Khiển trách là gì? Trường hợp nào thì bị khiển trách?

Khiển trách là gì?  Một biện pháp kỷ luật nhẹ nhất, được quy định trong Bộ luật lao động và nội quy lao động của các doanh nghiệp, nhằm đối phó với các vi phạm kỷ luật lao động của nhân viên. Khiển trách có thể được hiểu như một hình thức cảnh cáo đơn giản và tạm thời, nhằm nhắc nhở và đưa ra lời khuyên cho người lao động để họ nhận thức và sửa chữa hành vi sai trái. Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm của Tổng đài pháp luật xin gửi đến quý bạn đọc câu trả lời qua bài viết dưới đây! Để được đảm bảo quyền lợi, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.6174 để được hỗ trợ.

>>> Luật sư tư vấn miễn phí việc giải quyết vi phạm kỉ luật  ? Gọi ngay: 1900.6174 để được giải đáp thắc mắc

Hình thức kỷ luật khiển trách là gì?

Theo Điều 124 của Bộ luật Lao động 2019, khiển trách được quy định là hình thức kỷ luật nhẹ nhất áp dụng để giải quyết vi phạm kỷ luật lao động của người lao động. Điều này áp dụng cả trong Bộ luật lao động và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Khiển trách không phân biệt đối tượng, có thể áp dụng đối với cả công chức, viên chức, cán bộ nhà nước và các lao động hợp đồng trong mọi ngành nghề và lĩnh vực lao động. Từ nhân viên văn phòng, công nhân sản xuất cho đến giáo viên, bác sĩ, nhân viên kỹ thuật, tất cả đều có thể chịu sự khiển trách nếu vi phạm quy định kỷ luật lao động.

Hình thức khiển trách được áp dụng để nhắc nhở và cảnh báo người lao động về việc vi phạm kỷ luật, đồng thời khuyến khích họ sửa chữa hành vi sai trái. Qua khiển trách, người lao động có cơ hội nhận thức rõ ràng về những lỗi lầm mà mình đã mắc phải và được đưa ra lời khuyên, hướng dẫn để cải thiện và tuân thủ quy định lao động một cách tốt hơn.

Điều này thể hiện tính nhân văn và tôn trọng quyền lợi của người lao động. Khiển trách không nhằm trừng phạt một cách quá khắc nghiệt, mà mang tính xây dựng và hỗ trợ nhân viên trong việc thích nghi với quy định nội quy và nâng cao chất lượng lao động.

quy-dinh-ky-luat-lao-dong-la-gi

Người có thẩm quyền tiến hành khiển trách có thể là người sử dụng lao động trực tiếp hoặc được người sử dụng lao động ủy quyền. Điều này đảm bảo tính chính xác và công bằng trong quá trình áp dụng biện pháp kỷ luật.

Quá trình khiển trách có thể được thực hiện qua hình thức văn bản hoặc lời nói. Trong trường hợp sử dụng văn bản, một thông báo khiển trách sẽ được viết rõ ràng và cung cấp chi tiết về vi phạm kỷ luật và hậu quả của nó. Trong trường hợp sử dụng lời nói, người có thẩm quyền sẽ trực tiếp trò chuyện và thông báo khiển trách cho người lao động, đảm bảo sự hiểu rõ và tương tác trực tiếp trong quá trình này.

>>> Gọi ngay 1900.6174 để được Luật sư tư vấn miễn phí thủ tục những hình thức kí luật  ? 

Các trường hợp nào công chức bị kỷ luật khiển trách?

Căn cứ vào khoản 15 Điều 1 của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được sửa đổi năm 2019, khiển trách được xem là một hình thức kỷ luật áp dụng đối với cán bộ, công chức và viên chức khi họ vi phạm quy định này.

Theo quy định này, công chức sẽ bị áp dụng biện pháp khiển trách khi họ có hành vi vi phạm lần đầu, và hậu quả gây ra không nghiêm trọng. Điều này áp dụng trong các trường hợp vi phạm liên quan đến:

Đạo đức và văn hóa giao tiếp của công chức: Đây là các vi phạm liên quan đến quy tắc đạo đức nghề nghiệp, thái độ, cách ứng xử, giao tiếp không đúng chuẩn, vi phạm quy định về đạo đức công chức.

