Di chúc đánh máy có hợp pháp không? Nội dung quy định trong di chúc?

Di chúc đánh máy có hợp pháp không? Điều kiện di chúc đánh máy như thế nào? Di chúc hiện nay được thể hiện qua hai hình thức là di chúc miệng và di chúc bằng văn bản và hiện nay mọi người thường có xu hướng lập di chúc bằng văn bản để đảm bảo giá trị pháp lý hơn. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc không biết di chúc bằng văn bản có thể thực hiện việc đánh máy được không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy gọi ngay: 1900.6174 để được giải đáp nhanh chóng.

>>> Di chúc đánh máy có hợp pháp không? Gọi ngay: 1900.6174

Di chúc đánh máy có hợp pháp không?

 

Theo quy định tại Điều 634 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc.

cach-di-chuc-danh-may-co-hop-phap-khong

Di chúc đánh máy chính là hình thức di chúc bằng văn bản có người làm chứng và phải thỏa mãn điều kiện như:

 • Đảm bảo có ít nhất là hai người làm chứng trở lên.
 • Trước mặt những người làm chứng, người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc đó và những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và sau đó họ ký vào bản di chúc.

Như vậy, người lập di chúc hoàn toàn có thể lập di chúc đánh máy và di chúc đánh máy hợp pháp khi đảm bảo các điều kiện theo luật định.

>>> Xem thêm: Lập di chúc có điều kiện là gì? Di chúc có cần phải công chứng, chứng thực hay không?

Những nội dung bắt buộc phải có trong di chúc

 

Theo Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015, nội dung di chúc gồm các nội dung chủ yếu như sau:

 1. Thời gian lập di chúc cụ thể (ngày, tháng, năm);
 2. Họ, tên và địa chỉ của người lập di chúc; người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
 3. Nơi có di sản để lại.

Ngoài ra, tùy thuộc vào ý chí của người lập di chúc mà nội dung của di chúc có thể có các nội dung khác.

Bên cạnh đó pháp luật còn có quy định như nội dung của di chúc không được viết tắt hoặc viết với những ký hiệu riêng; mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc nếu di chúc có nhiều trang; người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa nếu di chúc có bị sửa chữa, tẩy xóa.

Như vậy, để nội dung của di chúc có hiệu lực pháp luật và được công nhận thì phải chứa đựng những nội dung không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

>>> Những nội dung bắt buộc phải có trong di chúc là gì? Gọi ngay: 1900.6174

Một số mẫu di chúc đánh máy

 

Trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì thực hiện việc lập di chúc bằng cách đánh máy nhưng phải có người làm chứng và sau đây là mẫu di chúc đánh máy mà chúng tôi cung cấp cho bạn đọc có nhu cầu tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Ngày ….. tháng ….. năm ….., tại địa chỉ:…….. trước sự chứng kiến của hai người làm chứng, chúng tôi là:

1.Ông: …………………………. Sinh năm: ………………………..

– CMND số …………….. do Công an thành phố …………. cấp ngày …………………….

– Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………

 1. Bà: …………………………. Sinh năm: ……………………………

CMND: số …….. do Công an thành phố ……………. cấp ngày ……………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Nay trong tình trạng tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, chúng tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ tài sản (di sản) của chúng tôi, cụ thể như sau:

 1. Di sản

Di sản được định đoạt trong Di chúc này là toàn bộ tài sản chung của vợ chồng chúng tôi và tài sản riêng của mỗi chúng tôi có được khi còn sống, Cụ thể như sau:

 1. Ngôi nhà và thửa đất tại địa chỉ: ………….., thành phố …………. theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: ………………….., hồ sơ gốc số: ……………… do UBND………… cấp ngày ……/……/……….
 2. Thửa đất số ……….. tại địa chỉ: ……….., thành phố ……… theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: …………….., hồ sơ gốc số: …………. do UBND ……….. cấp ngày ……/……/……….
 3. Chiếc ô tô mang biển kiểm soát, loại xe ……….., số khung ………, số máy …….., màu sơn…………, đăng ký đứng tên …………
 4. Chiếc xe máy mang biển kiểm soát, loại xe ……., số khung …….., số máy…….., màu sơn …….., đăng ký đứng tên ……………..

Ngoài những tài sản (di sản) đã được liệt kê nêu trên, nếu sau thời điểm chúng tôi lập bản di chúc này cho đến khi di chúc có hiệu lực (cả hai chúng tôi đều qua đời) có phát sinh tài sản mới của chúng tôi thì tài sản đó cũng được định đoạt theo di chúc này. Đến thời điểm mở di chúc nếu những tài sản đã nêu trong Di chúc này dù có thay đổi về hiện trạng, tăng hoặc giảm giá trị thì vẫn được định đoạt theo Di chúc này.

