Đấu thầu rộng rãi là gì? Có bao nhiêu hình thưc đấu thầu rộng rãi?

Đấu thầu rộng rãi là gì? Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để tiến hành đi đến các ký kết hợp đồng các dịch vụ mua sắm hàng hóa hay xây lắp. Đấu thầu rộng rãi là một hình thức đấu thầu khá đặc biệt trong lĩnh vực này. Để giúp quý bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về đấu thầu rộng rãi đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin pháp lý hữu ích về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây. Trường hợp có nhu cầu cần được các Luật sư Tổng Đài Pháp Luật tư vấn khẩn cấp, hãy nhấc máy gọi đến đường dây nóng 1900.6174 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất!

 

Đấu thầu rộng rãi là gì?

 

 Điều 20 của Luật Đấu thầu năm 2013 định rõ và hướng dẫn về phạm vi áp dụng của đấu thầu rộng rãi như sau:

“Điều 20. Đấu thầu rộng rãi

Đấu thầu rộng rãi là một hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư mà trong đó không giới hạn số lượng nhà thầu, nhà đầu tư được phép tham gia.

Đấu thầu rộng rãi áp dụng cho các gói thầu, dự án nằm trong phạm vi quy định của Luật này, trừ khi có quy định tại các Điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật Đấu thầu năm 2013.”

luat-dau-thau-rong-rai-la-gi

Theo Điều 20 này, đấu thầu rộng rãi là một hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không giới hạn số lượng nhà thầu, nhà đầu tư có thể tham gia. Đấu thầu rộng rãi áp dụng cho các gói thầu, dự án mà nằm trong phạm vi quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, trừ khi có quy định riêng tại các Điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật Đấu thầu năm 2013.

>>>Chuyên viên tư vấn Đấu thầu rộng rãi là gì? liên hệ ngay  1900.6174

 

Hình thức đấu thầu rộng rãi

 

Có sự khác biệt rõ rệt giữa các hình thức đấu thầu được quy định trong Luật Đấu thầu 2013 và các quy định về đấu thầu trong Luật Thương mại 2005. Trong Luật Thương mại 2005, Điều 215 chỉ định hai hình thức đấu thầu hàng hóa và dịch vụ, đó là đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế. Tuy nhiên, trong Luật Đấu thầu 2013, ngoài hai hình thức này, còn có thêm 6 hình thức đấu thầu khác, bao gồm: chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt và tham gia thực hiện của cộng đồng (từ Điều 22 đến Điều 27 Luật Đấu thầu).

Đấu thầu rộng rãi là hình thức không giới hạn số lượng nhà thầu tham gia, có một bên mua và nhiều bên bán. Bên nhà thầu phải thực hiện thông báo công khai truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng ít nhất 10 ngày trước khi phát hành hồ sơ mời thầu và ghi rõ các điều kiện và thời gian dự thầu.

Đối với các gói thầu có quy mô lớn, phức tạp và đòi hỏi cao về công nghệ kỹ thuật, bên mời thầu phải có trách nhiệm tiến hành sơ tuyển để lựa chọn nhà thầu có đủ trình độ và năng lực tham gia đấu thầu. Với hình thức này, bên mời thầu có nhiều cơ hội hơn trong việc lựa chọn nhà thầu do số lượng nhà thầu tham gia là nhiều hơn.

Trong nhiều hình thức đấu thầu thì đấu thầu rộng rãi là hình thức có quy mo tương đối lớn và có tiêu chí mở phù hợp cho nhiều dự án và mô hình doanh nghiệp.

>>>Có những hình thức đấu thầu rộng rãi nào? liên hệ ngay  1900.6174

 

Các gói thầu, dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi

 

Đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho các gói thầu, dự án nằm trong phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 2013, trừ những trường hợp được quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật Đấu thầu 2013. Cụ thể, các trường hợp bao gồm:

– Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập.

– Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước.

– Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại điểm a và điểm b của khoản này, nhưng có sử dụng vốn nhà nước hoặc vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên, hoặc dưới 30% nhưng với số tiền trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.

– Mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập.

– Mua sắm nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

– Mua hàng dự trữ quốc gia sử dụng vốn nhà nước.

– Mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập.

– Căn cứ theo các trường hợp nêu trên mà chủ thầu có thể thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi sao cho phù hợp với dự án của bản thân.