Thực hiện chức trách và nhiệm vụ của công chức: Đây là các vi phạm liên quan đến việc không đúng quy trình, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu, vi phạm quy định kỷ luật lao động, nội quy và quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác.

Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi: Đây là các vi phạm liên quan đến lợi dụng quyền hạn, vị trí công tác, ảnh hưởng đến công việc và lợi ích cá nhân, gia đình hoặc thân nhân của công chức.

Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, hoặc cá nhân trong quá trình thi hành công vụ. Đây là các hành vi có tính chất kiêu căng, chống đối, hoặc gây rối đối với các đối tác, đồng nghiệp, hoặc người dân trong quá trình công tác.

Xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện. Đây là việc công chức cấp giấy tờ, xác nhận cho cá nhân hoặc tổ chức mà không đáp ứng đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn hoặc điều kiện cần thiết.

Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cấp có thẩm quyền hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng. Điều này ám chỉ việc công chức không tuân thủ quyết định được ban hành để di chuyển hoặc chuyển công tác, hoặc không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao mà không có lý do hợp lý.

Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đây là các hành vi gây chia rẽ, gây tranh cãi, hoặc tạo ra một môi trường không hòa thuận, không đoàn kết trong nơi làm việc, ảnh hưởng đến sự phát triển và hiệu quả công việc của toàn bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; Bảo vệ bí mật Nhà nước: Công chức phải tham gia tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, duy trì trật tự và an toàn xã hội. Họ cũng phải đảm bảo tuân thủ quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, cũng như bảo vệ bí mật quan trọng của Nhà nước.

Khiếu nại, tố cáo: Công chức phải có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét và xử lý các khiếu nại, tố cáo từ người dân hoặc các tổ chức trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Quy chế tập trung dân chủ, quy định về tuyên truyền, phát ngôn, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ: Công chức phải tuân thủ quy định về tập trung dân chủ, quy chế tuyên truyền và phát ngôn, cũng như bảo vệ chính trị nội bộ trong quá trình làm việc.

Đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình thực thi công vụ: Công chức có trách nhiệm tham gia vào các hoạt động liên quan đến đầu tư, xây dựng; quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; quản lý tài chính, kế toán, ngân hàng; cũng như quản lý và sử dụng tài sản công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức: Công chức phải tham gia tích cực trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, đảm bảo quyền và lợi ích của dân số, hôn nhân và gia đình. Họ cũng phải đảm bảo tuân thủ các quy định về bình đẳng giới, an sinh xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

Ngoài ra, đối với công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu, nếu phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác, các biện pháp kỷ luật sẽ được áp dụng tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm. Các biện pháp này bao gồm khiển trách, cảnh cáo hoặc xóa tư cách chức vụ. Quyết định áp dụng biện pháp kỷ luật sẽ được xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo công bằng và tuân thủ quy định của pháp luật. Việc áp dụng biện pháp kỷ luật nhằm răn đe, xử lý và đảm bảo tính chất chính trực, đúng quy trình và trách nhiệm của công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu.

>>> Luật sư tư vấn miễn phí công chức bị khiến trách ? Gọi ngay: 1900.6174 để được giải đáp thắc mắc

Đối tượng bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách

Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng cho các đối tượng sau đây:

Cán bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước và đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách: Đối tượng này bao gồm các cán bộ làm việc trong các cơ quan hành chính của Nhà nước và đại biểu của Hội đồng nhân dân có chức năng và trách nhiệm chuyên môn cụ thể.

Công chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng và bổ nhiệm vào các ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Đây là những cơ quan và tổ chức có vai trò quan trọng trong lĩnh vực chính trị, xã hội và quốc gia.

