Khiếu nại đất đai ở đâu? Thủ tục khiếu nại đất đai mới nhất 2023

Khiếu nại đất đai là một vấn đề phổ biến trong xã hội hiện nay.Việc tranh chấp đất đai thường gây ra những tranh cãi và rối ren giữa các bên liên quan. Khiến nhiều người dân phải đối diện với những tranh chấp, mâu thuẫn liên quan đến quyền sở hữu và sử dụng đất đai của họ. Người dân có quyền khiếu nại nếu họ cảm thấy bị tổn thất hoặc vi phạm quyền sở hữu đất đai của mình. Cũng như nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề khiếu nại đất ở đâu? Cách trình tự thủ tục khiếu nại như thế nào?…

Do đó, ngay trong bài viết này, các bạn sẽ nhận được lời giải đáp chính xác, chi tiết về những vấn đề trên từ đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm của Tổng Đài Pháp Luật. Trong trường hợp cần tư vấn khẩn cấp, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 1900.6174  để được hỗ trợ kịp thời nhất!

>>>Luật sư tư vấn miễn phí Khiếu nại đất đai ở đâu? liên hệ ngay 1900.6174 

khieu-nai-dat-dai

Khiếu nại đất đai là gì?

 

Đơn khiếu nại đất đai là văn bản quan trọng mà người dân sử dụng để giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu và sử dụng đất. Khiếu nại là quyền của mỗi cá nhân khi họ cảm thấy có căn cứ cho rằng hành vi hành chính của cơ quan nhà nước hoặc cá nhân khác vi phạm pháp luật và làm tổn hại đến quyền lợi của họ.

Quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại là một quá trình quan trọng, đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Việc xem xét và giải quyết khiếu nại phải tuân thủ rõ ràng quy định của pháp luật để đảm bảo sự công bằng và đồng thuận trong xã hội. Điều này cũng giúp tăng cường lòng tin của người dân vào hệ thống pháp luật và các cơ quan có thẩm quyền.

Tuy khiếu nại là quyền của người dân, nhưng để đảm bảo hiệu quả và tính hợp lý, việc khiếu nại phải được thực hiện đúng quy trình và có căn cứ chính đáng. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân và góp phần duy trì sự công bằng và ổn định trong xã hội.

>>> Khiếu nại đất đai là gì?  liên hệ ngay 1900.6174 

 

Đối tượng khiếu nại đất đai

 

Điều 204 Luật Đất đai năm 2013 quy định rõ đối tượng khiếu nại đất đai là các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính liên quan đến quản lý đất đai. Trong thực tiễn quản lý đất đai, có nhiều loại quyết định và hành vi hành chính cụ thể mà người dân có thể khiếu nại, bao gồm:

Quyết định hành chính về quản lý đất đai, như:

Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

– Quyết định bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

– Quyết định cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Quyết định gia hạn thời hạn sử dụng đất.

– Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.

Hành vi hành chính trong quản lý đất đai, chẳng hạn như:

– Cán bộ, công chức chậm thực hiện, thực hiện không đúng quy trình, gây khó dễ cho người sử dụng đất trong việc giải quyết các công việc liên quan đến đất đai.

– Việc khiếu nại về đất đai là quyền của người dân, và mục tiêu của quy định này là để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ pháp luật trong quá trình quản lý đất đai. Các quyết định và hành vi hành chính liên quan đến đất đai cần được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

>>> Đối tượng khiếu nại đất đai, liên hệ ngay 1900.6174 

khieu-nai-dat-dai

Điều kiện thực hiện quyền khiếu nại

 

Điều kiện thực hiện quyền khiếu nại theo thủ tục khiếu nại lần đầu

Để thực hiện quyền khiếu nại đất đai, người khiếu nại cần đáp ứng những điều kiện sau đây:

–  Là người sử dụng đất hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất và bị tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính mà người đó muốn khiếu nại.

–  Có căn cứ cho rằng quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân.

–  Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc cần có người đại diện hợp pháp để thực hiện khiếu nại trong trường hợp khiếu nại thông qua người đại diện.

–  Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết.

–  Đang trong thời hiệu, thời hạn khiếu nại hoặc đã hết thời hiệu, thời hạn nhưng có lý do chính đáng để khiếu nại.

–  Chưa có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. (Điều kiện này chỉ áp dụng khi đã có quyết định khiếu nại lần 1 nhưng không được đồng ý.

Điều kiện thực hiện khiếu nại theo thủ tục khiếu nại lần hai

Ngoài các điều kiện theo thủ tục khiếu nại lần đầu thì khi thực hiện quyền khiếu nại theo thủ tục khiếu nại lần 2 thì phải có quyết định giải quyết khiếu nại đất đai lần đầu.

>>>Điều kiện thực hiện quyền khiếu nại là gì?  liên hệ ngay 1900.6174 

 

Thủ tục khiếu nại đất đai

 

Đối với thủ tục khiếu nại được quy định như sau:

Khoản 2 Điều 204 Luật Đất đai 2013 quy định rằng việc giải quyết khiếu nại liên quan đến quyết định hành chính và hành vi hành chính về đất đai sẽ tuân theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Cụ thể, thủ tục và trình tự giải quyết khiếu nại trong trường hợp này sẽ được áp dụng theo quy định tại Luật Khiếu nại 2011 và các văn bản hướng dẫn khác liên quan.

