Điều 355 Bộ Luật hình sự 2015 mới nhất hiện nay như thế nào?

 

Điều 355 Bộ Luật Hình sự 2015 Tổng Đài Pháp Luật mới nhất hiện cùng đi tìm hiểu toàn bộ thông tin về bộ luật hình sự 355. Đây là tội lạm dung chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản là một trong những tội được quy định rõ trong pháp luật Việt Nam, cụ thể là điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015. Nhiều người không hiểu rõ chi tiết về tội này được quy định ra sao và này ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống xã hội. 

>>> Liên hệ Tổng Đài Pháp Luật để biết thêm về bộ luật hình sự 2015 miễn phí. Gọi ngay 1900.6174

Lạm quyền là gì

 

Lạm quyền là hành vi thực hiện bởi chủ thể có chức vụ, có quyền hạn sử dụng vào mục đích vụ lợi hoặc động cơ cá nhân, vượt quá giới hạn thẩm quyền cho phép, vượt quá nhiệm vụ pháp luật để ra nhằm gây thiệt hại cho lợi ích Nhà nước,tổ chức xã hội hay lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Nhìn chung, lạm quyền là khái niệm sử dụng cho mục đích vụ lợi, nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác với chủ thể là người có chức vụ, quyền hạn.

Điều 355 bộ luật hình sự 2015 quy định như thế nào về Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản

 

Căn cứ điều 355 Bộ luật hình sự 2015 quy định như thế nào về Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định của tội này được phân tích chi tiết như sau:

Đối với khoản 1, khung hình phạt hình sự từ 01 đến 06 năm, phạt tiền dao động từ 2.000.000.000 đômgf đến dưới 100.000.000 đồng hoặc 2.000.000.000 đồng nhưng thuộc hành vi bị kỷ luật còn vi phạm hoặc bị kết án về các tội quy định tại Chương 1 nhưng chưa được xoá án tích, còn tiếp tục vi phạm.

Đối với khoản 2, khung hình phạt cao hơn từ 06 năm đến 13 năm đối với các trường hợp có tổ chức, hay dùng những thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; phạm tội 02 lần trở lên hoặc chiếm đoạt tài sản với số tiền từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng hoặc chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích đê hèn khác

dieu-355-bo-luat-hinh-su-2015-nhu-the-nao.

Đối với khoản 3, khung hình phạt tù từ 13 năm đến 20 năm nếu giá trị từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng, dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức bị phá sản, cũng có thể gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, xã hội.

Đối với khoản 4, mức phạt tù cao hơn từ 20 năm trở lên cho đến tù chung thân khi giá trị tài sản chiếm đoạt lên tới 1.000.000.000 đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 5.000.000.000 đồng trở lên.

Ngoài ra, người phạm tội bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 đến 05 năm và bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng và tài sản có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ.

Tóm lại, Điều 355 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định chi tiết về các khung hình phạt và các nội dung liên quan đến tội này.

>>> Xem thêm: Điều 141 bộ luật hình sự 2015 về tội hiếp dâm như thế nào?

Các yếu tố cấu thành tội phạm

 

Mỗi một tội phạm luôn được cấu thành bởi bốn yếu tố cấu thành tội phạm là chủ thể của tội phạm, mặt chủ quan của tội phạm, khách thể của tội phạm và mặt khách quan của tội phạm. Để tìm hiểu chi tiết hơn về các yếu tố này, dưới đây phân tích chi tiết cho quý bạn đọc:

Chủ thể của tội phạm

 

Chủ thể của tội này là những người có chức vụ, quyền hạn thuộc chủ thể đặc biệt. Trong trường hợp chủ thể không phải là người có chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi này không được coi là chủ thể của tội này.

dieu-355-bo-luat-hinh-su-2015-chu-the-toi-pham

Từ đây, chủ thể của tội phạm này cũng được hiểu là người có chức vụ, quyền hạn sử dụng để nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Mặt chủ quan của tội phạm

 

Lỗi cố ý trực tiếp dành cho lỗi của người phạm tội này, bởi lẽ họ biết đây là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, thấy trước được hậu quả nghiêm trọng xảy ra nhưng vẫn thực hiện. Hành vi chiếm đoạt tài sản này từ người khác cũng là mong muốn của chủ thể này khi thực hiện hành vi này.

Vụ lợi là động cơ phạm tội vì người phạm tội thực hiện tội phạm này xuất phát từ lòng tham, của cải của người khác thành tài sản của mình.

Như vậy, mặt chủ quan của tội phạm có động cơ là vụ lợi và lỗi cố ý trực tiếp dẫn đến gây nguy hiểm cho xã hội.

