Đóng trùng bảo hiểm xã hội xử lý như thế nào?

Đóng trùng bảo hiểm xã hội không phải là hiếm, xuất phát từ việc người lao động công tác tại 2 đơn vị khác nhau trở lên hoặc có 02 sổ bảo hiểm khác nhau. Vậy khi rơi vào tình huống như vậy, người lao động nên giải quyết ra sao có thể đảm bảo quyền lợi của mình. Hôm nay cùng Tổng đài pháp luật tìm hiểu về những vấn đề xoanh quanh hiện tượng này và những giải pháp khi rơi vào tình huống trên. Ngoài ra nếu có bất kỳ thắc mắc cũng như cần giúp đỡ cụ thể hãy liên lạc đến hotline 1900 6174 của Tổng đài để được giúp đỡ kịp thời.

>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí những thắc mắc quý khách gặp phải. Gọi ngay 1900.6174

Đóng trùng bảo hiểm xã hội là gì?

 

Đóng trùng bảo hiểm xã hội (BHXH) là trường hợp mà người lao động trong cùng một khoảng thời gian nhưng lại có từ 2 công ty tham gia bảo hiểm xã hội dẫn tới khi người lao động xin hưởng các chế độ BHXH đều không được giải quyết hoặc khi người lao động nghỉ việc gặp phải khó khăn trong quá trình chốt sổ BHXH.

dong-trung-bao-hiem-xa-hoi-xu-ly-the-nao-2

Người lao động (NLĐ) có thời gian đóng BHXH ở hai công ty trùng nhau thì phải làm đơn đề nghị một trong hai công ty thực hiện các bước báo giảm quá trình đóng BHXH cho NLĐ theo quy định của pháp luật.

>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí về vấn đề đóng trùng bảo hiểm xã hội. Gọi ngay 1900.6174

Đóng bảo hiểm xã hội bị trùng thời gian thì xử lý như thế nào?

 

Nguyên nhân đóng trùng bảo hiểm xã hội chủ yếu là do người lao động khi làm việc tại nhiều đơn vị khác nhau cùng một lúc và đều được công ty tham gia đóng BHXH sẽ dẫn đến bị trùng thời gian đóng BHXH hoặc do người lao động có từ 2 sổ BHXH trở lên dẫn đến bảo hiểm xã hội bị đóng trùng.

Khi đó, cách thức giải quyết trường hợp đóng bảo hiểm xã hội hai lần sẽ bao gồm các bước như sau:

>>Xem thêm: Đóng bảo hiểm xã hội cần giấy tờ gì theo quy định hiện nay?

Giảm trùng quá trình tham gia bảo hiểm xã hội

 

Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH ở hai công ty trùng nhau thì trước hết người lao động sẽ yêu cầu một trong hai công ty làm thủ tục báo giảm quá trình đóng BHXH cho người lao động.

Công ty làm thủ tục báo giảm tích lũy BHXH nộp hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

1 – Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo Mẫu TK3-TS;

2 – Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ&BNN theo mẫu D02-LT kèm Quyết định 1040/QĐ-BHXH;

3 – Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) (nếu có);

Ngoài ra, căn cứ tại Khoản 6 Mục I Công văn số 3663/BHXH – THU của BHXH Hồ Chí Minh ngày 19/11/2014 về việc hướng dẫn nghiệp vụ liên quan tới việc gộp sổ BHXH của người lao động mà có thời gian đóng trùng BHXH có ghi nhận rằng:

“Người lao động có quá trình tham gia BHXH trùng nhau thì phải giảm quá trình trùng tương ứng, kể cả sổ có thời gian chưa hưởng chế độ mà trùng với sổ có thời gian đã hưởng trợ cấp 1 lần, trợ cấp thất nghiệp cũng phải giảm trùng đến tháng liền kề của sổ đã hưởng trước đó, khi giảm trùng thì phải thu hồi số tiền trợ cấp BHXH đã hưởng (nếu có)”

Theo đó người lao động sẽ nộp sổ BHXH mà có thời gian tham gia đóng BHXH bị trùng cho công ty nơi người lao động làm việc để lập hồ sơ gửi tổ chức bảo hiểm xã hội để làm thủ tục báo giảm BHXH và gộp sổ BHXH. . Đối với lao động tự do thì nộp sổ trực tiếp cho tổ chức BHXH nơi mình đã hoặc đang đóng BHXH để được giải quyết.

