Chính sách bảo mật thông tin – Tổng Đài Pháp Luật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN – TỔNG ĐÀI PHÁP LUẬT

Trong lĩnh vực pháp luật, bảo mật thông tin luôn là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định đến uy tín của tổ chức hành nghề. Nó không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là quy tắc đạo đức và ứng xử bắt buộc trong ngành Luật. Là một đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín, Tổng đài pháp Luật cam kết tuyệt đối bảo mật thông tin của khách hàng và tuân thủ quy tắc nghề nghiệp.

http://tongdaiphapluat.vn/wp-content/uploads/2022/03/chinh-sach-bao-mat-thong-tin-2.jpg

 

1. Mục đích thu thập thông tin

Tổng đài pháp luật sẽ lưu lại thông tin của khách hàng khi sử dụng dịch vụ bao gồm: họ tên, số điện thoại, địa chỉ mà khách hàng đã cung cấp khi nhờ luật sư tư vấn. Những thông tin này sẽ giúp chúng tôi có thể dễ dàng liên hệ xác nhận lại với quý khách và có nhiều trao đổi kịp thời nhằm giúp quý khách giải quyết nhanh chóng các vướng mắc pháp lý mà mình đang gặp phải.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Những thông tin mà khách hàng đã cung cấp sẽ được Tổng đài pháp luật sử dụng trong phạm vi:

Liên hệ với khách hàng để trao đổi cụ thể và đưa ra những tư vấn pháp lý phù hợp
Cung cấp thông tin về dịch vụ mà khách hàng mong muốn
Gửi các văn bản pháp luật có liên quan, văn bản hướng dẫn thủ tục cần thiết cho khách hàng

Tổng đài pháp luật cam kết mọi thông tin của khách hàng chỉ được sử dụng trong các hoạt động trên. Tuy nhiên, Tổng đài pháp luật sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có hành vi sử dụng thông tin trái phép do khách hàng đã chia sẻ thông tin đó với người khác.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Toàn bộ thông tin khách hàng cung cấp sẽ được Tổng đài pháp luật lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu xóa bỏ. Những trường hợp còn lại, Tổng đài pháp luật cam kết tuyệt đối bảo mật thông tin của khách hàng trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

4. Ai được phép truy cập thông tin khách hàng

Thông tin của khách hàng là tuyệt mật và không có bất kỳ ai có quyền truy cập và sử dụng thông tin này mà chưa có sự cho phép của khách hàng. Tổng đài pháp luật sẽ chỉ cho phép bên thứ ba tiếp cận với thông tin khi khách hàng đồng ý hoặc khi có yêu cầu hợp pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Khách hàng có thể chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình bằng phương tiện nào?

Để yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi hoặc xóa bỏ thông tin đã cung cấp, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua website Tổng đài pháp luật hoặc hotline 19006174 Nếu quý khách có bất kỳ khiếu nại nào về cam kết bảo mật thông tin của Tổng đài pháp luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ Tongdaiphapluat.mkt@gmail.com Chúng tôi sẽ nhanh chóng xác nhận và gửi thông tin phản hồi cho quý khách.

6. Cam kết bảo mật thông tin

Tổng đài pháp luật cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của khách hàng. Mọi hoạt động tiếp cận và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng sẽ chỉ được thực hiện khi được sự cho phép của khách hàng hoặc khi có yêu cầu hợp pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp có khiếu nại, Tổng đài pháp luật sẽ không chịu trách nhiệm nếu những thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp không chính xác.

Nếu máy chủ của Tổng đài pháp luật bị mất dữ liệu cá nhân do tin tặc xâm nhập và đánh cắp. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng và cơ quan chức năng để kịp thời điều tra và xử lý.

  19006174