time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Chỉ thị 07/CT-UB năm 1990 về đẩy mạnh phong trào trồng cây gây rừng năm 1990 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: 07/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 1990

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TRỒNG CÂY GÂY RỪNG NĂM 1990 NHÂN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Năm 1990 là năm cả nước tổ chức kỷ niệm trọng thể 100 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu; Bác Hồ là người đầu tiên khởi xướng tổ chức “Tết trồng cây” nay đã tròn 30 năm (1959-1989). Riêng thành phố Hồ Chí Minh, sau gần 15 năm thực hiện Tết trồng cây đã trồng được 91,1 triệu cây phân tán và gần 26.000 ha rừng tập trung các loại ; trong đó riêng năm 1989 đã trồng được 5,1 triệu cây phân tán đạt 102% kế hoạch/năm và 970 ha rừng tập trung đạt 161,66%/KH năm; phong trào trồng cây gây rừng ở thành phố ngày càng phát triển mạnh mẽ, được mọi thành phần kinh tế tham gia, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho các đơn vị, quận, huyện và những người trồng cây gây rừng, nghề rừng đang trở thành ngành kinh tế hàng hóa của các nông lâm trường, các đơn vị, xí nghiệp, công ty, tập thể và cá nhân trồng rừng. Tiêu biểu cho phong trào là huyện Củ Chi, Hóc Môn, Duyên Hải, Bình Chánh… Các nông trường Nhị Xuân, An Phú, Phạm Văn Hai v.v… nhiều gia đình tham gia sản xuất cây giống và trồng rừng ở xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh… Ngoài ra còn có các đơn vị quân đội, giáo dục, thanh niên, mặt trận, phụ nữ… đã tham gia tích cực có hiệu quả trong phong trào trồng cây gây rừng phủ xanh đất hoang trống ở thành phố.

Kết quả năm 1989 gần 15 đơn vị và nhiều cá nhân tiêu biểu, có thành tích đáng được biểu dương khen thưởng; bên cạnh đó vẫn còn một số thiếu sót, tồn tại mà ngành chưa khắc phục được.

– Công tác trồng, chăm sóc, nhất là quản lý bảo vệ rừng chưa có kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện chặt chẽ. Rừng trồng tập trung ở Củ Chi, Duyên hải vẫn còn bị chặt phá. Quy mô và tính chất chặt phá ngày càng lớn, phạm vi ngày càng rộng lớn hơn. Cây trồng phân tán ở một số nơi chưa chăm sóc bảo quản tốt, cây chết chưa trồng dặm kịp thời, một số đoạn đường còn bị chặt phá tùy tiện. Việc xử lý không kịp thời và chưa nghiêm minh đúng luật pháp.

– Công tác quy hoạch lâm nghiệp ở thành phố và các phương án điều chế rừng trồng tập trung ở các huyện, đặc biệt là ở rừng đước Duyên Hải làm chậm, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh và quản lý bảo vệ rừng.

– Việc tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật về nhân giống mới, trồng, chăm sóc, tỉa thưa… trong nhân dân chưa sâu rộng, chỉ mới làm được ở các đơn vị quốc doanh.

– Tình hình khó khăn về vốn, lãi suất cao, Nhà nước chưa có chủ trương đầu tư ngân sách cho trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng… đã làm ảnh hưởng đến tốc độ phủ xanh của thành phố.

Năm 1990 là năm cả nước kỷ niệm trọng thể 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời kỷ niệm 30 năm (1959-1989) ngày Bác Hồ khởi xướng “Tết trồng cây” và tổng kết 15 năm trồng cây gây rừng ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Với ý nghĩa trên, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị cho các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể, các đơn vị sản xuất nông lâm nghiệp cần tập trung thực hiện những công việc sau đây :

1/ Đối với nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 1990, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho ngành lâm nghiệp chỉ đạo trồng 500 ha rừng tập trung, 5 triệu cây phân tán. Sở có trách nhiệm cùng với quận huyện, ban ngành bàn bạc với cơ sở phân bố chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng cho các đơn vị, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về kinh phí, vật tư, kỹ thuật để bước vào thời vụ triển khai trồng được ngay và có kế hoạch chuẩn bị chu đáo để triển khai trồng cây phân tán, dứt điểm ở một số xã, ấp hoặc quận, huyện điểm.

