time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Đất nghĩa trang có thuộc trường hợp được cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?

Cho tôi hỏi, người sử dụng đất được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để dùng làm đất đất nghĩa trang thì có thuộc trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Câu hỏi của anh Dương từ Đồng Nai.

Mục lục bài viếtNội dung chính
  • Người sử dụng đất nghĩa trang có đóng tiền sử dụng đất hằng năm cho cơ quan nhà nước không?
  • Ai là người chịu trách nhiệm đối với việc giao đất cho cá nhân để sử dụng làm đất nghĩa trang?
  • Đất nghĩa trang có thuộc trường hợp được cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?

Người sử dụng đất nghĩa trang có đóng tiền sử dụng đất hằng năm cho cơ quan nhà nước không?

Căn cứ Điều 54 Luật Đất đai 2013 quy định về các trường hợp cơ quan nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất như sau:

Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này;

2. Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 55 của Luật này;

3. Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;

4. Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước;

5. Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 159 của Luật này.

Dẫn chiếu khoản 4 Điều 55 Luật Đất đai 2013 quy định về trường hợp cơ quan nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất như sau:

Giao đất có thu tiền sử dụng đất

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

4. Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.

Như vậy, trường hợp người sử dụng đất được cơ quan nhà nước giao đất đất để dùng vào mục đích làm nghĩa trang thì không phải đóng tiền sử dụng đất.

Trường hợp, tổ chức kinh tế được cơ quan nhà nước giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng thì phải đóng tiền sử dụng đất.

 

Đất nghĩa trang có thuộc trường hợp được cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? (Hình từ Internet)

Ai là người chịu trách nhiệm đối với việc giao đất cho cá nhân để sử dụng làm đất nghĩa trang?

Căn cứ Điều 7 Luật Đất đai 2013 quy định về người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất như sau:

Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất

1. Người đứng đầu của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với việc sử dụng đất của tổ chức mình.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với việc sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích; đất phi nông nghiệp đã giao cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân, các công trình công cộng phục vụ hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và công trình công cộng khác của địa phương.

3. Người đại diện cho cộng đồng dân cư là trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố hoặc người được cộng đồng dân cư thỏa thuận cử ra đối với việc sử dụng đất đã giao, công nhận cho cộng đồng dân cư.

4. Người đứng đầu cơ sở tôn giáo đối với việc sử dụng đất đã giao cho cơ sở tôn giáo.

5. Chủ hộ gia đình đối với việc sử dụng đất của hộ gia đình.

6. Cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với việc sử dụng đất của mình.

7. Người có chung quyền sử dụng đất hoặc người đại diện cho nhóm người có chung quyền sử dụng đất đối với việc sử dụng đất đó.

Từ quy định trên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người chịu trách nhiệm cho việc giao đất vào mục địch làm đất nghĩa trang.

Đất nghĩa trang có thuộc trường hợp được cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?

Căn cứ khoản 7 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

7. Tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng gồm đường giao thông, công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí; đường dây truyền tải điện, truyền dẫn thông tin; khu vui chơi giải trí ngoài trời; nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm mục đích kinh doanh.Điều 43. Xem xét thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài

….

Theo quy định thì tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng nghĩa trang không nhằm mục đích kinh doanh không không được cấp giấy chứng nhận.

Như vậy, đối với trường hợp đất được nhà nước giao đất để làm đất nghĩa trang thuộc trường hợp không được phép cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Rate this post
  1900633705