Khiếu nại doanh nghiệp gồm thủ tục gì? 

Khiếu nại doanh nghiệp gồm thủ tục gì?  Xã hội ngày càng hiện đại, kinh tế càng phát triển kèm theo đó các doanh nghiệp dần dần thay nhau mọc lên với số lượng rất lớn, đa dạng ở các lĩnh vực ngành nghề trong xã hội. Từ đó, cũng phát sinh xảy ra nhiều vấn đề tranh chấp, khiếu nại. Ngay bài viết dưới đây, Tổng Đài Pháp Luật xin cung cấp cho quý bạn đọc những thông tin hữu ích liên quan đến vấn đề này. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ ngay: 1900.6174 để được giải đáp nhanh chóng nhất.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí thủ tục khiếu nại doanh nghiệp, liên hệ ngay 1900.6174

 

Khiếu nại là gì?

 

Khiếu nại là hoạt động diễn ra khá phổ biến và xuất hiện thường xuyên trong đời sống xã hội. Đây cũng là một trong những quyền cơ bản của con người, được ghi nhận trong Hiến pháp. 

Theo mặt ngữ nghĩa, khiếu nại là việc một cá nhân hay tổ chức có đơn yêu cầu, đề nghị đến cơ quan, tổ chức, cá nhân xem xét lại các quyết định đã ban hành, các vụ việc hay hành động đã giải quyết xảy ra sai sót, không làm hài lòng được cá nhân có đơn yêu cầu. Trong trường hợp này, theo ý kiến cá nhân của người khiếu nại là họ không đồng ý và nhất trí đối với quyết định hay cách xử lý vụ việc của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, những quyết định này còn làm ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. 

don-to-khieu-nai-doanh-nghiep

 Về mặt pháp lý:

căn cứ theo quy định tại Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011, khiếu nại được định nghĩa là việc mà công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện theo thủ tục đã được quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại các quyết định hành chính/hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước/của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức nếu họ có căn cứ chứng minh được rằng quyết định hoặc hành vi đã ban hành/xử lý đó là không hợp pháp, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Căn cứ Điều 25 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 cũng quy định rằng, khiếu nại trong tố tụng dân sự là hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét lại hành vi, quyết định tố tụng dân sự của các cơ quan/người tiến hành tố tụng khi đã có căn cứ, minh chứng khẳng định rằng quyết định, hành vi đó là không tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. 

Đối tượng của khiếu nại là những quyết định đã được ban hành, hành động giải quyết các vụ việc của cơ quan, tổ chức hay cá nhân có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức mà người khiếu nại có chứng cứ để chứng minh quyết định, hành vi đó của họ là không đúng với quy định của pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Quyết định phải được ban hành dưới hình thức là văn bản, trong đó thể hiện được ý chí của người ra quyết định – đối tượng của khiếu nại. Hành vi bị khiếu nại có thể tồn tại dưới dạng hành động hoặc không hành động. 

* Phân biệt Khiếu nại và Tố cáo:

    Khiếu nại và Tố cáo là hai thuật ngữ rất dễ nhầm lẫn với nhau. Điểm khác nhau cụ thể của chúng như sau:

Tiêu chí Khiếu nại Tố cáo 
Căn cứ pháp luật Luật Khiếu nại năm 2011 Luật Tố cáo năm 2018
Chủ thể có thẩm quyền Cá nhân, công dân, các cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại Cá nhân
Đối tượng – Quyết định hành chính;

– Hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước;

– Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

– Hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

– Hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trong xã hội. 

Mục đích Đề nghị cá nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi đã ban hành khi quyết định, hành vi đó gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của bản thân họ. Công dân nêu lên và báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào đó.  

* Hình thức khiếu nại: 

    Căn cứ Điều 8 Luật Khiếu nại năm 2011, việc khiếu nại có thể được thực hiện dưới hai hình thức là khiếu nại gián tiếp bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp. 

– Hình thức 1: Khiếu nại bằng đơn. 