Ngoài ra, công chức cũng bao gồm những người làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, nhưng không phải là sĩ quan hoặc quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng. Đối với công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân, công chức bao gồm những người không phải là sĩ quan hoặc hạ sĩ quan chuyên nghiệp.

ky-luat-lao-dong-la-gi

Công chức cũng được áp dụng cho bộ máy lãnh đạo và quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập do Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội điều hành. Đơn vị sự nghiệp công lập này bao gồm các tổ chức và cơ quan có sự tham gia của Nhà nước và có nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động công cộng. Công chức trong bộ máy lãnh đạo và quản lý này thuộc vào biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo và quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập, lương của họ được đảm bảo từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Viên chức: Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng vào các vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng làm việc và hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Viên chức thường là những chuyên gia, chuyên viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng đặc biệt trong lĩnh vực của mình.

>>> Gọi ngay Luật sư tư vấn miễn phí những đối tượng áp dụng hình thức kĩ luật khiển trách ? Gọi ngay: 1900.6174 để được giải đáp thắc mắc

Thẩm quyền áp dụng các hình thức kỷ luật khiển trách đối với cán bộ, công chức, viên chức

Theo quy định, đối với cán bộ:

Cấp có thẩm quyền phê chuẩn và quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, họ sẽ có thẩm quyền xử lý các vấn đề liên quan đến kỷ luật. Tuy nhiên, có một ngoại lệ đối với các chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước mà Quốc hội đã phê chuẩn. Trong trường hợp này, quyết định xử lý kỷ luật sẽ do Thủ tướng Chính phủ ra.

Điều này đồng nghĩa với việc cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định và kiểm soát quá trình bầu cử cũng sẽ đảm bảo việc xử lý kỷ luật cho cán bộ. Tuy nhiên, trong trường hợp các chức vụ trong cơ quan hành chính nhà nước do Quốc hội phê chuẩn, quyền ra quyết định xử lý kỷ luật sẽ được giao cho Thủ tướng Chính phủ.

Điều này nhấn mạnh sự phân chia trách nhiệm và quyền hạn giữa các cấp có thẩm quyền và Quốc hội, đồng thời đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ.

Theo quy định, đối với công chức:

Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, có cấp có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc được phân cấp thẩm quyền bổ nhiệm, họ sẽ tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.

Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không phải là người đứng đầu cơ quan quản lý, hoặc người đứng đầu cơ quan được phân cấp quản lý công chức, sẽ có cấp có thẩm quyền tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật. Đối với công chức cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.

Đối với công chức được đi công tác biệt phái, người đứng đầu cơ quan nơi công chức được cử đến biệt phái sẽ tiến hành xử lý kỷ luật và thống nhất hình thức kỷ luật với cơ quan đã cử công chức đi biệt phái trước khi đưa ra quyết định về hình thức kỷ luật.

Hồ sơ và quyết định kỷ luật đối với công chức đi công tác biệt phái phải được gửi về cơ quan quản lý công chức đi biệt phái. Trong quá trình này, cơ quan quản lý công chức biệt phái có trách nhiệm xem xét và xác nhận hồ sơ kỷ luật, sau đó tiến hành thông báo và thực hiện quyết định kỷ luật đối với công chức.

Trong trường hợp công chức vi phạm quy định trong thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trước đó, nhưng hành vi vi phạm chỉ được phát hiện sau khi chuyển sang cơ quan mới và vẫn đang trong thời hiệu xử lý kỷ luật, thì cơ quan trước đó nơi công chức đã công tác sẽ tiến hành xử lý kỷ luật.

Trong quá trình này, hồ sơ và quyết định xử lý kỷ luật phải được gửi về cơ quan trước đó, nơi công chức đã làm việc. Cơ quan này sẽ tiếp nhận, xem xét hồ sơ và quyết định xử lý kỷ luật đối với công chức. Điều này nhằm đảm bảo rằng các hành vi vi phạm của công chức trong quá khứ không bị bỏ qua và được xử lý một cách công bằng và nghiêm minh.

