Khiếu nại lần đầu theo quy định Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Khiếu nại lần đầu theo quy định Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015? Theo như quy định của pháp luật về khiếu nại thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu sẽ là bao lâu? Việc gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu như thế nào? Thời hạn thụ lý và giải quyết khiếu nại sẽ diễn ra trong bao lâu? Đây vốn là những câu hỏi thắc mắc chung của nhiều người cần được giải đáp.

Bài viết sau đây của chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi vừa nêu trên và đi sâu vào phân tích về “Khiếu nại lần đầu” cũng như nghiên cứu về những nội dung khác có liên quan đến vấn đề này….Đừng quên gửi các ý kiến đóng góp về cho chúng tôi thông qua số hotline sau đây của Tổng Đài Pháp Luật 1900.6174

>> Liên hệ tổng đài 1900.6174 để đặt lịch hẹn với chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm

 

 Khiếu nại là gì

 

>> Hướng dẫn miễn phí khiếu nại lần đầu nhanh chóng, gọi ngay 1900.6174

 

Khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân Việt Nam đã được Hiến pháp ghi nhận và bảo đảm để thực hiện.

Hiện nay, nước ta vẫn đang áp dụng các quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 đối với các lĩnh vực khiếu nại.

Đây là một cơ sở pháp lý hết sức quan trọng giúp cho mọi người dân thuận tiện hơn trong việc thực hiện quyền khiếu nại của mình.

Đồng thời sẽ giúp cho các cơ quan hành chính của nhà nước và những người có trách nhiệm liên quan có thể tiến hành xử lý các vụ việc theo đúng như trình tự, thủ tục, thẩm quyền mà pháp luật đã quy định.

khieu-nai-lan-dau-khai-niem

Cụ thể, Điều 2 của Luật Khiếu nại 2011 có giải thích về khái niệm cụ thể như sau:

Khiếu nại là việc mà các công dân hay các cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của những người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật các cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định đó hoặc hành vi đó là trái với pháp luật, xâm phạm đến các quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Như vậy, khiếu nại được xem là một quyền cơ bản của các công dân, cá nhân có quyền khiếu nại khi có căn cứ cho rằng các quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật của cơ quan hành chính Nhà nước, của những người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước là trái với quy định của pháp luật, xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

>>> Xem thêm: Khiếu nại lần 2 theo quy định Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

 

>> Tư vấn chi tiết về khiếu nại lần đầu miễn phí, liên hệ hotline 1900.6174

 

Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại

Nếu khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện theo như quy định tại Điều 18 Luật Khiếu nại, người khiếu nại phải gửi đơn khiếu nại và các tài liệu có liên quan (nếu có) cho các cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2: Thụ lý giải quyết khiếu nại

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì các cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết và phải thông báo về việc thụ lý giải quyết cho người khiếu nại; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì cần phải nêu rõ lý do.

Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại

Kiểm tra lại các quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì cần phải ra các quyết định giải quyết khiếu nại ngay.

Trường hợp chưa có cơ sở để kết luận nội dung khiếu nại thì cần phải tự mình tiến hành việc xác minh, kết luận các nội dung khiếu nại hoặc giao cho các cơ quan thanh tra nhà nước hoặc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm để xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết các khiếu nại.

Bước 4: Tổ chức đối thoại (nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau).

Đại diện các cơ quan giải quyết khiếu nại sẽ trực tiếp gặp gỡ đối thoại với những người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và các nghĩa vụ có liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ về nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại, thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan để biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại này.

Việc đối thoại này phải được lập thành biên bản; biên bản cũng cần ghi rõ ý kiến của những người tham gia; kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận vào đó thì phải ghi rõ các lý do, biên bản này sẽ được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại này.

Bước 5: Ra quyết định giải quyết khiếu nại

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản và trong thời hạn là 03 ngày làm việc gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại hoặc người có thẩm quyền, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

>>> Xem thêm: Mẫu đơn khiếu nại đất đai – Cách viết đơn khiếu nại đất đai mới nhất

 Hồ sơ giải quyết khiếu nại

 

>> Tổng đài 1900.6174 tư vấn về chủ đề khiếu nại lần đầu chi tiết

 

Hồ sơ khiếu nại sẽ bao gồm các loại giấy tờ như sau:

Đơn khiếu nại hoặc là bản ghi lời khiếu nại;

Các tài liệu, chứng cứ do cả hai bên cung cấp;

Biên bản về việc kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định (nếu như có);

Biên bản về việc tổ chức đối thoại (nếu như có);

Quyết định về giải quyết khiếu nại;

Các tài liệu khác có liên quan.

Lưu ý:

Hồ sơ giải quyết khiếu nại cần phải được đánh số trang theo thứ tự của tài liệu và được lưu giữ theo như quy định của pháp luật.

Trường hợp người khiếu nại khởi kiện vụ án hành chính tại các Tòa án thì hồ sơ đó phải được chuyển cho Tòa án có thẩm quyền để giải quyết khi có yêu cầu.

