Khiếu nại khiếu kiện là gì theo quy định mới 2023

Khiếu nại khiếu kiện là gì? Khiếu kiện và khiếu nại là hai quy trình pháp lý quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức, và cộng đồng. Khiếu kiện thường được áp dụng khi có tranh chấp liên quan đến các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước hoặc kỷ luật cán bộ, công chức. Trong khi đó, khiếu nại là quá trình người dân, cơ quan hoặc tổ chức đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định hoặc hành vi vi phạm pháp luật.

Việc phân biệt rõ ràng giữa khiếu kiện và khiếu nại là rất quan trọng để người dân và cơ quan nhà nước có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý một cách hiệu quả. Đồng thời, việc thực hiện đúng các quy trình khiếu kiện và khiếu nại cũng đảm bảo rằng các tranh chấp và vi phạm pháp luật được giải quyết một cách công bằng và đúng pháp luật.

Do đó, nếu bạn đang cần tư vấn hoặc hỗ trợ trong việc liên quan đến các vấn đề pháp lý, đừng ngần ngại liên hệ với Tổng Đài Pháp Luật qua số hotline 1900.6174 để được sự tư vấn nhiệt tình từ đội ngũ chuyên gia pháp lý của chúng tôi.

>>>Luật sư tư vấn Khiếu nại khiếu kiện là gì? liên hệ ngay  1900.6174

khieu-nai-khieu-kien

Khiếu nại là gì? 

 

Khiếu nại là quá trình mà công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức tuân theo các quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 và có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền xem xét lại các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước, hoặc các quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của họ.

 >>>Khiếu nại là gì? liên hệ ngay  1900.6174

 

Khiếu kiện là gì? 

 

Khiếu kiện, còn được gọi là khởi kiện hành chính, là quá trình mà cá nhân hoặc tổ chức sử dụng tố tụng để yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích của mình trong các vụ việc liên quan đến hành chính. Khiếu kiện là một hình thức pháp lý quan trọng giúp người dân và tổ chức đảm bảo tính công bằng và tuân thủ pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp hành chính.

>>>Khiếu kiện là gì?  liên hệ ngay  1900.6174

 

Phân biệt khiếu nại khiếu kiện

 

  Khiếu nại Khiếu kiện
Khái niệm Người dân, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức có quyền và trách nhiệm theo thủ tục quy định bởi Luật Khiếu nại, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại các quyết định hành chính, hành vi hành chính (QĐHC, HVHC) của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước, hoặc các quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức, khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Điều này cho phép mọi người dân và tổ chức được bảo đảm quyền lợi và công bằng trong việc giải quyết các vấn đề hành chính. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khiếu nại quyết định hành chính (QĐHC) hoặc hành vi hành chính (HVHC) đến Tòa án, còn được gọi là khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án
Luật điều chỉnh Luật khiếu nại 2011 Luật tố tụng hành chính 2015
Chủ thể Người khiếu nại

Người bị khiếu nại

Người giải quyết khiếu nại

Người có quyền, nghĩa vụ liên quan

 

Người khởi kiện

Người bị khởi kiện

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

 

Đối tượng 1.    Khiếu nại và khởi kiện về quyết định hành chính (QĐHC) và hành vi hành chính (HVHC) đối với cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước.

2.    Khiếu nại và khởi kiện về quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

 

1.
Khiếu nại và khởi kiện về quyết định hành chính (QĐHC) và hành vi hành chính (HVHC), trừ:

a) Những quyết định và hành vi thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật;

b) Quyết định và hành vi của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng;

c) Quyết định và hành vi mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.

2. Khiếu nại và khởi kiện về quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống.

3. Khiếu nại và khởi kiện về quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

4. Khiếu nại và khởi kiện về danh sách cử tri.

 

Hình thức khiếu nại Đơn khiếu nại

hoặc khiếu nại trực tiếp

(Điều 8)

 

Đơn khởi kiện

(Điều 117)

 

Thời hiệu khiếu nại Thời hạn khiếu nại là 90 ngày, tính từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được QĐHC, HVHC. Trong trường hợp chưa khiếu nại, thời hạn khiếu nại được quy định như sau:

a) 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được Quyết định hành chính (QĐHC), Hành vi hành chính (HVHC), quyết định kỷ luật buộc thôi việc.

b) 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

c) Trước ngày bầu cử 05 ngày, nếu không nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại từ cơ quan lập danh sách cử tri, tính từ ngày nhận được thông báo kết thúc thời hạn giải quyết khiếu nại. (khoản 2 Điều 116)

 

Trong trường hợp đã khiếu nại, thời hạn khiếu nại được quy định như sau:

a) 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

b) 01 năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền không giải quyết và không có văn bản trả lời cho người khiếu nại. (khoản 3 Điều 116)

 

Không được thụ lý giải quyết Dưới đây là các trường hợp Tòa án thụ lý giải quyết khiếu nại theo quy định của Điều 11:

1.    Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước dùng để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên đối với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định.

