time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Chỉ thị 15/2010/CT-UBND tổ chức cho ngư dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành lập Tổ đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 15/2010/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 10 năm 2010

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TỔ CHỨC CHO NGƯ DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU THÀNH LẬP TỔ ĐOÀN KẾT ĐÁNH BẮTHẢI SẢN TRÊN BIỂN

Thời gian qua, nhất là từ saucơn bão DURIAN (số 9/2006), chính quyền các huyện, thành phố Vũng Tàu, các xã,phường, thị trấn ven biển, đã phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành liên quan triển khai thựchiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảmbảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản; Chỉ thị số 22/2006/CT-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn cho hoạtđộng đánh bắt hải sản trên các vùng biển, đặc biệt là đánh bắt xa bờ; Kế hoạchsố 177/KH-TKCN ngày 31/5/2007 về phòng tránh lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắcphục hậu quả của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Góp phần quan trọng làm giảm thiểuthiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và của nhân dân, củng cố ổn định sảnxuất của ngư dân trên biển.

Tuy nhiên bên cạnh những việc đãlàm được, công tác phòng chống lụt bão – giảm nhẹ thiên tai vẫn còn một số tồntại như:

Thông tin 2 chiều và việc kiểmđếm, kêu gọi tàu, thuyền đánh bắt hải sản trên biển khi có bão vẫn còn nhiềubất cập. Trang thiết bị an toàn cho tàu thuyền nghề cá vẫn chưa đầy đủ; chưanắm được chính xác vị trí hoạt động và số người đi trên từng tàu. Khi xảy ra sựcố tai nạn khó nắm được chính xác tính chất, mức độ thiệt hại để chỉ huy, chỉđạo huy động các phương tiện hoạt động trong khu vực đến hỗ trợ, ứng cứu.Phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống thiên tai trên biển chưa được phát huykịp thời và hiệu quả chưa cao.

Công tác kiểm tra, đăng kiểm đốivới tàu cá còn lỏng lẻo. Quy hoạch, quy định sắp xếp các khu vực neo đậu tàuthuyền làm chưa tốt. Trong bão số 9 năm 2006 tại các bến đậu tàu thuyền có nơitàu thuyền vào neo đậu trú tránh bão với mật độ quá dày, đã va đập vào nhau bịhư hỏng, bị chìm, thiệt hại nhiều.

Một vài địa phương còn chủ quan,thiếu kinh nghiệm trong chỉ đạo và thiếu chủ động sáng tạo về phương pháp phòngtránh. Chưa chú trọng tuyên truyền, tổ chức, hướng dẫn ngư dân thành lập các Tổđoàn kết đánh bắt hải sản trên biển để tương trợ giúp đỡ lẫn nhau khi có bão, ATNĐvà kịp thời cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Để chủ động phòng chống lụt, bãovà tìm kiếm cứu nạn, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, ATNĐ vàsự cố tai nạn xảy ra đối với ngư dân. Góp phần quan trọng thực hiện tốt ”Chiếnlược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020”. UBND tỉnh chỉthị các sở, ban, ngành, UBND các huyện ven biển và TP Vũng Tàu thực hiện tốtcác nội dung sau đây:

1. UBND các huyện ven biển và TPVũng Tàu:

Chỉ đạo UBND các phường, xã, thịtrấn ven biển phối hợp với các đồn, trạm kiểm soát biên phòng hướng dẫn các chủtàu, thuyền trưởng tàu cá hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ xây dựng Tổ đoàn kết đánhbắt hải sản trên biển; Quyết định thành lập ”Tổ đoàn kết đánh bắt hải sản trênbiển” cho các chủ tàu đã đảm bảo đầy đủ điều kiện thành lập Tổ đoàn kết đánhbắt hải sản trên biển.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thịtrấn ven biển, các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc,Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh ở xã, phường, thị trấn để tuyên truyền sâurộng trong ngư dân nhất là các chủ tàu, thuyền trưởng hiểu rõ tầm quan trọng,lợi ích thiết thực của việc tổ chức thành lập Tổ đoàn kết khai thác hải sảntrên biển.

