Đơn khiếu nại đền bù đất đai là gì? Mẫu đơn mới nhất hiện nay?

Đơn khiếu nại đền bù đất đai là gì? Với sự phát triển không ngừng của đô thị và nhu cầu mở rộng cơ sở hạ tầng, việc thu hồi đất đai để triển khai các dự án công cộng, hạ tầng kỹ thuật, và dự án đô thị là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, trong quá trình này, nhiều chủ sở hữu, người dân có thể phải đối mặt với việc mất mát tài sản, đất đai của mình mà không nhận được sự bồi thường xứng đáng từ cơ quan chức năng. Dưới đây là bài viết chủ đề “Đơn Khiếu Nại về Đền Bù Đất Đai” do Tổng đài pháp luật hotline 1900,6174 gửi đến bạn. Bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn chi tiết hơn về quyền lợi của mình khi phải đối mặt với tình huống thu hồi đất đai.

>> Liên hệ Luật sư tư vấn về đơn khiếu nại nhanh chóng và chính xác, liên hệ ngay 1900.6174

Đơn khiếu nại đền bù đất đai là gì?

 

Đơn khiếu nại đền bù đất đai là một văn bản quan trọng được sử dụng để gửi đến cơ quan có thẩm quyền, nhằm thực hiện quyền khiếu nại của người có quyền khiếu nại trong trường hợp liên quan đến tranh chấp đất đai.

Mục đích chính của việc viết đơn khiếu nại việc đền bù đất đai là yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết vấn đề khiếu nại liên quan đến việc đền bù cho người khiếu nại do có liên quan đến tranh chấp đất đai. Điều này có thể bao gồm những tình huống như mất mát đất đai một cách không công bằng, vi phạm quyền sử dụng đất đai hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến quyền sở hữu đất đai.

don-khieu-nai-den-bu-dat-dai-2

Việc viết đơn này cần phải chính xác, rõ ràng và cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến tranh chấp, vấn đề khiếu nại và các bằng chứng, chứng cứ hỗ trợ để làm rõ tính hợp lệ của khiếu nại. Đơn khiếu nại việc đền bù đất đai cũng nên ghi rõ các quyền và lợi ích mà người khiếu nại mong muốn đạt được trong quá trình giải quyết vấn đề này.

Khi viết đơn, người khiếu nại nên tuân thủ các quy định pháp luật và quy trình thẩm tra, đồng thời tuân thủ các hạn chế thời gian nếu có. Điều này sẽ giúp tăng cơ hội được cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và công bằng.

Trong tổng thể, đơn khiếu nại việc đền bù đất đai có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người khiếu nại và giúp đảm bảo rằng quy trình giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện một cách hợp pháp, minh bạch và công bằng.

>>Xem thêm: Đơn khiếu nại quyết định hành chính chuẩn xác nhất năm 2023

Mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày … tháng … năm……

ĐƠN KHIẾU NẠI ĐỀN BÙ ĐẤT ĐAI

Kính gửi: ………………………………………………………………………

Tên tôi là: ………………………. Sinh ngày: …………………………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………… cấp ngày …. tháng … năm …… tại……………………………

Địa chỉ đăng ký thường trú: ……………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………….

Tôi làm đơn này, xin kính trình bày với Quý cơ quan nội dung vụ việc như sau: (trình bày rõ đối tượng khiếu nại, nội dung khiếu nại, lý do khiếu nại về quyết định bồi thường đất đai)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu của người khiếu nại: …………………………………………………

Cam kết của người khiếu nại: …………………………………………………

Tài liệu gửi kèm đơn:

1………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………

Người khiếu nại

(Ký và ghi rõ họ tên)

>> Liên hệ Luật sư tư vấn về mẫu đơn khiếu nại việc đền bù đất đai, liên hệ ngay 1900.6174

Hướng dẫn cách viết mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai

 

Hướng dẫn chi tiết soạn thảo mẫu đơn khiếu nại việc đền bù đất đai như sau:

Bước 1: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

– Trong phần kính gửi, người khiếu nại cần xác định chính xác cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

– Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định bồi thường khi thu hồi đất do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp tỉnh giải quyết (lần đầu) hoặc do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết (lần hai).

Bước 2: Thông tin người khiếu nại, người bị khiếu nại

– Người làm đơn phải ghi rõ họ tên, năm sinh, thông tin về chứng minh nhân dân/căn cước công dân, địa chỉ cư trú, số điện thoại, và các thông tin liên lạc khác để cơ quan có thẩm quyền giải quyết thuận tiện trong việc tiến hành tống đạt văn bản và triệu tập khi cần thiết.

– Về thông tin của người bị khiếu nại, cần ghi đầy đủ và chính xác người ban hành quyết định bồi thường, cụ thể là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/tỉnh và địa chỉ làm việc của họ.

don-khieu-nai-den-bu-dat-dai-3

Bước 3: Đối tượng khiếu nại

– Đối tượng khiếu nại là quyết định hành chính cụ thể, tức là quyết định bồi thường của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp tỉnh.

Bước 4: Nội dung khiếu nại

– Tóm tắt nguồn gốc sử dụng đất, quá trình tạo lập và hiện trạng sử dụng đất.

– Xác định quyết định bồi thường được ban hành do ai, khi nào.

– Phân tích và chỉ ra những điểm sai phạm trong quyết định xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi (bao gồm diện tích đất, loại đất, vị trí đất, giá đất,… không phù hợp).

– Căn cứ chứng minh những sai phạm của cơ quan ban hành quyết định.

