Category Archives: Thư viện pháp luật

Tiêu chuẩn công chức địa chính xã ? Nhiệm vụ, chức trách của địa chính xã

quy-dinh-quan-ly-dat-tsc-la-gi

Tiêu chuẩn công chức địa chính xã như thế nào? Bài viết này sẽ chỉ rõ Công chức địa chính cấp xã là ai? Tiêu chuẩn của công chức địa chính của cấp xã được quy định như thế nào?  Trong bài viết dưới đây, những câu hỏi vừa nêu sẽ được trình bày một […]

Nguyên đơn là gì? Quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn trong vụ án Dân sự

Nguyên đơn là gì?  Quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn trong vụ án dân sự bao gồm những quyền và nghĩa vụ nào? Đây là những vướng mắc rất phổ biến có liên quan đến nguyên đơn. Do đó, ngay trong bài viết này, chúng tôi sẽ làm rõ các vấn đề này một […]

  19006174