time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Category Archives: Pháp lệnh

Pháp lệnh 01/2022/UBTVQH15 đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ——-   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Pháp lệnh số: 01/2022/UBTVQH15 Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022   PHÁP LỆNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TÒA ÁN NHÂN DÂN XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VIỆC ĐƯA NGƯỜI […]

Lệnh công bố Pháp lệnh đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi vào cai nghiện bắt buộc

CHỦ TỊCH NƯỚC ——-   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 02/2022/L-CTN Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022   LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ PHÁP LỆNH CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 […]

  1900633705