Điều này đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại liên quan đến quyết định hành chính và hành vi hành chính về đất đai. Các bên liên quan sẽ được áp dụng các quy định cụ thể và đúng đắn để đảm bảo quyền lợi và yêu cầu của mỗi người khiếu nại được thực hiện một cách công bằng và hiệu quả.

 >>>Thủ tục khiếu nại đất đai như thế nào?  liên hệ ngay 1900.6174 

 

Hình thức khiếu nại đất đai

 

Theo Luật Khiếu nại 2011, người khiếu nại có thể thực hiện quyền khiếu nại qua hai hình thức: Đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

  Đơn khiếu nại: Khi thực hiện khiếu nại bằng đơn, người khiếu nại cần ghi rõ các thông tin sau trong đơn khiếu nại:

– Ngày, tháng, năm khiếu nại.

– Tên và địa chỉ của người khiếu nại.

– Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

– Nội dung và lý do khiếu nại, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại.

– Yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải được người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ để xác nhận.

  Khiếu nại trực tiếp: Trong trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp, người tiếp nhận khiếu nại có hai lựa chọn:

– Hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại và sau đó yêu cầu người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

– Ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung tương tự như khiếu nại bằng đơn.

Như vậy, người khiếu nại có sự linh hoạt trong việc thực hiện quyền khiếu nại và cần tuân thủ các hướng dẫn của pháp luật để đảm bảo quy trình khiếu nại được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả.

>>>Có những hình thức khiếu nại đất nào? liên hệ ngay 1900.6174 

khieu-nai-dat-dai

Thẩm quyền khiếu nại đất đai

 

STT Quyết định hành chính về quản lý đất đai Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai  
Tên quyết định Cơ quan thực hiện  
1 – Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo. UBND cấp tỉnh Chủ tịch UBND cấp tỉnh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  
2 – Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.  
3 – Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.  
4 – Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. UBND cấp huyện Chủ tịch UBND cấp xã Chủ tịch UBND cấp huyện  
5 – Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn. UBND cấp xã Chủ tịch UBND cấp xã Chủ tịch UBND cấp huyện  
6 – Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. UBND cấp tỉnh Chủ tịch UBND cấp tỉnh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  
7 – Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.  
8 – Quyết định thu hồi đất mà trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng là tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…và đất công ích của xã, phường, thị trấn. UBND cấp tỉnh Chủ tịch UBND cấp tỉnh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  
UBND cấp huyện (được ủy quyền) Chủ tịch UBND cấp huyện Chủ tịch UBND cấp tỉnh  
9 – Cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư. Chủ tịch UBND cấp tỉnh Chủ tịch UBND cấp tỉnh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  
Sở Tài nguyên và Môi trường (được ủy quyền) Sở Tài nguyên và Môi trường (được ủy quyền) Sở Tài nguyên và Môi trường (được ủy quyền)  
10 – Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. UBND cấp huyện Chủ tịch UBND cấp huyện Chủ tịch UBND cấp tỉnh  
11 – Sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng khi chuyển nhượng, tặng cho…của hộ gia đình, cá nhân. Phòng Tài nguyên và Môi trường Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Chủ tịch UBND cấp huyện  
12 – Sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng khi chuyển nhượng của tổ chức. Sở Tài nguyên và Môi trường Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Chủ tịch UBND cấp tỉnh  
13 – Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau. Chủ tịch UBND cấp huyện Chủ tịch UBND cấp huyện Chủ tịch UBND cấp tỉnh  
14 – Quyết định giải quyết tranh chấp mà một bên là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chủ tịch UBND cấp tỉnh Chủ tịch UBND cấp tỉnh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  


>>>
Thẩm quyền khiếu nại đất đai là ai? liên hệ ngay 1900.6174 

 

Mẫu đơn khiếu nại đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

……. ngày…. tháng… năm….

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v: Giải quyết tranh chấp đất đai tại thửa đất/ căn nhà đại chỉ….)

 

Kính gửi:…………………………………………………………………………     

Tên tôi là:………………………………….. sinh ngày…..tháng……năm………     

Thường trú tại:……………………………………………………………………….

Số CMND/hộ chiếu…………………….. Ngày và nơi cấp:…………………..      .

Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     

Nội dung, lý do khiếu nại:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

>>>Xem thêm: Đất dưới 30m2 có được cấp sổ đỏ không theo quy định Luật Đất đai 2013?

Tôi cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho tôi.

Xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:

………………………………………

– ………………………………………

– ………………………………………

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

 >>>Mẫu đơn khiếu nại đất đai, liên hệ ngay 1900.6174 

Dưới đây là bài viết tổng quan về vấn đềkhiếu nại đất đai ở đâu”. Hy vọng rằng nội dung này cung cấp đầy đủ thông tin hữu ích, giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định pháp luật liên quan. Bài viết nhằm giúp bạn tránh những rủi ro về mặt pháp lý. Trong trường hợp cần tư vấn khẩn cấp, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.6174 để được hỗ trợ ngay lập tức. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của Tổng Đài Pháp Luật sẽ đáp ứng nhu cầu tư vấn pháp lý của bạn một cách chính xác và tận tâm nhất..

Liên hệ với chúng tôi

 

Dịch vụ Luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174