Điều 254 của Bộ Luật Dân sự 2015 quy định gì về lối đi qua?

Điều 254 của Bộ Luật Dân sự 2015 quy định rõ về quyền lối đi qua. Quyền về lối đi qua là một khái niệm pháp lý quan trọng liên quan đến quyền tự do di chuyển của con người. Được coi là một phần quan trọng của quyền con người, quyền về lối đi qua đảm bảo cho mỗi cá nhân có quyền tự do di chuyển, lựa chọn nơi ở và làm việc một cách độc lập, không bị hạn chế hay phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch hay bất kỳ yếu tố nào khác.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quyền về lối đi qua theo điều 254 BLDS 2015. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình tìm hiểu, hãy liên hệ với đội ngũ tư vấn của Tổng đài pháp luật qua hotline: 1900.6174 để được tư vấn miễn phí.

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về quy định tại điều 254 của Bộ luật Dân sự 2015. Gọi ngay: 1900.6174

Anh Mạnh (TPHCM) gọi điện tới Tổng đài pháp luật với câu hỏi như sau:

“Tôi là chủ sở hữu của một căn nhà nằm trong một khu đô thị đông đúc. Tuy nhiên, ngôi nhà của tôi lại bị bao quanh bởi các bất động sản khác mà không có lối đi ra đường công cộng. Điều này khiến cho tôi gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển và sử dụng ngôi nhà của mình. Tôi muốn biết điều kiện để được hưởng lối đi qua. Mong phía luật sư sẽ giải đáp thắc mắc giúp tôi”

Luật sư trả lời:

Chào Anh Mạnh, Tổng đài pháp luật cảm ơn anh vì đã gửi thắc mắc đến chúng tôi. Sau khi tiếp nhận câu hỏi Anh Mạnh, căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, luật sư của chúng tôi xin được đưa ra câu trả lời cụ thể như sau:

Theo khoản 1 Điều 254 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Điều này có nghĩa là nếu bất động sản của bạn bị bao quanh bởi các bất động sản khác và không có lối đi ra đường công cộng hoặc lối đi đó không đủ để sử dụng, thì bạn có quyền yêu cầu chủ sở hữu của bất động sản khác đó thiết lập cho bạn một lối đi qua phần đất của họ. Tuy nhiên, lối đi qua này phải được thiết lập một cách hợp lý và không gây ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ sở hữu bất động sản khác.

Quyền về lối đi qua là một quyền cơ bản được đảm bảo bởi pháp luật. Nó đảm bảo cho mỗi người có quyền tự do di chuyển, lựa chọn nơi ở và làm việc một cách độc lập, không bị hạn chế hay phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch hay bất kỳ yếu tố nào khác. Việc thực hiện quyền về lối đi qua đòi hỏi sự hợp tác giữa các bên và tôn trọng quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo an toàn, bảo vệ tính mạng và tài sản của mỗi người.

dieu-254-bo-luat-dan-su-2015-19

>>>Luật sư giải đáp miễn phí lối đi qua là gì? Gọi ngay: 1900.6174

Quy định điều 254 Bộ Luật Dân sự 2015

 

Điều 254 của Bộ Luật Dân sự quy định rõ về quyền lối đi qua. Theo đó:

– Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản khác đó thiết lập cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi qua bất động sản liền kề nào được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, cần tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi. Việc lập lối đi cần đảm bảo tính hợp lý và thuận tiện cho các bên có liên quan.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản khác nếu có thỏa thuận khác. Tuy nhiên, nếu không có thỏa thuận giữa các bên thì phải tuân thủ các quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.

– Các bên có thể thỏa thuận về vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi để đảm bảo tính thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên. Tuy nhiên, nếu có tranh chấp về lối đi, các bên có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định để giải quyết tranh chấp.

Việc xác định vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi phải đảm bảo tính hợp lý và thuận tiện cho các bên liên quan. Nếu có tranh chấp, Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét và quyết định các vấn đề liên quan đến lối đi.

