Tư vấn luật thừa kế – Luật sư tư vấn luật thừa kế trực tuyến miễn phí

Tổng đài tư vấn luật thừa kế 1900.6174 là tổng đài chuyên hỗ trợ tư vấn các vấn đề như quyền thừa kế tài sản, thủ tục khai nhận thừa kế tài sản theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, ủy quyền phân chia tài sản, tranh chấp tài sản trong quá trình nhận thừa kế… Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, Tổng Đài Pháp Luật luôn  cam kết sẽ hỗ trợ người dân 24/24 để đảm bảo tối đa quyền lợi và giải quyết tranh chấp trong quá trình phân chia thừa kế. Liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 1900.6174 để được tư vấn miễn phí.

Tư Vấn Luật Thừa Kế
Tư vấn pháp luật thừa kế – Luật sư tư vấn luật trực tuyến

Vì sao cần luật sư tư vấn luật thừa kế ?

–   Luật sư tư vấn luật thừa kế có thể giúp bạn hiểu rõ hơn những điều khoản và khái niệm về quyền thừa kế:

+ Điều 609 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định: “Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.”; “Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.”

+ Quyền thừa kế hiểu theo nghĩa chủ quan là quyền của người để lại di sản và quyền của người nhận di sản. Quyền thừa kế là một chế định pháp luật dân sự, là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo trình tự nhất định đồng thời quy định phạm vi quyền, nghĩa vụ và phương thức bảo vệ các quyền và nghĩa vụ của người thừa kế.

–  Những luật sư giỏi sẽ giúp bạn nắm rõ hơn những quy định của pháp luật, giúp bạn bảo vệ quyền lợi của mình hợp pháp và trọn vẹn bởi pháp luật thừa kế được xác định qua rất nhiều vấn đề phức tạp như Quyền thừa kế; Quy định về di sản thừa kế; Thời điểm mở thừa kế; Thời hiệu thừa kế; Nghĩa vụ tài sản do người chết để lại; Quản lý di sản thừa kế; Từ chối nhận di sản và các quan hệ thừa kế khác theo quy định;…

>>>Liên hệ luật sư tư vấn luật thừa kế – Gọi ngay 1900.6174

Dịch vụ luật sư tư vấn luật thừa kế tại Tổng Đài Pháp Luật

Tổng Đài Pháp Luật hỗ trợ tư vấn tất cả những vấn đề xoay quanh quyền thừa kế như quy định về quyền thừa kế, thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, uỷ quyền thỏa thuận phân chia di sản … Với nhiều năm kinh nghiệm giải quyết những vấn đề về quyền thừa kế, Tổng Đài Pháp Luật tự hào khẳng định sẽ đem lại những trải nghiệm uy tín nhất tới quý khách hàng. 

Tổng Đài Pháp Luật là trung tâm tư vấn pháp luật qua số điện thoại luật sư tư vấn miễn phí chuyên hỗ trợ tư vấn những vấn đề sau:

Tư vấn các quy định chung về luật thừa kế

Tư vấn về quyền thừa kế, sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Người thừa kế không phải là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc. (Điều 609 Bộ luật Dân sự 2015)

Tư vấn thừa kế tài sản

Tư vấn tranh chấp tài sản thừa kế

Tư vấn luật thừa kế đất đai

Tư vấn về thời gian, địa điểm mở thừa kế

Tư vấn xác định di sản thừa kế và người thừa kế di sản

Tư vấn về nghĩa vụ của người thừa kế và thời điểm phát sinh nghĩa vụ

Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

Tư vấn xác định người quản lý di sản

Tư vấn xác định quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản

Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có)

Tư vấn thủ tục từ chối tiếp nhận di sản thừa kế

Tư vấn xác định những trường hợp không được quyền hưởng di sản thừa kế

Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế tài sản và di sản

Tư vấn về hình thức hợp đồng thừa kế.

>>> Tư vấn luật đất đai – Gọi ngay 1900.6174

Tư Vấn Luật Thừa Kế
Tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế theo đúng pháp luật – Gọi: 1900.6174

Tư vấn luật thừa kế theo di chúc

Tư vấn điều kiện có hiệu lực của di chúc

Tự vấn điều kiện về năng lực chủ thể

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 yêu cầu người lập di chúc phải là người đã thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên) và vào thời điểm lập di chúc người lập phải hoàn toàn có khả năng nhận thức. Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể lập di chúc nhưng phải được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

Tư vấn điều kiện về ý chí của người lập di chúc

Khi lập di chúc, người lập phải tự nguyện, không bị lừa dối, đe dọa hay chịu sự cưỡng ép nào ( Điểm a khoản 1 Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015).