 Với việc khiếu nại bằng đơn, thì người khiếu nại cần lưu ý ghi đầy đủ thông tin, nội dung cơ bản của một lá đơn như dưới đây:

+ Ngày, tháng, năm khiếu nại; 

+ Thông tin cá nhân của người khiếu nại (tên, địa chỉ);

+ Thông tin về tên, địa chỉ của cá nhân, cơ quan, tổ chức bị khiếu nại;

+ Nội dung, lý do muốn khiếu nại;

+ Tài liệu liên quan minh chứng cho việc khiếu nại là đúng;

+ Yêu cầu giải quyết vụ việc của người khiếu nại;

+ Đơn khiếu nại phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại. 

Hình thức 2: Khiếu nại trực tiếp.

 Người khiếu nại đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền khiếu nại về vụ việc, vấn đề mà mình gặp phải. Sau đó, cán bộ tiếp nhận lời khiếu nại sẽ hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận có thể ghi lại thành văn bản việc khiếu nại và yêu cầu người khiếu nại ký tên/điểm chỉ xác nhận vào văn bản khiếu nại. 

* Chủ thể khiếu nại:

Người khiếu nại

    Người khiếu nại là mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khiếu nại theo quy định của Hiến pháp, Luật Khiếu nại. Họ có căn cứ cho rằng quyết định hay hành động giải quyết của cơ quan, người tiến hành tố tụng dân sự là trái với quy định của pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Trường hợp nếu người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì phải có người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

* Quyền của người khiếu nại: 

– Khiếu nại thông qua người đại diện hợp pháp hoặc tự bản thân mình;

– Khiếu nại trong bất cứ giai đoạn nào của vụ án/vụ việc đang trong quá trình xử lý;

– Rút đơn yêu cầu khiếu nại tròn bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết đơn khiếu nại;

– Nhận được câu trả lời giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản;

– Khôi phục lại được quyền và lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm bằng cách được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

* Nghĩa vụ của người khiếu nại: 

– Trình bày khiếu nại, gửi đơn khiếu nại đến đúng người hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; 

– Trình bày trung thực về nội dung sự việc, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan và những bằng chứng khác cho người giải quyết khiếu nại;

– Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu bị phát hiện gian dối, không trung thực về nội dung đã trình bày và cung cấp thông tin trước đó;

– Không được lạm dụng quyền khiếu nại để cản trở sự làm việc, hoạt động tố tụng của Tòa án;

– Chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng mà mình đang thực hiện khiếu nại trong thời gian khiếu nại;

– Chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định ban hành giải quyết khiếu nại từ ngày có hiệu lực pháp luật. 

Người bị khiếu nại 

    Người bị khiếu nại là cơ quan, người tiến hành tố tụng dân sự có quyết định, hành vi trái pháp luật hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích của người khiếu nại và bị họ khiếu nại. Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức khi thực hiện quyền khiếu nại của mình phải thông qua người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

* Quyền của người bị khiếu nại:

– Có quyền được biết về các bằng chứng, thông tin mà người khiếu nại cung cấp để khiếu nại;

– Có quyền đưa ra những tài liệu, bằng chứng khác thích hợp hơn để chống lại với bên người khiếu nại;

– Được nhận quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi trong tố tụng của mình. 

* Nghĩa vụ của người bị khiếu nại: 

– Phản biện, giải trình về quyết định đã ban hành, hành vi đã thực hiện trong tố tụng dân sự bị khiếu nại;

– Cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, tổ chức hay các cá nhân có thẩm quyền yêu cầu;

– Chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại từ ngày có hiệu lực pháp luật;

– Trong trường hợp hành vi/quyết định đã ban hành của mình là sai trái pháp luật, xâm phạm đến quyền của người khiếu nại thì phải thực hiện việc bồi thường thiệt hại, bồi hoàn hoặc khắc phục hậu quả do quyết định/hành vi đó ảnh hưởng theo quy định của pháp luật. 

Tóm lại, khái niệm khiếu nại cũng có thể phụ thuộc vào từng loại khiếu nại, luật và các văn bản tương ứng mà đưa ra những khái niệm khác nhau. 

>>>Khiếu nại là gì? liên hệ ngay 1900.6174

khieu-nai-doanh-nghiep

Vai trò của doanh nghiệp trong việc giải quyết khiếu nại về lao động là gì?

 

* Căn cứ pháp lý: Khoản 8 Điều 3 và khoản 1 Điều 15 Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp,……

Theo khoản 1 Điều 15  Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động, an toàn vệ sinh lao động thuộc về người sử dụng lao động có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với những quyết định, hành vi của mình bị khiếu nại.

