time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 1983 về việc di chuyển nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ra khỏi thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: 17/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 1983

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC DI CHUYỂN NGHĨA TRANG MẠC ĐĨNH CHI RA KHỎI THÀNH PHỐ

Theo kế hoạch, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành giải tỏa nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi để xây dựng thành Cung Văn hóa thiếu nhi nhằm phục vụ các yêu cầu học tập, sinh hoạt, vui chơi cho mọi lứa tuổi thiếu niên nhi đồng của thành phố.

Để kế hoạch giải tỏa di chuyển nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi tiến hành từng bước có hiệu quả, Uỷ ban Nhân dân thành phố chỉ thị cho các ngành chức năng liên quan có kế hoạch triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây :

1. Giao cho Sở Quản lý Nhà đất và công trình công cộng giải tỏa, di chuyển toàn bộ các ngôi mộ chôn cất tại nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi đưa về cải táng tại nghĩa trang mới của thành phố ở Tỉnh Sông Bé và Tỉnh Đồng Nai.

2. Công Ty vệ sinh và mai táng thuộc Sở Quản lý Nhà đất và Công trình công cộng chịu trách nhiệm thông báo kế hoạch giải tỏa, giải quyết nhanh thủ tục di chuyển hài cốt người Việt nam và người nước ngoài, đồng thời phối hợp với Uỷ ban Nhân dân quận 1, các đoàn thể, mặt trận, tuyên truyền vận động, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo và nhân dân muốn tự di chuyển hài cốt ra khỏi thành phố hoặc đưa đến nơi nào thấy thuận tiện nhất.

– Phí tổn bốc hài cốt, di chuyển hài cốt do người đăng ký hợp đồng thuê bao trả theo giá quy định của Công ty vệ sinh mai táng.

3. Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm thông báo cho Bộ Ngoại giao, lãnh sự quán các nước biết kế hoạch di chuyển hài cốt và danh sách các ngôi mộ ngoại kiều ở trong nước và nước ngoài, người Việt nam chôn cất tại nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi và yêu cầu Chánh Phủ đại diên các nước và thân nhân Viêt nam đang sống ở nước ngoài biết để có kế hoạch di chuyển hài cốt đưa về nước hoặc cải táng tại nghĩa trang mới của thành phố.

4. Thời gian giải tỏa di chuyển hài cốt tại nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi bắt đầu từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 8 năm 1983.

Danh sách các ngôi mộ sẽ được thông báo, niêm yết tại Công ty vệ sinh mai táng; trường hợp quá thời hạn thông báo quy định, không có người hoặc tổ chức nào xin đăng ký di chuyển xem như các ngôi mộ vắng chủ, Công ty vệ sinh và mai táng sẽ thực hiện theo kế hoạch chung của thành phố.

5. Sở Quản lý Nhà đất và công trình công cộng phối hợp với Viện quy hoạch và khoa học kỹ thuật xây dựng lập phương án xây dựng Cung văn hóa thiếu nhi trình Uỷ ban Nhân dân thành phố thông qua.

6. Uỷ ban kế hoạch thành phố và Sở Tài chánh xét cấp kinh phí và chỉ tiêu xăng dầu cho kế hoạch : giải tỏa, san lấp mặt bằng, di chuyển các hài cốt đưa về cải táng tại nghĩa trang mới của thành phố.

7. Sở Quản Lý Nhà đất và Công trình công cộng có nhiệm vụ hướng dẫn và phổ biến nội dung chỉ thị này cùng với kế hoạch thực hiện di chuyển cải táng… cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, mặt trận, các tổ chức kiều bào ta ở nước ngoài biết để thực hiện tốt.

Yêu cầu các cơ quan liên quan có kế hoạch khẩn trương và tổ chức triển khai thực hiện sớm.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

Trần Văn Danh

 

Rate this post
  1900633705