Khách thể là gì? Các loại khách thể của tội phạm và ví dụ về khách thể

Khách thể là gì? Khách thể của tội phạm là gì? Khách thể trong quan hệ dân sự và khách thể của tội phạm có gì khác nhau?,… đây đều là những câu hỏi chúng tôi nhận về nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Ngay trong bài viết dưới đây, Tổng đài pháp luật sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn về khách thể. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào về khách thể cần được giải đáp, hãy gọi ngay đến hotline 1900.6174 để được luật sư tư vấn luật hình sự hỗ trợ giải đáp miễn phí. 

khach-the-la-gi

 

Khách thể là gì?

 

>> Luật sư giải đáp chi tiết về khách thể là gì? Gọi ngay 1900.6174

Theo từ điển tiếng Việt, khách thể là đối tượng chịu sự chi phối và tác động của đối tượng gây ra hành động. Với góc nhìn của pháp luật, ta có thể hiểu khách thể là những lợi ích về vật chất, tinh thần, hoặc lợi ích cả về vật chất và tinh thần mà các chủ thể mong muốn đạt được khi tham gia vào một quan hệ pháp luật nào đó.

Khách thể là những lợi ích về vật chất hoặc tinh thần, hoặc lợi ích về cả vật chất lẫn tinh thần mà các bên chủ thể mong muốn đạt được khi tham gia vào một quan hệ pháp luật nào đó. Đây là một loại quan hệ xã hội được Nhà nước và pháp luật hình sự bảo vệ, nếu xâm phạm vào khách thể thì sẽ bị xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là giải đáp của Tổng đài pháp luật cho câu hỏi khách thể là gì. Mọi vướng mắc của bạn về vấn đề này, hãy liên hệ ngay tới đường dây nóng 1900.6174 để được luật sư tư vấn nhanh chóng nhất.

>> Xem thêm: Phạm tội lần đầu là gì? Các tình tiết phạm tội lần đầu [2022]

Khách thể của tội phạm là gì?

 

>> Luật sư tư vấn miễn phí khách thể của tội phạm là gì? Gọi ngay 1900.6174

Khách thể của tội phạm là các quan hệ xã hội được Luật Hình sự xác lập, bảo vệ và bị tội phạm xâm hại bằng cách gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại. Đây là yếu tố bắt buộc của tất cả tội phạm, là một trong 4 yếu tố cấu thành tội phạm.

Khách thể của tội phạm là các quan hệ xã hội, song không phải mọi quan hệ xã hội đều là khách thể của tội phạm. Theo khoản 1 Điều 8 Bộ Luật Hình sự 2015, những quan hệ xã hội được ghi nhận là khách thể của tội phạm bao gồm:

– Độc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc;

– Chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân;

– Những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa

Việc nắm rõ khái niệm khách thể, xác định khách thể của tội phạm có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật hình sự. Đó là do:

– Khách thể của tội phạm là căn cứ để định tội, phân biệt tội phạm với các hành vi vi phạm khác.

– Khách thể của tội phạm là cơ sở để xác định tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm đối với xã hội.

– Khách thể của tội phạm thể hiện rõ bản chất của Nhà nước, thấy được tính giai cấp của pháp luật hình sự.

Trong mối quan hệ tương quan với tội phạm nói chung, nhóm tội phạm và tội phạm cụ thể có chia ra thành: khách thể chung, khách thể loại và khách thể trực tiếp.

– Khách thể chung của tội phạm:

Khách thể chung của tội phạm là tổng thể những quan hệ xã hội bị tội phạm xâm hại và được Luật hình sự bảo vệ. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 thì khách thể chung của tội phạm là những quan hệ xã hội được xác định như sau:

“Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, được thực hiện do lỗi cố ý hoặc vô ý bởi người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại, xâm phạm tới nền độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng – an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm vào các lĩnh vực khác của pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.”

– Khách thể loại của tội phạm:

Khách thể loại của tội phạm là những nhóm quan hệ xã hội có cùng tính chất và được bảo vệ bởi các quy phạm pháp luật hình sự nhằm tránh khỏi sự xâm hại của một nhóm tội phạm.

Khách thể loại có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể, cá nhân, tổ chức và đảm bảo trật tự an ninh, an toàn xã hội. Ý nghĩa của việc xác định khách thể loại của tội phạm nhằm tạo cơ sở để hệ thống hoá các quy phạm của pháp luật phần các tội phạm cụ thể trong Bộ luật Hình sự hiện hành.

– Khách thể trực tiếp của tội phạm:

Khách thể trực tiếp của tội phạm là loại quan hệ xã hội cụ thể và bị một loại tội phạm cụ thể khác trực tiếp xâm hại. Thông qua việc xâm hại và tạo ra thiệt hại hoặc đe dọa tạo ra thiệt hại đối với khách thể trực tiếp, tội phạm đã gây thiệt hại tới khách thể chung và khách thể loại của tội phạm.