Theo đó, trong việc giải quyết khiếu nại về lao động, doanh nghiệp đóng hai vai trò chính. Nếu trong trường hợp khiếu nại lần đầu thì doanh nghiệp sẽ đồng hời đóng 2 vai trò là người bị khiếu nại và người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu. Còn đối với khiếu nại lần hai trở đi thì doanh nghiệp sẽ đóng vai là người bị khiếu nại. 

>>>Vai trò của doanh nghiệp trong việc giải quyết khiếu nại về lao động là gì? liên hệ ngay 1900.6174

 

Mẫu đơn khiếu nại doanh nghiệp

 

Đơn khiếu nại doanh nghiệp bạn có thể tham khảo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về việc………………..)

Kính gửi:………………………………………………

Tên tôi là:…………………………….

Sinh ngày……….tháng……….năm……………

Thường trú tại:………………………. ……………………………..

Số CCCD/CMND:……………………………………………………………………………….

Ngày và nơi cấp:………………………………………………………………………………..

Chức vụ, nghề nghiệp:..…………………………………………………………

Khiếu nại về hành vi của: …………………….. (Ghi tên người bị khiếu nại)

Giải trình vụ việc cần khiếu nại: (Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

– Đề nghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm chứng…)

– Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.

Tôi xin cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.

Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho ……………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

………….., ngày…. tháng… năm….

                                                                          Người làm đơn

                                                                              (Ký tên và ghi rõ họ tên)

>>>Xem thêm: Khiếu nại quyết định kỷ luật viên chức và hướng dẫn soạn đơn khiếu nại quyết định kỷ luật

 

 Thời hiệu khiếu nại

 

 Căn cứ Điều 502 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, thời hiệu khiếu nại trong tố tụng dân sự là 15 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng đó là những hành vi, quyết định vi phạm pháp luật. 

Trường hợp có xảy ra các sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà người khiếu nại không thể thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn khiếu nại được pháp luật quy định thì thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó sẽ không được tính vào thời hiệu giải quyết khiếu nại. 

>>> Thời hiệu khiếu nại là bao lâu? liên hệ ngay 1900.6174

khieu-nai-doanh-nghiep

Trình tự thủ tục khiếu nại doanh nghiệp

 

  Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại doanh nghiệp như sau: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ 

Người khiếu nại chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ những loại giấy tờ như sau: 

– Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;

– Các tài liệu, minh chứng liên quan;

– Biên bản kiểm tra, xác minh, đánh giá, giám định minh chứng;

– Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có);

– Quyết định giải quyết khiếu nại;

– CCCD/CMND của người khiếu nại;

– Các tài liệu liên quan khác.

Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh số trang theo thứ tự tài liệu và lưu trữ lại theo quy định của pháp luật. Hồ sơ khi người khiếu nại có yêu cầu khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án thì phải chuyển cho Tòa án có thẩm quyền để họ giải quyết khiếu nại. 

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người khiếu nại gửi đơn khiếu nại, tài liệu minh chứng liên quan hoặc đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ. 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ  

Kể từ ngày nhận được hồ sơ khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, trong thời hạn tối đa là 10 ngày, cơ quan/tổ chức/người có thẩm quyền phải thực hiện thụ lý và thông báo về việc thụ lý giải quyết. Trường hợp không thụ lý để giải quyết khiếu nại thì phải nêu rõ ràng lý do bằng văn bản. 

Bước 3: Kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại 

Thời hạn kiểm tra để giải quyết khiếu nại là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý; đối với những vụ việc phức tạp thì thời gian giải quyết có thể được gia hạn thêm 15 ngày nữa tức là không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý. 

 Ở giai đoạn này, người đảm nhiệm cần đảm bảo thực hiện:

– Kiểm tra lại các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan mình, của người có trách nhiệm do cơ quan mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại là đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại;

– Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại là đúng hay sai thì cần tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao lại cho cơ quan Thanh tra nhà nước, cơ quan hay các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại.

Hình thức khiếu nại phải đảm bảo được sự khách quan, chính xác và kịp thời như sau:

– Kiểm tra, xác minh trực tiếp tại địa điểm phát sinh khiếu nại;

– Kiểm tra, xác minh thông qua các tài liệu, chứng cứ, minh chứng mà người khiếu nại, người bị khiếu nại hay các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp;

– Các hình thức khác theo quy định của pháp luật. 