2/ Ngành lâm nghiệp và các quận huyện, ban ngành có liên quan cần tổ chức chỉ đạo các đơn vị tổng kết, đánh giá phong trào trồng cây gây rừng năm 1989; đồng thời ngành lâm nghiệp có trách nhiệm tổ chức mở hội nghị tổng kết 15 năm trồng cây gây rừng của thành phố vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu.

3/ Toàn thành phố phát động trồng cây gây rừng năm 1990 để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác Hồ, Sở Lâm nghiệp cùng với quận huyện, ban ngành thành phố xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn trên cơ sở quy hoạch, xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh, quản lý bảo vệ rừng cho từng loại rừng cụ thể ở các quận huyện. Qua đó tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để nhân dân ý thức đầy đủ trách nhiệm trong phong trào trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng, cũng như cây xanh của thành phố, trước mắt cũng như lâu dài đưa phong trào đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội rõ rệt, để đến năm 1995 hoàn thành căn bản công tác phủ xanh đất hoang trống trên thành phố. Đồng thời phải nghiêm khắc xử lý kịp thời các vụ việc chặt phá rừng đã và đang xảy ra.

4/ Ngành Lâm nghiệp có nhiệm vụ làm tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng các chủ trương chính sách về công tác trồng cây gây rừng nhằm khuyến khích mọi thành phần kinh tế, nhân dân tham gia bỏ vốn vào công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng của thành phố và được hưởng đúng chính sách trồng rừng của thành phố và trung ương đã ban hành.

5/ Kiểm tra việc thực hiện công tác giao đất, giao rừng cho những đơn vị, hộ dân những năm qua. Những diện tích đã giao trước đây, các quận huyện, ban ngành, đơn vị, nông lâm trường, các lâm viên, rừng lịch sử v.v… phải có luận chứng kinh tế kỹ thuật, hoặc phương án sản xuất kinh doanh trồng và đầu tư mở rộng và phát triển diện tích rừng. Những đơn vị nói trên hoặc hộ dân đã nhận đất mà không trồng rừng, sử dụng không theo quy định sẽ bị thu hồi và giao các đơn vị, hộ dân khác.

6/ Về nguồn vốn :

– Nguồn vốn chủ yếu là vốn tự có của các quận huyện, ban ngành, đơn vị, tập thể, gia đình, vốn vay ngân hàng, vốn liên doanh, liên kết kinh tế… Riêng trồng, chăm sóc bảo vệ rừng ở Duyên Hải được sử dụng tỷ lệ tiền thu bán lâm sản qua tỉa thưa để trồng và xây dựng vốn rừng.

Theo chỉ đạo của Hội đồng Bộ trưởng, kinh phí trồng cây gây rừng được sử dụng các nguồn vốn như sau : Sử dụng toàn bộ quỹ nuôi rừng qua tiền kiểm thu lâm sản và thuế nuôi rừng năm 1990 và các năm trước đây còn lại. Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cho Sở Lâm nghiệp thành phố dùng vốn này để trồng cây gây rừng và quản lý bảo vệ rừng. Lập kế hoạch, phương án trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt vốn ngân sách thành phố và trung ương cấp theo kế hoạch hoặc nguồn vốn viện trợ của cơ quan quốc tế (nếu có) sẽ bổ sung đầu tư thêm cho công tác trồng cây gây rừng.

7/ Về tổ chức thực hiện :

– Ngành Lâm nghiệp thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với các ban ngành Ủy ban Kế hoạch, Tài chánh, Ngân hàng, Thống kê… các quận huyện, các đơn vị, đoàn thể, lực lượng vũ trang thành phố triển khai ngay nội dung chỉ thị này thật đầy đủ, có hiệu quả, để lấy thành tích kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu và 30 năm (1959-1989) ngày Bác Hồ khởi xướng phát động toàn dân tham gia “Tết trồng cây”. Đồng thời hàng tháng, quý tổ chức kiểm tra, báo cáo kết quả tiến độ thực hiện, những vướng mắc về Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời giải quyết.

– Các Sở Văn hóa thông tin, các báo, đài phát thanh, truyền hình, Ban Thi đua khen thưởng thành phố có kế hoạch đưa tin, biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua trồng cây gây rừng, kết hợp với khuyến khích thưởng vật chất để kích thích đẩy mạnh phong trào trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng ở thành phố đạt kết quả tốt. Đồng thời nghiêm khắc phê phán kịp thời, xử lý đúng luật pháp những đơn vị, cá nhân, tập thể có hành vi phá hoại làm tổn thất đến vốn rừng và cây xanh của thành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Công Ái

Rate this post
  1900633705