time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Category Archives: Thư viện pháp luật

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực 2012

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 24/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt […]

Luật cơ yếu 2011

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 05/2011/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2011   LUẬT CƠ YẾU Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ […]

Luật tố cáo 2011

Mẫu đơn khiếu nại đất đai

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 03/2011/QH13 Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011   LUẬT TỐ CÁO Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ […]

Luật Sửa đổi một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2010

bao-hiem-y-te

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— Luật số: 61/2010/QH12 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm […]

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2010

thue-thua-ke-o-viet-nam-thue-chung-khoan

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— Luật số: 62/2010/QH12 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 […]

  1900633705