time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Chỉ thị 13/CT-UBND 2014 thực hiện cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 13/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 07 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Sau 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “NgườiViệt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị, các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trong tỉnh đã tích cựchưởng ứng, phối hợp triển khai và đạt được những kết quả thiết thực: Nhận thứccủa toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động đối với phát triểnkinh tế, đảm bảo an sinh xã hội được nâng cao; người tiêu dùng hiểu rõ hơn về trách nhiệm, quyền lợi của mình đối với hàng hóa sản xuất trong nước, trong tỉnh; các doanh nghiệp đã có những hành động cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương và cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ở tỉnh ta vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: một bộ phận nhân dân, cán bộ, công chức, doanhnghiệp vẫn còn tâm lý thích dùng hàng ngoại; nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm nâng cao chất lượng sản phẩm, chưa chú trọng tổ chức các hoạt động quản bá đẩymạnh tiêu thụ hàng hóa; chưa kết hợp linh hoạt giữa việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với thực hiện chủ trương“Người Thanh Hóa ưu tiên dùng hàng Thanh Hóa” để khuyến khích các doanh nghiệp,người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong tỉnh.

Để đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Namưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương “Người Thanh Hóa ưu tiên dùng hàngThanh Hóa” thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phầnthúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thịxã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục:

– Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động cánbộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhậnthức đầy đủ về ý nghĩa, lợi ích của cuộc vận động, tích cực ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hàng Thanh Hóa; định hướng cho doanh nghiệp trong tỉnh đẩy mạnh sảnxuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, lựa chọn mẫu mã, giá cả phù hợp, tăng cường quảng bá, tiếp thị, mở rộng hệ thống phân phối, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh.

– Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Công văn số 2782/UBND-KHTH ngày04/5/2012 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý, sử dụng vốn từ NSNN và trái phiếu Chính phủ; tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, doanh nghiệp, nhà thầu, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ưu tiên sử dụng sản phẩm, vật tư, hàng hóa sản xuất trong tỉnh làm nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, kinh doanh.

2. Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nướcđầu tư, mua sắm, tiêu dùng, tiếp khách,… phải ưu tiên sử dụng nguyên vậtliệu, sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong tỉnh; không sử dụng nguyên vật liệu,sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu hoặc sản xuất ở tỉnh ngoài có chất lượng và giáthành tương đương đã sản xuất được trong tỉnh.

3. Sở Công Thương:

– Chủ động và tích cực phối hợp với Ủy ban Mặt trậnTổ quốc tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã,thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Namưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương của tỉnh về “Người Thanh Hóa ưu tiêndùng hàng Thanh Hóa”.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ban,ngành liên quan và các địa phương tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triểnthị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàngViệt Nam” giai đoạn 2014-2020.

– Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư,Thương mại & Du lịch tỉnh và các đơn vị liên quan, các hiệp hội ngành hàngtrong tỉnh đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp; triển khai thực hiện hiệu quảchính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại; mở rộng hệ thống phân phối, cửa hàng bánbuôn, bán lẻ đến khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trườngnhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông Vận tải, các sở, ngành liên quan và UBND cáchuyện, thị xã, thành phố khi tổ chức thẩm định các dự án phải kiểm tra, yêu cầu các chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ bản phải ưu tiên sử dụng hàng hóa, vậtliệu sản xuất trong nước, nhất là hàng hóa, vật liệu sản xuất trong tỉnh đưa vào công trình xây dựng. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nôngnghiệp và PTNT, Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra tỉnh và UBND các huyện, thịxã, thành phố phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện, tham mưu cho UBND tỉnh xửlý kịp thời các cơ quan, đơn vị vi phạm.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngànhliên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng ngân sách mua sắm tài sản, hàng hóa đảm bảo đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Người Thanh Hóa ưu tiên dùng hàng Thanh Hóa”

6. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp và thực hiện các biện pháp bảo vệ nhãnhiệu, thương hiệu của hàng Việt Nam, hàng Thanh Hóa.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa, ĐàiPhát thanh và truyền hình tiếp tục mở các chuyên trang, chuyên mục “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; dành thời lượng phù hợp cho công tác giới thiệu,quảng bá các sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước và trong tỉnh; công bố thôngtin chất lượng, giá cả sản phẩm, hàng hóa, cách phân biệt hàng thật, hànggiả,… đến người tiêu dùng.

8. Đề nghị Chi nhánh VCCI chi nhánh Thanh Hóa, Hiệphội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ, Hội doanh nghiệp nữ, các hiệp hộingành hàng của tỉnh:

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cáchội viên về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương của tỉnh về “Người Thanh Hóa ưutiên dùng hàng Thanh Hóa”; qua đó giúp các doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đếnviệc nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, mở rộng thị trường, xây dựng thươnghiệu nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

– Tích cực vận động các doanh nghiệp thành viên,các cơ sở kinh doanh tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm của nhau trong chuỗi sản xuất – tiêu dùng; trước hết hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm bia, rượu, nước khoáng, hàng nông sản, thực phẩm, vật liệu xây dựng,….

9. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, đạo đức trong sản xuất, kinh doanh; tích cực tham gia các hiệp hội, ngành hàng để hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt qua giai đoạn khó khăn; ưu tiên sử dụng sản phẩm vật tư, hàng hóa sản xuất trong tỉnh làm nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất; quan tâm đầu tư đổi mớidây truyền công nghệ để nâng cao chất lượng, hạ giá thành, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm; đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa,dịch vụ, mở rộng mạng lưới bán hàng trong tỉnh; chú trọng xây dựng thương hiệuhàng hóa, dịch vụ, tạo niềm tin cho người tiêu dùng; thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp để phát triển nhanh và bền vững.

10. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc vàcác tổ chức thành viên tăng cường vận động nhân dân trong tỉnh thể hiện lòngyêu nước, xây dựng nét đẹp trong văn hóa trong tiêu dùng, tích cực hưởng ứngcuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và ưu tiên mua sắm,tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉđạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” các cấp, triểnkhai thực hiện tốt các nội dung liên quan, gắn việc thực hiện cuộc vận động với việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; kịpthời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) những khó khăn, vướng mắc trong quátrình thực hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ để nâng cao hiệu quả của Cuộc vận động./.

Nơi nhận:
– TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– BCĐ Cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
– Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Báo Thanh Hóa, Đài PTTH tỉnh;
– Lưu: VT, THKH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Xứng

Rate this post
  1900633705