time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Chỉ thị 06/CT-UBND phòng chống tệ nạn cờ bạc số lô số đề cá độ bóng đá Quảng Bình 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 06/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 07 tháng 05 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN CỜ BẠC DƯỚI HÌNH THỨC SỐ LÔ, SỐ ĐỀ, CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ

Thời gian gần đây, một số tệ nạn xã hội đang có chiều hướng phát triển trên địa bàn tỉnh ta, đặc biệt tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề, cá độ bóng đá, chọi gà… diễn ra không chỉ ở thành phố, các thị trấn, thị tứ mà len lõi đến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng cao; lôi cuốn các đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên, người già, phụ nữ, người không có việc làm và một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế – xã hội và trật tự trị an ở địa phương, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để chấn chỉnh tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo quyết liệt để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh gương mẫu chấp hành, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy ước, hương ước của địa phương nơi cư trú, tuyệt đối không tham gia tệ nạn cờ bạc bất hợp pháp dưới hình thức cá cược, đánh bạc, số lô, số đề, cá độ bóng đá và các tệ nạn xã hội khác.

2. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, Công an xã, phường, thị trấn (gọi chung là Công an xã) triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc diễn biến tình hình, thực trạng tệ nạn cờ bạc, nhất là các hoạt động cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề, cá độ bóng đá của từng địa phương; tập trung lực lượng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp đối với tệ nạn cờ bạc, các đường dây hoạt động lô đề, cá độ bóng đá, các đối tượng chủ đề, ghi đề, thu gom đề, đối tượng chơi đề, đặc biệt các đường dây số đề có quy mô lớn đã có dư luận xấu trong nhân dân. Lập hồ sơ, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đưa ra truy tố, xét xử điểm các vụ án liên quan đến đánh bạc, số lô, số đề, cá độ bóng đá, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và phục vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa, giáo dục tuyên truyền. Giao trách nhiệm cho Trưởng Công an xã thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về phòng, chống tệ nạn xã hội, thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để các tệ nạn cá cược, đánh bạc, số lô, số đề, cá độ bóng đá,… tại địa bàn, nếu vẫn để xảy ra các tệ nạn trên thì tùy theo mức độ sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm cụ thể.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các phòng, ban, đoàn thể nâng cao trách nhiệm phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề, cá độ bóng đá…., xác định đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và cờ bạc dưới các hình thức nói trên là nhiệm vụ quan trọng trước mắt và lâu dài của cả hệ thống chính trị.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý tại các cụm dân cư, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, kiên quyết xử lý nghiêm những người tham gia đánh bạc. Lấy tiêu chí cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố, dòng họ, gia đình không có tệ nạn cờ bạc, số lô, số đề làm tiêu chuẩn bình xét thi đua hàng năm. Địa phương nào để tệ nạn cờ bạc, mua bán số lô, số đề, cá độ bóng đá, các tệ nạn xã hội khác xảy ra, không kịp thời ngăn chặn, xử lý thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sở Tài chính chỉ đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an và chính quyền các địa phương trong công tác phòng, chống cờ bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề. Có phương án và biện pháp quản lý tốt việc kinh doanh, phát hành, quay thưởng; quản lý tốt các đại lý bán vé xổ số, củng cố sơ đồ, danh sách mạng lưới đại lý, người bán vé xổ số trên từng địa bàn không để tiếp tay cho chủ đề hoặc để chủ đề lợi dụng tổ chức hoạt động cờ bạc số đề bất hợp pháp, đồng thời để phục vụ công tác phòng ngừa và xử lý vi phạm.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về hậu quả của tệ nạn cờ bạc, nêu rõ các hoạt động mua bán và tổ chức mua bán số lô, số đề, cá độ bóng đá là vi phạm pháp luật. Kịp thời đưa tin, bài phản ánh kết quả công tác phòng, chống tệ nạn cờ bạc, lô, đề, cá độ bóng đá; nêu gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống nạn cờ bạc; mở các chuyên mục, chuyên đề điển hình về nếp sống lành mạnh, tác hại của tệ nạn cờ bạc đối với gia đình và xã hội, nhằm khích lệ phong trào toàn dân bài trừ tệ nạn cờ bạc trong toàn tỉnh.

6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị – xã hội phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác vận động, tuyên truyền quần chúng nhân dân về tác hại của tệ nạn cờ bạc; đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục, vận động phòng, chống tệ nạn cờ bạc vào các chương trình sinh hoạt cộng đồng, chương trình hoạt động của các tổ chức, đoàn thể xã hội, các cơ quan đơn vị, trường học, thôn, tổ dân phố. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội vào công tác phòng, chống tệ nạn số lô, số đề, cá độ bóng đá.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp hàng tháng báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Hữu Hoài

 

Rate this post
  1900633705