Đơn khiếu nại là gì? Quy định của pháp luật Việt nam về khiếu nại

 

Đơn khiếu nại là gì? Đối với những ai đã từng gặp phải các vấn đề liên quan đến dịch vụ, sản phẩm hay các vấn đề khác trong quan hệ mua bán và giao dịch, thì việc biết rõ về đơn khiếu nại là một điều vô cùng quan trọng. Nhưng đơn khiếu nại là gì? Tại sao chúng ta nên quan tâm và biết cách giải quyết khi gặp phải?

Để có cái nhìn chi tiết hơn về vấn đề này hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây. Trường hợp có nhu cầu cần được Tổng Đài Pháp Luật tư vấn khẩn cấp, hãy nhấc máy gọi đến đường dây nóng 1900.6174 để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất!

>>> Liên hệ Tổng Đài Pháp Luật tư vấn miễn phí định nghĩ đơn khiếu nại là gì? Gọi ngay 1900.6174

Đơn khiếu nại là gì?

 

Khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân, được Hiến pháp công nhận và bảo đảm thực hiện.

Hiện nay, ở nước ta, Luật Khiếu nại năm 2011 vẫn đang được áp dụng để quản lý lĩnh vực khiếu nại. Đây là một cơ sở pháp lý vô cùng quan trọng, giúp mọi người dễ dàng thực hiện quyền khiếu nại của mình.

Đồng thời, nó cũng giúp cho các cơ quan hành chính nhà nước và những người có trách nhiệm có thể tiến hành xử lý các vụ việc theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền được quy định bởi pháp luật.

Theo Điều 2 của Luật Khiếu nại 2011, khiếu nại được định nghĩa là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức, theo thủ tục quy định trong Luật này, đề nghị cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính;

don-khieu-nai-la-gi

Hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước, hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của họ.

Vì vậy, khiếu nại được coi là một quyền cơ bản của công dân, cho phép họ khiếu nại khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của họ.

Để hiểu rõ hơn, quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

Quyết định kỷ luật là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

>>> Xem thêm: Đơn khiếu nại đền bù đất đai là gì? Mẫu đơn mới nhất hiện nay?

Cách làm đơn khiếu nại

 

Dưới đây là hướng dẫn viết Đơn khiếu nại theo mẫu bên dưới:

(1) Thông tin cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại:

(2) Thông tin người khiếu nại:

Nếu người khiếu nại là đại diện của cơ quan, tổ chức, xin ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện;

Nếu người khiếu nại là người được ủy quyền, xin ghi rõ cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã ủy quyền.

cach-lam-don-khieu-nai-chinh-xac

(3) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, xin cung cấp thông tin cá nhân từ giấy tờ tùy thân khác.

(4) Thông tin cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại:

(5) Nội dung khiếu nại liên quan đến quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về vấn đề gì (xin ghi rõ nếu là khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).

(6) Tóm tắt nội dung khiếu nại; mô tả rõ cơ sở của việc khiếu nại; và đề nghị giải quyết khiếu nại theo yêu cầu của người khiếu nại.

Viết đơn khiếu nại theo mẫu trên sẽ giúp bạn trình bày đầy đủ thông tin cần thiết và tăng khả năng thành công trong việc giải quyết khiếu nại của mình.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí cách làm đơn khiếu nại chuẩn xác. Gọi ngay 1900.6174

Mẫu đơn khiếu nại năm 2023

 

Mẫu đơn khiếu nại được pháp luật hiện hành quy định, được thể hiện như sau: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

…, ngày… tháng … năm…

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: ………………………………….(1)

Họ và tên người khiếu nại:………………………………………………… ;

Địa chỉ:……………………………………………………………………………. (2);

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân…………………. , ngày cấp………….. , nơi cấp: (3).

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại:……………………… ;

Địa chỉ:……………………………………………………………………………… (4);

Khiếu nại về việc:…………………………………………………………………. (5);

Nội dung khiếu nại:…………………………………………………………….. (6).

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI

(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí các mẫu đơn khiếu nại thịnh hành hiện nay. Gọi ngay 1900.6174

Thời hiệu khiếu nại

 

Theo Điều 9 của Luật Khiếu nại, thời hạn để khiếu nại là 90 ngày, tính từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trong trường hợp người khiếu nại không thể thực hiện quyền khiếu nại đúng thời hạn vì lí do bất khả kháng như bị ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì các trở ngại khác không thể vượt qua, thì thời gian có trở ngại đó sẽ không được tính vào thời hạn khiếu nại.