2.    Quyết định hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

3.    Người khiếu nại không có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp.

4.    Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại.

5.    Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.

6.    Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng.

7. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

8. Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại.

9.    Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Tòa án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án

Khi có vụ việc đang được giải quyết theo thủ tục khiếu nại hoặc người khởi kiện lựa chọn giải quyết bằng khiếu nại (trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khiếu kiện), cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc Tòa án có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện phải thông báo cho người khởi kiện về quyền lựa chọn giải quyết bằng khiếu nại.

(Điều 33)

 

Các giai đoạn Các bước thực hiện khiếu nại:

1.    Thụ lý khiếu nại: Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiếp nhận và xem xét khiếu nại từ công dân, cán bộ, công chức, hoặc tổ chức theo quy định.

2.    Giải quyết khiếu nại lần đầu: Cơ quan, tổ chức thụ lý khiếu nại tiến hành giải quyết khiếu nại trong thời hạn quy định và thông báo kết quả giải quyết cho người khiếu nại.

3. Giải quyết khiếu nại lần hai (nếu có): Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết, người khiếu nại có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu.

4. Khởi kiện ra Tòa án (nếu có): Nếu khiếu nại lần hai vẫn không giải quyết được và người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết, người khiếu nại có thể khởi kiện vụ án hành chính ra Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

5. Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại: Quyết định giải quyết khiếu nại sau khi được ban hành phải được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thi hành đầy đủ, kịp thời, và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả thi hành.

 

Các bước thực hiện trong quá trình khi khởi kiện:

1. Thụ lý đơn khởi kiện: Tòa án tiếp nhận và xem xét đơn khởi kiện từ cá nhân, tổ chức có quyền khởi kiện theo quy định.

2. Chuẩn bị xét xử: Tòa án thực hiện các công đoạn chuẩn bị cho phiên tòa xét xử, bao gồm triệu tập các bên liên quan, thu thập tài liệu, chứng cứ, và lập danh sách nhân chứng.

3. Xét xử sơ thẩm: Tòa án tổ chức phiên tòa sơ thẩm để xem xét vụ án, lắng nghe lập luận của các bên và chứng minh.

4. Xét xử phúc thẩm (nếu có): Trong trường hợp bên nào không đồng ý với quyết định của Tòa án sơ thẩm, họ có thể khiếu nại để Tòa án phúc thẩm xem xét lại.

5. Giám đốc thẩm, tái thẩm (nếu có): Nếu có căn cứ pháp lý và các điều kiện quy định, Tòa án có thể tiến hành giám đốc thẩm hoặc tái thẩm để xem xét lại vụ án.

6. Thi hành quyết định, bản án của Tòa: Sau khi xét xử hoàn tất và ra quyết định, bản án, Tòa án thông báo cho các bên liên quan về kết quả và tiến hành thi hành quyết định, bản án.

 

 >>>Phân biệt khiếu nại và khiếu kiện, liên hệ ngay  1900.6174

khieu-nai-khieu-kien

Quyền của người khiếu nại được quy định như thế nào?

 

Người khiếu nại được cấp những quyền sau đây theo khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại 2011:

–  Quyền tự mình khiếu nại: Người khiếu nại có quyền tự mình khiếu nại. Nếu người khiếu nại chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự, người đại diện pháp luật của họ sẽ thực hiện việc khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu hoặc không thể tự mình khiếu nại vì lý do khách quan khác, người đó có quyền ủy quyền cho gia đình gồm cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có đủ năng lực hành vi dân sự để khiếu nại thay mình.

Quyền nhờ luật sư tư vấn hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại: Người khiếu nại có quyền nhờ luật sư tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

– Quyền nhờ trợ giúp viên pháp lý tư vấn hoặc ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại: Nếu người khiếu nại được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, người đó có quyền nhờ trợ giúp viên pháp lý tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

– Quyền tham gia đối thoại: Người khiếu nại có quyền tham gia đối thoại với cơ quan có liên quan hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối thoại.

– Quyền được biết, đọc, sao chụp, sao chép tài liệu, chứng cứ: Người khiếu nại có quyền được biết, đọc, sao chụp, sao chép tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước.

– Quyền yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại: Người khiếu nại có quyền yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có yêu cầu để giao nộp cho người giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước.

Tóm lại, người khiếu nại được cấp những quyền như đã nêu trong khoản 1 Điều 12, trong đó bao gồm quyền nhờ luật sư tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

 >>>Quyền của người khiếu nại được quy định như thế nào? liên hệ ngay  1900.6174

 

Trình tự, thẩm quyền giải quyết

 

Khiếu nại:

Thẩm quyền giải quyết:

Khiếu nại lần đầu: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với mỗi quyết định hành chính, hành vi hành chính phụ thuộc vào cơ quan hoặc người ban hành quyết định đó.

