time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Chỉ thị 15CT/UB-TM

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu tại khu vực Cửa khẩu Quốc tẽ Cầu treo và tuyến Quốc lộ 8A

UBND TỈNH HÀ TĨNH
Số: 15CT/UB-TM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2002

CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu tại khu vực Cửa khẩu Quốc tẽ Cầu treo và tuyến Quốc lộ 8A

____________________

Thời gian qua, các ngành chức năng và chính quyền các cấp đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát và áp dụng nhiều biện pháp để đấu tranh ngân chặn nên tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng hoá nhập lậu, hàng cấm giảm nhiều so với trước đây; một số đường dây, ổ nhóm buôn lậu đã bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ và xử lý. Song tình hình buôn lậu trên khu vực Cửa khẩu
Quốc tế Cầu Treo và tuyến quốc lộ 8A vẫn còn tiếp tục diễn ra; Tinh trạng các chủ nâu sử dụng lực lượng “cửu vạn” tại địa phương khuân vác hàng lậu cắt rừng qua biên giới hai bên cánh gà Cửa khẩu tuy có giảm so với trước, nhưng đây vẫn là điểm nóng về buôn bán hàng hoá nhập lậu; Hiện tượng buôn lậu dùng xe ôtô, xe máy phân khối lớn vận chuyển hàng lậu trên tuyến quốc lộ
8A vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là do các ngành chức năng và chính quyền địa phương chưa có các biện pháp kiên quyết, triệt để nhằm đấu tranh có hiệu quả với nạn buôn lậu. Sự phối hợp giữa các ngành và UBND các huyện, thị xã tuyến Quốc lộ 8A chưa thật chặt chẽ; Việc xử lý các vụ vi phạm hành vi buôn lậu chưa nghiêm, chưa kịp thời.

Để đảm bảo kỷ cương, lập lại trật tự trong các hoạt động thương mại, tăng cường quản lý nhà nước, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn lậu, tạo môi trường lành mạnh cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội cần phải coi trọng công tác chống buôn lậu là trách nhiệm của các ngành, các cấp và của toàn dân; cần được tiến hành đồng bộ, phối hợp thông nhất giữa các ngành chức năng và các cấp chính quyền; đấu tranh thường xuyên, liên tục mới có thể ngăn chặn và đẩy lùi được nạn buôn lậu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống buôn lậu tại Công điện số 1254 VI/VPCP ngày 14 tháng 3 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

1.Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân các chủ trương, chính sách và quy định của Đảng, Nhà nước về cuộc đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, để nhân dân tự giác chấp hành; tích cực cuộc vận động nhân dân phát hiện, tố giác và cam kết không tham gia buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu. Đối với những trường hợp cố tình tiếp tay, tham gia vào hoạt động buồn lậu phải xử lý nghiêm.

2.Tập trung lực lượng, bổ sung đội ngũ cán bộ công chức thực sự có phẩm chất, năng lực, biết vận động quần chúng, dám nghĩ, dám làm để đấu tranh có hiệu quả với tình trạng buôn lậu. “Xử lý nghiêm các cán bộ có dấu hiệu bảo kê, thông đồng tiếp tay cho bọn buôn lậu”; Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy chống buôn lậu những cán bộ công chức phẩm chất đạo đức kém, sách nhiễu gây phiền hà.

3.Đối tượng cần tập trung triệt phá dứt điểm lần này là các đường dây buôn lậu lớn, các đầu nậu, tụ điểm, vận chuyển, tập kết hàng tại khu vực Cửa khẩu và tuyến Quốc lộ 8A.

Tăng cường kiểm tra phát hiện, thu giữ và xử lý nghiêm minh (kể cả tịch thu) các phương tiện ôtô, xe máy vận chuyển hàng nhập lậu trên tuyến quốc lộ 8A.

4.Phân công trách nhiệm cho các ngành, các cấp và các lực lượng chống buôn lậu khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, trên tuyến Quốc lộ 8A như sau:

Giám đốc Sở Thương mại – Du lịch: Có kế hoạch tăng cường quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thương mại thuộc mọi thành phần kinh tế trên phạm vi toàn tỉnh; giúp Trưởng Ban chỉ đạo 127 tỉnh thống nhất nội dung công tác và tổ chức phối hợp hoạt động giữa các Ngành, các cấp về chống buôn lậu; Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tập trung lực lượng kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật của các tổ chức kinh doanh và chống các hoạt động kinh doanh trái phép trên địa bàn.

Cục trưởng Cục Hải Quan: Có kế hoạch kiểm tra, kiểm soát và áp dụng các biện pháp xử lý đối với hàng hoá nhập lậu theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo chủ trì phối hợp với lực lượng biên phòng tăng cường quản lý tại Cửa khẩu. Cơ quan hải quan phải chịu trách nhiệm về hàng cấm, hàng lậu để lọt qua Cửa khẩu.

Giám đốc Công an tỉnh: Chủ trì phối hợp với Sở Thương mại – Du lịch tập trung triển khai các biện pháp nhằm phát hiện, triệt phá các đường dây buôn bán lớn và bọn “đầu nậu” chuyên nghiệp. Phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường chống buôn lậu trong nội địa; chỉ đạo lực lượng tổ chức bắt giữ, xử lý nghiêm các loại xe vận chuyển hàng lậu trên tuyến quốc lộ 8A nói riêng và các địa bàn trong tỉnh nói chung.

Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng: Chỉ đạo các Đồn Biên phòng tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu ở khu vực biên giới, nhất là hai bên cánh gà Cửa khẩu. Phối hợp các ngành, địa phương để chống vận chuyển hàng lậu xuyên rừng qua biên giới.

Trưởng Trạm Kiểm soát liên hợp Nước Sốt: Tổ chức bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát đưòng bộ, đường sông, vùng ven… phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời phải đảm bảo cho việc lưu thông hàng hoá nhanh chóng thuận tiện.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có tuyến Quốc lộ 8A đi qua: Chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh ở địa phương theo đúng pháp luật để đảm bảo kỷ cương, trật tự thị trường. Đặc biệt, chỉ đạo chính quyền các xã vùng biên giới tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, không tham gia vận chuyển hàng lậu, không chứa chấp hàng lậu. Chỉ đạo các ngành liên quan ở địa phương tham gia đấu tranh, chống buôn lậu trên địa bàn.

Theo chức năng và nhiệm vụ được giao, Ngành, địa phương nào do buông lỏng quản lý, hoặc vì động cơ cục bộ, trục lợi, để cán bộ và nhân dân của ngành mình, địa phương mình buôn lậu, bảo kê, bao che buôn lậu thì Thủ trưởng ngành và Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Luật pháp.

* Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ:

Ban chỉ đạo 127 tỉnh mỗi quý 2 lần để rút kinh nghiệm; ngày 15 và ngày cuối tháng các ngành báo cáo tình hình, kết quả chống buôn lậu ở ngành, địa phương mình về Ban chỉ đạo 127 tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban 127 Trung ương.

Ban 127 tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Thương mại – Du lịch, Công an, Cục trưởng Cục Hải quan, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tuyến Quốc lộ 8A và Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Phó Chủ Tịch Thường Trực

(Đã ký)

Lê Văn Chất

 

Rate this post
  1900633705