>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí giảm trùng quá trình đóng bảo hiểm xã hội. Gọi ngay 1900.6174

Gộp sổ có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trùng nhau

 

Trường hợp một người có từ 2 sổ bảo hiểm xã hội trở lên và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội khác nhau thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thu hồi tất cả các sổ bảo hiểm xã hội trước đó, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN từ sổ BHXH vào sổ mới.

Theo Khoản 143, Điều 27 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam quy định thực hiện gộp sổ:
Khi gộp sổ BHXH bị trùng thì sổ có thời gian đóng trùng sẽ được giữ lại theo thứ tự ưu tiên như sau:

– Sổ có thời gian đóng BHXH khác tỉnh/TP,

– Trường hợp người lao động có nhu cầu giảm trùng trên sổ này thì liên hệ với BHXH tỉnh, thành phố để giảm trùng và chốt sổ;

– Sổ đang hưởng chế độ hưu trí;

– Sổ đã hoặc đang hưởng chế độ tai nạn lao động & bệnh nghề nghiệp;

– Sổ đã hưởng BHXH 1 lần nhưng còn chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp;

– Sổ đã hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng còn BHXH 1 lần chưa hưởng;

– Sổ bảo hiểm có khoảng thời gian đóng BHXH, BHYT, BHTN ở mức lương cao hơn.

– Trong trường hợp người lao động cam kết không ghi nhận quá trình đóng BHXH, BHTN thì trình bày rõ trong bảng kê khai thông tin theo mẫu D01-TS do công ty lập.

>>Xem thêm: Đóng bảo hiểm xã hội không đủ 20 năm có được hưởng lương hưu không?

Hoàn trả tiền bảo hiểm xã hội đóng trùng

 

Căn cứ tại khoản 2.5 điều 2 Quyết định 595/QĐ-BHXH về việc hoàn trả tiền cho người lao động trong trường hợp đóng trùng:

“2.5. Hoàn trả: là việc cơ quan BHXH chuyển trả lại số tiền được xác định không phải tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hoặc đóng thừa khi ngừng giao dịch với cơ quan BHXH; đóng trùng cho cơ quan, đơn vị, cá nhân đã nộp cho cơ quan BHXH”.

Như vậy, trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội trùng nhau thì tổ chức bảo hiểm xã hội sẽ hoàn trả số tiền đã đóng bảo hiểm theo quy định.

>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí việc hoàn trả bảo hiểm đóng trùng. Gọi ngay 1900.6174

Đóng trùng bảo hiểm xã hội ở 2 công ty, có được hoàn tiền?

 

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013, khi người lao động ký hợp đồng lao động với từ hai người sử dụng lao động trở lên thì chỉ đóng phần BHXH cho quỹ hưu trí và tử tuất ; đóng bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng lao động đã ký kết lúc đầu

Tuy nhiên, khi làm việc cho nhiều công ty cùng lúc, việc đóng bảo hiểm giữa các công ty sẽ không tránh khỏi sự chồng chéo.

Khoản đóng hai lần này sẽ được cơ quan BHXH hoàn trả theo điểm 3.1 khoản 3 Điều 43 quyết định 595/QĐ-BHXH 2017 được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định 505/QĐ-BHXH 2020. Cụ thể:

e) Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi.

Do đó theo quy định trên, nếu trong cùng một khoảng thời gian đóng bảo hiểm xã hội giống nhau ở hai doanh nghiệp thì người lao động và doanh nghiệp được hoàn trả số tiền đã đóng.

>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí việc đóng trùng bảo hiểm 2 công ty có được hoàn tiền không. Gọi ngay 1900.6174

Thủ tục hoàn tiền đóng trùng bảo hiểm xã hội

 

Sau khi xác định được hướng xử lý về việc đóng hai lần BHXH, người lao động gửi đơn đề nghị đến cơ quan BHXH địa phương hoặc đơn vị doanh nghiệp nơi mình tham gia BHXH để được hỗ trợ làm thủ tục hoàn trả phần đóng trùng BHXH.

>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí thủ tục hoàn tiền bảo hiểm đóng trùng. Gọi ngay 1900.6174

Hồ sơ hoàn tiền đóng trùng bảo hiểm xã hội

 

Theo quy định tại Điều 26 Quyết định 595/QĐ-BHXH về việc hoàn trả số tiền đã đóng đối với người có từ 2 sổ BHXH trở lên và có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, đóng BHXH trùng thì phải chuẩn bị những giấy tờ sau để làm hồ sơ hoàn tiền:

Đối người lao động chuẩn bị hồ sơ bao gồm :

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo mẫu tk1-ts.

