Xây nhà trên đất quốc phòng có được không? Cần điều kiện gì?

Xây nhà trên đất quốc phòng có được hay không? Có những quy định gì khi xây nhà trên đất quốc phòng? Trong bài viết này, Tổng Đài Pháp Luật 1900.6174 chúng tôi sẽ giải đáp các câu hỏi của quý khách hàng và cung cấp thông tin pháp luật liên quan đến việc xây dựng nhà trên đất quốc phòng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về quy trình, yêu cầu và các vấn đề pháp lý mà quý vị cần quan tâm khi muốn xây dựng một ngôi nhà trên đất quốc phòng.

>>> Luật sư tư vấn miễn phí xây nhà trên đất quốc phòng. Liên hệ ngay: 1900.6174

Đất quốc phòng được hiểu như thế nào?

 

Hiện nay, hiệu lực của pháp luật chưa đưa ra bất kỳ quy định cụ thể nào về đất quốc phòng. Tuy vậy, chúng ta có thể hiểu đất quốc phòng là đất được Nhà nước giao cho các tổ chức và đơn vị quốc phòng nhằm thực hiện mục đích quốc phòng, cũng như xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội.

xay-nha-tren-dat-quoc-phong-1

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 148 Luật Đất đai năm 2013, các chủ thể có thẩm quyền quản lý đất sử dụng cho mục đích quốc phòng và an ninh bao gồm:

Đối với việc quản lý đất sử dụng cho mục đích quốc phòng và an ninh trong địa phận hành chính của tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc quản lý nhà nước.

Trong quá trình lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cho mục đích quốc phòng và an ninh, cần đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh. Cần tiến hành rà soát và xác định ranh giới đất sử dụng cho mục đích quốc phòng và an ninh, cũng như xác định vị trí và diện tích đất quốc phòng và an ninh không còn nhu cầu sử dụng hoặc đã sử dụng không đúng mục đích.

Trong trường hợp này, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để chuyển giao quyền quản lý và sử dụng đất cho địa phương.

>>> Đất quốc phòng được hiểu như thế nào? Gọi ngay: 1900.6174

Xây nhà trên đất quốc phòng có được không?

 

Căn cứ theo Điều 61 Luật đất đai 2013, mục đích sử dụng đất quốc phòng là:

– Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc: Đất quốc phòng có thể được sử dụng để xây dựng cơ sở đóng quân và trụ sở làm việc của các đơn vị quân đội.

– Xây dựng căn cứ quân sự: Đất quốc phòng có thể được sử dụng để xây dựng các căn cứ quân sự, đây là những cơ sở quan trọng để triển khai hoạt động quân sự.

– Xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh: Đất quốc phòng có thể được sử dụng để xây dựng các công trình phòng thủ quốc gia như hệ thống đường bay, hệ thống phòng không, trận địa và các công trình đặc biệt khác liên quan đến quốc phòng và an ninh.

– Xây dựng ga, cảng quân sự: Đất quốc phòng có thể được sử dụng để xây dựng các cơ sở giao thông quân sự như ga tàu, cảng quân sự để phục vụ cho hoạt động quân sự và triển khai lực lượng vũ trang.

– Xây dựng công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh: Đất quốc phòng có thể được sử dụng để xây dựng các công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao nhằm phục vụ trực tiếp cho nhu cầu quốc phòng và an ninh của đất nước.

– Xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân: Đất quốc phòng có thể được sử dụng để xây dựng các kho tàng lưu trữ vũ khí, trang thiết bị và tài liệu quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân.

– Làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí: Đất quốc phòng có thể được sử dụng để xây dựng các cơ sở đào tạo, trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí và bãi hủy vũ khí để phục vụ cho việc huấn luyện, nghiên cứu và tiêu hủy vũ khí.

– Xây dựng cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân: Đất quốc phòng có thể được sử dụng để xây dựng các cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh viện và nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân.

– Xây dựng nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân: Đất quốc phòng có thể được sử dụng để xây dựng nhà công vụ, đây là những căn nhà được cung cấp cho cán bộ, công nhân viên của lực lượng vũ trang nhân dân để ở và phục vụ công việc của họ.

 

xay-nha-tren-dat-quoc-phong-2

>>> Xem thêm: Xây nhà chiếm đất công sẽ bị xử lý như thế nào?

– Xây dựng cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý: Đất quốc phòng có thể được sử dụng để xây dựng các cơ sở giam giữ như nhà tạm giam và nhà giam, cũng như các cơ sở giáo dục do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý.

Theo đó, trong các mục đích sử dụng đất quốc phòng, có một mục đích là xây dựng nhà ở công vụ cho lực lượng vũ trang nhân dân, bao gồm cả lực lượng liên quan đến quốc phòng.

Đất quốc phòng cũng có thể được sử dụng để xây dựng nhà ở, nhưng các nhà ở này được xây dựng dành riêng cho mục đích công vụ. Những nhà ở này sẽ được cơ quan và đơn vị quốc phòng cấp cho cán bộ, công nhân viên theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, nếu đất được sử dụng cho mục đích quốc phòng, có thể xây dựng nhà ở công vụ mà không phải là nhà ở cho hộ gia đình hoặc cá nhân thông thường.

>>> Đất quốc phòng có được xây dựng nhà ở không? Gọi ngay: 1900.6174

Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng như thế nào?

