Điều 663 Bộ luật dân sự 2015 quy định về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Điều 663 Bộ luật dân sự 2015 quy định như thế nào? Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài đang ngày càng trở nên phổ biến và đa dạng tại Việt Nam. Những mối liên hệ này không chỉ đem lại những cơ hội mới mẻ mà còn đối diện với những thách thức pháp lý đáng kể. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các khía cạnh pháp lý liên quan đến quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Do đó, nếu bạn đang cần tư vấn hoặc hỗ trợ trong việc liên quan đến các vấn đề pháp lý, đừng ngần ngại liên hệ với Tổng đài pháp luật qua số hotline 1900.6174 để được sự tư vấn nhiệt tình từ đội ngũ chuyên gia pháp lý của chúng tôi.

>> Liên hệ tổng đài 1900.6174 để đặt lịch hẹn với chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm

Quan hệ Dân sự có yếu tố nước ngoài là gì

 

Theo khoản 2 Điều 663 Bộ luật Dân sự 2015, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài đề cập đến các trường hợp sau:

1. Trường hợp có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân hoặc tổ chức pháp nhân nước ngoài. Điều này áp dụng khi một bên trong quá trình thực hiện quan hệ dân sự có quốc tịch hoặc là một đối tượng không phải công dân Việt Nam.

dieu-663-bo-luat-dan-su-2015-2

2. Trường hợp tất cả các bên tham gia là công dân Việt Nam hoặc tổ chức pháp nhân Việt Nam, nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó diễn ra tại nước ngoài. Điều này xảy ra khi việc thực hiện, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ dân sự giữa các bên diễn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.

3. Trường hợp tất cả các bên tham gia đều là công dân Việt Nam hoặc tổ chức pháp nhân Việt Nam, nhưng đối tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài. Điều này áp dụng khi quan hệ dân sự được thiết lập để thực hiện, quy định hoặc tác động đến các yếu tố, tài sản hoặc quyền lợi tại nước ngoài.

Dưới sự điều chỉnh của Điều 663 này, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài đề cập đến các trường hợp có liên kết với quốc tế, trong đó ít nhất một trong số các bên hoặc hoàn cảnh của việc thực hiện quan hệ đều có liên quan đến nước ngoài. Việc này đòi hỏi chúng ta phải đối diện và giải quyết các vấn đề pháp lý đa dạng và phức tạp có thể phát sinh trong quá trình thực hiện và giải quyết quan hệ dân sự này.

>> Hướng dẫn miễn phí điều 663 Bộ luật dân sự 2015 quan hệ dân sự có yêu tố nước ngoài , gọi ngay 1900.6174

Phạm vi áp dụng quy định tại điều 663 bộ luật tố tụng dân sự 2015

 

Theo khoản 1 của Điều 663 trong Bộ luật Dân sự 2015, quy định về pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định như sau: “Trong trường hợp luật khác có quy định về pháp luật áp dụng cho quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và không trái với các quy định từ Điều 664 đến Điều 671 trong Bộ luật này, thì luật đó sẽ được áp dụng. Trái lại, nếu có sự trái ngược, thì quy định có liên quan của Phần thứ năm trong Bộ luật Dân sự 2015 sẽ được áp dụng.”

Quy định này thể hiện sự tôn trọng và thích ứng với nguyên tắc tự do và tự nguyện cam kết trong quan hệ dân sự, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Điều này nhấn mạnh sự linh hoạt và đa dạng trong việc lựa chọn pháp luật áp dụng cho các quan hệ dân sự liên quan đến nước ngoài, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong việc xây dựng thỏa thuận và thực hiện quan hệ pháp lý với tính chất quốc tế.

>>Xem thêm: Thủ tục nhận con nuôi trong nước và yếu tố nước ngoài 2022

Một số quy định với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

 

1. Xác định pháp luật áp dụng với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

– Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được dựa trên hai nguyên tắc chính: điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và luật Việt Nam.

– Trong trường hợp các bên có quyền lựa chọn pháp luật áp dụng theo điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc luật Việt Nam có quy định cho phép, pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài sẽ được xác định dựa trên lựa chọn của các bên tham gia.

– Nếu không xác định được pháp luật áp dụng theo các quy định trên, thì pháp luật của nước có mối liên hệ gắn bó nhất với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài đó sẽ được áp dụng.

2. Áp dụng điều ước quốc tế với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

– Nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, thì các quy định của điều ước quốc tế đó sẽ được áp dụng.

– Trong trường hợp có sự khác biệt giữa quy định của điều ước quốc tế và quy định về pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong Bộ luật Dân sự 2015, thì quy định của điều ước quốc tế sẽ được ưu tiên áp dụng.

3. Áp dụng tập quán quốc tế với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

– Trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 664 của Bộ luật Dân sự 2015, các bên có quyền lựa chọn áp dụng tập quán quốc tế đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, nếu việc áp dụng tập quán quốc tế này dẫn đến hậu quả trái ngược với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, thì pháp luật Việt Nam sẽ được áp dụng thay thế.

4. Áp dụng pháp luật nước ngoài với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Trường hợp pháp luật nước ngoài được áp dụng nhưng có cách hiểu khác nhau thì việc áp dụng phải theo sự giải thích của cơ quan có thẩm quyền tại nước đó.

dieu-663-bo-luat-dan-su-2015-quy-dinh

5.Phạm vi pháp luật được dẫn chiếu đến

Bộ luật Dân sự 2015 quy định về dẫn chiếu đến pháp luật áp dụng và quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ dân sự, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 668 của Bộ luật này.