Tư vấn điều kiện về nội dung của di chúc

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015, nội dung của di chúc không được trái pháp luật và trái đạo đức 

Tư vấn điều kiện về hình thức

Theo Điều 627 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc phải được lập thành văn bản. Trong trường hợp, người lập không thể tiến hành lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất 02 người làm chứng. Ngay sau khi người lạp di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng cần ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Kể từ ngày người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, trong thời hạn 05 ngày làm việc, di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Tư vấn về vấn đề thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

Theo quy định tại Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015, nếu di sản được chia theo pháp luật, những người thuộc các trường hợp sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo quy định của pháp luật, trongg trường hợp họ không đươc hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất thừa kế đó:

+ Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng

+ Con chưa thành niên mà không có khả năng lao động

Quy định này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản

>>> Liên hệ luật sư tư vấn luật thừa kế di sản – Gọi 1900.6174

Tư vấn luật thừa kế theo pháp luật

Tư vấn xác định người thừa kế theo quy định pháp luật

Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người mất

Hàng thừa kế thứ hai bao gồm: ông bà nội, ông bà ngoài, anh ruột, chị ruột, em ruột của người mất, cháu ruột của người mất mà người mất là ông bà nội, ông bà ngoại

Hàng thừa kế thứ bá bao gồm: cụ nội, cụ ngoại của người mất; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người mất mà người mất là bác ruộ, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người mất mà người mất là cụ nội, cụ ngoại

Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởn thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã mất, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản (Theo Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015).

Tư vấn về quyền thừa kế thế vị (nếu có)

Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản thì cháu sẽ được hưởng phần di sản mà cha, mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống. 

Trong trường hợp cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống. (Điều 652 Bộ luật Dân sự 2015)

Tư vấn về quyền thừa kế giữa mối quan hệ con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế

Theo quy định tại Điều 653 của Bộ luật Dân sự 2015, con nuôi và cha mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 651 và Điều 652 của Bộ luật Dân sự 2015.

Tư vấn về thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác

Trường hợp vợ chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản

Trường hợp vợ chồng xin ly hôn mà chưa được hoặc được Tòa án cho ly hôn bằng bản án hoặc quyết định chưa có hiệu lực pháp luật, nếu một người chết thì người sống vẫn được chia thừa kế di sản.

Nếu người đang là vợ hoặc chồng của một người tại thời điểm người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người khác vẫn được thừa kế di sản.

Tư vấn hướng giải quyết tranh chấp thừa kế

Giải quyết tranh chấp thừa kế bằng thương lượng

Thương lượng là cách giải quyết tranh chấp thừa kế tôi ưu nhất để tiết kiệm thời gian và chi phí,. Thương lượng giúp các bên vừa có được thỏa thuận vừa đảm bảo quyền lợi của các bên, vừa tiện lợi, nhanh chóng, hiệu quả.

Giải quyết tranh chấp thừa kế bằng hòa giải

Nếu xảy ra tranh chấp thừa kế mà cả hai bên không thẻ tự thương lượng, thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết, phân chia tài sản thì có thể nhờ luật sư hoặc người có hiểu biết về pháp luật hòa giải. 

Hòa giải không phải là thủ tục bắt buộc trong giải quyết tranh chấp thừa kế. Hai bên có thể lựa chọn hòa giải hoặc không hòa giải mà có thể khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu giải quyết tranh chấp.

Giải quyết tranh chấp thừa kế bằng khởi kiện

Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thời hiệu giải quyết tranh chấp thừa kế như sau:

+ Thời hiệu yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản kể từ thời điểm mở thừa kế

+ Thời hiệu yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của kình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế

+ Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người mất để lại là 03 năm kể từ thời điểm mở thừa kế

Đối với tranh chấp thừa kế, người thừa kế tiến hành nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trí hoặc làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm 1 khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Nếu những tranh chấp thừa kế có yếu tố nước ngoài sẽ thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh theo quy định tại Điều 33 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, cụ thể như sau:

Những tranh chấp về thừa kế mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần ủy thác tư pháp cho cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án nước ngoài.

