo chỉ đạo của UBND Tỉnh và bộ, ngành có liên quan.

10. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh:

Chỉ đạo các tổ chức thành viên vận động đoàn viên tích cực phối hợp, hưởng ứng, có kế hoạch, chương trình thiết thực cùng với chính quyền quản lý có hiệu quả, hạn chế mặt trái của game online tác động lên các đối tượng người chơi, nhất là đối với thanh, thiếu niên, học sinh, sinhviên.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Thông tin truyền thông chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Chỉ thị, định kỳ hàng tháng báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh để chỉ đạo./.

Nơi nhận:– Bộ Thông tin và Truyền thông;
– TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;
– Các sở, ban, ngành Tỉnh;
– UBMTTQ và các đoàn thể Tỉnh;
– Đài PTTH và Báo Đồng Tháp;
– Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
– UBND huyện, thị xã, thành phố;
– Các doanh nghiệp viễn thông;
– Lưu: VT, NV/VX.MH.
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan
  19006174