Khi có dẫn chiếu đến pháp luật Việt Nam, các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ dân sự sẽ được áp dụng.

Trong trường hợp dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba, thì quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ dân sự trong pháp luật của nước thứ ba sẽ được áp dụng.

Tuy nhiên, khi áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 664 của Bộ luật Dân sự 2015, các bên lựa chọn pháp luật sẽ chỉ áp dụng quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ dân sự, không bao gồm việc xác định pháp luật áp dụng trong trường hợp đó.

6. Áp dụng pháp luật của nước có nhiều hệ thống pháp luật

Trường hợp pháp luật của nước có nhiều hệ thống pháp luật được dẫn chiếu đến thì pháp luật áp dụng được xác định theo nguyên tắc do pháp luật nước đó quy định.

7. Trường hợp không áp dụng pháp luật nước ngoài

Pháp luật nước ngoài không được áp dụng trong hai trường hợp sau đây:

Khi hậu quả của việc áp dụng pháp luật nước ngoài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Khi nội dung của pháp luật nước ngoài không xác định được, ngay cả sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật tố tụng.

Trong trường hợp pháp luật nước ngoài không được áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 670 của Bộ luật Dân sự 2015, thì pháp luật Việt Nam sẽ được áp dụng thay thế.

8. Thời hiệu với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Thời hiệu đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định theo pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự đó.

>> Luật sư tư vấn quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, gọi ngay 1900.6174 để được giải đáp thắc mắc

Một số điểm mới của Bộ luật dân sự 2015 trong vấn đề thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài so với bộ luật dân sự 2005

 

Thứ nhất, BLDS 2015 là bản nâng cấp từ BLDS 2005 và đã đưa ra những điểm bổ sung quan trọng giải quyết các vấn đề liên quan đến thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài. Cụ thể, so sánh với quy định của Điều 767 BLDS 2005, Điều 680 BLDS 2015 đã bỏ đi hai khoản 3 và 4. Điều này liên quan đến trường hợp di sản không có người thừa kế.

Trong BLDS 2005, quy định về di sản không có người thừa kế chỉ rõ rằng di sản sẽ thuộc về Nhà nước, đối với động sản là của Nhà nước nếu người để lại di sản là công dân; còn đối với bất động sản, di sản sẽ thuộc về Nhà nước tại nơi có bất động sản đó. Điều này là cần thiết dù việc di sản không có người thừa kế là một trường hợp hiếm, nhưng pháp luật cần phải quy định để điều chỉnh và ổn định xã hội, cũng như dự phòng các tình huống có thể xảy ra, dù hiếm.

dieu-663-bo-luat-dan-su-2015-quy-dinh-2

Tuy nhiên, BLDS 2015 đã không tiếp tục quy định những vấn đề này bởi vì Điều 680 BLDS 2015 đã đề cập đến các quy định về quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài và đã giải quyết một cách hoàn chỉnh những trường hợp di sản không có người thừa kế.

Theo đó, trong trường hợp di sản không có người thừa kế và có liên quan đến quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài, thì quy định tại khoản 1 của Điều 680 vẫn đủ để xử lý vấn đề này. Cụ thể, pháp luật của nước mà người để lại di sản là công dân sẽ được áp dụng trong trường hợp này.

Thứ hai, So sánh với quy định tại Điều 768 của BLDS 2005, Điều 681 của BLDS 2015 đã có điều chỉnh quan trọng khi xác định tính hợp pháp về hình thức của di chúc. Trong Điều 681 BLDS 2015, để xác định tính hợp pháp về hình thức của di chúc, ta không chỉ áp dụng hệ thuộc luật của nước nơi di chúc được lập mà còn có thể xem xét theo các hệ thuộc khác được quy định tại khoản 2 của cùng Điều 681.

Quy định này cho thấy tính linh hoạt và mềm dẻo hơn so với quy định tại Điều 768 BLDS 2005, nơi chỉ xem xét tính hợp pháp về hình thức của di chúc dựa trên duy nhất hệ thuộc luật của nước nơi di chúc được lập. Điều này mang tính tiến bộ và phù hợp với quy định của pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước La Hay ngày 5/10/1961 về xung đột pháp luật liên quan đến hình thức định đoạt tài sản bằng di chúc.

Với việc cho phép xem xét tính hợp pháp của di chúc dựa trên các hệ thuộc luật khác nhau, Điều 681 BLDS 2015 mang tính gần gũi và tương thích hơn với quy định của pháp luật quốc tế, điều này giúp tăng cường tính công bằng và hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hình thức của di chúc có yếu tố nước ngoài.

>> Liên hệ tổng đài 1900.6174 để đặt lịch hẹn với chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm về điều 663 Bộ luật dân sự 2015

Dưới đây là bài viết tổng quan về vấn đề “Điều 663 Bộ luật dân sự 2015”. Hy vọng rằng nội dung này cung cấp đầy đủ thông tin hữu ích, giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định pháp luật liên quan. Bài viết nhằm giúp bạn tránh những rủi ro về mặt pháp lý. Trong trường hợp cần tư vấn khẩn cấp, hãy liên hệ với chúng tôi qua Tổng đài Pháp luật hoặc hotline 1900.6174 để được hỗ trợ ngay lập tức. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu tư vấn pháp lý của bạn một cách chính xác và tận tâm nhất.

 

Liên hệ với chúng tôi

Dịch vụ Luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174