time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở năm học 2013 – 2014 và xét tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở, thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2014 – 2015 do tỉnh Bình Thuận ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 12/CT-UBND

Bình Thuận, ngày 15 tháng 4 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, XÉT CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC, XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ, BỔ TÚC TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2013 – 2014 VÀ XÉT TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRUNG HỌC CƠ SỞ, THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2014 – 2015

Theo Công số 1656/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm học 2013 – 2014 (bao gồm cả giáo dục thường xuyên) được ấn định trong 03 ngày (ngày 02, ngày 03 và ngày 04 tháng 6 năm 2014).

Về xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn cách thức tổ chức thực hiện theo “Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học” ban hành theo Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009, “Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở” ban hành theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006, “Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông” ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2013, “Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên” ban hành theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 và “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường phổ thông Dân tộc nội trú” ban hành theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian cụ thể được ấn định như sau:

– Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học xong chậm nhất là ngày 28 tháng 5 năm 2014;

– Xét công nhận tốt nghiệp THCS (kể cả bổ túc THCS) hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2014;

– Tổ chức kiểm tra học sinh dự tuyển vào lớp 10 Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh vào ngày 20 tháng 6 năm 2014;

– Thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo vào ngày 26, ngày 27 và ngày 28 tháng 6 năm 2014;

– Thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập vào ngày 10 và ngày 11 tháng 7 năm 2014.

Để các kỳ thi, kiểm tra và xét tuyển nói trên tiến hành thuận lợi, nghiêm túc, công bằng, tuyệt đối an toàn, đúng quy chế, đảm bảo đánh giá trung thực kết quả dạy và học của nhà trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các công việc cụ thể sau đây:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS và công nhận hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2013 – 2014; xét tuyển sinh lớp 6 THCS, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014 – 2015 đúng theo chủ trương, quy chế và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Công an tỉnh:

Có kế hoạch cụ thể và cử người tham gia bảo vệ tốt an ninh, trật tự tại các hội đồng sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tổ công tác nhận đề thi từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuyển đề thi đến từng hội đồng coi thi và chuyển bài thi từ các hội đồng coi thi đến hội đồng chấm thi; công tác bảo vệ đề thi, bài thi tại các hội đồng thi phải tuyệt đối an toàn, bí mật, không để xảy ra việc mất mát, làm lộ đề thi, mất bài thi gây ảnh hưởng đến kỳ thi quốc gia; đồng thời, phải bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi ở các kỳ thi.

3. Sở Y tế:

Chỉ đạo các trung tâm y tế, các bệnh viện cấp tỉnh và cấp huyện, các phòng khám đa khoa khu vực cử y, bác sỹ tham gia các hội đồng thi, giải quyết kịp thời các trường hợp cấp cứu; xác nhận trung thực, chính xác các trường hợp thí sinh phải nằm điều trị và các trường hợp thí sinh đang thi phải cấp cứu không thể dự thi được.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo thực hiện việc chuyển giao nhanh các tài liệu về thi đúng thời gian và địa điểm quy định; bảo đảm an toàn và tuyệt đối bí mật các bì đựng đề thi, bài thi (nếu có yêu cầu). Dành ưu tiên đặc biệt cho ngành giáo dục và đào tạo sử dụng phương tiện điện thoại, fax một cách nhanh nhất trong thời gian diễn ra các kỳ thi.

Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân và người học thông hiểu các chủ trương, quy chế thi và các văn bản hướng dẫn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

5. Điện lực Bình Thuận:

Ưu tiên và bảo đảm đáp ứng tối đa nhu cầu điện thắp sáng, điện sử dụng máy in, máy vi tính ở khu vực đặt các hội đồng in sao đề thi, coi thi, chấm thi và phúc khảo.

6. Sở Tài chính:

Cân đối nguồn kinh phí, đảm bảo đủ các điều kiện vật chất phục vụ cho kỳ thi, các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với những cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, chấm bài thi …. Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc lập dự toán, cấp phát, quyết toán các khoản chi liên quan đến tổ chức các kỳ thi một cách nhanh chóng, kịp thời, đúng chế độ hiện hành của Nhà nước.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

– Tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất và nhân lực để các kỳ thi tổ chức chu đáo, an toàn, nghiêm túc đúng theo Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về an ninh trật tự khu vực liên quan đến các kỳ thi trong thời gian diễn ra các kỳ thi;

– Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc xác minh các loại hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến hồ sơ dự thi của thí sinh đúng theo quy định;

– Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện chặt chẽ trong việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2013 – 2014 và xét tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2014 – 2015; ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, nhằm đánh giá đúng thực trạng chất lượng học sinh;

– Chậm nhất là ngày 15 tháng 5 năm 2014 báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo) về kế hoạch tổ chức, chỉ đạo và quá trình chuẩn bị mọi mặt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS và xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2013 – 2014; xét tuyển sinh lớp 6 THCS, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014 – 2015 ở địa phương mình. Sau khi kết thúc mỗi kỳ thi, báo cáo tổng kết về công tác tổ chức tại địa phương mình về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo).

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai các nội dung được phân công. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phải báo cáo gấp về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

 

CHỦ TỊCH

 

Lê Tiến Phương

Rate this post
  1900633705