 

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định, quy trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng được thực hiện như sau:

Bước 1: Bộ Quốc phòng và Bộ Công an gửi hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để tiến hành thẩm định;

Bước 2: Trong vòng không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến các thành viên của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thu thập ý kiến;

Bước 3: Trong vòng không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các thành viên của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Bước 4: Trong vòng không quá 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thu thập ý kiến góp ý, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và gửi Thông báo kết quả thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Quốc phòng và Bộ Công an;

Bước 5: Bộ Quốc phòng và Bộ Công an hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và gửi hồ sơ đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để yêu cầu phê duyệt;

Bước 6: Trong vòng không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

>>> Chuyên viên tư vấn miễn phí trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng? Gọi ngay: 1900.6174

Đặc điểm về đất quốc phòng

 

Đất quốc phòng có những đặc điểm quan trọng sau:

– Đất quốc phòng được dùng để xây dựng cảng quân sự, công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp cho quốc phòng và an ninh. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng để xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân hoặc để thực hiện các hoạt động như bãi thử vũ khí, thao trường, trường bắn và các hoạt động tương tự.

– Người sử dụng đất quốc phòng là các đơn vị trực tiếp sử dụng đất để xây dựng cảng quân sự, thao trường, bãi thử vũ khí và các cơ sở quốc phòng tương tự.

– Mục đích sử dụng đất quốc phòng bao gồm xây dựng các căn cứ quân sự, các công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và các công trình đặc biệt liên quan đến quốc phòng. Ngoài ra, đất quốc phòng cũng có thể được sử dụng để xây dựng nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân hoặc để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt được Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, bảo vệ và sử dụng theo quy định pháp luật.

– Trong trường hợp đất quốc phòng không nằm trong quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân đang sử dụng đất này sẽ chuyển giao và bàn giao cho địa phương quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật.

– Đất quốc phòng thuộc loại đất phi nông nghiệp theo quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2013.

– Việc sử dụng đất quốc phòng phải tuân thủ quy hoạch, kế hoạch đất quốc phòng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đất quốc phòng có vị trí và khu vực đặc biệt, và có các quy định riêng biệt khi sử dụng.

>>> Đất quốc phòng có đặc điểm gì? Liên hệ ngay: 1900.6174

Chủ thể nào sử dụng đất quốc phòng an ninh

 

Theo quy định trong Khoản 1 Điều 50 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP, chủ thể sử dụng đất quốc phòng và an ninh bao gồm:

– Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an là người sử dụng đất cho các mục đích sau: đất dành cho các đơn vị đóng quân trừ khi có quy định khác tại Điểm c của Khoản này, đất để xây dựng căn cứ quân sự, đất dùng cho các công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và các công trình đặc biệt liên quan đến quốc phòng và an ninh, nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân, đất thuộc khu vực được Chính phủ giao nhiệm vụ riêng cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý, bảo vệ và sử dụng.xay-nha-tren-dat-quoc-phong-3

>>> Xem thêm: Xây nhà xong mới xin giấy phép xây dựng được không?

– Các đơn vị trực tiếp sử dụng đất là người sử dụng đất cho các mục đích sau: đất để xây dựng ga, cảng quân sự, đất dùng cho các công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp cho quốc phòng và an ninh, đất để xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân, đất dùng cho trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí, đất để xây dựng nhà trường, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân, đất dùng cho trại giam giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý.

– Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công an phường, thị trấn; đồn biên phòng là người sử dụng đất để xây dựng trụ sở.

>>> Chủ thể nào được sử dụng đất quốc phòng an ninh? Gọi ngay: 1900.6174

Cơ quan nào có thẩm quyền quản lý đối với đất quốc phòng

 

Theo quy định trong Khoản 2 Điều 148 của Luật Đất đai 2013, thẩm quyền quản lý đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh được quy định như sau:

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đảm nhiệm việc quản lý nhà nước đối với đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh trong phạm vi quản lý hành chính địa phương.

– Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có trách nhiệm hợp tác với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh.

Họ cũng tiến hành rà soát, xác định ranh giới đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh, xác định vị trí và diện tích đất quốc phòng, an ninh không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, sau đó bàn giao cho địa phương quản lý và sử dụng.

>>> Cơ quan nào có thẩm quyền quản lý đối với đất quốc phòng? Gọi ngay: 1900. 6174

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến “xây nhà trên đất quốc phòng” mà đã được chúng tôi tìm hiểu, nghiên cứu, chắt lọc để thông tin đến các bạn. Đây là một vấn đề luôn nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Tổng đài pháp luật hiểu rằng xây dựng trên đất quốc phòng không chỉ đơn thuần là một vấn đề xây dựng, mà còn là một nhiệm vụ mang tính chiến lược, liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia và bảo vệ tài nguyên quốc gia. Vì vậy, việc nắm rõ và tuân thủ các quy định pháp luật là cực kỳ quan trọng.

Hãy gọi ngay Tổng Đài Pháp Luật thông qua hotline 1900.6174 để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn pháp luật tận tâm từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trên con đường xây dựng một ngôi nhà trên đất quốc phòng an toàn, hợp pháp và đóng góp vào sự phát triển và bình yên của đất nước.

 

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174