Điều kiện nghỉ hưu sớm của người lao động như thế nào?

Điều kiện nghỉ hưu sớm bao gồm những gì? Chế độ nghỉ hưu sớm đã được quy định cụ thể tại Bộ luật lao động hiện hành, theo đó những người lao động muốn nghỉ hưu sớm thì sẽ phải đảm bảo điều kiện về thời gian tham gia BHXH cũng như điều kiện về độ tuổi để được hưởng chế độ nghỉ hưu sớm. Bài viết sau đây của Tổng đài pháp luật sẽ giải đáp hết tất cả những thắc mắc vừa nêu trên. Để được chúng tôi tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất vui lòng liên hệ qua số hotline sau đây 1900.6174 để được tư vấn.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí mọi thắc mắc cần được giải đáp? Gọi ngay: 1900.6174

Điều kiện nghỉ hưu sớm là gì?

 

Nghỉ hưu sớm do điều kiện lao động

Theo như quy định tại Khoản 3, Điều 169 của Bộ luật lao động 2019, NLĐ làm nghề, làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở tại các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể sẽ nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không được quá 05 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ các trường hợp pháp luật có quy định khác.

dieu-kien-nghi-huu-som-cua-ngươi-lao-dong

Mặt khác, căn cứ dựa theo Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 1, Điều 219 của Bộ luật Lao động 2019) thì điều kiện để NLĐ nghỉ hưu trước tuổi được hưởng lương hưu là phải có đủ từ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và thuộc một trong những trường hợp sau đây:

– Đủ tuổi để nghỉ hưu sớm (theo như quy định tại Khoản 3, Điều 169 của Bộ luật Lao động và phải có đủ 15 năm làm nghề, làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc là công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên vào trước ngày 01/01/2021;

– Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của NLĐ lao động trong các điều kiện bình thường và có đủ 15 năm làm công việc về khai thác than trong các hầm lò;

– Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện các nhiệm vụ được giao.

– Nghỉ hưu sớm do bị suy giảm khả năng lao động

– Trường hợp nghỉ hưu sớm do bị suy giảm khả năng lao động thì những NLĐ cần phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 1, Điều 219 của Bộ luật Lao động 2019. Cụ thể như sau:

– NLĐ có đủ 20 năm đóng BHXH và thuộc 1 trong các trường hợp cụ thể sau đây:

– Có tuổi thấp hơn tối đa là 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong các điều kiện lao động bình thường khi bị suy giảm về khả năng lao động từ 61% cho đến dưới 81%;

– Có tuổi thấp hơn tối đa là 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong các điều kiện lao động bình thường khi bị suy giảm về khả năng lao động từ 81% trở lên;

– Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đã bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

– Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với độ tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2, Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019;

– Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc các danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí điều kiện để được nghỉ hưu sớm? Gọi ngay: 1900.6174 để được giải đáp thắc mắc

Không đủ điều kiện nhận lương hưu thì xử lý thế nào với khoản BHXH đã đóng

 

Người lao động không đủ các điều kiện để hưởng lương hưu thì có thể xin hưởng Bảo hiểm xã hội một lần. Pháp luật quy định về chế độ xin hưởng BKXH một lần, cụ thể như sau:

Điều kiện để hưởng Bảo hiểm xã hội một lần

Theo như quy định tại Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, các trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần gồm:

1. Chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm và đã nghỉ việc hơn 01 năm;

2. Đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng vẫn chưa có đủ điều kiện số năm đóng bảo hiểm;

3. Người này ra nước ngoài định cư;

4. Bị mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo như quy định của Bộ Y tế.

dieu-kien-nghi-huu-som-cua-ngươi-lao-dong-2

2. Mức hưởng BHXH một lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần sẽ được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm thì sẽ được tính như sau:

– 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đã đóng trước năm 2014;

– 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đã đóng từ năm 2014 trở đi;

– Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội này sẽ tính bằng số tiền đã đóng, mức tối đa sẽ bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của những người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì sẽ được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

>>Xem thêm: Chế độ nghỉ hưu sớm của giáo viên theo quy định mới nhất?

