time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Chỉ thị 16/CT-UB năm 1989 về việc tổ chức thực hiện chương trình “năm du lịch thành phố năm 1990” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——

Số: 16/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 6 năm 1989

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “NĂM DU LỊCH THÀNH PHỐ NĂM 1990”

Để thực hiện nghị quyết của Thành ủy và Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển công tác du lịch của thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định chọn năm 1990 là năm có nhiều ngày lễ kỷ niệm lịch sử quan trọng : 60 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm ngày Quốc Khánh, 15 năm ngày giải phóng thành phố, 300 năm thành lập thành phố và đặc biệt là kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm “Năm du lịch thành phố Hồ Chí Minh 1990”. Nhằm thiết thực kỷ niệm những ngày lễ lớn, đồng thời tạo ra những chuyển biến mới trên các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội, để từng bước phát triển trong những năm tiếp theo và hội đủ điều kiện để hòa nhập vào thị trường thế giới, thật sự trở thành trung tâm kinh tế văn hóa xã hội và du lịch trong khu vực và của cả nước.

Theo đề án tổ chức thực hiện chương trình “Năm du lịch thành phố 1990” của Công ty Du lịch thành phố đề xuất và để bảo đảm việc tổ chức thực hiện đúng với yêu cầu về thời gian chuẩn bị và đạt được những hiệu quả cao nhất. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1/ Năm 1990 là năm có nhiều yếu tố thuận lợi để đưa ngành du lịch thật sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế đối ngoại của thành phố. Do đó, ngay từ bây giờ cần phải chủ động xây dựng các kế hoạch để tổ chức thực hiện chương trình “Năm du lịch thành phố 1990” trong toàn thành phố, với các nội dung công việc lớn như sau :

a) Tập trung giải quyết trong 2 năm 1989-1990 việc nâng cấp sửa chữa các khách sạn hiện có, quy hoạch và thu hồi lại các khách sạn cũ sử dụng không đúng công năng bằng các biện pháp có thể thực hiện được nhằm bảo đảm đủ điều kiện cơ sở vật chất để đón khách vào thành phố vào những thời gian cao điểm. Đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế và nhân dân tham gia đầu tư khách sạn mới, hợp tác liên doanh cho thuê địa điểm, làm cơ sở vệ tinh cho Công ty du lịch, cho thuê phòng trong nhà dân, bảo đảm đủ tiêu chuẩn đón khách du lịch trong và ngoài nước.

b) Tu bổ, sửa sang và chỉnh trang các địa điểm di tích lịch sử, văn hóa và thắng cảnh trong toàn thành phố, đồng thời phối hợp với các tỉnh trong khu vực để xây dựng các tuyến điểm cho khách du lịch đến tham quan. Đặc biệt, cần tu bổ và chỉnh trang thêm khu lưu niệm Bác Hồ, địa đạo Củ Chi và phối hợp với các tỉnh Nghệ Tỉnh, Thuận Hải, Đồng Tháp để xây dựng một chương trình tham quan về các di tích của Bác Hồ.

Đầu tư sửa sang và mở rộng các khu văn hóa thể dục thể thao đồng thời xây dựng mới các chương trình hoạt động văn hóa-văn nghệ-thể dục thể thao và vui chơi giải trí, mang màu sắc dân tộc, độc đáo, hấp dẫn và tổ chức các lễ hội quần chúng nhân dân các ngày lễ lớn trong năm 1990.

c) Sửa chữa, nâng cấp và xây dựng các cơ sở hạ tầng như đường xá, thông tin liên lạc điện nước, y tế, vệ sinh môi trường để bảo đảm phục vụ cho các yêu cầu của hoạt động du lịch và bộ mặt mỹ quan của thành phố.

Đặc biệt, cần tập trung quy hoạch và chỉnh trang, tân tạo khu trung tâm thành phố, bảo đảm các yêu cầu về an ninh trật tự, vệ sinh và mỹ quan của các khu vực, trọng điểm, tăng cường trang bị các phương tiện giao thông đủ điều kiện phục vụ khách du lịch.

d) Tăng cường các phương tiện hiện đại, cải tiến hợp lý hóa các phương thức lập thủ tục xuất nhập cảnh để tạo ra điều kiện dễ dàng cho khách du lịch, đồng thời bảo đảm các nguyên tắc bảo vệ an ninh quốc gia.

Tiếp tục và đẩy mạnh hơn nữa việc lập lại an ninh trật tự xã hội trong toàn thành phố, nhất là bảo đảm an ninh, an toàn trong các khu vực và các tuyến đường, các địa điểm có khách du lịch tham quan và vui chơi giải trí.

e) Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên phục vụ cho các hoạt động du lịch, đủ trình độ năng lực chuyên môn phục vụ, giao tiếp với khách quốc tế. Nhất là quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng nhân viên hướng dẫn có trình độ kiến thức có phong cách lịch sự, mến khách để giao tiếp và hướng dẫn khách du lịch. Để đáp ứng các yêu cầu trước mắt, có thể phối hợp với các trường đại học để tuyển chọn và sử dụng sinh viên theo thời vụ.

2/ Giám đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện theo chức năng nhiệm vụ được giao, cùng phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo chương trình du lịch 1990 và Công ty Du lịch thành phố, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung lớn nêu trên, nhanh chóng xây dựng các kế hoạch, phương án cụ thể để tham gia vào chương trình “Năm du lịch thành phố 1990”, đồng thời đề xuất, kiến nghị các chương trình hành động của ngành, địa phương nhằm bổ sung cho chương trình chung thực hiện có hiệu quả cao nhất.

3/ Ủy ban nhân dân các cấp, các địa phương, phối hợp với đoàn thể : Liên đoàn lao động, Đoàn Thanh niên cộng sản, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc mở cuộc vận động sâu rộng trong quần chúng hưởng ứng thực hiện “chương trình năm du lịch thành phố 1990”, tạo một bước ngoặt mới chuyển đổi bộ mặt thành phố, thiết thực kỷ niệm các ngày kỷ niệm lịch sử trong năm 1990. Phát động rộng rãi phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội, thiết thực kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác Hồ, và 15 năm giải phóng thành phố.

4/ Để tập trung và thống nhất chỉ đạo việc tổ chức thực hiện “Năm du lịch thành phố 1990” Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Ban chỉ đạo chương trình để điều hành phối hợp, hướng dẫn việc thực hiện chương trình theo chỉ thị này (có quyết định riêng).

Từ nay đến năm 1990 thời gian không còn nhiều, vì vậy để tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp cùng các đoàn thể quần chúng triển khai thực hiện ngay nội dung và yêu cầu của chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Vĩnh Nghiệp

Rate this post
  1900633705