Điều 133 bộ luật dân sự 2015 – Quy định về người thứ ba ngay tình

Điều 133 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về người thứ ba ngay tình trong pháp luật dân sự và đây cũng là một vấn đề nhức nhối nhận được nhiều sự bàn luận của mọi người. Do đó, ở bài viết này Tổng đài Pháp Luật sẽ chia sẻ thông tin về nội dung và phân tích Điều 133 BLDS 2015. Bạn đọc có thể nghiên cứu và tham khảo các thông tin chính xác nhất trong bài viết. Nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900.6174 để được giải đáp.

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về quy định tại điều 133 BLDS 2015. Gọi ngay: 1900.6174

Thế nào là người thứ ba ngay tình trong pháp luật dân sự?

 

Theo quy định tại Điều 180 của Bộ luật dân sự năm 2015 về chiếm hữu ngay tình, nguyên tắc được trình bày là chiếm hữu ngay tình là hành vi chiếm hữu tài sản mà người chiếm hữu tin rằng mình có quyền đối với tài sản đó, dựa trên căn cứ hợp pháp.

Từ đó, người thứ ba ngay tình trong pháp luật dân sự được hiểu là người chiếm hữu tài sản mà không biết hoặc không thể biết rằng việc chiếm hữu tài sản của mình là không có căn cứ pháp luật. Họ không có ý định gian lận và không biết rằng đang thực hiện giao dịch với một người không có quyền định đoạt đối với tài sản đang được giao dịch. Việc tham gia vào giao dịch của người thứ ba ngay tình không có lỗi.

Vì vậy, pháp luật dân sự đã áp dụng biện pháp bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình trong quá trình thực hiện giao dịch dân sự, đặc biệt trong trường hợp giao dịch dân sự trở nên vô hiệu không phải do lỗi của người thứ ba.

dieu-133-bo-luat-dan-su-2015-5

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về người thứ ba ngay tình trong pháp luật dân sự. Gọi ngay: 1900.6174

Nội dung Điều 133 Bộ luật Dân sự 2015

 

Theo quy định tại Điều 133 của Bộ luật dân sự, bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình trong trường hợp giao dịch dân sự trở nên vô hiệu có các điểm sau:

 1. Nếu giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến tài sản chưa được đăng ký, nhưng tài sản đã được chuyển giao cho người thứ ba ngay tình, giao dịch vẫn có hiệu lực đối với người thứ ba, trừ trường hợp quy định tại Điều 167 của Bộ luật này.
 2. Nếu giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến tài sản đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng sau đó tài sản này được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba ngay tình, và người thứ ba căn cứ vào việc đăng ký đó để thực hiện giao dịch, thì giao dịch đó không bị vô hiệu.
 3. Tuy nhiên, nếu tài sản phải được đăng ký nhưng chưa được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì giao dịch dân sự với người thứ ba sẽ bị vô hiệu. Điều này trừ khi người thứ ba ngay tình nhận được tài sản thông qua bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản, nhưng sau đó chủ sở hữu này bị hủy, sửa bản án, quyết định.
 4. Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba ngay tình, nếu giao dịch dân sự với người thứ ba không bị vô hiệu theo quy định tại khoản 2 của Điều này. Tuy nhiên, chủ sở hữu có quyền khởi kiện, yêu cầu chủ thể có lỗi dẫn đến việc giao dịch được thiết lập với người thứ ba, và yêu cầu hoàn trả những chi phí hợp lý và bồi thường thiệt hại.

Tóm lại, theo quy định tại Điều 133 của Bộ luật dân sự, trong trường hợp giao dịch dân sự trở nên vô hiệu, người thứ ba ngay tình được bảo vệ.

dieu-133-bo-luat-dan-su-2015-3

>>>Luật sư giải đáp miễn phí nội dung điều 133 của BLDS 2015. Gọi ngay: 1900.6174

Phân tích Điều 133 Bộ luật Dân sự 2015

 

Bên thứ ba trong giao dịch dân sự là người không tham gia trực tiếp nhưng có quyền, lợi ích liên quan đến giao dịch. Quyền và lợi ích của người thứ ba ngay tình được bảo vệ theo Điều 133 của Bộ luật Dân sự năm 2015; để được coi là người thứ ba ngay tình, cần đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Người thứ ba đã tham gia vào giao dịch dân sự sau khi giao dịch trước đó vô hiệu.
 2. Người thứ ba thực hiện giao dịch mà không biết hoặc không thể biết rằng đối tượng giao dịch không có quyền định đoạt tài sản hoặc liên quan đến giao dịch trước đó.
 3. Người thứ ba phải có đầy đủ năng lực pháp luật và hành vi dân sự. Trong trường hợp không đủ năng lực, họ phải có người giám hộ hoặc đại diện hợp pháp theo quy định pháp luật.
 4. Người thứ ba đã thực hiện nghĩa vụ và hưởng quyền dân sự trong giao dịch mà họ đã thực hiện, tức là đã nhận được tài sản và mục đích giao dịch đã đạt được.
 5. Tài sản giao dịch phải là tài sản được phép lưu thông trên thị trường. Người thứ ba không thể xác lập giao dịch với tài sản bị cấm lưu thông.
 6. Mục đích và nội dung của giao dịch phải tuân thủ quy định của pháp luật và đạo đức xã hội.
 7. Trình tự xác lập giao dịch phải tuân thủ quy định pháp luật.
 8. Người thứ ba phải có yêu cầu hưởng tài sản hoặc bồi thường thiệt hại khi tài sản giao dịch bị tịch thu sung quỹ Nhà nước hoặc trả lại cho chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu hợp pháp.