Những tài sản nêu trên là do vợ chồng chúng tôi vất vả làm lụng, tích cóp, dành dụm cả cuộc đời mới có được. Nay các con chúng tôi còn nhỏ dại, chưa biết chăm lo, toan tính nên chúng tôi chưa yên tâm để giao tài sản của mình cho các con…

 1. Người được hưởng di sản

Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh, tính cách và khả năng của các con, tình cảm tình cảm của chúng tôi đối với các con, chúng tôi cùng nhau lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ di sản của chúng tôi nêu tại mục I của Di chúc này như sau:

Sau khi cả hai vợ chồng chúng tôi đều chết đi thì toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi (di sản) nêu tại mục I của di chúc này thuộc về các con ruột của chúng tôi có tên dưới đây:

 1. Con trai: ………………….. sinh ngày ………………………..

CMND số: ……………….. do Công an …………….. cấp ngày……/…./……..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

 1. Con gái: ………………. sinh ngày……………………….

CMND số: ……….. do Công an …………. cấp ngày……/…./……..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Ngoài các con của chúng tôi có tên và thông tin nhân thân nêu trên, chúng tôi không để lại di sản của tôi cho ai khác.

Chúng tôi thống nhất: Di chúc này chỉ có hiệu lực khi cả hai chúng tôi đều chết. Nếu một trong hai chúng tôi chết trước thì người nào (vợ hoặc chồng) còn sống sẽ tiếp tục quản lý, sử dụng toàn bộ di sản. Khi nào cả hai vợ chồng chúng tôi đều chết thì các con chúng tôi mới có quyền phân chia di sản của chúng tôi theo nội dung quy định tại Di chúc này.

Nếu khi vợ hoặc chồng chúng tôi có một người chết trước (Di chúc chưa có hiệu lực pháp luật) mà các con tôi khởi kiện để tranh giành di sản của chúng tôi hoặc bị xử lý hành chính hoặc bị xử lý hình sự về hành vi xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của các thừa kế khác thì người vi phạm bị truất quyền thừa kế di sản của chúng tôi.

Nếu đến thời điểm mở thừa kế mà chúng tôi có người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định của pháp luật thì di sản nêu tại Di chúc này được trừ một phần (2/3 của một suất theo pháp luật) cho người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung Di chúc theo quy định của pháp luật, số di sản còn lại vẫn được phân chia theo nội dung Di chúc này.

cach-di-chuc-danh-may-co-hop-phap-khong

III. Người giữ di chúc và công bố Di chúc

Nếu trong chúng tôi có người chết trước thì người còn lại sẽ là người cất giữ Di chúc và quản lý di sản. Di chúc này chỉ được công bố và phân chia di sản sau khi cả hai chúng tôi đều qua đời.

Nếu khi cả hai chúng tôi đều chết mà các con chúng tôi đều chưa thành niên thì bố mẹ của chúng tôi là ông……… bà………. sẽ là người quản lý di sản và cất giữ Di chúc.

Các con của chúng tôi phải đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, không được vì ích kỷ cá nhân mà tranh giành di sản của chúng tôi, gây mất tình cảm trong gia đình. Các con hãy tôn trọng ý nguyện cuối cùng của chúng tôi theo nội dung của bản Di chúc này.

 1. Cam đoan của người lập di chúc.

– Những thông tin về nhân thân, thông tin về tài sản, di sản đã ghi trong Di chúc này là đúng sự thật.

– Toàn bộ các giấy tờ làm căn cứ để lập Di chúc này là do chúng tôi cung cấp, các giấy tờ này được cơ quan có thẩm quyền cấp, không có sự giả mạo, tẩy xóa, thêm bớt làm sai lệch nội dung.

– Toàn bộ động sản và Bất động sản được định đoạt trong Di chúc này là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi theo quy định của pháp luật.

– Việc lập Di chúc này là hoàn toàn tự nguyện, minh mẫn, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc toàn văn bản Di chúc này và chúng tôi cũng đã tự mình đọc lại toàn bộ nội dung Di chúc, hiểu rõ, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và ký, điểm chỉ vào di chúc này trước sự có mặt của hai người làm chứng. Hai người làm chứng có tên trong Di chúc này do chúng tôi tự nguyện mời đến chứng kiến việc chúng tôi lập di chúc. Di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi. Tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc này gồm …… trang đánh máy, tiếng Việt và được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

 

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký tên, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

Người làm chứng:

 1. Ông: ……………………..; Sinh năm: …………………..

CMND số …………….. do Công an thành phố …………. cấp ngày ……………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………..

 1. Bà:………………….; Sinh năm: ………………………

CMND số …………….. do Công an thành phố …………. cấp ngày ………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………

Những người làm chứng cam đoan tận mắt chứng kiến ông………..và bà…….. tự nguyện lập và ký, điểm chỉ vào bản Di chúc này.

