time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Category Archives: Nghị định

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 82/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH, MỨC THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 […]

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 22/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2016/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ LỆ […]

Nghị định 91/2022/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 91/2022/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2022   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2020/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ […]

Nghị định 90/2022/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 90/2022/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022   NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT DO BỘ NGOẠI GIAO QUẢN LÝ ĐỂ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA NHÀ […]

Nghị định 84/2022/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 84/2022/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2022   NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO TỒN DI SẢN HUẾ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 […]

Luật Cảnh sát cơ động 2022

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 04/2022/QH15 Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2022 LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Cảnh sát cơ động. Chương I NHỮNG […]

  1900633705