Một tội phạm có thể xâm hại tới nhiều khách thể khác nhau nhưng không phải lúc nào những khách thể đó đều bị coi là khách thể trực tiếp. Một loại khách thể chỉ được coi là khách thể trực tiếp khi đó là quan hệ xã hội mà khi gây thiệt hại, chủ thể thể hiện được bản chất nguy hiểm cho xã hội của tội phạm.

Trên đây là nội dung tư vấn của Tổng đài pháp luật liên quan đến khách thể của tội phạm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề khách thể là gì, hãy liên hệ ngay tới hotline 1900.6174 để được luật sư hỗ trợ giải đáp một cách nhanh chóng nhất.

khach-the-la-gi-khach-the-cua-toi-pham-la-gi

 

>> Xem thêm: Tội phạm rất nghiêm trọng phạt bao nhiêu năm tù? [cập nhật 2022]

Khách thể của quan hệ pháp luật dân sự là gì?

 

> Luật sư giải đáp khách thể là gì trong quan hệ pháp luật dân sự. Gọi ngay 1900.6174

Khách thể của quan hệ pháp luật dân sự là đối tượng mà các chủ thể quan tâm, nhằm đạt được hoặc tác động tới khi tham gia quan hệ pháp luật dân sự.

Khách thể của quan hệ pháp luật dân sự được chia thành 5 nhóm như sau:

– Tài sản – nhóm khách thể của quan hệ pháp luật về sở hữu;

– Hành vi (hành động hoặc không hành động) – nhóm khách thể trong quan hệ nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự;

– Các kết quả của hoạt động tinh thần, sáng tạo – nhóm khách thể của quyền sở hữu trí tuệ;

– Các giá trị nhân thân – nhóm khách thể của quyền nhân thân;

– Quyền sử dụng đất – nhóm khách thể trong cách quan hệ pháp luật dân sự về chuyển quyền sử dụng đất.

Nội dung nêu trên đây là giải đáp của Tổng đài pháp luật cho câu hỏi khách thể là gì trong quan hệ pháp luật dân sự. Nếu còn phát sinh những câu hỏi nào khác liên quan đến vấn đề này, bạn hãy liên hệ ngay tới đường dây nóng 1900.6174 để được luật sư tư vấn và hỗ trợ chi tiết.

>> Xem thêm: Phạm tội nhiều lần là gì? Phân biệt với các tình tiết khác

Các loại khách thể của tội phạm

 

khach-the-la-gi-cac-loai-khach-the-cua-toi-pham-la-gi

 

Khách thể chung của tội phạm

 

>> Khách thể chung của tội phạm là gì? Gọi ngay 1900.6174 để được luật sư hỗ trợ miễn phí

Khách thể chung của tội phạm là tổng hợp các quan hệ xã hội được Luật Hình sự xác lập, bảo vệ và bị tội phạm xâm hại. Phạm vi của khách thể chung được xác định tại khoản 1 Điều 8 Bộ Luật Hình sự 2015. Bất kỳ hành vi phạm tội nào cũng đều xâm hại đến khách thể chung.

Việc xác định những đối tượng được coi là khách thể chung của tội phạm cho thấy phạm vi của các quan hệ xã hội được Luật Hình sự bảo vệ và chính sách hình sự của Nhà nước.

Khách thể loại của tội phạm

 

>> Luật sư tư vấn miễn phí về khách thể loại của tội phạm. Gọi ngay 1900.6174

Khách thể loại của tội phạm là nhóm quan hệ xã hội có cùng tính chất được một nhóm quy phạm pháp luật bảo vệ và bị một nhóm tội phạm xâm hại. Bất cứ tội phạm cụ thể nào cũng đều xâm hại đến khách thể loại, xâm phạm đến những quan hệ xã hội trong nhóm quan hệ xã hội nhất định.

Khách thể loại là cơ sở để xây dựng các chương trong Bộ Luật Hình sự. Khách thể loại cho ta thấy tính chất nguy hiểm của tội phạm quy định trong mỗi chương của Bộ Luật Hình sự.

Khách thể trực tiếp của tội phạm

 

>> Khách thể trực tiếp của tội phạm là gì? Liên hệ ngay 1900.6174 để được luật sư tư vấn

Khách thể trực tiếp của tội phạm là quan hệ xã hội cụ thể được Luật Hình sự bảo vệ và bị loại tội phạm cụ thể xâm hại. Tội phạm có thể có một khách thể trực tiếp hoặc nhiều hơn. Hành vi phạm tội có thể xâm hại nhiều quan hệ xã hội đồng thời nhưng không có nghĩa tất cả các quan hệ xã hội đó đều là khách thể trực tiếp. Thông qua việc xâm hại đến khách thể trực tiếp, tội phạm xâm hại khách thể loại và khách thể chung.

Khách thể trực tiếp thể hiện bản chất của mỗi loại tội phạm cụ thể; là căn cứ để gộp, tách những loại tội phạm cụ thể vào một hoặc nhiều tội danh và xếp chúng vào các chương nhất định của Bộ Luật Hình sự.

Trên đây là giải đáp của Tổng đài pháp luật về các loại khách thể của tội phạm. Để được luật sư giải đáp kỹ càng hơn khách thể là gì và cách phân biệt các loại khách thể của tội phạm, hãy liên hệ ngay tới đường dây nóng 1900.6174.

