time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Category Archives: Thông tư

Thông tư số 08/2021/TT-BYT

BỘ Y TẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2021/TT-BYT Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021   THÔNG TƯ BAN HÀNH NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ DƯỢC Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016; […]

Thông tư số 03/2021/TT-BNV

kết hôn cận huyết bị xử phạt thế nào

BỘ NỘI VỤ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/2021/TT-BNV Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM […]

Thông tư số 54/2013/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 54/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TẬP TRUNG Căn cứ […]

Thông tư số 178/2012/TT-BTC

mua-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-o-dau

BỘ TÀI CHÍNH ——————- Số: 178/2012/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————- Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2012   THÔNG TƯ Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam Căn cứ Luật kế toán ngày 17 tháng […]

Thông tư số 102/2018/TT-BTC

bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 102/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội […]

Thông tư số 229/2016/TT-BTC

thủ tục hòa giải tai nạn giao thông (1)

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 229/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ […]

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

mẫu quyết định chỉ định thầu tư vấn

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI ——- CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————— Số: 59/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Xà HỘI […]

  1900633705