– Hậu quả của quyết định bồi thường đối với người có đất bị thu hồi.

Bước 5: Yêu cầu giải quyết khiếu nại

– Yêu cầu hủy quyết định bồi thường đất.

– Yêu cầu bồi thường giá trị sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Bước 6: Ký tên hoặc điểm chỉ kèm theo tài liệu, chứng cứ liên quan.

– Trước khi nộp đơn khiếu nại, người làm đơn nên lưu ý rằng nội dung và các thông tin cần phải rõ ràng, chính xác, và cung cấp đầy đủ chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền có đủ căn cứ xem xét và giải quyết vụ việc. Sau khi hoàn thành, đơn khiếu nại cần được nộp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết và lưu ý theo dõi quá trình xử lý khiếu nại của mình.

>> Liên hệ Luật sư tư vấn về cách viết mẫu đơn khiếu nại việc đền bù đất đai, liên hệ ngay 1900.6174

Thủ tục thực hiện tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại đền bù đất đai

 

Thủ tục tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại đền bù đất của người khiếu nại sẽ được tiến hành theo các bước dưới đây:

Bước 1. Gửi đơn

Người khiếu nại gửi đơn và các tài liệu có liên quan (nếu có) cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu. Nếu khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của người nhận đơn, người có thẩm quyền sẽ tiếp nhận đơn.

Bước 2. Thụ lý đơn

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, người có thẩm quyền sẽ thụ lý giải quyết và thông báo về việc thụ lý giải quyết. Trường hợp không thụ lý để giải quyết, người có thẩm quyền sẽ nêu rõ lý do.

Bước 3. Xác minh nội dung khiếu nại

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình hoặc của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

Nếu khiếu nại đúng, người có thẩm quyền sẽ ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay.

Trong trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại, người có thẩm quyền sẽ tự mình tiến hành xác minh hoặc giao cho người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại và kiến nghị giải quyết khiếu nại.

Bước 4. Tổ chức đối thoại

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau, người giải quyết khiếu nại lần đầu sẽ tổ chức đối thoại. Việc đối thoại sẽ được lập thành biên bản và kết quả đối thoại sẽ là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

Bước 5. Ra quyết định giải quyết khiếu nại

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho:

Người khiếu nại;

Thủ trưởng cấp trên trực tiếp hoặc người có thẩm quyền, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến;

Cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

Tổng kết lại, việc xử lý đơn khiếu nại đền bù đất sẽ tuân theo các bước quy định trên để đảm bảo quyền lợi và hợp pháp cho người khiếu nại.

>> Xem thêm: Khiếu nại trả lại đơn khởi kiện đúng quy trình và thủ tục 2023

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về đất đai

 

Trong lĩnh vực đất đai, việc khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết là nghĩa vụ của người khiếu nại (theo Điểm a, khoản 2, Điều 12 Luật Khiếu nại năm 2011). Vì vậy, việc xác định chính xác chủ thể có thẩm quyền là một vấn đề vô cùng quan trọng.

don-khieu-nai-den-bu-dat-dai-4

Dựa theo quy định của pháp luật, việc phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai được quy định như sau:

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai của họ và quyết định hành chính do người do họ quản lý trực tiếp.

– Thủ trưởng các cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan, đơn vị liên quan khác giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai của họ hoặc của cán bộ công chức do họ quản lý trực tiếp.

– Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết lần đầu đối với khiếu nại quyết định hành chính của họ hoặc của người họ trực tiếp quản lý.

– Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai về đất đai thuộc về Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có đơn vị trực thuộc mà thủ trưởng các cơ quan này đã giải quyết khiếu nại lần đầu nhưng quyết định giải quyết đó không được người sử dụng đất đồng ý, tiếp tục khiếu nại lên cấp trên.

>> Liên hệ Luật sư tư vấn về thẩm quyền giải quyết khiếu nại đền bù đất đai, liên hệ ngay 1900.6174

Thời hạn giải quyết khiếu nại

 

Thời hạn giải quyết khiếu nại trong quy trình xử lý đền bù đất được xác định như sau:

– Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không vượt quá 30 ngày, tính từ ngày thụ lý theo quy định tại Điều 28 Luật khiếu nại 2011.

– Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý theo quy định tại Điều 37 Luật khiếu nại 2011.
Nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp tỉnh, người được bồi thường đất có quyền khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

– Lưu ý rằng việc tuân thủ thời hạn giải quyết khiếu nại là rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi và sự hợp pháp cho người khiếu nại. Các thời hạn trên được thiết lập nhằm đảm bảo quy trình giải quyết khiếu nại diễn ra một cách trôi chảy và công bằng.

Việc thực hiện Đơn khiếu nại việc đền bù đất đai đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm pháp lý, và chính vì thế, việc tìm đến sự hỗ trợ từ Tổng Đài Pháp Luật 1900.6174 là một quyết định sáng suốt. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng bạn, bảo vệ quyền lợi của bạn và đảm bảo bạn nhận được mức đền bù công bằng cho tài sản và đất đai của mình.

> Liên hệ Luật sư tư vấn về những vấn đề quý khách hàng đang thắc mắc, liên hệ ngay 1900.6174

Hãy để Tổng Đài Pháp Luật 1900.6174 là đối tác tin cậy của bạn trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến đền bù đất đai. Chúng tôi sẽ luôn sẵn lòng lắng nghe và tư vấn miễn phí, để giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình và tìm kiếm giải pháp công bằng nhất.

Liên hệ với chúng tôi

 

Dịch vụ Luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174