Bước 4: Tổ chức đối thoại 

Trong giai đoạn giải quyết khiếu nại lần đầu nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác thực, kiểm tra nội dung khiếu nại không có sự trùng khớp, khác nhau thì người giải quyết khiếu nại tổ chức buổi đối thoại. 

Đại diện, lãnh đạo của cơ quan giải quyết gặp gỡ người khiếu nại, người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, người có quyền và nghĩa vụ liên quan để phân tích, làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại. Về việc tổ chức buổi đối thoại phải được thông báo bằng văn bản và gửi đến người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, các cơ quan, tổ chức có liên quan để họ biết chi tiết về thời gian, địa điểm cũng như nội dung của buổi gặp gỡ, đối thoại. 

Trong buổi đối thoại, đại diện cơ quan có thẩm quyền nêu rõ nội dung cần đối thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại, người tham gia đối thoại có quyền được phát biểu ý kiến, giải thích, đưa ra những bằng chứng liên quan để phản biện lại việc họ phủ nhận hoặc chứng minh cho việc khiếu nại và yêu cầu khiếu nại của mình.

 Việc đối thoại phải được lập thành biên bản. Biên bản thể hiện rõ ý kiến của những người tham gia, kết quả đối thoại phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia. Trường hợp người tham gia đối thoại không ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản phải có lý do cụ thể. Biên bản này được lưu giữ vào hồ sơ vụ việc khiếu nại. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại. 

Bước 5: Nhận kết quả quyết định giải quyết khiếu nại 

Sau thời hạn giải quyết khiếu nại tối đa là 30 – 45 ngày, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định phải có trách nhiệm liên hệ và gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan hoặc các cơ quan quản lý cấp trên. 

>>>Trình tự thủ tục khiếu nại doanh nghiệp, liên hệ ngay 1900.6174

 

 Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc giải quyết khiếu nại về lao động khi là người bị khiếu nại như thế nào?

 

Căn cứ theo Điều 11 Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi trong vai người bị khiếu nại như sau: 

* Quyền của người bị khiếu nại:

– Tìm kiếm, đưa ra những minh chứng, căn cứ về tính hợp pháp của quyết định, hành vi bị khiếu nại;

– Phải được biết, được xem, sao chụp, sao chép các tài liệu, chứng từ liên quan do người giải quyết khiếu nại lần hai đã thu thập phục vụ để giải quyết khiếu nại trừ những thông tin, tài liệu thuộc phạm trù bí mật nhà nước hoặc bí mật của người khiếu nại theo quy định của pháp luật;

– Được phép yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại cung cấp những thông tin, tài liệu liên quan đó cho mình trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu và giao cho người giải quyết khiếu nại lần hai để giải quyết khiếu nại trừ những thông tin, tài liệu thuộc phạm trù bí mật nhà nước hoặc bí mật của người khiếu nại theo quy định của pháp luật;

– Nhận kết quả quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

– Khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính trong trường hợp không đồng ý với kết quả, quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định tại Điều 31 Nghị định 24/2018/NĐ-CP.

* Nghĩa vụ của người bị khiếu nại:

– Thực hiện việc giải quyết khiếu nại lần đầu trước tiên khi người lao động khiếu nại về lao động;

– Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối thoại nếu không thể tham gia;

– Chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định xác minh nội dung khiếu nại của cá nhân, cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai;

– Cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại trong khoảng thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai yêu cầu;

– Giải thích, trình bày về tính hợp pháp, đúng đắn của quyết định, hành vi bị khiếu nại khi người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai yêu cầu;

– Chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại khi có hiệu lực pháp luật;

– Ngoài ra, người bị khiếu nại còn phải chấp hành và tuân thủ theo những quyền và nghĩa vụ khác mà pháp luật quy định. 

>>> Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc giải quyết khiếu nại về lao động khi là người bị khiếu nại như thế nào? liên hệ ngay 1900.6174

khieu-nai-doanh-nghiep

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu như thế nào?

