time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Chỉ thị 08/CT-UB năm 1983 về sổ xố kiến thiết ở thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: 08/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 1983

 

CHỈ THỊ

VỀ SỔ XỐ KIẾN THIẾT Ở THÀNH PHỐ

Căn cứ kế hoạch thu tài chánh xổ số kiến thiết do Bộ Tài chánh giao cho Thành phố năm 1983 và yêu cầu đóng góp tài chánh cho công trình Thủy điện Trị An.

Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ thị về sổ xố kiến thiết ở thành phố như sau:

1. Trong lúc chờ đợi Bộ Tài chánh thực hiện tổng phát hành xổ số kiến thiết, Uỷ ban nhân dân thành phố cho phép thực hiện xổ số kiến thiết trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh, như sau:

* Các ngày thứ 2, 4, 6 : xổ số kiến thiết xây dựng và sửa chữa các công trình phúc lợi cho thành phố. Ngày thứ 7: xổ số kiến thiết ủng hộ công trình thủy điện Trị An, trừ ngày xổ số chung của Bộ Tài chánh.

* Loại vé phát hành, giải trúng, chi phí xổ số kiến thiết, Sở Tài chánh căn cứ tình hình xổ số kiến thiết và các quy định của Bộ Tài chánh mà vận dụng cho thích hợp tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Về vé số của các tỉnh tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh và người các tỉnh muốn xin bán vé số của thành phố, thì thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 23/CT-UB ngày 23-6-1982 và theo đúng những quy định mua bán, trao đổi hàng hóa giữa các đơn vị của thành phố và các đơn vị tỉnh bạn.

Việc mua bán vật tư, in ấn, gia công in vé số của các tỉnh tại thành phố cũng theo tinh thần các văn bản trên.

3. Đẩy mạnh công tác truyền thông, cổ động cho nhân dân mua vé số đúng với ý nghĩa và mục đích của xổ số kiến thiết, hiểu rõ phần đóng góp của mình vào phúc lợi chung, chống mọi khuynh hướng cờ bạc và chống bọn lợi dụng chơi số đuôi, số đề, bọn đầu cơ, trục lợi vé số.

Nghiên cứu những hình thức cổ động thích hợp cho nhiều người mua vé số như: trả thưởng bằng hiện vật, dùng tiền lời của sổ xố kiến thiết để xây dựng những công tình phúc lợi hoàn chỉnh và chi vào những việc công ích ở cơ sở cho nhân dân thấy kết quả đóng góp…

4. Dựa vào các đoàn thể quần chúng, tổ chức mạng lưới bán vé số rộng rãi tận phường, xã, quỹ tiết kiệm, cửa hàng, xí nghiệp, cơ quan, đơn vị…, chống đầu cơ nâng giá, buôn lậu vé số.

Kết hợp thực hiện chủ trương “ quản lý và sử dụng lòng lề đường” quận huyện, phường xã sắp xếp chổ bán cho những người bán vé số có giấy phép hành nghề, vừa đảm bảo bán được vé số, vừa giữ trật tự, mỹ quan đường phố.

Ban xổ số kiến thiết tổ chức đưa vé phân phối đến cơ sở, không bán vé qua trung gian.

5. Việc quản lý phát hành xổ số kiến thiết, quản lý thị trường vé xổ số kiến thiết phải theo đúng Chỉ thị số 23/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố; Uỷ ban nhân dân quận huyện, phường xã có trách nhiệm chỉ đạo thống nhất cho các ngành chức năng thực hiện đến cơ sở.

6. Giáo dục và xử lý nghiêm minh những người kinh doanh xổ số kiến thiết trái phép, kiên quyết trừng trị theo luật pháp bọn “trung gian đầu nậu” cố ý lũng đoạn, đầu cơ, buôn lậu gây rối việc xổ số kiến thiết làm mất trật tự, mỹ quan đường phố, lợi dụng xổ số kiến thiết để cờ bạc, đánh đề.

7. Sở Tài chánh cùng với các ngành trong Hội đồng Xổ số kiến thiết, các ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân quận huyện tổ chức phối hợp thực hiện chỉ thị này, bảo đảm kế hoạch thu tài chánh xổ số kiến thiết cho thành phố, thực hiện đúng mục đích ý nghĩa xổ số kiến thiết xã hội chủ nghĩa và tăng cường quản lý thị trường của thành phố.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Võ Danh

Rate this post
  1900633705