Hội đồng luật sư chuyên môn tại Tổng Đài Pháp Luật

1. Luật sư chuyên Môn

Khi gọi điện đến Tổng đài pháp luật, quý khách hàng sẽ được nghe tư vấn của những luật sư dày dặn kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn cao, bao gồm:

LS: Nguyễn Văn Hùng – GĐ.Luật sư điều hành và sáng lập Luật Thiên Mã hiện ông là thành viên Đoàn Luật sư TP Hà Nội

LS: Trần Sơn Hải – Luật sư chuyên môn hợp tác tại Luật Thiên Mã hiện ông là thành viên Đoàn Luật sư TP Hà Nội

LS: Trần Minh Cường – GĐ chi nhánh TPHCM Luật Thiên Mã hiện ông là thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

LS: Đặng Quý Tiên – Luật sư chuyên môn hợp tác tại Luật Thiên Mã hiện ông là thành viên Đoàn Luật sư TP Hà Nội

LS: Đỗ Huy Minh – Luật sư chuyên môn hợp tác tại Luật Thiên Mã hiện ông là thành viên Đoàn Luật sư TP Hà Nội

LS: Phan Thị Hoài – Luật sư chuyên môn hợp tác tại Luật Thiên Mã hiện ông là thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

2. Các trợ lý luật sư

Ngoài các luật sư chuyên môn nói trên, Tổng Đài Pháp Luật còn có các trợ lý luật sư. Họ là những người luật sư tập sự, sinh viên luật, các thực tập sinh hoặc cử nhân luật có vai trò hỗ trợ các luật sư chuyên môn soạn thảo văn bản, hành chính hoặc chuyên môn cho các luật sư trong việc tư vấn các vụ việc

3. Các cố vấn và chuyên gia tư vấn pháp lý

Tại Tổng Đài Pháp Luật, đội ngũ chuyên gia và cố vấn pháp lý đều là những người dày dặn kinh nghiệm và đặc biệt là am hiểu sâu sắc kiến thức chuyên ngành. Họ là các nhà nghiên cứu, nhà luật học, các giảng viên luật… với vai trò tham mưu về chuyên môn nhằm vướng mắc về pháp lý cho các luật sư khi tiến hành tư vấn.

  19006174