Sau khi quyết định xử lý kỷ luật được đưa ra, cơ quan trước đó sẽ thông báo và thực hiện các biện pháp kỷ luật đối với công chức, đồng thời bảo đảm rằng quá trình xử lý và hình thức kỷ luật được thực hiện đúng quy trình và quy định của pháp luật.

Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật đã giải thể, chia, tách, hợp nhất, hoặc sáp nhập vào cơ quan khác, những cá nhân có trách nhiệm liên quan phải chuyển giao hồ sơ cho cơ quan nơi công chức đang công tác để tiến hành quá trình xử lý kỷ luật. Điều này nhằm đảm bảo rằng quyền và trách nhiệm xử lý kỷ luật được chuyển giao một cách liền mạch và hiệu quả.

Các hồ sơ liên quan đến việc xử lý kỷ luật và quyết định kỷ luật công chức cần được gửi về cơ quan quản lý công chức mới. Cơ quan này sẽ tiếp nhận, xem xét hồ sơ và thực hiện việc xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình này, cơ quan quản lý công chức mới sẽ đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của hồ sơ, đồng thời thực hiện các bước xử lý kỷ luật đúng quy trình và nguyên tắc công bằng. Việc chuyển giao hồ sơ và quyết định kỷ luật giữa các cơ quan sẽ được thực hiện một cách chính xác và đúng thời hạn để đảm bảo quyền lợi của công chức và công bằng trong quá trình xử lý kỷ luật.

Đối với công chức làm việc trong Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân, quyền xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định cụ thể của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức. Việc này nhằm đảm bảo rằng quá trình xử lý kỷ luật đối với công chức trong hai cơ quan này được tiến hành một cách chính xác, minh bạch và công bằng.

Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức trong Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân sẽ định rõ các quy định về kỷ luật, quy trình xử lý, và hình thức kỷ luật phù hợp cho công chức. Điều này bao gồm cả việc xác định nguyên tắc, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc xử lý kỷ luật.

quy-trinh-xu-ly-ky-luat-lao-dong-la-gi

Theo quy định, đối với viên chức:

Đối với viên chức, quyền xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật được phân chia theo từng trường hợp cụ thể và cấp có thẩm quyền.

Trước hết, đối với viên chức quản lý hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức, họ có trách nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật cho viên chức đó. Việc này đảm bảo sự trách nhiệm và tài năng của viên chức trong việc quản lý và lãnh đạo công việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mà họ đang phụ trách.

Thứ hai, đối với viên chức giữ chức vụ hoặc chức danh do bầu cử, cấp có thẩm quyền phê chuẩn và quyết định công nhận kết quả bầu cử sẽ chịu trách nhiệm xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật cho viên chức đó. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình xử lý kỷ luật cho viên chức được bầu cử và tăng cường trách nhiệm của cấp có thẩm quyền.

Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật cho viên chức đó. Với vai trò này, họ sẽ tiến hành điều tra, thu thập thông tin, lắng nghe các bên liên quan và xem xét các tình tiết và chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm của viên chức. Dựa trên những phân tích và đánh giá này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sẽ đưa ra quyết định xử lý kỷ luật và chọn hình thức kỷ luật phù hợp để đảm bảo tuân thủ quy chế công tác và nghề nghiệp của viên chức.

Tiếp theo, đối với viên chức biệt phái, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức được cử đến biệt phái sẽ tiến hành xem xét và đề nghị hình thức kỷ luật cho viên chức đó. Trong quá trình này, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ xem xét các tình tiết và chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm, đồng thời thống nhất với đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái để ra quyết định kỷ luật theo thẩm quyền. Hồ sơ xử lý kỷ luật sẽ được gửi về đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái để đưa ra quyết định cuối cùng về kỷ luật.

Trong trường hợp viên chức có hành vi vi phạm trong quá trình công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ nhưng chỉ bị phát hiện sau khi chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị mới và vẫn còn trong thời hạn xử lý kỷ luật, thì quyền tiến hành và xử lý kỷ luật thuộc về cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ nơi viên chức đã từng công tác. Trong trường hợp này, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới phát hiện hành vi vi phạm sẽ thông báo cho cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ và chuyển gửi hồ sơ, quyết định kỷ luật liên quan cho cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ để tiến hành quy trình xử lý kỷ luật theo quy định.