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO DI CHÚC

(Ký và ghi rõ họ tên)

>>> Xem thêm: Di chúc bằng văn bản có người làm chứng theo quy định Bộ luật Dân sự 2015

Hướng dẫn lập di chúc đánh máy chi tiết

 

Thông thường, một bản di chúc sẽ có kết cấu 03 phần: Thông tin tài sản; Về việc để lại tài sản và ý nguyện của người lập di chúc. Cụ thể:

 1. Về phần thông tin cá nhân: Người lập di chúc cần ghi rõ chính xác, đầy đủ thông tin cá nhân của mình.
 2. Về phần tài sản: Người lập di chúc cần đảm bảo rõ các thông tin về tài sản của mình như: tài sản chung hay tài sản riêng, là đất, nhà hay xe cộ…? Giấy tờ chứng minh?
 3. Nếu tài sản để lại là đất thì cần ghi rõ vị trí thửa đất, số tờ bản đồ, số thửa, diện tích đất, nguồn gốc sử dụng đất, … 
 4. Nếu tài sản là xe thì cần ghi rõ rõ loại xe, biển số xe, thông tin giấy tờ đăng ký xe…
 5. Về phần nội dung: người lập di chúc cần ghi rõ thông tin của người nhận thừa kế di sản, ghi rõ nguyện vọng phân chia di sản cho mỗi người những loại tài sản nào? Số lượng bao nhiêu?….
 6. Về phần ý nguyện: Người lập di chúc có thể đưa ra nguyện vọng của mình như những người con cần có trách nhiệm gì với cha mẹ sau khi qua đời, các anh em trong gia đình phải hòa thuận với nhau…

Việc thực hiện việc di chúc đánh máy cần phải tuân theo những quy định nhất định cùng những cách viết mẫu đơn cụ thể, chính xác, đúng nguyện vọng của người lập di chúc. Trên đây là hướng dẫn của chúng tôi về cách viết những mẫu đơn lập di chúc đánh máy, góp một phần giúp bạn đọc viết được mẫu di chúc một cách đúng nhất.

Điều kiện có hiệu lực của di chúc

 

– Chủ thể lập di chúc

Căn cứ theo Điều 625 Bộ luật Dân sự 2015, điều kiện của người lập di chúc gồm:

 1. Đối với người thành niên: Người thành niên phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và phải đáp ứng 2 điều kiện của pháp luật về năng lực chủ thể như:
 2. Người lập di chúc phải minh mẫn, không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép trong khi lập di chúc và nội dung, hình thức của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, không trái quy định của luật. 
 3. Đối với người chưa thành niên trong độ tuổi từ 15 – 18 tuổi được lập di chúc và phải được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Những người này phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ đối với các giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký, được người đại diện theo pháp luật đồng ý. Nếu nội dung đó đúng với quy định của pháp luật thì cha mẹ, người giám hộ không được can thiệp vào nội dung di chúc để đảm bảo đúng ý chí, nguyện vọng người lập di chúc.

Bên cạnh đó, Người lập di chúc bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản, có công chứng hoặc chứng thực.

cach-di-chuc-danh-may-co-hop-phap-khong

 1. Nội dung di chúc

Nội dung của di chúc phải không vi phạm điều cấm, không trái đạo đức xã hội và đầy đủ thông tin theo Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015.

Bên cạnh đó, pháp luật còn quy định nội dung của di chúc được thực hiện theo các quy định như:

 1. Không được viết tắt hoặc viết với những ký hiệu riêng.
 2. Mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc nếu di chúc có nhiều trang.
 3. Người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa nếu di chúc có bị sửa chữa, tẩy xóa.
 4. Người làm chứng cho việc lập di chúc

Tất cả mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc căn cứ theo quy định tại Điều 632 Bộ luật Dân sự 2015, trừ những người sau đây:

 • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

Để tránh trường hợp người làm chứng trong việc lập di chúc không khách quan, trung thực thì pháp luật quy định người thừa kế trong di chúc không được làm chứng vì họ là người sẽ hưởng phần di sản để lại của người lập di chúc. Việc pháp luật quy định như vậy để tránh trường hợp những chủ thể này tự ý chỉnh sửa, giả mạo di chúc, tác động đến ý nguyện người lập di chúc.

 • Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan này có thể là người đồng sở hữu tài sản trong di chúc, chủ nợ hoặc con nợ,… Việc pháp luật trừ các chủ thể trên để tránh việc di chúc không khách quan và có thể thay đổi nội dung theo hướng có lợi cho họ.

 • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Như vậy, điều kiện để di chúc đánh máy có hiệu lực pháp luật thì phải đáp ứng được các tiêu chí như chủ thể, nội dung của di chúc, điều kiện của người được làm chứng di chúc đánh máy. Việc thực hiện đúng các tiêu chí đó giúp cho di chúc đánh máy hợp pháp, có hiệu lực pháp luật và đảm bảo giá trị pháp lý.

>>> Di chúc đánh máy có hợp pháp không? Gọi ngay: 1900.6174

Trên đây nội dung tư vấn của Luật sư Tổng Đài Pháp Luật về  “Di chúc đánh máy có hợp pháp không”. Bài viết trên của chúng tôi hy vọng sẽ cho người đọc những thông tin vô cùng hữu ích để có thể biết được những quy định về di chúc đánh máy hợp pháp cũng như các quy định liên quan về điều kiện của di chúc đánh máy theo đúng quy định của pháp luật. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ đến số hotline 1900.6174 để được nhanh chóng hỗ trợ tư vấn kịp thời. 

 

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174