Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là gì? Giải đáp chi tiết nhất

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có khác gì so với đất thương mai và các loại đất khác? Hiện nay có rất nhiều các câu hỏi được gửi về Tổng Đài Pháp Luật liên quan đến vấn đề này. Vì thế bài viết này sẽ giải đáp những thắc mắc của quý bạn đọc. Nếu trong quá trình tìm hiểu còn điều gì thắc mắc, hãy nhấc máy lên gọi ngay tới Hotline 1900.6174 để được tư vấn trực tiếp.

>>> Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có khác gì so với đất thương mai và các loại đất khác? Gọi ngay tới Hotline 1900.6174 để được luật sư tư vấn trực tiếp

 

Anh Vinh (Hà Tĩnh) có câu hỏi như sau:
Xin chào Luật sư, tôi là Vinh hiện nay tôi đang làm nông tại Hà Tĩnh. Tôi có mảnh đất cơ sở sản xuất loại hình phi nông nghiệp. Tôi muốn hỏi đất này sử dụng làm gì? Đất cơ sở sản xuất loại hình phi nông nghiệp có được xây nhà hay không? Đất này có được xây nhà không? Xin Luật sư giúp tôi. Cảm ơn.

Chào anh Vinh, cảm ơn anh Vinh đã tin tưởng đặt câu hỏi về vấn đề này cho dịch vụ chúng tôi hỗ trợ. Sau đây là câu trả lời về vấn đề trên của anh:

>> Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có khác gì so với đất thương mai và các loại đất khác? Gọi ngay tới Hotline 1900.6174 để được luật sư tư vấn trực tiếp

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là gì?

 

>> Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là gì? Gọi ngay tới Hotline 1900.6174 để được luật sư tư vấn trực tiếp

Khái niệm: Đất phi nông nghiệp là loại đất mà không được sử dụng cho mục đích nông nghiệp gồm: đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp, đất ở nông thôn, đất ở đô thị và những loại đất khác mà có mục đích sử dụng không dùng để làm nông nghiệp.

 

dat-co-so-san-xuat-phi-nong-nghiep-1

Trong đó, đất phi nông nghiệp có thể hiểu là đất không được sử dụng vào mục đích làm nông nghiệp, bao gồm nhiều loại đất khác nhau.

Theo Điều 153 của Luật đất đai 2013 thì Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp gồm đất để xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp mà nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất.

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được làm những việc gì?

 

>> Đất phi nông nghiệp được làm những việc gì? Gọi ngay tới Hotline 1900.6174 để được luật sư tư vấn trực tiếp

Theo Điểm đ khoản 2 Điều 10 của Luật Đất đai 2013 có quy định về phân loại nhóm đất thì đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất loại hình phi nông nghiệp; đất mà sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất mà sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

 

dat-co-so-san-xuat-phi-nong-nghiep-2

Đồng thời, tại Điều 153 của Luật Đất đai 2013 có quy định về Đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất loại hình phi nông nghiệp:

Đất thương mại, dịch vụ gồm đất để xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác để phục vụ cho kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp gồm đất để xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp mà nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất.

Việc sử dụng đối với đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở để sản xuất phi nông nghiệp cần phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn mà đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định về bảo vệ môi trường.

Như vậy, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Đây là loại đất mà dùng để xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất.Nhưng khi xây dựng công trình trên đất thì người sử dụng đất cũng cần để ý về việc phù hợp với quy hoạch xây dựng, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Đất sản xuất phi nông nghiệp có được xây nhà không?

 

>> Đất sản xuất phi nông nghiệp có được xây nhà không? Gọi ngay tới Hotline 1900.6174 để được luật sư tư vấn trực tiếp

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân mà sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được thông qua hình thức Nhà nước cho thuê đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất, thuê đất, thuê lại đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; thuê lại đất mà gắn với kết cấu hạ tầng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 

dat-co-so-san-xuat-phi-nong-nghiep-4

Người Việt Nam mà định cư ở nước ngoài sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được thông qua hình thức Nhà nước cho thuê đất; thuê đất, thuê lại đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam mà định cư ở nước ngoài khác; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Người Việt Nam mà định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng tại khoản 1 Điều 186 của Luật đất đai 2013 quy định còn được nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất để làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ.