>>>Các gói thầu, dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi hiện nay, liên hệ ngay  1900.6174

 

Khi nào áp dụng đấu thầu rộng rãi

 

Hình thức đấu thầu rộng rãi được coi là hình thức mở nhất, cho phép chủ đầu tư linh hoạt lựa chọn nếu phù hợp với gói thầu. 

Ngoài ra, đối với lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án hợp tác công tư (PPP), có quy định riêng tại khoản 2 Điều 9 của Nghị định 25/2020/NĐ-CP như sau: Đấu thầu rộng rãi được áp dụng trong các trường hợp dưới đây: 

a) Dự án đầu tư có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện theo pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

b) Nhà đầu tư nước ngoài không tham gia sơ tuyển quốc tế hoặc không đạt được kết quả trong sơ tuyển quốc tế;

c) Dự án thuộc nhóm B, nhóm C theo quy định của pháp luật đầu tư công. Trong trường hợp cần sử dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến và kinh nghiệm quản lý quốc tế, nhà đầu tư trong nước có thể kết hợp với nhà đầu tư nước ngoài hoặc sử dụng nhà thầu nước ngoài để tham gia đấu thầu và thực hiện dự án;

d) Dự án yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh được Thủ tướng Chính phủ quyết định dựa trên đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được Bộ Quốc phòng đồng ý đối với yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, hoặc được Bộ Công an đồng ý đối với yêu cầu về bảo đảm an ninh.

Tuy nhiên, trong quá trình xem xét lựa chọn, cần xem xét các yếu tố như tiến độ và mức độ quan trọng để xem liệu các hình thức khác như chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh (bao gồm cả rút gọn) hay đấu thầu hạn chế, mua sắm trực tiếp có những ưu điểm về thủ tục và thời gian thực hiện mà vẫn được công nhận theo luật pháp, nếu các hình thức này phù hợp với gói thầu.

>>>Đấu thầu rộng rãi được áp dụng khi nào? liên hệ ngay  1900.6174

 

Quy trình đấu thầu rộng rãi là gì?

 

Quy trình đấu thầu rộng rãi thường khá nhiều phương thức và các yêu cầu phức tạp, dưới đây là bốn phương thức chính thường được sử dụng:

Phương thức 1: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Phương thức này được sử dụng cho đấu thầu rộng rãi với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp quy mô nhỏ. Quy trình bao gồm:

– Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Lập hồ sơ mời thầu, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

– Tổ chức lựa chọn nhà thầu: Mời thầu, phát hành và làm rõ hồ sơ mời thầu, nộp và tiếp nhận hồ sơ dự thầu, mở thầu.

– Đánh giá hồ sơ dự thầu: Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ, xếp hạng nhà thầu.

– Thương thảo hợp đồng.

– Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

– Hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

xay-dau-thau-rong-rai-la-gi

>>>Xem thêm: Đầu thầu rút gọn là gì? Mẫu hợp đồng áp dụng chỉ định thầu

Phương thức 2: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Phương thức này được sử dụng cho đấu thầu rộng rãi với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp hỗn hợp. Quy trình bao gồm:

– Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn danh sách ngắn (nếu cần), lập hồ sơ mời thầu, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

– Tổ chức lựa chọn nhà thầu: Mời thầu, phát hành và làm rõ hồ sơ mời thầu, nộp và tiếp nhận hồ sơ dự thầu, mở thầu, mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

– Đánh giá hồ sơ và đề xuất kỹ thuật: Kiểm tra và xem xét đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ kỹ thuật, đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất kỹ thuật, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu.

– Mở, đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính: Mở hồ sơ đề xuất tài chính, kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất tài chính, xếp hạng nhà thầu.

– Thương thảo hợp đồng.

– Trình ký, thẩm định, phê duyệt và tiến hành công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

– Hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

Phương thức 3: Hai giai đoạn một túi hồ sơ

Phương thức này được sử dụng cho đấu thầu rộng rãi với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hỗn hợp quy mô lớn, phức tạp.

– Giai đoạn một: Nhà thầu nộp đề xuất kỹ thuật và phương án tài chính (không bao gồm giá dự thầu).

– Giai đoạn hai: Nhà thầu nộp hồ sơ bao gồm đề xuất kỹ thuật, đề xuất tài chính, giá dự thầu và bảo đảm dự thầu.

Phương thức 4: Hai giai đoạn hai túi hồ sơ

Phương thức này được sử dụng cho đấu thầu rộng rãi với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hỗn hợp có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp và có tính đặc thù.