– Trong trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau, khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 của Điều này mà không có đền bù. Điều này có nghĩa là các chủ sở hữu, chủ sử dụng phải đảm bảo rằng lối đi cần thiết cho người phía trong sử dụng bất động sản đó phải được đảm bảo và không được phép gây trở ngại hoặc phiền hà cho người sử dụng bất động sản trong phần còn lại.

Tuy nhiên, nếu lối đi phải đi qua phần đất của chủ sở hữu khác, thì các bên có thể thỏa thuận về việc sử dụng lối đi đó và đền bù cho chủ sở hữu đó theo quy định tại khoản 1 của Điều này. Nếu không có thỏa thuận giữa các bên thì các bên phải tuân thủ các quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.

dieu-254-bo-luat-dan-su-2015-6

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về quy định lối đi qua theo điều 254 Bộ Luật Dân sự 2015. Gọi ngay: 1900.6174

Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng của lối đi qua được xác định như thế nào?

 

Theo quy định tại Điều 254 của Bộ Luật Dân sự, vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng của lối đi qua phải được các bên thỏa thuận. Việc thỏa thuận này cần đảm bảo tính hợp lý và thuận tiện cho các bên liên quan, đồng thời không gây phiền hà cho bất kỳ ai. Điều này có nghĩa là các bên tham gia thỏa thuận lối đi phải đưa ra các điều khoản rõ ràng về vị trí, chiều dài và chiều rộng của lối đi, đảm bảo tính hợp lý và thuận tiện cho các bên liên quan.

Trong trường hợp các bên không thể thỏa thuận được về vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng của lối đi, thì Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét và quyết định các vấn đề liên quan đến lối đi này. Các quyết định của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước này sẽ phải đảm bảo tính hợp lý và thuận tiện cho các bên liên quan và không gây phiền hà cho bất kỳ ai.

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về giới hạn kích thước lối đi qua theo điều 254 Bộ Luật Dân sự 2015. Gọi ngay: 1900.6174

Quyền và nghĩa vụ của các bên

 

Theo Điều 254 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, người sử dụng bất động sản được quyền đi lại qua lối đi của người khác nếu không có lối đi đó sẽ gây trở ngại cho việc đi lại, sử dụng bất động sản của mình hoặc gây khó khăn cho việc thực hiện các quyền của mình. Tuy nhiên, việc đi lại qua lối đi của người khác phải tuân thủ các quy định pháp luật và đảm bảo tính hợp lý, thuận tiện và không làm phiền, gây trở ngại đến quyền lợi của người chủ sở hữu, chủ sử dụng bất động sản hoặc người sử dụng bất động sản khác.

Một số quyền và nghĩa vụ khác của người sử dụng bất động sản về lối đi qua như sau:

  1. Quyền sử dụng lối đi: Người sử dụng bất động sản có quyền sử dụng lối đi qua bất động sản của người khác nếu không có lối đi đó sẽ gây trở ngại cho việc đi lại, sử dụng bất động sản của mình hoặc gây khó khăn cho việc thực hiện các quyền của mình. Tuy nhiên, việc sử dụng lối đi phải tuân thủ các quy định pháp luật và đảm bảo tính hợp lý, thuận tiện và không làm phiền, gây trở ngại đến quyền lợi của người chủ sở hữu, chủ sử dụng bất động sản hoặc người sử dụng bất động sản khác.
  2. Nghĩa vụ bảo vệ lối đi: Người sử dụng bất động sản phải bảo vệ lối đi qua bất động sản của người khác, không được gây trở ngại, phá hoại hoặc làm gián đoạn việc đi lại của người khác qua lối đi đó.
  3. Thỏa thuận sử dụng lối đi: Nếu có tranh chấp về lối đi, các bên có thể thỏa thuận về việc sử dụng lối đi và đền bù cho chủ sở hữu đúng với giá trị thực tế của lối đi đó. Nếu không có thỏa thuận giữa các bên thì các bên phải tuân thủ các quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.
  4. Quyền sử dụng lối đi đã được sử dụng trong một thời gian dài: Nếu lối đi qua bất động sản của người khác đã được sử dụng trong một thời gian dài và không bị phản đối, hoặc bị phản đối nhưng không có biện pháp để ngăn chặn, người sử dụng đã có quyền sử dụng lối đi đó.
  5. Đền bù cho chủ sở hữu: Nếu sử dụng lối đi gây thiệt hại cho chủ sở hữu, người sử dụng bất động sản đó phải bồi thường đúng với giá trị thực tế của lối đi đó.