Sổ BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau nộp tất cả các sổ BHXH.

Văn bản chứng thực hoặc bản kèm theo bản chính giấy chứng tử đối với trường hợp chết.

dong-trung-bao-hiem-xa-hoi-xu-ly-the-nao-3

– Đối với doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Phiếu trình giải quyết công việc (01 bản chính/người);

– Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS – 01 Bản chính)

– Phiếu yêu cầu (Mẫu C02-TS – 01 Bản chính/người);

– Sổ BHXH (mẫu cũ) hoặc tờ bìa sổ, các trang tờ rời sổ BHXH (01 sổ/người);

– Quyết định thu hồi tiền trợ cấp các chế độ BHXH (nếu có), (01 bản chính).

>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí hồ sơ hoàn tiền bảo hiểm đóng trùng. Gọi ngay 1900.6174

Cách tính mức hoàn trả tiền bảo hiểm xã hội đóng trùng bảo hiểm xã hội

 

Căn cứ theo quy định tại Tiết e, Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 43, Quyết định 595/QĐ-BHXH nêu rõ:

“Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho NLĐ số tiền đơn vị và NLĐ đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của NSDLĐ), không bao gồm tiền lãi”.

Như vậy, mức hoàn trả BHXH sẽ được tính bằng số tiền doanh nghiệp và người lao động đã trích nộp vào quỹ hưu trí, trợ cấp và bảo hiểm thất nghiệp. Số tiền hoàn trả này bao gồm cả số tiền người sử dụng lao động còn phải trả cho việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trong đó không bao gồm tiền lãi.

>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí cách tính tiền bảo hiểm đóng trùng. Gọi ngay 1900.6174

Đóng trùng bảo hiểm xã hội tại 2 công ty thì xử lý như thế nào?

 

Việc đóng trùng bảo hiểm xã hội sẽ dẫn đến việc cơ quan BHXH từ chối giải quyết các chế độ hưởng của NLĐ, đồng thời khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc xác nhận thời điểm đóng BHXH, BHTN cho NLĐ khi nghỉ việc.

Để xử lý tình trạng đóng BHXH trùng, người lao động tự mình hoặc nên phối hợp với công ty làm thủ tục báo giảm phần đóng trùng (nếu cả hai doanh nghiệp mà người lao động đang làm việc đều tham gia bảo hiểm) và gộp sổ bảo hiểm xã hội.

Nếu cần thực hiện các thủ tục để giảm bớt sự trùng lặp, người lao động nên đề nghị công ty ký kết hợp đồng lao động sau khi thực hiện. Sau đó làm thủ tục gộp các sổ bảo hiểm xã hội.

Theo Quyết định 222/QĐ-BHXH năm 2021 và Quyết định 896/QĐ-BHXH năm 2021, thủ tục gộp sổ BHXH do đóng trùng được thực hiện như sau:

>>Xem thêm: Đóng bảo hiểm xã hội gián đoạn mối quan tâm cho người lao động

Trường hợp đang làm việc

 

Người lao động làm thủ tục gộp sổ thông qua doanh nghiệp.

Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận: Cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người lao động hoặc doanh nghiệp đang đóng bảo hiểm.

Bước 1: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc dịch vụ I-VAN điện tử cho cơ quan BHXH. Hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai tham gia và đối chiếu thông tin BHXH, BHTN (mẫu TK1-TS).

– Toàn bộ sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đã đóng

Bước 2: Tổ chức BHXH tiếp nhận, xử lý yêu cầu.

Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày bắt đầu từ ngày cơ quan BHXH tiếp nhận đủ hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả đã giải quyết. Cơ quan BHXH sẽ trả kết quả cho doanh nghiệp và người lao động, hồ sơ bao gồm:

– Sổ bảo hiểm xã hội.

– Tiền hoàn trả cho thời gian đã đóng BHXH, BHTN.

– Quyết định hoàn trả (mẫu C16-TS).

>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí đối tượng đóng bảo hiểm xã hội. Gọi ngay 1900.6174

Trường hợp đã nghỉ việc

 

Người lao động tự thực hiện thủ tục gộp sổ tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi mình đang cư trú (thường trú hoặc tạm trú).

Bước 1: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ I-VAN cho cơ quan BHXH. Hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai tham gia và đối chiếu thông tin BHXH, BHTN (mẫu TK1-TS).