Trong tổ chức thực hiện lấy 4tiêu chí cơ bản là Cùng nghề, cùng ngư trường, cùng địa phương cư trú, cùngdòng họ và thân thích làm cơ sở chính để thành lập Tổ đoàn kết đánh bắt hải sảntrên biển, trong đó chủ tàu, thuyền trưởng là người chủ trì thống nhất với nhausố lượng tàu trong tổ (mỗi tổ có ít nhất 03 tàu) và bầu tổ trưởng. Chọn địabàn, đối tượng làm điểm, sau đó tổ chức rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình ápdụng với tất cả các tàu thuyền khai thác hải sản của địa phương.

Chỉ đạo các phòng, ban chức năngphối hợp với chính quyền xã, phường, thị trấn tổng hợp, tham mưu đề nghị cấptrên ưu tiên hỗ trợ cho Tổ Đoàn kết khai thác hải sản trên biển trong việc vayvốn để nâng cấp, cải hoán tàu thuyền, chuyển đổi nghề, trang bị thông tin,thiết bị cứu sinh, phân cấp kinh phí hỗ trợ khi gặp rủi ro theo thẩm quyền vàcác chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn:

Chỉ đạo Chi cục Bảo vệ nguồn lợithuỷ sản phối hợp với phòng Kinh tế và Hội Nông dân của các huyện, thành phố, UBNDcác xã, phường, thị trấn ven biển, các đồn trạm kiểm soát Biên phòng để hoànthành công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp sổ danh bạ thuyền viên và quản lý chặtchẽ tất cả số tàu cá và ngư dân của địa phương ngay tại gốc (nơi cư trú). Thốngkê, vận động ngư dân có tàu thuyền, phương tiện đánh bắt hải sản trên biển (kểcả số hộ nuôi trồng thuỷ sản, các chủ đăng, đáy, lồng bè ven biển và trong cửasông) tham gia thành lập các Tổ đoàn kết.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiếnthức khoa học kỹ thuật và ngư trường đánh bắt hải sản, dịch vụ nghề cá, sử dụngcác trang thiết bị an toàn, máy thông tin trên tàu cá, kỹ thuật phòng tránhbão, ATNĐ khi đang hoạt động trên biển, kỹ thuật chằng chống, neo đậu tại bến,khu neo đậu tàu thuyền cho các Tổ đoàn kết của các địa phương.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòngtỉnh:

Phối hợp với Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn và các cơ quan liên quan dự thảo quy chế về tổ chức hoạtđộng của Tổ đoàn kết trình UBND tỉnh quyết định ban hành.

Chỉ đạo các đồn, trạm kiểm soátbiên phòng phối hợp với các xã, phường, thị trấn ven biển, Chi cục Bảo vệ nguồnlợi thuỷ sản hướng dẫn các chủ tàu, thuyền trưởng có phương tiện hoạt động trênbiển hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ đề nghị UBND xã, phường, thị trấn ra quyếtđịnh thành lập các Tổ đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển.

Chỉ đạo các đồn, trạm kiểm soátBiên phòng phối hợp với các ngành chức năng và UBND các xã, phường, thị trấntiến hành thống kê, lập danh sách toàn bộ số người; tàu thuyền, nghề nghiệp,chủng loại, tần số máy thông tin, thời gian và phương thức hoạt động của cácthành viên Tổ đoàn kết. Chủ động làm công tác hiệp đồng thông tin với chủ tàu,thuyền trưởng và các đài thông tin Duyên hải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – VũngTàu để kịp thời thông tin hai chiều với số tàu thuyền của địa phương đang hoạtđộng trên các vùng biển.