 

>>> Xem thêm: Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

Doanh nghiệp mà có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất loại hình phi nông nghiệp được thông qua hình thức Nhà nước cho thuê đất; thuê đất, thuê lại đất của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 57 của Luật đất đai 2013, khi mà chuyển đất phi nông nghiệp mà không cần phải là đất ở sang đất ở, cần phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chỉ được chuyển sang đất ở khi mà có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (hộ gia đình, cá nhân muốn chuyển cần phải có quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất, tổ chức muốn chuyển cần phải có quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất).

Theo Điểm đ Khoản 2 Điều 10 của Luật Đất đai 2013 thì đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất loại hình phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

Như vậy, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp sẽ không được sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở. Để có thể xây dựng nhà thì cần phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất hay cho thuê?

Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 56 của Luật Đất đai 2013 có quy định về Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong trường hợp Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

 

>>> Xem thêm: Đất phi nông nghiệp là gì? Khi nào lên đất ở? [Mới nhất 2022]

Theo đó đối với đất cơ sở sản xuất loại hình phi nông nghiệp thì sẽ được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được nhà nước cho thuê có phải đấu giá không?

 

>>> Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được nhà nước cho thuê có phải đấu giá không? Gọi ngay tới Hotline 1900.6174 để được luật sư tư vấn trực tiếp

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 118 của Luật Đất đai 2013 có quy định như sau:

Trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đai và trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất. Nhà nước cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

 

dat-co-so-san-xuat-phi-nong-nghiep-5

Như vậy đối với đất phi nông nghiệp sẽ được nhà nước cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp chuyển đổi thành đất ở?

 

Đất phi nông nghiệp chuyển đổi thành đất ở? Gọi ngay tới Hotline 1900.6174 để được luật sư tư vấn trực tiếp

Đối với trường hợp chủ sở hữu muốn chuyển từ cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất ở thì phải được phép của cơ quan có thẩm quyền tại điểm e khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai 2013 quy định .
Hồ sơ để xin chuyển mục đích sử dụng đất thì căn cứ Điều 6 của Thông tư 30/2014/TT-BTNMT có quy định như sau:

+ Đơn xin để chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 có sẵn

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Sau đó trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm:
+ Các giấy tờ trên;

+ Biên bản xác minh thực địa;

+ Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không cần phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không cần phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; bản sao báo cáo kinh tế – kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất đối với trường hợp không cần phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

Văn bản về thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định về điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai 2013 và Điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đã lập khi mà cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định về dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án đối với dự án cần phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, cần phải cấp giấy chứng nhận đầu tư;

 

dat-co-so-san-xuat-phi-nong-nghiep-6

+ Văn bản về thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định về điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 của Điều 58 của Luật Đất đai 2013 và Điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với dự án không cần phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, không cần phải cấp giấy chứng nhận đầu tư và trường hợp không cần phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp mà hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp nhằm sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì cần phải bổ sung văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo tại Điểm a Khoản 2 Điều 59 của Luật Đất đai 2013 quy định

+ Trích lục về bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo về địa chính thửa đất;

+ Tờ trình kèm theo dự thảo để quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 05.

 

>>> Xem thêm: Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp như thế nào?

Trên đây là tư vấn của Luật sư Tổng Đài Pháp Luật về các nội dung mà liên quan đến đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.Trường hợp bạn cần những hỗ trợ cụ thể hay những giải đáp hợp lý, cụ thể hơn thì bạn có thể liên hệ qua số điện thoại Hotline 1900 6174 sẽ được chúng tôi hỗ trợ tư vấn cho bạn nhé.

Liên hệ chúng tôi

 

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174