Việc chuyển hồ sơ và quyết định kỷ luật về cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý viên chức là cần thiết để đảm bảo tính liên thông, liên kết giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc xử lý kỷ luật. Cơ quan, tổ chức, đơn vị mới nơi viên chức đang công tác cần tham gia chặt chẽ vào quá trình này bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về vi phạm và hỗ trợ cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ trong quá trình xem xét và quyết định kỷ luật.

Trong trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập trước đây đã trải qua quá trình giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, việc xử lý kỷ luật viên chức sẽ được thực hiện bởi đơn vị sự nghiệp công lập đang có trách nhiệm quản lý viên chức. Trong trường hợp này, những người có liên quan đến việc xử lý kỷ luật sẽ chuyển giao hồ sơ liên quan cho đơn vị sự nghiệp công lập đó để tiến hành quá trình xử lý kỷ luật theo quy định.

Đối với viên chức làm việc trong Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân, quyền xử lý kỷ luật sẽ tuân thủ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của cơ quan quản lý viên chức. Điều này đảm bảo rằng quá trình xử lý kỷ luật đối với viên chức trong lĩnh vực tư pháp được thực hiện đúng quy định và theo quy trình pháp lý.

Theo quy định, đối với những người đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu:

Trường hợp vi phạm của họ đạt mức yêu cầu xóa tư cách chức vụ, chức danh, quyền có thẩm quyền cấp cao nhất phải phê chuẩn và quyết định kết quả bầu cử, bổ nhiệm vào chức vụ, chức danh cao nhất. Tuy nhiên, ngoại trừ trường hợp người vi phạm là người giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước và đã được Quốc hội phê chuẩn, thì quyết định xử lý kỷ luật sẽ được Thủ tướng Chính phủ ra. Điều này đảm bảo tính chính xác và công bằng trong việc xử lý kỷ luật cho các cán bộ nguyên vẹn và chức danh cao nhất.

Trong trường hợp nêu trên, cấp có thẩm quyền sẽ tiến hành quyết định xử lý đối với các chức vụ, chức danh khác có liên quan. Điều này đảm bảo rằng quy trình xử lý kỷ luật được thực hiện một cách toàn diện và cẩn thận, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong việc áp dụng biện pháp kỷ luật cho những người đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu.

Trong trường hợp viên chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo:

Quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo phải được cấp có thẩm quyền phê chuẩn và quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm vào chức vụ, chức danh. Các quyết định này có tác động trực tiếp đến tư cách và vị trí chức vụ của viên chức. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ngoại trừ trường hợp người vi phạm là người giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước và đã được Quốc hội phê chuẩn, quyết định xử lý kỷ luật sẽ được Thủ tướng Chính phủ ra. Điều này nhằm đảm bảo quyền hạn và tính công bằng trong quy trình xử lý kỷ luật cho các cán bộ có vị trí quan trọng trong hệ thống hành chính.

Việc quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo đòi hỏi sự phê chuẩn và phê duyệt từ cấp có thẩm quyền. Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác và đúng quy trình trong quyết định kỷ luật, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong việc áp dụng biện pháp kỷ luật cho viên chức.

>>> Xem thêm: Kỷ luật lao động là gì? Các hình thức kỷ luật lao động?

Hệ quả của việc bị xử lý kỷ luật khiển trách là gì?

Theo quy định của Khoản 1 và Khoản 2 Điều 82 Luật Cán bộ, Công chức 2008 đã được sửa đổi năm 2019, việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức có các điểm sau đây:

Khi cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo, thời gian nâng lương của họ sẽ bị kéo dài thêm 06 tháng, tính từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực. Điều này có nghĩa là họ sẽ không được tăng lương trong khoảng thời gian này, và việc nâng lương của họ sẽ bị chậm trễ so với các đồng nghiệp khác.

