time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Công văn 0869/TM-XNK hệ số chuyển đổi đơn vị tính để chuyển hàng chưa tái xuất hết vào tiêu thụ nội địa

BỘ THƯƠNG MẠI
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
********
Số: 0869/TM-XNK
V/v hệ số chuyển đổi đơn vị tính để chuyển hàng chưa tái xuất hết vào tiêu thụ nội địa 
Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính (Tổng Cục Hải quan)

Nhằm tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu của các doanh nghiệp trong điều kiện có sự thay đổi đơn vị tính, Bộ Thương mại đề nghị Bộ Tài chính (Tổng Cục Hải quan) áp dụng hệ số chuyển đổi đơn vị tính theo công văn số 0770/TM-XNK ngày 2/4/2003 của Bộ Thương mại để:

  1. Quy đổi đơn vị tính đối với xăng dầu tạm nhập để tái xuất theo các giấy phép của Bộ Thương mại.
  2. Tính trừ vào chỉ tiêu nhập khẩu xăng dầu đối với lượng xăng dầu doanh nghiệp đã tạm nhập nhưng chưa tái xuất hết trong trường hợp chênh lệch (giữa khối lượng xăng dầu tạm nhập và thực tái xuất) không vượt quá 10%./.
KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG

 

Phan Thế Ruệ

  1900633705