 

Căn cứ theo Điều 12 Nghị định 24/2018/NĐ-CP về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi giải quyết khiếu nại lần đầu như sau: 

* Quyền của người giải quyết khiếu nại lần đầu:

– Yêu cầu người khiếu nại, những người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu, minh chứng trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu làm cơ sở để giải quyết nội dung khiếu nại;

– Quyết định áp dụng hay hủy bỏ biện pháp khẩn cấp áp dụng theo quy định tại Điều 26 Nghị định 24/2018/NĐ-CP.

* Nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại lần đầu:

– Tiếp nhận khiếu nại và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý đơn khiếu nại hay không, thụ lý giải quyết khiếu nại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 19 Nghị định 24/2018/NĐ-CP;

– Giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của mình đã thực hiện bị khiếu nại;

– Tổ chức buổi đối thoại với người khiếu nại và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung khiếu nại;

– Gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 24 Nghị định 24/2018/NĐ-CP;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định giải quyết khiếu nại của mình;

– Cung cấp thông tin, tài liệu, căn cứ liên quan đến nội dung khiếu nại khi người khiếu nại yêu cầu;

– Cung cấp hồ sơ giải quyết khiếu nại khi người giải quyết khiếu nại lần hai yêu cầu hoặc cơ quan Tòa án yêu cầu;

Ngoài ra, người giải quyết khiếu nại lần đầu còn phải chấp hành và tuân thủ theo những quyền và nghĩa vụ khác mà pháp luật quy định. 

>>>Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu như thế nào? liên hệ ngay 1900.6174

 

Cần gửi đơn khiếu nại đến cơ quan nào?

 

Để biết cần gửi đơn khiếu nại đến cơ quan nào, trước tiên họ cần biết rõ về thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Vấn đề xác định xem ai là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại mang ý nghĩa rất quan trọng đối với người khiếu nại. Điều này căn bản là vì nó sẽ giúp người khiếu nại tìm đến đúng người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, tránh xảy ra sai sót và tiết kiệm được thời gian trong quá trình giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại.

Trong trường hợp nếu đơn khiếu nại được gửi đến cơ quan không đúng thẩm quyền giải quyết thì cơ quan này phải hướng dẫn cụ thể cho công dân hoặc tự mình chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Theo nguyên tắc pháp luật quy định, người đứng đầu – lãnh đạo các bộ phận cơ quan nhà nước đều phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi, hoạt động hay quyết định mà cán bộ, công chức cơ quan mình hoặc cấp dưới thực hiện. Do đó, thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự được quy định cụ thể như sau:

– Đối với khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Thẩm phán, Phó Chánh án, Thẩm tra viên, Thư ký tòa án, Hội thẩm Nhân dân: thuộc về Chánh án Tòa án giải quyết vụ việc đó;

– Đối với khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Chánh án Tòa án: thuộc về Chánh án Tòa án cấp trên thực hiện giải quyết;

– Đối với khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên: thuộc về Viện trưởng Viện kiểm sát thực hiện trực tiếp việc giải quyết;

– Đối với khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng Viện Kiểm sát: thuộc về Viện trưởng viện Kiểm sát cấp trên có trách nhiệm giải quyết. 

  Với trường hợp người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại thì tiếp tục có quyền gửi đơn khiếu nại một lần nữa đến Chánh án Tòa án, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên để được trực tiếp giải quyết. 

Theo đó, sau khi kiểm tra đơn đã đầy đủ các thông tin, hợp lệ về hình thức và được gửi đúng thẩm quyền thì thời hạn giải quyết đơn khiếu nại theo quy định là 15 ngày. Trường hợp có những vụ việc phức tạp và liên quan đến nhiều đơn vị hơn thì thời gian có thể gia hạn thêm thành 30 ngày để giải quyết. 

>>>Cần gửi đơn khiếu nại đến cơ quan nào?Cần gửi đơn khiếu nại đến cơ quan nào? liên hệ ngay 1900.6174

Như vậy, bài viết trên đây Tổng Đài Pháp Luật chúng tôi đã cung cấp cho anh/chị một số quy định liên quan đến vấn đề Khiếu nại doanh nghiệp. Hi vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp có thể giúp anh/chị tháo gỡ những vướng mắc của mình. Mọi thắc mắc cần hỗ trợ thêm, anh/chị vui lòng liên hệ số hotline 1900.6174 để được tư vấn nhanh nhất.

Liên hệ với chúng tôi

Dịch vụ Luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

 

  19006174