– Sổ BHXH mà người lao động đề nghị gộp (nếu có).

Bước 2: Tổ chức BHXH tiếp nhận, xử lý yêu cầu.

Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày bắt đầu từ ngày cơ quan BHXH tiếp nhận đủ hồ sơ.

Bước 3: Người lao động đến nhận kết quả đã lập. Tổ chức BHXH sẽ trả kết quả cho người lao động bao gồm:

– Sổ bảo hiểm xã hội.

– Tiền hoàn trả cho thời gian đã đóng BHXH, BHTN.

– Quyết định hoàn trả (mẫu C16-TS).

dong-trung-bao-hiem-xa-hoi-xu-ly-the-nao-4

Lưu ý: Việc đóng BHXH, BHTN hai lần sẽ được tổ chức BHXH hoàn trả theo các hình thức mà người lao động sẽ khai trên tờ khai như:

– Nhận tiền tại cơ quan BHXH.

– Nhận tiền tại công ty.

– Nhận tiền qua tài khoản ngân hàng cá nhân đã đăng ký

– Nhận tiền qua hệ thống tiện ích thông minh.

>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn việc đóng bảo hiểm xã hội có bắt buộc không. Gọi ngay 1900.6174

Hoàn trả bảo hiểm xã hội bị đóng trùng

 

Thủ tục giảm đóng bảo hiểm xã hội bị trùng như sau:

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bị trùng giờ phải thực hiện các biện pháp để giảm trùng. Nếu bạn có thời gian đóng bảo hiểm xã hội giống nhau của hai công ty thì bạn nên yêu cầu một trong hai công ty đóng bảo hiểm xã hội cùng thời gian với bạn thực hiện các bước để giảm bớt quá trình đóng bảo hiểm xã hội cho bạn. Công ty phải nộp các tài liệu sau:

– Tờ khai tham gia và đối chiếu thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS);

– Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS) (nếu có).

Bạn dựa vào hướng giải quyết trên để hỏi công ty hiện đang đóng BHXH cho bạn là đơn vị nào để thực hiện thủ tục báo giảm 2 lần.

Để hoàn trả tiền đóng bảo hiểm trùng lắp cho người lao động, đơn vị bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau: Bảng quyết toán công việc (01 bản chính/người); Tổng hợp danh sách lao động thuộc diện BHXH, BHYT (bản chính mẫu D02-TS–01); Đơn đăng ký (mẫu C02-TS – 01 bản chính/người).

>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn việc hoàn trả bảo hiểm bị đóng trùng. Gọi ngay 1900.6174

Bảo hiểm xã hội bị đóng trùng 1 tháng

 

Người lao động tham gia BHXH bị trùng phải thực hiện các biện pháp để giảm trùng. Nếu bạn có thời gian đóng bảo hiểm xã hội giống nhau của hai công ty thì bạn nên yêu cầu một trong hai công ty đóng bảo hiểm xã hội cùng thời gian với bạn thực hiện các bước để giảm bớt quá trình đóng bảo hiểm xã hội cho bạn. Công ty phải nộp những giấy tờ sau:

+)Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

+) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (mẫu D02-LT theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH) (trường hợp có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau)

+) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) (nếu có).

Bạn căn cứ vào quy định nêu trên để yêu cầu công ty nào hiện đang đóng BHXH cho bạn làm thủ tục giảm trùng.

>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn việc đóng bảo hiểm xã hội bị trùng 1 tháng. Gọi ngay 1900.6174

Vấn đề đóng trùng bảo hiểm xã hội phần lớn do người lao động không nắm bắt được những quy định của pháp luật. Người lao động nên nắm bắt quy định của pháp luật để có thể đảm bảo cho quyền lợi của mình. Tuy nhiên pháp luật cũng hiểu rõ và tạo điều kiện cho người lao động thực hiện những thủ tục xin giảm trùng.

Qua bài viết này đã cung cấp cho bạn đọc về những vấn đề xoay quanh vấn đề đong bảo hiểm xã hội bị trùng cũng như đưa ra phương hướng giải quyết khi rơi vào tình huống trên. Nếu bạn đọc có bất kỳ thắc mắc cũng như cần giúp đỡ cụ thể hãy liên lạc đến hotline 1900 6174 của Tổng đài pháp luật để được giúp đỡ kịp thời.

 

Liên hệ với chúng tôi

Dịch vụ Luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174