time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Chỉ thị 123-TTg năm 1960 về vấn đề xe đạp công do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 123-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 1960

 

CHỈ THỊ

VỀ VẤN ĐỀ XE ĐẠP CÔNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi

– Các Bộ,
– Các đoàn thể ở trung ương,
– Các Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh.

 

Để bảo đảm phương tiện công tác cho cán bộ, nhân viên, đồng thời cũng nhằm giảm bớt chi phí về mua sắm, sửa chữa xe đạp công, giữa năm 1958, Thủ tướng phủ đã đồng ý nguyên tắc chủ trương bán xe đạp công cho cán bộ, nhân viên.

Cho tới nay, có khoảng 50 đơn vị lớn nhỏ ở trung ương và gần 20 tỉnh, thành phố đã hoặc đang thực hiện việc bán xe đạp.

Căn cứ báo cáo của những cơ quan đã bán xe đạp công và dư luận chung thì chủ trương bán xe đạp công cho cán bộ, nhân viên là đúng, không có trở ngại đến công tác, được cán bộ, nhân viên hoan nghênh, tiết kiệm vật tư và tài chính cho Nhà nước, bớt được một số người trông coi xe.

Vì vậy, Hội đồng Chính phủ, trong phiên họp Thường vụ ngày 18 tháng 5 năm 1960, đã quyết định:

1. Bỏ chế độ cung cấp xe đạp công (kể cả mô tô, xe máy) dùng riêng cho các cán bộ phụ trách ở tất cả các ngành, các cấp (kể cả đối với số cán bộ cao cấp ở trung ương cũng như địa phương).

Ở mỗi cơ quan, xí nghiệp, chỉ để lại một ít xe đạp công để dùng cho các bộ phận công tác thật cần thiết như bộ phận giao thông hỏa tốc, bộ phận tiếp phẩm ở các nhà ăn tập thể. Cơ quan, xí nghiệp nào xét có điều kiện không cần để lại xe đạp công thì thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp quyết định.

2. Đối với số cán bộ, nhân viên phải đi công tác thường xuyên, nếu không có xe đạp sẽ cản trở công tác, thì Nhà nước bán chịu xe đạp công hoặc cho vay tiền để mua xe đạp rồi trừ dần vào lương.

Thể thức bán chịu xe đạp công, thể thức cho vay tiền do Bộ Tài chính quy định, sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ và Bộ Lao động.

Mậu dịch quốc doanh cần ưu tiên cung cấp xe đạp cho số cán bộ, nhân viên được Nhà nước cho vay tiền để mua xe đạp.

3. Về phụ cấp hao mòn xe đạp tư, chấp hành đúng Thông tư số 4-TC/HCP/P1 ngày 11-2-1960 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thi hành chỉ thị này.

Các cơ quan, xí nghiệp cần đặt kế hoạch thi hành ngay chỉ thị này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Hùng

Rate this post
  1900633705