Ngoài ra, trong trường hợp cán bộ, công chức bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương, trong thời gian 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực, họ sẽ không được thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo hoặc bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn. Điều này áp đặt một hạn chế đối với việc thăng tiến và phát triển sự nghiệp của cán bộ, công chức trong khoảng thời gian này, nhằm đánh dấu sự xử lý kỷ luật và tạo ra hiệu quả giáo dục, cảnh cáo để họ rút kinh nghiệm và cải thiện hành vi công việc của mình.

ky-luat-khien-trach-la-gi

Theo quy định của Khoản 1 và Khoản 2 Điều 56 Luật Viên chức, việc xử lý kỷ luật đối với viên chức có các điểm sau đây:

Khi viên chức bị khiển trách, thời hạn nâng lương của họ sẽ bị kéo dài thêm 03 tháng. Điều này có nghĩa là họ sẽ không được tăng lương trong khoảng thời gian này, và việc nâng lương của họ sẽ bị chậm trễ so với các đồng nghiệp khác.

Ngoài ra, trong trường hợp viên chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức, trong thời gian 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực, họ sẽ không được thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng hoặc bổ nhiệm vào vị trí cao hơn. Điều này áp đặt một hạn chế đối với việc thăng tiến và phát triển sự nghiệp của viên chức trong khoảng thời gian này, nhằm đánh dấu sự xử lý kỷ luật và tạo ra hiệu quả giáo dục, cảnh cáo để họ rút kinh nghiệm và cải thiện hành vi công việc của mình.

Những quy định trên nhằm thể hiện tính nghiêm minh và công bằng trong việc áp dụng biện pháp kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, chúng cũng tạo động lực cho họ để tuân thủ quy định và nâng cao chất lượng và hiệu suất công việc của mình.

>>> Gọi ngay chuyên viên tư vấn miễn phí hệ quả việc bị xử lý kĩ luật? Gọi ngay: 1900.6174 để được giải đáp thắc mắc

Công chức bị khiển trách sau bao lâu được nâng lương?

Theo quy định của Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV, công chức có các điều kiện sau đây sẽ được xét nâng một bậc lương thường xuyên khi chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức và đáp ứng tiêu chuẩn trong suốt thời gian giữ bậc lương:

Thời gian giữa ngạch:

Trong trường hợp là chuyên gia cao cấp và chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, sau khi đủ 05 năm (tức là 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp, công chức sẽ được xét nâng một bậc lương thường xuyên.

Điều này đồng nghĩa với việc công chức đã có một khoảng thời gian lâu dài để thể hiện năng lực, kinh nghiệm và đóng góp của mình trong ngạch công chức. Sau khi đủ thời gian quy định và chứng minh khả năng đạt tiêu chuẩn, công chức sẽ được thăng bậc lương, đồng thời tăng thu nhập của mình. Quy định này khuyến khích công chức tiếp tục nỗ lực và phấn đấu để đạt thành tích và phát triển sự nghiệp trong ngạch công chức.

Theo quy định về ngạch công chức yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên, các công chức chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch sẽ được xét nâng bậc lương sau khi đã giữ bậc lương trong ngạch trong ít nhất 36 tháng (tương đương 3 năm).

Trong trường hợp ngạch công chức yêu cầu trình độ trung cấp trở xuống hoặc là nhân viên thừa hành, phục vụ, công chức cũng cần chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch và đã giữ bậc lương trong ngạch trong ít nhất 24 tháng (tương đương 2 năm) để được xét nâng bậc lương.

Công chức bị khiển trách sẽ được nâng lương sau một khoảng thời gian nhất định. Thời gian này có thể được quy định bởi cấp có thẩm quyền và phụ thuộc vào tình hình cụ thể. Sau khi bị khiển trách, công chức sẽ tiếp tục được đánh giá theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc đánh giá này có thể bị hạn chế về khả năng và năng lực của công chức, đồng nghĩa với việc công chức sẽ phải chứng tỏ khả năng và nâng cao năng lực của mình để được đánh giá và nâng lương trong tương lai.

