time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Category Archives: Quyết định

Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg

cận bao nhiêu độ không đi nghĩa vụ 2022

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 38/2010/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 142/2008/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC […]

Quyết định số 959/QĐ-BHXH

bao-hiem-xa-hoi-thanh-pho-ba-ria

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 959/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM […]

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP

kỹ năng tư vấn pháp luật bằng văn bản

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 154/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2016/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI […]

Quyết định 04/2022/QĐ-TTg

hợp đồng thiết kế kiến trúc

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/2022/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ĐÔ THỊ VĂN MINH Căn […]

Quyết định 05/2022/QĐ-TTg

Tại sao nên sử dụng dịch vụ ly hôn thuận tình không cần ra tòa tại Tổng Đài pháp Luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 05/2022/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 157/2007/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH […]

Quyết định 07/2022/QĐ-TTg

phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 07/2022/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ TỶ LỆ VỐN ĐỐI […]

Quyết định 612/QĐ-BCT

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 612/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 04/2022/TT-BCT NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN […]

  1900633705