>>>  Liên hệ với luật sư tư vấn miễn phí nếu như bạn cần giúp đỡ về hình sự. Gọi ngay 1900.6174

Khách thể của tội phạm

 

Gây ảnh hưởng đến quan hệ xã hội của tội phạm này dựa trên:

– Xâm phạm đến trật tự của hoạt động trong hoạt động công việc, nhiệm vụ.

– Xâm phạm đến quan hệ sở hữu tài sản của người khác.

Từ đây, khách thể của tội phạm được xét theo hai khía cạnh dẫn đến xâm phạm quyền lợi công việc và tài sản của người khác.

Mặt khách quan của tội phạm

 

Hành vi chiếm đoạt tài sản bằng cách lợi dụng, chức vụ quyền hạn của mình của người có chức vụ, dựa trên các hình thức sau:

dieu-355-bo-luat-hinh-su-2015-mat-khach-quan

– Uy hiếp tinh thần người khác để chiếm đoạt tài sản bằng lạm dụng chức vụ, quyền hạn. Trường hợp này cũng có thể coi là cưỡng bức, đe dọa để thực hiện hành động đê hèn của mình.

– Dùng hành vi lừa dối chiếm đoạt tài sản bằng cách lạm dụng chức vụ, quyền hạn, đây cũng có thể coi là hành vi phạm vi vượt quá chức vụ, quyền hạn như đưa thông tin không đúng sự thật để nhằm lấy lòng tin từ người khác.

– Lợi dụng sự tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản bằng cách người có chức vụ lợi dụng sự tín nhiệm của mình đối với người khác để họ giao tài sản của mình ra. 

Nhìn chung, mặt khách quan của tội phạm cũng dẫn đến những hành vi chiếm đoạt bằng nhiều hình thức khác nhau, gây nguy hiểm cho xã hội, cho cuộc sống.

>>> Xem thêm: Điều 142 bộ luật hình sự 2015 về tội xâm hại tình dục

Hình phạt đối với tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản

 

Như đã phân tích ở trên, hình phạt đối với tội phạm này được quy định 04 khung và có thêm 01 hình phạt bổ sung căn cứ theo điều 355 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Khung 1 tương ứng với khoản 1 mức phạt tù từ 01 đến 06 năm trong trường hợp lạm dụng chức vụ, quyền hạn với trị giá từ 02 đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2 triệu đồng.

Khung 2 tương ứng với khoản 2 mức phạt từ 06 năm đến 13 năm phạm tội trong trường hợp quy định khoản 2 của Điều 355 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Khung 3 tương ứng với khoản 3 và khung hình phạt sẽ cao hơn từ 13 – 20 năm phạm tội trong trường hợp quy định khoản 3 của Điều 355 Bộ Luật hình sự năm 2015.

dieu-355-bo-luat-hinh-su-2015-xu-phat

Khung 4 là khung phạt cao nhất từ 20 năm cho đến tù chung thân nếu chiếm đoạt tài sản hoặc gây thiệt hại theo quy định của khoản 4 điều 355 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Hình phạt bổ sung áp dụng từ 01 – 05 và bị cấm đảm nhiệm các chức vụ, phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng hoặc cũng có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Nhìn chung, khung hình phạt của tội phạm này được quy định chi tiết tại Điều 355 Bộ Luật hình sự 2015 với các nội dung phù hợp và khung hình phạt xứng đáng dành cho tội này.

Phân biệt lạm dụng chức vụ, quyền hạn và lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

 

Dựa trên các tiêu chí về căn cứ pháp lý và khái niệm để phân biệt lạm dụng chức vụ, quyền hạn và lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

* Dựa trên căn cứ pháp lý:

– Lạm dụng chức vụ, quyền hạn dựa vào Khoản 5 Điều 3 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP. Còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn dựa theo Khoản 6 Điều 3 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP.

Ngoài ra, khái niệm thì lợi dụng chức vụ, quyền hạn căn cứ theo khoản 1 Điều 355 hiểu là dùng vượt quá quyền hạn, chức trách nhiệm hoặc nhiệm vụ được giao hoặc được giao nhưng vẫn thực hiện hành vi đó.

Khoản 1 Điều 356 lại quy định về  lợi dụng chức vụ, quyền hạn là dựa vào chức vụ, quyền hạn được giao nhưng làm sai trái, không tuân theo các quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Điều 355 Bộ Luật hình sự 2015. Hy vọng bài viết trên cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết về tội phạm này. Đừng quên Tổng Đài Pháp Luật luôn giải đáp kịp mọi thắc mắc của bạn về những vấn đề liên quan đến pháp luật hiện hành.

>> Hotline 1900.6174 của Tổng Đài Pháp Luật luôn đón tiếp bạn 24/7, mọi lúc mọi nơi.

 

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174