Mức lương hưởng khi nghỉ hưu sớm

 

Theo như quy định của Luật bảo hiểm xã hội người lao động khi có đủ các điều kiện về số năm tham gia BHXH và độ tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.

Mức hưởng lương hưu được tính, cụ thể như sau:

– Mức lương hưu hàng tháng được tính = [Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng] x [Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH] Trong đó tỉ lệ lương hưu được tính căn cứ dựa vào số năm tham gia BHXH.

– Chế độ nghỉ hưu sớm do điều kiện lao động

+ Được hưởng lương hưu theo như quy định của pháp luật;

+ Được cấp thẻ BHYT miễn phí;

+ Lao động nữ khi nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng sẽ được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa sẽ là bằng 75%;

+ Lao động nam nghỉ hưu kể từ ngày 01/01/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng sẽ được tính bằng 45% tương ứng với 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm và năm 2021 là 20 năm đóng BHXH (sửa đổi bởi Bộ luật lao động 2019), sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì sẽ được tính thêm 2%; mức tối đa là bằng 75%.

dieu-kien-nghi-huu-som-cua-ngươi-lao-dong-3

– Chế độ nghỉ hưu sớm do bị suy giảm khả năng lao động

Căn cứ dựa theo quy định tại Khoản 1, Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi bởi Điều 219, Bộ luật lao động 2019 thì NLĐ bị suy giảm khả năng lao động sẽ được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với những người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1, Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội, cụ thể:

– Mức lương hưu hằng tháng của NLĐ bị suy giảm khả năng lao động sẽ được tính như quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội , sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì sẽ giảm 2%.

– Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến cho đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì sẽ không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Ngoài ra những NLĐ nghỉ hưu do bị suy giảm khả năng lao động còn được cấp thêm thẻ BHYT miễn phí theo quy định. Các quyền lợi khác về việc thăm khám, chữa và điều trị bệnh BHYT được đảm bảo như đối với trường hợp về hưu đúng độ tuổi.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí mức lương được hưởng khi nghỉ hưu sớm? Gọi ngay: 1900.6174

Cách tính mức hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

 

Theo như quy định của Luật bảo hiểm xã hội người lao động khi có đủ các điều kiện về số năm tham gia BHXH và độ tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.

Mức hưởng lương hưu sẽ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng. (Căn cứ dựa vào Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014khoản 2 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc).

Mức hưởng lương hưu được tính, cụ thể như sau:

Mức lương hưu hàng tháng được tính = [Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng] x [Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH] Trong đó tỉ lệ lương hưu được tính căn cứ dựa vào số năm tham gia BHXH.

Cụ thể đối với:

– Lao động nữ nghỉ hưu từ 01/01/2018 trở đi thì tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng sẽ được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội.

– Lao động nam nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi thì sẽ được tính bằng 45% tương ứng với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Sau đó cứ thêm mỗi năm sẽ được tính thêm 2% đến mức tối đa bằng 75%.

Tuy nhiên, lao động nghỉ hưu trước tuổi do bị suy giảm về khả năng lao động thì cứ mỗi năm nghỉ hưu sau đó quy định giảm 2% (theo như quy định tại khoản 3 Điều 56 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014).

Nếu như thời gian nghỉ hưu trước tuổi có thời gian lẻ dưới 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu, thời gian lẻ từ 6 tháng trở lên thì sẽ được tính mức giảm là 1%.

>>Xem thêm: Nghỉ hưu sớm trong công an nhân dân hưởng chế độ như thế nào?

Một số điểm đáng chú ý trong chính sách bảo hiểm xã hội về điều kiện được nghỉ hưu sớm mới nhất:

 

Thay đổi về điều kiện hưởng lương hưu với đối tượng BHXH bắt buộc

Căn cứ dựa theo Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội, điều kiện hưởng lương hưu đối với những người tham gia BHXH bắt buộc sẽ có điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng cụ thể như sau:

– Nhóm người lao động, cán bộ công chức, viên chức

Nhóm đối tượng này nếu như có đủ 20 năm tham gia Bảo hiểm xã hội trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu nếu như:

– Trong điều kiện làm việc bình thường: Nam cần đủ 60 tuổi + 3 tháng, nữ thì cần đủ 55 tuổi + 4 tháng.