Một trong những điều kiện để công chức được nâng lương thường xuyên là không vi phạm các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức. Điều này có nghĩa là nếu một công chức bị khiển trách, tức là họ đã vi phạm ít nhất một trong những tiêu chuẩn được đề cập trên. Việc vi phạm này sẽ ảnh hưởng đến khả năng của công chức để được nâng lương thường xuyên trong tương lai. Từ đó, việc duy trì một lịch sự và tuân thủ đúng quy định sẽ giúp công chức có cơ hội được nâng lương thường xuyên.

Theo quy định của khoản 1 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức, khi một công chức bị khiển trách, thời gian để được nâng lương sẽ bị kéo dài thêm 06 tháng, tính từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

Việc kéo dài thời gian nâng lương như vậy là hậu quả trực tiếp của hành vi vi phạm và những khuyết điểm trong công tác của công chức. Điều này nhằm đảm bảo rằng công chức nhận thức được hậu quả của việc vi phạm và đồng thời tạo cơ hội cho công chức cải thiện, khắc phục những yếu điểm và hoàn thiện công tác của mình. Trong thời gian kéo dài này, công chức có thể được theo dõi, đánh giá và giám sát kỷ luật để đảm bảo sự tiến bộ và cải thiện trong công việc.

Điều 17, Khoản 1 của Luật sửa đổi 2019 đã đưa ra rõ ràng những quy định liên quan:

Trong trường hợp công chức bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương, sẽ không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, hay bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong một thời hạn 12 tháng, tính từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

Do đó, nếu công chức bị khiển trách nhưng vẫn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để được nâng lương thường xuyên, thì thời gian để được nâng lương sẽ bị kéo dài hơn 06 tháng so với quy định hiện hành. Điều này nhằm đảm bảo rằng công chức nhận thức rõ ràng về hậu quả của hành vi vi phạm và đồng thời tạo cơ hội cho công chức khắc phục những khuyết điểm và nâng cao chất lượng công tác. Trong thời gian kéo dài này, công chức sẽ được theo dõi, đánh giá và giám sát kỷ luật để đảm bảo sự cải thiện và tiến bộ trong công việc.

ki-luat-lao-dong-bang-bien-phap-khien-trach

Đối với chuyên gia cao cấp: Sau 05 năm 06 tháng (tức là đủ 66 tháng) giữ bậc lương trong ngạch. Điều này đồng nghĩa với việc chuyên gia cao cấp cần có một thời gian dài để chứng minh và khẳng định năng lực, kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Đối với ngạch công chức yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên: Sau 03 năm 06 tháng (tức là đủ 42 tháng) giữ bậc lương trong ngạch. Điều này áp dụng cho những công chức có trình độ học vấn cao và đang làm việc trong các vị trí đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu sắc và nâng cao.

Đối với ngạch yêu cầu trình độ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Sau 02 năm 06 tháng (tức là đủ 30 tháng) giữ bậc lương trong ngạch. Đây là thời gian cần thiết để những công chức trong ngạch này có cơ hội làm việc và tích lũy kinh nghiệm, đồng thời đảm bảo rằng họ đạt được mức độ chuyên nghiệp đủ để tiếp tục phục vụ và thực hiện công việc một cách hiệu quả.

>>> Luật sư tư vấn miễn phí chế độ nâng lương sau khi bị khiển trách ? Gọi ngay: 1900.6174 để được tư vấn chi tiết

Trên đây là toàn bộ thông tin để giải đáp thắc mắc về Khiển trách là gì mà Đội ngũ luật sư của Tổng đài pháp luật muốn cung cấp cho quý bạn đọc. Trong quá trình theo dõi, nếu có bất kỳ vướng mắc nào, quý bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6174 để được hỗ trợ kịp thời và đầy đủ nhất!

Liên hệ chúng tôi

 

✅ Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
✅ Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
✅ Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
✅ Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
✅ Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
✅ Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
✅ Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174