time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Category Archives: Pháp lệnh

Pháp lệnh 10/2014/UBTVQH13

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Pháp lệnh số: 10/2014/UBTVQH13 Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014   PHÁP LỆNH CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt […]

Pháp lệnh 11/2016/UBTVQH13

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Pháp lệnh số: 11/2016/UBTVQH13 Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2016   PHÁP LỆNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị quyết […]

Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Pháp lệnh số: 02/2020/UBTVQH14 Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2020   PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa […]

Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Pháp lệnh số: 01/2022/UBTVQH15 Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022 PHÁP LỆNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TÒA ÁN NHÂN DÂN XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VIỆC ĐƯA NGƯỜI NGHIỆN MA […]

Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ____________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Pháp lệnh số: 02/2022/UBTVQH15 ________________________ PHÁP LỆNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội […]

Pháp lệnh 01/2022/UBTVQH15 đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ——-   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Pháp lệnh số: 01/2022/UBTVQH15 Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022   PHÁP LỆNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TÒA ÁN NHÂN DÂN XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VIỆC ĐƯA NGƯỜI […]

Lệnh công bố Pháp lệnh đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi vào cai nghiện bắt buộc

CHỦ TỊCH NƯỚC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————   Số: 02/2022/L-CTN Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022   LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ PHÁP LỆNH CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 […]

  1900633705