Di chúc viết tay có hiệu lực không? Mẫu di chúc viết tay 

Di chúc viết tay có hiệu lực không? Đây là một câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người về vấn đề thừa kế. Hiện nay, pháp luật Việt Nam thừa nhận nhiều hình thức lập di chúc như di chúc miệng, di chúc bằng văn bản. Vậy, di chúc viết tay có được coi là hình thức hợp pháp khi lập di chúc hay không? Tổng đài Pháp luật 1900.6174 sẽ giải đáp về vấn đề này ngay sau đây cùng với các vấn đề liên quan đến di chúc như điều kiện có hiệu lực, hình thức di chúc, mẫu di chúc. 

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về việc di chúc viết tay có hiệu lực không? Gọi ngay: 1900.6174

Di chúc viết tay có hiệu lực không?

 

Bộ luật Dân sự không quy định trực tiếp di chúc viết tay có hiệu lực mà ta có thể áp dụng Điều 633 của Bộ luật Dân sự 2015 nêu rằng người lập di chúc phải tự mình viết và ký vào bản di chúc. 

Đồng thời, di chúc viết tay không bắt buộc có người làm chứng hay phải công chứng, chứng thực để có hiệu lực mà chỉ cần đáp ứng các điều kiện có hiệu lực của di chúc mà chúng tôi sẽ phân tích ở phần dưới đây.

di-chuc-viet-tay-co-hieu-luc-khong-4

>>>Chuyên viên tư vấn giải đáp miễn phí di chúc viết tay có hiệu lực không? Gọi ngay: 1900.6174

Điều kiện có hiệu lực của di chúc

 

Điều 630 Bộ luật Dân sự quy định các điều kiện có hiệu lực của di chúc như sau:

–  Về chủ thể lập di chúc: 

+ Người thành niên có quyền lập di chúc, với điều kiện không bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác khiến họ không thể làm chủ nhận thức và hành vi của mình. 

+ Nếu người lập di chúc từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

– Về ý chí của người lập di chúc: Phải minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép khi lập di chúc nhằm đảm bảo di chúc được lập phản ánh chính xác nhất ý chí, mong muốn của người lập di chúc. 

– Về nội dung của di chúc: Không vi phạm điều cấm của luật, không vi phạm đạo đức xã hội. Nội dung cơ bản của di chúc và các lưu ý đối với nội dung di chúc được quy định cụ thể tại Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015.

– Về hình thức: Gồm di chúc miệng (Điều 629) và di chúc bằng văn bản (Điều 628 Bộ luật Dân sự 2015). 

Vậy, để xác định một di chúc có hiệu lực hay không thì di chúc đó cần phải đáp ứng đầy đủ 04 điều kiện nêu trên về chủ thể, ý chí của chủ thể, nội dung và hình thức di chúc. 

di-chuc-viet-tay-co-hieu-luc-khong-9

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về điều kiện có hiệu lực của di chúc? Gọi ngay: 1900.6174

Hình thức của di chúc

 

Việt Nam công nhận hai hình thức di chúc là di chúc miệng và di chúc bằng văn bản.

Di chúc miệng được hiểu là sự thể hiện ý chí của người để lại di sản đối với việc định đoạt di sản của họ sau khi họ mất. Điều 630 khoản 5 Bộ luật Dân sự yêu cầu khi lập di chúc miệng phải có ít nhất 02 người chứng kiến. Người chứng kiến ghi lại bằng văn bản và phải ký tên, điểm chỉ vào văn bản đó, sau đó cần phải chứng thực chữ ký, điểm chỉ đó. 

Di chúc bằng văn bản gồm 04 dạng: Di chúc không có người làm chứng, di chúc có người làm chứng, di chúc có công chứng, di chúc có chứng thực. Quy định cụ thể về từng loại được quy định từ Điều 633 đến 638 Bộ luật Dân sự 2015. Ngoài ra, di chúc bằng văn bản có thể được lập bằng cách viết tay hoặc đánh máy bởi người lập di chúc. Nếu người lập di chúc không thể tự viết hoặc đánh máy thì có thể nhờ người khác viết hoặc đánh máy nhưng phải có người làm chứng theo Điều 634 Bộ luật Dân sự. 

Tóm lại, các bạn có thể lập di chúc bằng miệng hoặc bằng văn bản, di chúc phải có người làm chứng tùy từng trường hợp, người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng di chúc hoặc không. 

di-chuc-viet-tay-co-hieu-luc-khong-2

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về các hình thức di chúc của Việt Nam? Gọi ngay: 1900.6174

Mẫu di chúc viết tay

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Ngày …….. tháng ……. năm ………. (Ngày ………. tháng một năm hai nghìn không trăm ………..), tại địa chỉ:……………… trước sự chứng kiến của hai người làm chứng

Họ và tên tôi là: ……………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………

Chứng minh nhân dân số……………Nơi cấp:…….…….cấp ngày…… tháng … năm ……….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………

Nay trong tình trạng tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ tài sản (di sản) của mình, cụ thể như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ………

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh, tính cách và khả năng của các con, tình cảm tình cảm của tôi đối với các con, tôi cùng nhau lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ di sản của tôi nêu tại mục I của Di chúc này như sau:

Sau khi tôi chết đi thì toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi (di sản) tại di chúc này sẽ thuộc về những người có tên dưới đây:

1 Họ và tên ông: ……………………………; Sinh năm: …………………..

CMND: số …………………. do Công an thành phố ………………………

cấp ngày …………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………….

  1. Họ và tên bà: ……………………………………….; Sinh năm: …………………..

CMND: số …………………. do Công an thành phố ………………………

cấp ngày ……………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………

Ngoài các con có tên và thông tin nhân thân nêu trên, tôi không để lại di sản của tôi cho ai khác.

Di chúc này gồm …… trang và được lập thành … bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký tên, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

Người làm chứng:

  1. Ông: …………………………….; Sinh năm: …………………..

CMND: số …………………. do Công an thành phố ………………………

cấp ngày …………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………

  1. Bà:……………………; Sinh năm: ………………………………………..

CMND: số ……………. do Công an thành phố ……………………………

cấp ngày ………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

Những người làm chứng cam đoan tận mắt chứng kiến ông……… tự nguyện lập và ký, điểm chỉ vào bản Di chúc này.

NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO DI CHÚC

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

>>>Xem thêm: Di chúc có hiệu lực bao lâu? Điều kiện có hiệu lực của di chúc

Tổng đài Pháp luật vừa thông tin đến các bạn các quy định về vấn đề di chúc viết tay có hiệu lực không, hiệu lực của di chúc viết tay, điều kiện có hiệu lực, hình thức di chúc cũng như mẫu của di chúc viết tay. Nếu có thêm bất kỳ câu hỏi nào khác, các bạn hãy liên hệ hotline 1900.6174 của chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất!

 

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174