time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Chỉ thị 03/CT-UBND về công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

Số: 03/CT-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2014

Theo nhận định dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết mùa mưa bão năm 2014 có những diễn biến phức tạp, khó lường, cực đoan. Bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện sớm, cường độ mạnh, hướng di chuyển phức tạp, ảnh hưởng rộng trong thời đoạn ngắn, với số lượng thấp hơn một ít so với TBNN (8-9 cơn). Nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm, nền nhiệt độ cao hơn TBNN, mưa xuất hiện muộn với lượng mưa thấp hơn TBNN (1550mm).

Nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống thiên tai đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2013. Để chủ động ứng phó kịp thời, triển khai các phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân dân và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh chỉ thị các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh nghiêm chỉnh thực hiện một số nhiệm vụ sau:

I. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh:

– Triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Triển khai Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh; lập và triển khai các quy hoạch, dự án của ngành, địa phương liên quan đến phòng, tránh thiên tai và biến đổi khí hậu.

– Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013; củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) theo cấp, ngành mình quản lý theo hướng gọn, đủ mạnh (cấp huyện do Chủ tịch UBND, các ngành do Thủ trưởng trực tiếp làm trưởng ban); xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 chi tiết, cụ thể, sát với thực tế và điều kiện của từng vùng, từng địa phương, đảm bảo tính khả thi; thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan; tổng hợp tình hình và đề xuất UBND tỉnh các biện pháp đối phó khắc phục hậu quả bão lũ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

– Bố trí kinh phí, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ); tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ đê, đập, các công trình khác và tìm kiếm cứu nạn; tăng cường củng cố mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo, dự báo để đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống, thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban trong mùa mưa bão.

II. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố, thị xã .

1. Thực hiện tốt kế hoạch, phương án PCLB&TKCN năm 2013; huy động các nguồn lực ở địa phương theo quy định; phân công công việc cụ thể rõ ràng cho cấp xã, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; tổ chức chỉ đạo lực lượng hộ đê của địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch bổ sung nhằm đảm bảo đủ trang bị, phương tiện thiết yếu phục vụ cần thiết để có thể huy động kịp thời khi có thiên tai, sự cố xảy ra; xây dựng phương án cụ thể trong việc tổ chức di dời, bảo vệ dân ở vùng bãi sông và các vùng có nguy cơ bị sạt lở, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn; chủ động ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí khác theo quy định để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các công trình thủy lợi, nhất là các hồ chứa vừa và nhỏ trên địa bàn để phối hợp với các đơn vị quản lý công trình, xây dựng phương án phòng, chống lụt, bão bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão.

3. Có kế hoạch dự trữ lương thực, các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ nhân dân, đảm bảo đủ nhu cầu trong mùa lũ bão.

4. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Luật Đê điều theo đúng quy định của pháp luật.

5. Đối với các huyện, thị xã có đê: UBND các huyện, thị xã có đê, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong công tác GPMB, chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành kế hoạch tu bổ, nâng cấp đê điều trước mùa lũ; kiểm tra đánh giá chất lượng, phát hiện và xử lý kịp thời hư hỏng của các công trình đê, kè, cống.

6. UBND các huyện, thị (có các xã miền núi): Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Bình Xuyên, Phúc Yên cần cảnh báo cho nhân dân biết các vùng có thể xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và có biện pháp phòng tránh.

III. Trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành trong tỉnh.

1. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh: Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo PCLB&TKCN năm 2013; củng cố kiện toàn Ban chỉ huy PCLB năm 2014; xây dựng phương án cụ thể xử lý tình huống do lũ lụt, bão lốc gây ra đối với từng khu vực, từng công trình trọng điểm; tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác PCLB& TKCN và giảm nhẹ thiên tai năm 2014.

2. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Là cơ quan thường trực của Ban chỉ huy PCLB tỉnh; tham mưu, giúp Ban chỉ huy xây dựng kế hoạch phòng, chống lụt, bão của tỉnh; xây dựng phương án PCLB cho các công trình trọng điểm, xung yếu; hướng dẫn các cấp, các ngành trong tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão; kiểm tra công tác triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt; là đầu mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn; cập nhật tình hình thiên tai, diễn biến khí tượng, thủy văn của đê điều, hồ đập và các công trình phòng, chống lụt, bão khác; cập nhật các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, của Ban chỉ huy PCLB tỉnh và truyền đạt đầy đủ, kịp thời đến các cấp, các ngành; kiểm kê vật tư dự trữ phòng chống lụt bão, lập kế hoạch xin mua bổ sung và kế hoạch điều động khi cần thiết.

3. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Vĩnh Phúc: Thu thập tài liệu về khí tượng, thuỷ văn và dự báo về mưa, lũ, bão hàng ngày; cung cấp kịp thời chính xác số liệu khí tượng, thuỷ văn cho Ban chỉ huy PCLB tỉnh để chỉ đạo, điều hành.

4. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Là lực lượng chủ chốt trong công tác hộ đê, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai của tỉnh; có trách nhiệm xây dựng phương án, bố trí lực lượng ứng cứu, chi viện kịp thời cho các trọng điểm chống lụt, bão về đê điều, hồ đập và các công trình phòng, chống lụt, bão khác.

5. Công an tỉnh: Bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh khi xẩy ra lũ lụt, nhất là tại các công trình trọng điểm, vùng nằm ngoài bãi sông; phối hợp cùng các cấp chính quyền địa phương kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đê điều; phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng phương án đảm bảo giao thông thông suốt khi có lũ bão lớn xảy ra; tham gia hộ đê khi có lũ lớn được Ban chỉ huy PCLB tỉnh yêu cầu.

6. Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy: Xây dựng phương án PCLN&TKCN theo nhiệm vụ được phân công; huy động lực lượng, phương tiện đặc chủng của ngành và hiệp đồng với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, UBND các địa phương để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, xử lý các tình huống do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Giao thông vận tải: Xây dựng phương án đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống; huy động phương tiện vận tải cho công tác hộ đê, đập và tác sơ tán nhân dân trong vùng ngập lũ khi cần thiết.

8. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp chặt chẽ với Viễn thông tỉnh, đảm bảo thông tin thông suốt từ trung ương đến địa phương; chú trọng củng cố mạng thông tin đến các trọng điểm phòng, chống lụt, bão; các xã dọc các tuyến đê; các hồ đập trong tỉnh.

9. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Đảm bảo nhân lực cho công tác hộ đê, đập, khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng phương án, kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ cấp, cứu trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

10. Điện lực tỉnh: Xây dựng kế hoạch, phương án cung cấp điện phục vụ cho đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân; cung cấp đủ nguồn điện cho các trạm bơm phục vụ tiêu úng.

11. Sở Y tế: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ môi trường trước và sau lũ; tổ chức tập huấn cho các đội vệ sinh phòng dịch bệnh và làm sạch môi trường, đội sơ, cấp cứu ở cả tuyến tỉnh và tuyến huyện; dự trữ đủ cơ số thuốc phòng, chống dịch bệnh và làm sạch môi trường khi có lũ lớn xẩy ra.

12. Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình thiệt hại do lũ, bão gây ra để đề xuất mức hỗ trợ, kịp thời trình UBND tỉnh quyết định.

13. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, các đoàn thể:

Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh tổ chức tuyên truyền chỉ thị, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn; thông tin kịp thời những diễn biến về lũ, bão, sạt lở đất và các thiên tai khác để các cơ quan liên quan và nhân dân, chủ động phòng chống.

14. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên:

Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về PCLB & TKCN và tích cực tham gia công tác PCLB & TKCN – giảm nhẹ thiên tai.

15. Các tổ chức, cá nhân: Thường xuyên theo dõi các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thiên tai; chủ động, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư, lực lượng để tham gia vào công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả của bão, lụt khi được sự huy động của Ban chỉ huy PCLB&TKCN các cấp.

16. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh:

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về PCLB & TKCN và giảm nhẹ thiên tai và nội dung Chỉ thị này, báo cáo thường xuyên với UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Phùng Quang Hùng

Rate this post
  1900633705