Một số ví dụ về khách thể của tội phạm

 

Ví dụ 1: A giật túi xách của B. Ở đây quyền sở hữu tài sản của B là khách thể trực tiếp của hành vi cướp giật tài sản mà A đã gây ra. Quyền sở hữu của công dân là khách thể chung và khách thể loại của hành vi đó.

Ví dụ 2: A giết B. Hành vi này của A đã xâm phạm tới khách thể trực tiếp là quyền được pháp luật bảo vệ về tính mạng, quyền được sống của B. Quan hệ nhân thân là khách thể chung của hành vi A gây ra.

Ví dụ 3: Nước C cho tàu tới khai thác thủy sản tại vùng biển của nước ta. Trong quá trình khai thác đã xảy ra tranh chấp với ngư dân của nước ta, có hành vi gây thương tích cho ngư dân. Hành vi này của nước C xâm phạm tới khách thể trực tiếp là quyền được pháp luật bảo vệ về sức khỏe của ngư dân. Khách thể chung trong trường hợp này là độc lập chủ quyền biển đảo của nước ta.

Trên đây là một số ví dụ Tổng đài pháp luật đưa ra giúp bạn dễ hiểu hơn về khách thể của tội phạm. Mọi vấn đề thắc mắc về khách thể là gì và các vấn đề liên quan đến khách thể, hãy liên hệ ngay đến hotline 1900.6174 để được luật sư tư vấn chi tiết và nhanh chóng nhất.

>> Xem thêm: Đánh nhau gây thương tích có bị đi tù không? Luật sư tư vấn

Các yếu tố cấu thành khác của tội phạm

 

> Luật sư giải đáp chi tiết các yếu tố cấu thành khác của tội phạm. Gọi ngay 1900.6174

Bên cạnh yếu tố khách thể, cấu thành tội phạm cần có những yếu tố: mặt khách quan, mặt chủ quan, chủ thể.

– Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội phạm là mặt bên ngoài của tội phạm bao gồm những biểu hiện của tội phạm diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài thế giới khách quan. Mặt khách quan có những biểu hiện là những hành vi gây nguy hại cho xã hội, đem lại hậu quả nguy hiểm cho xã hội; mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả; và những biểu hiện, dấu hiệu khác (như công cụ phạm tội, phương tiện phạm tội, thủ đoạn phạm tội, địa điểm phạm tội, hoàn cảnh phạm tội, thời gian phạm tội,…).

Hành vi khách quan của tội phạm là xử sự của con người thể hiện ra thế giới bên ngoài bằng hình thức cụ thể nhằm đạt được mục đích một cách có chủ đích và mong muốn. Hành vi khách quan của tội phạm có những đặc điểm: có tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội, là hoạt động có ý thức và ý chí, và vi phạm hình sự.

Nghiên cứu mặt khách quan của tội phạm có ý nghĩa trong việc định tội, định khung hình phạt, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhiều trường hợp còn giúp xác định được mặt chủ quan của tội phạm.

– Chủ thể

Chủ thể của tội phạm chính là cá nhân, pháp nhân thương mại thực hiện hành vi phạm tội, gây nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ Luật Hình sự.

Cá nhân là chủ thể của tội phạm cần đáp ứng được các điều kiện: đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về 33 tội danh quy định tại Điều 76 Bộ Luật Hình sự khi có đủ điều kiện tại Điều 75.

– Mặt chủ quan

Mặt chủ quan của tội phạm là những diễn biến tâm lý bên trong của tội phạm, bao gồm: lỗi của người phạm tội, động cơ phạm tội, mục đích phạm tội.

Lỗi là thái độ tâm lý của người phạm tội đối với hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, hậu quả của hành vi đó và thể hiện dưới dạng cố ý (lỗi cố ý trực tiếp, lỗi cố ý gián tiếp) hoặc vô ý (lỗi vô ý vì quá tự tin, lỗi vô ý vì cẩu thả).

Động cơ phạm tội là động lực thúc đẩy con người thực hiện hành vi phạm tội (chỉ các tội phạm cố ý mới có động cơ phạm tội). Động cơ phạm tội có thể làm thay đổi mức độ nguy hiểm của hành vi; có thể được phản ánh là tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ định khung hoặc tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Mục đích phạm tội là kết quả trong ý thức chủ quan mà người phạm tội đặt ra phải đạt được khi thực hiện tội phạm (chỉ các tội phạm cố ý trực tiếp mới có mục đích phạm tội).

khach-the-la-gi-cac-yeu-to-cau-thanh-khac-cua-toi-pham-la-gi

 

>> Xem thêm: Tội không chấp hành án là gì? Quy định mới nhất năm 2022

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Tổng đài pháp luật xoay quanh vấn đề về khách thể là gì? Hi vọng thông qua bài viết này, bạn đã có thêm những kiến thức hữu ích về khách thể. Trong quá trình tìm hiểu, nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào, vui lòng liên hệ ngay tới Tổng đài pháp luật qua hotline 1900.6174 để được nhận sự tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất từ đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm của chúng tôi.

  19006174