Khiếu nại lần hai: Nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc khiếu nại không được giải quyết trong thời hạn quy định, người khiếu nại có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu.

 Trình tự giải quyết:

Bước 1: Thụ lý khiếu nại: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền giải quyết, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần hai phải tiếp nhận và thụ lý giải quyết.

Bước 2: Giải quyết khiếu nại lần đầu: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không vượt quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết có thể kéo dài, nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý.

Bước 3: Khiếu nại lần 2 hoặc khởi kiện ra Tòa:

Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc khiếu nại không được giải quyết trong thời hạn quy định, người khiếu nại có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Nếu khiếu nại lần hai vẫn không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Bước 4: Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

>>>Xem thêm: Thời hạn khiếu nại quyết định hành chính là bao lâu?

khieu-nai-khieu-kien

Khiếu kiện:

  Thẩm quyền giải quyết: Tòa án cấp huyện hoặc cấp tỉnh có thẩm quyền sẽ tiến hành giải quyết sơ thẩm vụ án hành chính (xác định theo Điều 31-34 Luật Tố tụng hành chính năm 2015).

Trình tự giải quyết:

Bước 1: Trình tự thụ lý đơn khởi kiện như sau:

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án sẽ phân công một Thẩm phán để xem xét đơn khởi kiện.

– Người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp biên lai cho Tòa án trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền tạm ứng án phí.

– Vào ngày người khởi kiện nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí, Thẩm phán sẽ thụ lý vụ án.

Bước 2: Chuẩn bị xét xử

– Thời hạn chuẩn bị xét xử các vụ án được quy định như sau:

– Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, thời hạn chuẩn bị xét xử là 04 tháng kể từ ngày Thẩm phán thụ lý vụ án.

– Đối với quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định giải quyết vụ việc, thời hạn chuẩn bị xét xử là 02 tháng kể từ ngày Thẩm phán thụ lý vụ án.

– Đối với khiếu kiện danh sách cử tri, Tòa án phải mở phiên tòa xét xử trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Bước 3: Xét xử sơ thẩm; Bước 4: Xét xử phúc thẩm (nếu có); Bước 5: Giám đốc thẩm, tái thẩm (nếu có);

Bước 4: Xét xử phúc thẩm (nếu có);

Bước 5: Giám đốc thẩm, tái thẩm (nếu có);

Bước 6: Thi hành quyết định, bản án của Tòa.

>>>Trình tự, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, khiếu kiện như thế nào? liên hệ ngay  1900.6174

 

Người khiếu kiện có những quyền gì?

 

Theo Điều 56 Luật Tố tụng hành chính 2015, người khiếu kiện có những quyền và nghĩa vụ sau khi tham gia tố tụng:

–  Người khiếu kiện được hưởng các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 55 của Luật Tố tụng hành chính 2015.

– Người khiếu kiện có quyền thay đổi nội dung yêu cầu khiếu kiện, miễn là thời hiệu khiếu kiện vẫn còn.

– Ngoài ra, người khiếu kiện cũng có quyền rút lại một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khiếu kiện trong quá trình tố tụng.

Theo Điều 55 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định về quyền, nghĩa vụ của đương sự như sau:

Theo Điều 55 Luật Tố tụng hành chính 2015, người khiếu kiện khi tham gia tố tụng có những quyền và nghĩa vụ sau:

Tôn trọng Tòa án và chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa.

– Nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, lệ phí và chi phí tố tụng khác theo quy định của pháp luật.

– Có quyền thay đổi, bổ sung hoặc rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khiếu kiện trong thời hiệu khiếu kiện còn tồn tại.

– Cung cấp đầy đủ và chính xác địa chỉ nơi cư trú, trụ sở của mình. Nếu có sự thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú, trụ sở trong quá trình giải quyết vụ án, người khiếu kiện phải thông báo kịp thời cho Tòa án và đương sự khác.

– Cung cấp tài liệu, chứng cứ, chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình xét xử.

– Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan khi cần thiết.

Tóm lại, người khiếu kiện được cấp quyền thay đổi và rút lại yêu cầu khiếu kiện khi đáp ứng các điều kiện quy định.

>>>Người khiếu kiện có những quyền gì? liên hệ ngay  1900.6174

Dưới đây là bài viết tổng quan về vấn đề khiếu nại và khiếu kiện”. Hy vọng rằng nội dung này cung cấp đầy đủ thông tin hữu ích, giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định pháp luật liên quan. Bài viết nhằm giúp bạn tránh những rủi ro về mặt pháp lý. Trong trường hợp cần tư vấn khẩn cấp, hãy liên hệ với Tổng Đài Pháp Luật qua hotline 1900.6174 để được hỗ trợ ngay lập tức. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu tư vấn pháp lý của bạn một cách chính xác và tận tâm nhất..

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

 

  19006174