>> Liên hệ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế – Gọi 1900.6174

Tư Vấn Luật Thừa Kế

Dịch vụ giải quyết tranh chấp thừa kế di sản – đất đai

Ngoài dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp quyền thừa kế theo di chúc, không có di chúc. Tổng đài pháp luật còn cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp di sản, đất đai theo đúng pháp luật, bằng các nghiệp vụ luật sư như khởi kiện tranh chấp đất đai, hỗ trợ hòa giải tranh chấp di sản tại cấp xã, huyện.

Với đội ngũ luật sư trên 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi cam kết đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng. Hạn chế tối đa rủi ro pháp lý cũng như lợi ích của khách hàng luôn được đảm bảo tuyệt đối.

Khi liên hệ với tổng đài tư vấn tranh chấp di sản thừa kế, đất đai, tài sản, khách hàng sẽ được chúng tôi hỗ trợ mọi thủ tục như:

– Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện tranh chấp thừa kế

– Thực hiện thủ tục khởi kiện bao gồm các bước sau:

+ Nộp hồ sơ khởi kiện tại tòa án

+ Thụ lý vụ án

+ Chuẩn bị xét xử

+ Tham gia xét xử, tranh tụng tại tòa

+ Kháng cáo (đối với các vụ việc phức tạp)

>>> Liên hệ luật sư giải quyết tranh chấp di sản thừa kế 1900.6174

Tư vấn luật thừa kế MIỄN PHÍ qua điện thoại

Cách thức kết nối với Luật sư tư vấn luật thừa kế miễn phí qua tổng đài điện thoại

Chỉ với một cuộc điện thoại qua tổng đài 1900.6174, những vướng mắc pháp lý của của bạn sẽ được giải quyết ngay lập tức.

Phạm vi phục vụ của Tổng Đài Pháp Luật trải rộng trên toàn quốc, kể cả những khách hàng ở các tỉnh, huyện hay vùng xa, vùng sâu… cũng vẫn có thể tham khảo và nhận sự tư vấn trực tiếp từ đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm pháp lý và có trình độ chuyên môn cao của Tổng đài pháp luật. Dịch vụ tư vấn luật thừa kế sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí.

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng 24/7 trong khung thời gian từ 7h30 – 22h30 tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ 7 và Chủ nhật.

Để sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn luật thừa kế miễn phí trực tuyến của Tổng Đài Pháp Luật, bạn chỉ cần thực hiện một thao tác vô cùng đơn giản – Nhấc máy điện thoại của mình lên và gọi ngay cho chúng tôi qua số hotline 1900.6174. Chỉ với một thao tác duy nhất, bạn đã có thể kết nối với đội ngũ luật sư, chuyên gia, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp mọi vướng mắc pháp lý trong vấn đề về luật thừa kế mà bạn đang gặp phải.

Đừng ngần ngại chia sẻ với các luật sư của chúng tôi những thắc mắc của các bạn về luật thừa kế để được các luật sư của Tổng Đài Pháp Luật hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất!

Lưu ý khi gọi đến tổng đài tư vấn luật thừa kế miễn phí

 

– Bạn có thể liên hệ đến số của tổng đài bằng bất cứ điện thoại (di động/máy bàn) của nhà mạng nào. Sau khi gọi vào số hotline của Tổng Đài Pháp Luật, bạn sẽ được nghe lời chào và thông báo cước phí ngay theo quy định của nhà mạng. Để được hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất, bạn hãy bấm phím số 0.

– Quý khách vui lòng thông cảm và chờ máy khoảng 5 – 10 phút nếu chưa kết nối được với luật sư của chúng tôi bởi số lượng khách hàng yêu cầu tư vấn là rất lớn trong khi số lượng tổng đài viên của chúng tôi có hạn.

– Phí tư vấn: Chúng tôi không thu thêm bất cứ khoản phí tư vấn nào trước và sau quá trình tư vấn. Quý khách hàng chỉ cần chi trả cước viễn thông theo quy định của nhà mạng và đầu số khi kết nối với chúng tôi! Cước phí kết nối chi tiết cho từng nhà mạng đã được chúng tôi niêm yết công khai trên lời chào của hệ thống!

– Tổng Đài Pháp Luật xin từ chối hỗ trợ những câu hỏi mang tính xúc phạm thể chế, chống phá Nhà nước, phỉ báng chế độ, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục Việt Nam hay có thái độ không hợp tác, không tôn trọng các luật sư và tư vấn viên của chúng tôi.

– Nếu có bất cứ vấn đề nào bị phát sinh trong quá trình tư vấn hoặc kết nối mà quý khách cần phải phản ánh lại thì vui lòng liên hệ qua số số điện thoại 1900.6174 để được hỗ trợ xử lý và giải quyết!