Thống nhất với UBND các xã,phường, thị trấn tổ chức hoạt động có hiệu quả các Đài thông tin chỉ huy trênbờ đặt tại các đơn vị Biên phòng. Tổ chức trực canh liên tục 24/24 giờ theo cáctần số quy định và tần số đã thống nhất trong hiệp đồng thông tin liên lạc giữađồn, trạm biên phòng với các Tổ đoàn kết. Kịp thời thông báo, hướng dẫn, kêugọi tàu thuyền của ngư dân di chuyển phòng tránh thiên tai, huy động lực lượng,phương tiện đến cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

4. Sở Thông tin và Truyền thông,Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,phổ biến để ngư dân hiểu rõ lợi ích của việc tham gia Tổ đoàn kết đánh bắt hảisản trên biển và thực hiện Quy chế tổ chức, hoạt động của Tổ đoàn kết; các quyđịnh về đăng ký, đăng kiểm phương tiện; quy định đảm bảo an toàn cho người vàphương tiện hoạt động nghề cá.

Phối hợp chặt chẽ với BĐBP tỉnh,đài Khí tượng thuỷ văn khu vực để kịp thời thông báo trên các phương tiện thôngtin đại chúng số người, phương tiện nghề cá của địa phương đang còn hoạt độngtrên biển trước các cơn bão, ATNĐ nhằm chuyển tải thông tin yêu cầu cấp thiếtđối với, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng nhanh chóng liên lạc với thân nhân củamình để đưa phương tiện vào bờ hoặc đi chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tàichính:

– Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì,phối hợp với Sở Tài chính cân đối kế hoạch kinh phí hàng năm đảm bảo cho côngtác tập huấn, huấn luyện, đầu tư mua máy móc, thiết bị kỹ thuật thông tin choSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và hỗ trợcho các Tổ đoàn kết khai thác hải sản phục vụ cho phòng chống lụt bão và TKCNtrên biển.

– Sở Tài chính phối hợp với BCHBiên phòng tỉnh và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu đề xuất thực hiện nhữngchính sách hỗ trợ sát thực đối với các thành viên của Tổ đoàn kết. Có kế hoạchtừng bước hỗ trợ kinh phí bảo đảm cho tàu của tổ trưởng Tổ đoàn kết khai tháchải sản xa bờ được trang bị 01 máy thông tin (sóng ngắn) để liên lạc 2 chiềuthường xuyên với bờ theo quy chế hoạt động và hiệp đồng thông tin với các đồn,trạm Biên phòng.

6. Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh:

Cung cấp kịp thời các tin dự báothời tiết, dự báo bão, ATNĐ, thuỷ văn cho Sở NN và PTNT và bộ đội Biên phòng đểkịp thời thông báo đến các Tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển và các tàu,thuyền đang hoạt động, lưu đậu trên địa bàn tỉnh.

7. Các sở, ban, ngành, UBND cấphuyện ven biển căn cứ chức năng và nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và triển khaithực hiện nghiêm túc Chỉ thị này theo thời gian quy định sau:

– Cấp tỉnh: triển khai và quántriệt đến cấp huyện xong trước ngày 15/11/2010.

– Cấp huyện: triển khai và quántriệt đến cấp xã xong trước ngày 30/11/2010.

– Cấp xã chủ trì phối hợp vớicác đồn Biên phòng và Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản vận độngngư dân hoàn chỉnh các thủ tục, ra quyết định thành lập các Tổ đoàn kết, tuyêntruyền, học tập Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ đoàn kết xong trước ngày 30/12/2010.

Giao cho Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnhlập kế hoạch triển khai, theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Chỉthị này, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Quá trình thực hiện có vấn đềvướng mắc, các đơn vị kịp thời trao đổi, thống nhất với Bộ Chỉ huy Biên phòngđể tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Website Chính phủ;
– Bộ NN&PTNT (Vụ Pháp chế)
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
– TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
– Các ủy viên UBND tỉnh;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
– BCH Quân sự tỉnh. BCH BĐ Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh;
– Các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT, Tài chính;
– Báo Bà Rịa – Vũng Tàu;
– Trung tâm công báo tỉnh;
– Sở Tư pháp (theo dõi);
– Đài PTTH tỉnh, Bào Bà Rịa –Vũng Tàu;
– Đài khí tượng thủy văn tỉnh;
– UBND các huyện: Xuyên Mộc, Đất Đỏ; Long Điền, Côn Đảo, TP Vũng Tàu;
– Lưu: VP 30b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Trần Ngọc Thới

 

  1900633705