– Giai đoạn một: Nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính riêng biệt. Dựa trên đánh giá đề xuất kỹ thuật, xác định nội dung hiệu chỉnh so với hồ sơ mời thầu và danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu được mời tham gia giai đoạn hai.

– Giai đoạn hai: Các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất kỹ thuật, đề xuất tài chính theo yêu cầu giai đoạn hai.

Căn cứ vào từng dự án cụ thể mà các nhà thầu có thể lựa chọn sử dụng phương thức phù hợp sao cho mang lại hiệu quả cao nhất.

>>>Quy trình đấu thầu rộng rãi là gì? liên hệ ngay  1900.6174

 

Thành phần trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật trong đấu thầu rộng rãi

 

 Quy trình đấu thầu rộng rãi, với hạn chế áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu 2013. Điều 38 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật như sau:

Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật:

– Việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 28 của Nghị định trên, trừ nội dung kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu.

– Nhà thầu có hồ sơ đề xuất về kỹ thuật hợp lệ sẽ được đánh giá chi tiết về kỹ thuật.

Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật:

– Việc đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật tuân theo tiêu chuẩn đánh giá được quy định trong hồ sơ mời thầu.

– Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc đạt điểm kỹ thuật cao nhất (đối với phương pháp dựa trên kỹ thuật) sẽ được xem xét, đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính.

– Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc nhà thầu đạt điểm kỹ thuật cao nhất (đối với phương pháp dựa trên kỹ thuật) phải được phê duyệt bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Bên mời thầu phải thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc nhà thầu đạt điểm kỹ thuật cao nhất (đối với phương pháp dựa trên kỹ thuật) đến tất cả các nhà thầu.

Hình thức đấu thầu rộng rãi so với các hình thức khác trong lĩnh vực này thì có quy mô tương đối lớn, chính vì thế mà các thành phần trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật có nhiều phần và yêu cầu các chủ đầu tư, chủ thầu cần nắm bắt đủ thông tin để hoạt động đấu thầu hoàn thành tốt nhất.

>>>Thành phần trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật trong đấu thầu rộng rãi gồm những gì? liên hệ ngay 1900.6174

 

Đấu thầu rộng rãi khác đấu thầu hạn chế như thế nào

 

 Căn cứ pháp lý cho đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế là Luật Đấu thầu năm 2013. Theo đó hai hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế có một số điểm khác nhau như sau:

Đấu thầu rộng rãi (theo Điều 20 Luật Đấu thầu 2013):

– Số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham gia không hạn chế.

– Áp dụng cho các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 2013, trừ các gói thầu áp dụng các hình thức đấu thầu khác.

– Ưu điểm: Tạo cạnh tranh cao giữa các nhà thầu.

Đấu thầu hạn chế (theo Điều 21 Luật Đấu thầu 2013):

– Số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham gia tối thiểu là 3.

– Áp dụng cho các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 2013, trừ các gói thầu áp dụng các hình thức đấu thầu khác.

– Ưu điểm: Bên mở thầu tiết kiệm thời gian và chi phí nghiên cứu hồ sơ.

Tuy nhiên, cả hai hình thức đấu thầu cũng có nhược điểm:

– Đấu thầu rộng rãi: Gây khó khăn cho bên mời thầu trong việc quản lý nhiều hồ sơ, tổ chức đấu thầu và thời gian thực hiện kéo dài.

– Đấu thầu hạn chế: Số lượng nhà thầu ít, gây khó khăn trong việc lựa chọn nhà thầu phù hợp và giảm hiệu quả cạnh tranh giữa các nhà thầu.

Cả hai hình thức đều có những lợi ích và hạn chế nhất định, trên đây chỉ là vài tiêu chí chính thức để bạn đọc có thể hiểu rõ và thêm thông tin cho lựa chọn của mình.

dong-dau-thau-rong-rai-la-gi

>>>Đấu thầu rộng rãi khác đấu thầu hạn chế như thế nào? liên hệ ngay  1900.6174

Trên đây là toàn bộ thông tin mà Luật sư của Tổng Đài Pháp Luật cung cấp đến bạn đọc về đấu thầu rộng rãi là gì? Nếu bạn đọc gặp bất cứ thắc mắc nào liên quan đến thông tin trong bài viết, quý bạn đọc có thể liên hệ qua tổng đài 1900.6174 để được đội ngũ Luật sư giải đáp nhanh chóng nhất!

Liên hệ chúng tôi

 

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174