Tư vấn luật thừa kế qua email

 

Nếu vấn đề của quý khách có nhiều yếu tố phức tạp hơn và cần phải đọc lại nhiều lần thì chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho quý khách hàng thông qua phương thức tư vấn trực tiếp hoặc tư vấn qua email để đảm bảo mọi vấn đề pháp lý của quý khách đều được hỗ trợ một cách tối ưu nhất!

Đây không phải hình thức tư vấn luật thừa kế miễn phí giống như khi khách hàng liên hệ qua hotline, vì vậy khi tư vấn qua email, khách hàng sẽ nhận được các quyền lợi sau:

– Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi được quý khách cung cấp đầy đủ và chi tiết nội dung cần tư vấn cũng như thanh toán phí tư vấn, các Luật sư của Tổng đài pháp luật sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của quý khách ngay lập tức;

– Hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề: Chúng tôi cam kết hỗ trợ giải quyết vấn đề tận gốc, tư vấn một cách rõ ràng, rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn của chúng tôi để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng mắc;

– Được Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của quý khách sẽ hoàn toàn do đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn cao trả lời.

Tư vấn cụ thể, chi tiết và đầy đủ căn cứ pháp lý: Các Luật sư của chúng tôi cam kết tư vấn một cách chính xác hoàn toàn dựa trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật. Nội dung trả lời của chúng tôi sẽ có bao gồm cả việc trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp cụ thể;

Phí tư vấn cho hình thức này chỉ từ 300.000VNĐ/yêu cầu tư vấn và tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vấn đề của quý khách hàng.

Quy trình sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua Email của Tổng Đài Pháp Luật:

 

Bước 1: Gửi yêu cầu tư vấn của mình về hòm thư Tongdaiphapluat.mkt@gmail.com với nội dung:

– Yêu cầu tư vấn pháp luật qua email có trả phí

– Họ và tên của quý khách hàng

– Số điện thoại của quý khách hàng để chúng tôi có thể liên hệ xác nhận thông tin

– Nội dung câu hỏi cần tư vấn (trình bày chi tiết và cụ thể nội dung vụ việc, đồng thời có gửi kèm theo giấy tờ liên quan đến vụ việc);

Bước 2: Thanh toán phí tư vấn với mức phí tư vấn chỉ từ 300.000 VNĐ/yêu cầu tư vấn.

– Tài khoản Ngân hàng: MB Bank

– Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Hùng – Luật sư điều hành Tổng Đài Pháp Luật 

– Số tài khoản: 0936380888

– Mức phí tư vấn: 300.000 VNĐ/email tư vấn

Nội dung chuyển khoản: Tư vấn email + Họ và tên + Số điện thoại

Bước 3: Xác nhận thanh toán và yêu cầu tư vấn: Sau khi đã gửi email và hoàn tất thủ tục thanh toán, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1900.6174 để được xác nhận yêu cầu tư vấn, đồng thời xác nhận về việc đã nhận thanh toán. Luật sư sau khi có thông báo đã xác nhận thông tin của bạn thành công sẽ tiếp nhận và tư vấn ngay;

Bước 4: Gửi kết quả tư vấn: Trong vòng 24h – 48h kể từ khi thông tin của bạn được xác nhận thành công, bạn sẽ nhận được phản hồi tư vấn của Luật sư qua chính email mà bạn gửi. Bạn hoàn toàn có quyền sử dụng tư vấn đó là ý kiến tư vấn cuối cùng của Luật sư để giải quyết các vấn đề trên thực tế.

Tư vấn luật thừa kế qua email có thể nói là một phương thức tuyệt vời dành cho những ai không thể đến trực tiếp văn phòng luật mà vẫn cần có những căn cứ pháp lý rõ ràng và văn bản cụ thể để có thể đọc đi đọc lại nhiều lần và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc.

>> Đặt câu hỏi cho luật sư thừa kế qua email: Tại đây!

Tư vấn luật thừa kế tại văn phòng

 

Nếu quý khách hàng muốn gặp trực tiếp Luật sư để trao đổi, bàn bạc và xin ý kiến tư vấn trực tiếp của luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại văn phòng chính là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn! Chúng tôi sẽ cử những Luật sư, chuyên viên và chuyên gia tư vấn phù hợp nhất với chuyên môn mà quý khách đang cần hỗ trợ để tư vấn và giải đáp thắc mắc cho quý khách hàng.