– Trong điều kiện làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; có đủ 15 năm làm việc tại các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn: Nam đủ 55 tuổi + 3 tháng, nữ đủ 50 tuổi + 4 tháng.

– Người làm công việc khai thác than trong các hầm lò từ 15 năm trở lên: Nam đủ 50 tuổi + 3 tháng, đối với nữ thì đủ 45 tuổi + 4 tháng.

– Người bị nhiễm HIV do các tai nạn nghề nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Nhóm quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan

Nhóm đối tượng này theo như quy định nếu có đủ 20 năm đóng BHXH sẽ được hưởng lương hưu nếu như đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Đối với các điều kiện làm việc bình thường: Nam đủ 55 tuổi + 3 tháng, nữ đủ 50 tuổi + 4 tháng, trừ các đối tượng là Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

– Trong các điều kiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc là công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; có đủ 15 năm làm việc tại các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn: Nam đủ 50 tuổi + 3 tháng, nữ đủ 50 tuổi + 4 tháng, nữ từ đủ 45 tuổi + 4 tháng.

– Người bị nhiễm HIV do rủi ro do các tai nạn nghề nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Nhóm lao động là các cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở các xã

– Nhóm đối tượng này tham gia BHXH nếu khi nghỉ việc có tối thiểu từ 15 – 20 năm đóng BHXH, nam sẽ là đủ 60 tuổi + 3 tháng, nữ sẽ là đủ 55 tuổi + 4 tháng thì sẽ được hưởng lương hưu.

– Thay đổi điều kiện hưởng lương hưu với đối tượng suy giảm khả năng lao động

Căn cứ dựa theo Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội, điều kiện để được hưởng lương hưu với những nhóm đối tượng bị suy giảm khả năng lao động như sau:

– Nhóm người lao động, cán bộ công chức, viên chức

Điều kiện để được hưởng lương hưu đối với lao động, công chức, viên chức trong điều kiện suy giảm khả năng lao động là phải có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Nam từ 55 tuổi + 3 tháng, nữ từ 50 tuổi 4 tháng, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% cho đến dưới 81%.

– Nam từ 50 tuổi + 3 tháng, nữ từ 45 tuổi + 4 tháng và tỷ lệ suy giảm về khả năng lao động từ 81% trở lên.

– Có đủ 15 năm làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và tỷ lệ suy giảm về khả năng lao động là từ 61% trở lên.

– Nhóm quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan

– Khi nghỉ việc, các đối tượng này phải đủ thời gian đóng BHXH tối thiểu 20 năm và bị suy giảm về khả năng lao động từ 61% trở lên.

– Thay đổi về các điều kiện hưởng lương hưu với người tham gia BHXH tự nguyện

– Kể từ ngày 1/1/2021 trở đi, các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thì sẽ được hưởng lương hưu nếu như

– Nam đủ 60 tuổi + 3 tháng, nữ đủ 55 tuổi + 4 tháng.

– Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Trên đây là toàn bộ những thông tin về “Điều kiện nghỉ hưu sớm” đã được chúng tôi tìm hiểu, tổng hợp để gửi đến các bạn, cụ thể quy định của pháp luật về các điều kiện để người lao động được nghỉ hưu trước tuổi, cập nhật một số điểm đáng chú ý trong chính sách bảo hiểm xã hội về điều kiện được nghỉ hưu sớm mới nhất v.v…

>>>Luật sư tư vấn miễn phí cách tính mức lương nghỉ hưu trước tuổi? Gọi ngay: 1900.6174

Nếu như còn thắc mắc nào liên quan đến các vấn đề trên xin mời quý bạn đọc tiếp tục gửi câu hỏi về cho chúng tôi hoặc liên hệ số hotline sau đây 1900.6174 của Tổng đài pháp luật để được hỗ trợ một cách nhanh nhất có thể. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự tin tưởng cũng như các ý kiến đóng góp của quý bạn đọc trong tương lai.

 

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174