dieu-133-bo-luat-dan-su-2015-1

>>>Xem thêm: Điều 222 bộ luật hình sự 2015 – Tội vi phạm quy định về đấu thầu

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu là một vấn đề quan trọng được quy định tại Điều 133 của Bộ luật Dân sự năm 2015; có ba trường hợp quan trọng liên quan đến việc bảo vệ người thứ ba ngay tình:

 1. Trong trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng đối tượng giao dịch là tài sản không phải đăng ký đã được chuyển giao cho người thứ ba ngay tình, giao dịch vẫn có hiệu lực và được thực hiện với người thứ ba, trừ khi có quy định khác tại Điều 167 của Bộ luật Dân sự.
 2. Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sau đó chuyển giao cho người thứ ba ngay tình thông qua giao dịch dân sự khác và người này dựa vào việc đăng ký để xác lập và thực hiện giao dịch, thì giao dịch đó không bị vô hiệu. Điều này áp dụng cho các loại tài sản phải đăng ký sở hữu tại cơ quan Nhà nước như quyền sử dụng đất, ô tô, xe máy, tàu biển, máy bay, và đây là biện pháp cần thiết để bảo đảm sự ổn định và an toàn pháp lý cho giao dịch dân sự, tránh rủi ro “bất khả kháng” ngoài khả năng kiểm soát, đồng thời đảm bảo sự tin tưởng của doanh nghiệp và người dân khi tham gia giao dịch với các tài sản đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 3. Trường hợp tài sản phải đăng ký nhưng chưa được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giao dịch dân sự với người thứ ba sẽ bị vô hiệu, trừ khi người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được coi là chủ sở hữu tài sản. Tuy chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba ngay tình nếu giao dịch dân sự với người này không bị vô hiệu, nhưng họ có quyền khởi kiện và yêu cầu người có lỗi đối với giao dịch đã xác lập với người thứ ba để được hoàn trả những chi phí hợp lý và bồi thường thiệt hại.

Như vậy, việc bảo vệ người thứ ba ngay tình như vậy có thể gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu; trường hợp này, vấn đề tiếp theo sẽ được giải quyết thông qua cơ chế kiện bồi thường thiệt hại đối với người có lỗi nhưng phần lớn hoặc một phần lỗi thuộc về các cơ quan nhà nước, nhưng việc đòi bồi thường thiệt hại từ cơ quan nhà nước vẫn rất khó khăn.

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về việc bảo vệ người thứ ba ngay tình. Gọi ngay: 1900.6174

Ý nghĩa của Điều 133 Bộ luật Dân sự 2015

 

Việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự nhằm đảm bảo sự cân đối giữa quyền lợi của chủ sở hữu và người thứ ba. Quy định này tạo ra một cơ chế điều hòa lợi ích, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cả hai bên.

Quy định hiện nay hợp lý vì việc đăng ký tài sản là căn cứ pháp lý cho quyền sở hữu và các quyền liên quan; người được ghi tên trong giấy đăng ký là chủ sở hữu và có quyền chuyển giao cho người thứ ba; việc đăng ký tạo ra sự vững chắc pháp lý mà người thứ ba có thể dựa vào để xác lập giao dịch.

Ngoài việc bảo vệ người thứ ba ngay tình, Luật Dân sự năm 2015 cũng quy định rằng chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba ngay tình; nếu giao dịch không bị vô hiệu và chủ thể có lỗi, chủ sở hữu có quyền khởi kiện và yêu cầu người có lỗi phải hoàn trả chi phí hợp lý và bồi thường thiệt hại. 

Như vậy, quy định này đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu và đưa ra trách nhiệm đối với chủ thể gây ra việc giao dịch vô hiệu.

>>>Xem thêm: Đơn tố cáo người thứ 3 mới nhất hiện nay

Chúng tôi là Tổng Đài Pháp Luật, mang đến cho bạn thông tin chính xác và đáng tin cậy về vấn đề người thứ ba ngay tình trong pháp luật dân sự, cụ thể từ khái niệm đến ý nghĩa Điều 133 Bộ luật Dân sự 2015 về người thứ ba ngay tình trong pháp luật dân sự, chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về nội dung và phân tích Điều 133 Bộ luật Dân sự 2015.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề người thứ ba ngay tình trong pháp luật dân sự, chúng tôi cung cấp thông tin pháp lý và các quy định mới nhất liên quan, Tổng Đài Pháp Luật cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện về cách tính bảo hiểm xã hội một lần. Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 1900 6174 để được tư vấn bởi những chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của bạn và hỗ trợ bạn nhanh chóng và tận tình.

 

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

 

 

  19006174