dieu-254-bo-luat-dan-su-2015-4

Như vậy, người sử dụng bất động sản có quyền sử dụng lối đi qua bất động sản của người khác nếu không có lối đi sẽ gây trở ngại cho việc đi lại, sử dụng bất động sản của mình hoặc gây khó khăn cho việc thực hiện các quyền của mình. Tuy nhiên, việc sử dụng lối đi này phải tuân thủ các quy định pháp luật và đảm bảo tính hợp lý, thuận tiện và không làm phiền, gây trở ngại đến quyền lợi của người chủ sở hữu, chủ sử dụng bất động sản hoặc người sử dụng bất động sản khác. Ngoài ra, người sử dụng bất động sản còn có nghĩa vụ bảo vệ lối đi qua bất động sản của người khác, không được gây trở ngại, phá hoại hoặc làm gián đoạn việc đi lại của người khác qua lối đi đó.

Trong trường hợp có tranh chấp về lối đi, các bên có thể thỏa thuận về việc sử dụng lối đi và đền bù cho chủ sở hữu đúng với giá trị thực tế của lối đi đó. Nếu không có thỏa thuận giữa các bên thì các bên phải tuân thủ các quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan. Nếu lối đi qua bất động sản của người khác đã được sử dụng trong một thời gian dài và không bị phản đối, hoặc bị phản đối nhưng không có biện pháp để ngăn chặn, người sử dụng đã có quyền sử dụng lối đi đó.

Nếu sử dụng lối đi gây thiệt hại cho chủ sở hữu, người sử dụng bất động sản đó phải bồi thường đúng với giá trị thực tế của lối đi đó. Tuy nhiên, không được sử dụng lối đi qua bất động sản của người khác để phục vụ những mục đích vi phạm pháp luật hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Tóm lại, việc sử dụng lối đi qua bất động sản của người khác là một quyền của người sử dụng bất động sản, tuy nhiên phải tuân thủ các quy định pháp luật và đảm bảo tính hợp lý, thuận tiện và không làm phiền, gây trở ngại đến quyền lợi của người chủ sở hữu, chủ sử dụng bất động sản hoặc người sử dụng bất động sản khác. Đồng thời, người sử dụng còn có nghĩa vụ bảo vệ lối đi qua bất động sản của người khác và bồi thường thiệt hại nếu sử dụng lối đi gây ra thiệt hại cho chủ sở hữu.

>>>Xem thêm: Lối đi chung tối thiểu bao nhiêu mét? Có được tách thửa không?

Điều kiện hưởng quyền về lối đi qua

 

Quyền sử dụng lối đi qua bất động sản liền kề là một quyền của chủ sở hữu bất động sản, được quy định tại Bộ luật Dân sự và các quy định liên quan. Để được hưởng quyền sử dụng lối đi qua bất động sản liền kề, chủ sở hữu bất động sản cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Trước hết, theo quy định của Bộ luật Dân sự, chủ sở hữu bất động sản có quyền hưởng quyền sử dụng lối đi qua bất động sản liền kề khi không có lối đi ra đường công cộng hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng để sử dụng cho mục đích của chủ sở hữu bất động sản. Điều này có nghĩa là, nếu chủ sở hữu bất động sản đã có lối đi đến đường công cộng, nhưng lối đi đó không đủ để đáp ứng mục đích sử dụng của chủ sở hữu, thì họ cũng có thể yêu cầu sử dụng lối đi qua bất động sản liền kề.

