Xin trích lục hồ sơ địa chính về đất đai như thế nào? Giải đáp chi tiết nhất

Xin trích lục hồ sơ địa chính, chúng ta cần cung cấp thông tin và tiến hành các thủ tục theo quy định. Điều này bao gồm việc nộp đơn xin trích lục, cung cấp các thông tin cá nhân, địa chỉ và mục đích sử dụng đất cụ thể. Bên cạnh đó, việc đóng phí xin trích lục là một yếu tố không thể thiếu. Mọi vướng mắc của các bạn liên quan đến vấn đề trên, vui lòng kết nối trực tiếp đến với Luật sư thông qua số hotline 1900.6174 để được tư vấn kịp thời và nhanh chóng nhất

>>>> Luật sư tư vấn miễn phí thủ tục xin trích lục cho hồ sơ địa chính? Gọi ngay: 1900.6174

Trích lục hồ sơ địa chính là gì?

 

Khoản 4 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định rằng bản đồ địa chính là một bản đồ mô tả các thửa đất và các yếu tố địa lý liên quan, được tạo ra theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

xin-trich-luc-ho-so-dia-chinh

Theo Từ điển Tiếng Việt, trích lục có nghĩa là lấy ra từng phần hoặc toàn bộ thông tin từ một nguồn dữ liệu.

Do đó, việc trích lục bản đồ địa chính có thể hiểu là việc tách ra một phần hoặc toàn bộ thông tin hoặc sao chép bản chính của một hoặc nhiều thửa đất và các yếu tố địa lý của chúng, dựa trên hồ sơ và giấy tờ gốc đã có sẵn.

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Các trường hợp cần trích lục hồ sơ địa chính? Gọi ngay 1900.6174

Các trường hợp cần trích lục hồ sơ địa chính

 

Trích lục bản đồ địa chính cung cấp thông tin đầy đủ về một thửa đất cụ thể, bao gồm số thứ tự thửa đất, tờ bản đồ số và địa chỉ của thửa đất, diện tích, mục đích sử dụng, thông tin người sử dụng, cũng như các thay đổi so với giấy tờ pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất của thửa đất đó. 

Bản đồ địa chính cũng hỗ trợ cơ quan nhà nước trong quản lý đất đai và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, bao gồm giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai.

Ngoài ra, việc trích lục bản đồ địa chính của một thửa đất cụ thể cũng là tài liệu hữu ích cho người sử dụng đất trong việc thực hiện quyền của mình đối với thửa đất. Theo quy định của pháp luật đất đai, có các trường hợp cần thực hiện trích lục bản đồ địa chính sau đây:

– Đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Theo khoản 3 Điều 70 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, văn phòng đăng ký đất đai phải trích lục bản đồ địa chính.

– Cấp lại Giấy chứng nhận: Theo khoản 3 Điều 77 của Nghị định 43, khi cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do mất, văn phòng đăng ký đất đất đai có trách nhiệm trích lục bản đồ địa chính.

xin-trich-luc-ho-so-dia-chinh

>>> Xem thêm: Trích lục bản đồ địa chính là gì? Các giấy tờ cần chuẩn bị?

– Giải quyết tranh chấp đất đai: Trích lục bản đồ địa chính là một trong các tài liệu quan trọng trong hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai, theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 89 của Nghị định 43.

– Các thành phần cần có trong hồ sơ xin giao đất, thuê đất cho dự án phải được trình cho cơ quan có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư, theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 3 của Thông tư 30/2014/TT-BTNMT (Thông tư 30).

– Các thành phần cần có trong hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 6 của Thông tư 30.

– Các thành phần cần có trong hồ sơ thu hồi đất được quy định tại khoản 3, Điều 9; điểm d, khoản 1 của Điều 10; điểm d, khoản 1 của Điều 11; điểm đ, khoản 1 của Điều 12; điểm đ, khoản 1 của Điều 13 của Thông tư 30.

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Xin trích lục hồ sơ địa chính ở đâu ? Gọi ngay 1900.6174

Xin trích lục hồ sơ địa chính ở đâu ?

 

Văn phòng đăng ký đất đai của quận/huyện nơi có đất đứng ra sẽ nhận hồ sơ liên quan. Trong trường hợp địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai và Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

>>> Xem thêm: Trích lục bản đồ địa chính là gì? Các giấy tờ cần chuẩn bị?

Hình thức nộp hồ sơ xin trích lục hồ sơ địa chính

 

Có nhiều phương thức để nộp văn bản, phiếu yêu cầu trích lục hồ sơ địa chính, bao gồm:

– Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai: Người yêu cầu có thể đến trực tiếp cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai để nộp văn bản, phiếu yêu cầu trích lục hồ sơ địa chính.

– Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện: Người yêu cầu có thể gửi văn bản, phiếu yêu cầu trích lục hồ sơ địa chính thông qua đường công văn, fax, hoặc gửi bưu điện đến cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai.

– Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai: Người yêu cầu có thể gửi văn bản, phiếu yêu cầu trích lục hồ sơ địa chính qua thư điện tử đến cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng cổng thông tin đất đai trực tuyến để gửi yêu cầu trích lục hồ sơ địa chính.

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Những nội dung bắt buộc phải có trong mẫu đơn xin trích lục bản đồ địa chính? Gọi ngay 1900.6174

Những nội dung bắt buộc phải có trong mẫu đơn xin trích lục bản đồ địa chính

 

Thông tin cơ quan có thẩm quyền hiện tại đang quản lý hồ sơ thửa đất bao gồm ủy ban nhân dân phường xã, quận huyện, và tỉnh thành phố. Để tránh việc thất lạc đơn khi gửi qua đường bưu điện, mẫu đơn xin trích lục cần ghi rõ địa chỉ cụ thể của cơ quan.

Đối với cá nhân, trong mẫu đơn xin trích lục hồ sơ nhà đất, cần cung cấp thông tin cá nhân như họ và tên, ngày tháng năm sinh, số thẻ căn cước công dân, ngày cấp và nơi cấp, số sổ hộ khẩu, địa chỉ thường trú gồm số nhà, tên đường, phường xã, quận huyện, tỉnh thành phố.

Mẫu đơn cũng cần có xác nhận của người tiếp nhận, ghi rõ họ và tên, chức vụ hiện tại, ngày tiếp nhận mẫu đơn, cùng với những thông tin và tài liệu liên quan. Xác nhận này phải được ký tên và đóng dấu theo chức danh.

Thông tin về thửa đất cần được cung cấp bao gồm diện tích số mét vuông, số thửa đất, địa chỉ chi tiết gồm tên đường, phường xã, quận huyện, tỉnh thành phố, hình thức sử dụng hiện tại, và thuộc loại đất nông nghiệp, đất tư nhân hay đất trồng cây lâu năm.

Mục đích sử dụng của mảnh đất cần được chỉ rõ, bao gồm sử dụng đất ở, đất kinh doanh, đất canh tác, đất thừa kế từ cha mẹ hoặc người thân, mua bán bất động sản và các mục đích khác tùy thuộc vào từng cá nhân. Nếu có, cần bổ sung những hồ sơ và tài liệu liên quan khi nộp đơn.

Thông tin về thửa đất cần được cung cấp chi tiết như sau:

– Thửa đất số, tờ số và loại bản đồ.

– Địa chỉ đầy đủ bao gồm tên đường, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

– Địa chỉ cũ (nếu có).

– Diện tích khuôn viên đất theo mét vuông.

– Hình thức sử dụng đất, bao gồm diện tích sử dụng chung và diện tích sử dụng riêng.

– Các tài sản gắn liền với đất, ví dụ như nhà ở, công trình xây dựng, vườn, đất trồng cây.

Ngoài ra, mục đích sử dụng đất của cá nhân hoặc tập thể cần được chỉ rõ, bao gồm thời gian và thời hạn sử dụng đất, cũng như bản vẽ được thực hiện ngày/tháng/năm và người thực hiện. Tất cả những thông tin này cần được liệt kê đầy đủ trong phần “Đích sử dụng đất của cá nhân”.

Cuối cùng, bản thân cá nhân hoặc tập thể cần cam kết rằng tất cả các thông tin đã được kê khai là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu có bất kỳ sai sót nào, cá nhân/tập thể sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và cam kết bằng chữ ký, ghi rõ họ tên của người thực hiện đơn.

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Lệ phí trích lục hồ sơ địa chính? Gọi ngay 1900.6174

Lệ phí trích lục hồ sơ địa chính

 

Khi bạn nộp hồ sơ yêu cầu trích lục hồ sơ địa chính, bạn sẽ phải đóng một khoản phí, mức phí này được quy định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại cấp tỉnh.

Trên đây là giải đáp của luật sư cho câu Xin trích lục hồ sơ địa chính?Nếu anh, chị và các bạn còn thắc mắc về vấn đề này hay cần được giải đáp thêm những vấn đề có liên quan, hãy nhấc máy và gọi ngay đến đường dây nóng  1900.6174  được luật sư tư vấn miễn phí và nhanh chóng và kịp thời nhất!

Liên hệ chúng tôi

 

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174