Quý khách cũng cần lưu ý rằng đây là hình thức tư vấn có thu phí dịch vụ (500.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng) của Tổng Đài Pháp Luật trong khung giờ hành chính.

Địa chỉ văn phòng:

Văn phòng Hà Nội: 

Tầng 6 An Phát Building B14/D21 Khu Đô Thị Mới Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

Văn phòng thành phố Hồ Chí Minh: 

SAV2-2.26, The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Thủ Đức , Tp. Hồ Chí Minh

>>> Đặt lịch hẹn trực tiếp với luật sư tư vấn luật thừa kế: Tại đây!

Tư vấn luật thừa kế theo địa chỉ yêu cầu

 

Nếu bạn đang có nhu cầu được tư vấn pháp luật trực tiếp hay muốn gặp gỡ để trao đổi và xin ý kiến trực tiếp của Luật sư nhưng do công việc quá bận và không tiện di chuyển thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư này sẽ được chúng tôi báo cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin về địa chỉ nơi tư vấn của bạn.

Tổng đài tư vấn của chúng tôi sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ mà khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn cũng như hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ này, quý khách vui lòng đặt lịch hẹn với chúng tôi theo cách thức: Liên hệ đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi 1900.6174

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn với quý khách và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ mà quý khách cung cấp để tư vấn và hỗ trợ!

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ tư vấn luật thừa kế của Tổng Đài Pháp Luật

Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm

Chúng tôi có những luật sư trình độ chuyên môn cao, hiểu biết chắc về kiến thức pháp luật cũng như trải nghiệm thực tế, tác phong chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm do có nhiều năm trong nghề. Chúng tôi luôn tận tâm với khách hàng và hết mình với công việc, nỗ lực mang đến cho khách hàng những dịch vụ pháp lý uy tín và an toàn nhất.

Đến với chúng tôi, quý khách sẽ được tư vấn tận tình ở nhiều lĩnh vực khác nhau như dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình, đất đai – xây dựng, lao động – Bảo hiểm XH, giao thông,  doanh nghiệp,  thương mại, đầu tư, sở hữu trí tuệ… Chúng tôi hy vọng có thể đồng hành cùng quý khách hàng với những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN

hoi-dong-luat-su

>>> Tư vấn tranh chấp tài sản thừa kế có di chúc, liên hệ: 1900.6174

Hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng

Chúng tôi có đội ngũ lớn luật sư và trợ lý dày dặn kinh nghiệm, sẵn sàng kết nối hỗ trợ khách hàng qua tổng đài tư vấn đường dây 19006174 , qua thư điện tử hay trực tiếp tại văn phòng luật sư. Chúng tôi luôn mong muốn có thể hỗ trợ quý khách kịp thời, mọi lúc mọi nơi với hiệu quả cao nhất.

>>> Tư vấn phân chia di sản thừa kế theo quy định pháp luật – Gọi 19006174

Quy trình tiếp nhận và tư vấn luật thừa kế tại Tổng đài pháp luật

–   Quý khách hàng cung cấp thông tin cần tư vấn cho chúng tôi, luật sư hay chuyên viên pháp lý phụ trách sẽ tiếp nhận và tìm ra hướng giải quyết vấn đề hợp lý cho quý khách.

–   Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn trực tiếp, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian, địa điểm phù hợp để khách hàng có một buổi tư vấn trọn vẹn nhất.

+ Tất cả những gì quý khách cần chuẩn bị là những giấy tờ thông tin liên quan đến sự việc để luật sư của chúng tôi có thể tiến hành triển khai một cách kĩ càng và sát sao 

+ Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tìm ra phương hướng giải quyết phù hợp, hiệu quả nhất cho khách hàng. Chúng tôi xin đảm bảo vấn đề sẽ được giải quyết triệt để và giao dịch chỉ kết thúc khi khách hàng thật sự hài lòng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ trọn vẹn quyền lợi của khách hàng. 

Quyền thừa kế luôn là vấn đề phức tạp, hãy liên hệ ngay đến Tổng Đài Pháp Luật qua hotline 1900.6174 để có thể được luật sư tư vấn luật thừa kế và nhận giải đáp tất cả những khúc mắc liên quan đến quyền thừa kế, hàng thừa kế và giải quyết tranh chấp trong việc nhận di sản thừa kế. Ngoài ra bạn cũng có thể gửi câu hỏi và nhận phản hồi qua email hoặc đặt lịch hẹn trực tiếp với luật sư tại văn phòng với những vụ việc mang tính chất phức tạp.