dieu-254-bo-luat-dan-su-2015-2

Để được hưởng quyền sử dụng lối đi qua bất động sản liền kề, chủ sở hữu bất động sản còn cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  1. Lối đi qua bất động sản liền kề đảm bảo tính thuận tiện, không gây cản trở hoặc thiệt hại đến quyền lợi của chủ sở hữu bất động sản liền kề: Điều này có nghĩa là lối đi qua bất động sản liền kề không được xây dựng trên các khu vực thuộc quyền sử dụng của chủ sở hữu bất động sản khác, không làm ảnh hưởng đến tính riêng tư và an ninh của chủ sở hữu bất động sản liền kề.
  2. Chủ sở hữu bất động sản phải trả một khoản tiền phù hợp với giá trị sử dụng lối đi đó: Khoản tiền này được xác định dựa trên các yếu tố như chiều dài, chiều rộng, vị trí của lối đi và mức độ thuận tiện mà nó đem lại cho chủ sở hữu bất động sản.
  3. Việc sử dụng lối đi qua bất động sản liền kề phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm cả việc đăng ký và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sử dụng lối đi này: Chủ sở hữu bất động sản và chủ sở hữu bất động sản liền kề cần phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan để đảm bảo quyền lợi của hai bên được bảo vệ.

Ngoài ra, các bên có thể tự thỏa thuận về vị trí, chiều dài, chiều rộng và các điều kiện khác của lối đi qua bất động sản liền kề, miễn là các điều kiện này tuân thủ các quy định của pháp luật. Tuy nhiên,nếu không thể đạt được thỏa thuận giữa các bên, thì họ có thể yêu cầu sự can thiệp của cơ quan nhà nước để giải quyết tranh chấp.

Nếu chủ sở hữu bất động sản không đáp ứng các điều kiện trên, chủ sở hữu bất động sản liền kề có quyền từ chối yêu cầu sử dụng lối đi qua bất động sản liền kề. Trong trường hợp này, chủ sở hữu bất động sản có thể yêu cầu cơ quan nhà nước can thiệp giải quyết tranh chấp.

Ngoài ra, việc sử dụng lối đi qua bất động sản liền kề cũng phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông và các quy định khác của pháp luật. Nếu việc sử dụng lối đi qua bất động sản liền kề gây ra thiệt hại đến môi trường hoặc gây nguy hiểm cho giao thông, thì cơ quan nhà nước có thể yêu cầu chủ sở hữu bất động sản và chủ sở hữu bất động sản liền kề thực hiện các biện pháp khắc phục hoặc chịu trách nhiệm về thiệt hại gây ra.

Tóm lại, để được hưởng quyền sử dụng lối đi qua bất động sản liền kề, chủ sở hữu bất động sản cần phải đáp ứng các điều kiện về tính thuận tiện, không gây cản trở hoặc thiệt hại đến quyền lợi của chủ sở hữu bất động sản liền kề, trả một khoản tiền phù hợp với giá trị sử dụng lối đi và tuân thủ các quy định của pháp luật.

>>>Xem thêm: Lấn chiếm lối đi chung được giải quyết như thế nào? Tư vấn từ A -Z

Trên đây là toàn bộ nội dung giải đáp chi tiết về điều 254 Bộ luật Dân sự 2015 của Tổng Đài Pháp Luật. Ngoài những nội dung tư vấn trong bài viết nếu bạn có bất kỳ nội dung nào chưa rõ cần được giải đáp đừng ngần ngại nhấc điện thoại lên và gọi điện ngay cho luật sư của chúng tôi qua điện thoại 1900.6174 để được tư vấn miễn phí

 

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174