Như vậy, người khiếu nại được quyền bảo lưu thời gian cần thiết để vượt qua các khó khăn không thể kiểm soát để đảm bảo quyền lợi khiếu nại của mình không bị tổn thương.

>>> Xem thêm: Thời hạn khiếu nại lần 2 là bao lâu? Sau khi thực hiện khiếu nại lần đầu

Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính

 

Luật Khiếu nại 2011 quy định rằng khiếu nại theo khoản 1 Điều 2 được thực hiện bởi công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định.

Người khiếu nại yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước, hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Người khiếu nại có thể là công dân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khiếu nại, trong khi người bị khiếu nại là cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại.

thu-tuc-khieu-nai-thu-tuc-hanh-chinh

Trình tự và thủ tục khiếu nại theo Điều 7 của Luật khiếu nại 2011 như sau:

Khi phát hiện căn cứ cho việc quyết định hành chính, hành vi hành chính vi phạm pháp luật, trực tiếp xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình, người khiếu nại sẽ lần đầu tiên đến người đã ra quyết định hành chính hoặc khởi kiện ra Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính 2015.

Nếu khiếu nại lần đầu không được giải quyết, người khiếu nại có quyền khiếu nại lần thứ hai đến thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc tiếp tục khởi kiện ra Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính 2015.

Căn cứ vào Điều 17 và Điều 19 của Luật khiếu nại 2011, quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại như sau: Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương sẽ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan đó và cán bộ, công chức do cơ quan đó quản lý trực tiếp.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí thời hiệu khiếu nại hành chính. Gọi ngay 1900.6174

Trách nhiệm giải quyết khiếu nại và phối hợp giải quyết khiếu nại ?

 

Theo quy định tại Điều 5 Luật Khiếu nại, trách nhiệm giải quyết và phối hợp giải quyết khiếu nại được thực hiện như sau:

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phải chịu trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại. Họ cần xử lý nghiêm minh những người vi phạm và áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, họ phải đảm bảo rằng quyết định giải quyết khiếu nại được thi hành nghiêm chỉnh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những quyết định đã đưa ra.

– Các cơ quan, tổ chức liên quan cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại. Họ phải cung cấp thông tin và tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

thu-tuc-giai-quyet-khieu-nai-va-phoi-hop-giai-quyet-khieu-nai

– Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kiểm tra và xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính và quyết định kỷ luật của mình. Nếu phát hiện việc vi phạm pháp luật, họ phải kịp thời sửa chữa, khắc phục để tránh phát sinh khiếu nại.

Nhà nước khuyến khích việc hòa giải tranh chấp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân trước khi đưa tranh chấp đó đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí trách nhiệm giải quyết khiếu nại. Gọi ngay 1900.6174

Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết

 

Theo quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại 2011, các trường hợp khiếu nại sẽ không được thụ lý và giải quyết bao gồm:

Quyết định hành chính, hành vi hành chính nội bộ trong cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới;

Quyết định hành chính chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định.

cac-khieu-nai-khong-duoc-thu-ly-giai-quyet

Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

Người khiếu nại không có đủ năng lực hành vi dân sự và không có người đại diện hợp pháp.

Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại.

Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.

Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng.

Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại, nhưng sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại.

Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ trường hợp quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.

>>> Liên hệ Tổng Đài Pháp Luật tư vấn miễn phí các loại khiếu nại không được thụ lý. Gọi ngay 1900.6174

Đơn khiếu nại là gì? một phương tiện hữu ích giúp chúng ta bảo vệ quyền lợi và tạo điều kiện bình đẳng trong cuộc sống hàng ngày. Từ việc giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt đến việc đòi hỏi sự chịu trách nhiệm từ các tổ chức lớn, việc hiểu rõ và biết cách thức làm việc với đơn khiếu nại sẽ giúp chúng ta trở nên tự tin và kiên quyết hơn trong việc bảo vệ quyền lợi của mình.

Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin trong bài viết, quý bạn đọc có thể liên hệ Tổng Đài Pháp Luật để được đội ngũ Luật sư giải đáp nhanh chóng nhất!

 

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174