Số lượng hồ sơ yêu cầu là: 01 bộ.

>>> Xem thêm: Khiếu kiện là gì? Khiếu kiện và khiếu nại có điểm gì khác?

Quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự có thể bị khiếu nại

 

Theo như quy định tại Điều 499 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại các quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự của các cơ quan, người tiến hành tố tụng dân sự khi có căn cứ cho rằng các quyết định, hành vi đó là với trái pháp luật, xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

khieu-nai-lan-dau-quyet-dinh

Lưu ý: Đối với các bản án, quyết định sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nếu như có kháng cáo, kháng nghị và các quyết định tố tụng khác do những người tiến hành tố tụng dân sự ban hành nếu như có khiếu nại, kiến nghị thì:

Không giải quyết theo quy định của Chương XLI của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 được nêu dưới đây mà sẽ được giải quyết theo quy định của các Chương tương ứng của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

>> Tư vấn miễn phí khiếu nại lần đầu chính xác, gọi ngay 1900.6174

 

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

 

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với các quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng được quy định cụ thể tại Điều 504 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 như sau:

Khiếu nại các quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng là Thẩm phán, Phó Chánh án, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Hội thẩm nhân dân do Chánh án Tòa án đang giải quyết các vụ việc dân sự có thẩm quyền giải quyết.

Đối với khiếu nại quyết định, các hành vi tố tụng của Chánh án Tòa án thì Chánh án Tòa án trên một cấp sẽ trực tiếp có thẩm quyền để giải quyết.

Khiếu nại quyết định, hành vi của những người tiến hành tố tụng là các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát do Viện trưởng Viện kiểm sát giải quyết.

Đối với khiếu nại quyết định, các hành vi tố tụng của Viện trưởng Viện kiểm sát thì Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên sẽ là người trực tiếp có thẩm quyền để giải quyết.

– Khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của các Chánh án Tòa án, Viện trưởng Viện kiểm sát thuộc các trường hợp nêu trên sẽ do Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp giải quyết khiếu nại.

>> Hướng dẫn chi tiết khiếu nại lần đầu miễn phí, liên hệ 1900.6174

 

 Thời hiệu, hình thức khiếu nại trong tố tụng dân sự

 

– Thời hiệu khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại sẽ là 15 ngày, kể từ ngày người khiếu nại đã nhận được hoặc biết được các quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm quy định của pháp luật.

Trường hợp có các sự kiện bất khả kháng hoặc gặp các trở ngại khách quan mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn nêu trên thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó sẽ không được tính vào thời hiệu khiếu nại.

(Căn cứ theo quy định tại Điều 502 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015)

– Hình thức khiếu nại

Theo như Điều 503 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn.

Trong đơn khiếu nại thì cần phải ghi rõ các ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, các lý do khiếu nại, yêu cầu của những người khiếu nại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.

>> Tư vấn chi tiết khiếu nại lần đầu miễn phí, liên hệ hotline 1900.6174

 

Quyền và nghĩa vụ

 

Quyền và nghĩa vụ của các bên bao gồm người khiếu nại và cả người bị khiếu nại được quy định cụ thể như sau:

Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại

 

Theo như quy định tại Điều 500 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì người khiếu nại có các quyền, nghĩa vụ như sau:
-Quyền của người khiếu nại

Tự mình hoặc là thông qua người đại diện hợp pháp để khiếu nại;

Khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết vụ án đó;

Rút khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết khiếu nại đó;

Được nhận các văn bản trả lời về việc đã thụ lý để giải quyết khiếu nại; nhận quyết định về việc giải quyết khiếu nại;

Được khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại theo như quy định của pháp luật.

– Nghĩa vụ của người khiếu nại

Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền để giải quyết;

Trình bày trung thực về các sự việc, cung cấp các thông tin, tài liệu cho những người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó;

Không được lạm dụng quyền khiếu nại để cản trở các hoạt động tố tụng của Tòa án;

Chấp hành các quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng mà mình đang khiếu nại trong thời gian khiếu nại;

Chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

>> Gọi ngay 1900.6174 để đặt lịch hẹn với chuyên viên tư vấn khiếu nại lần đầu 

 

Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại

 

Quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại được quy định cụ thể tại Điều 501 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 cụ thể như sau:

-Quyền của người bị khiếu nại

Được biết các căn cứ khiếu nại của người khiếu nại; đưa ra các bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định, các hành vi trong tố tụng bị khiếu nại;

Được nhận các quyết định về việc giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi trong tố tụng của mình.

khieu-nai-lan-dau-quyen-nghia-vu

– Nghĩa vụ của người bị khiếu nại

Giải trình về các quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự bị khiếu nại; cung cấp thông tin, các tài liệu quan trọng có liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu;

Chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật;

Bồi thường thiệt hại, bồi hoàn hoặc khắc phục các hậu quả do quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự trái với quy định pháp luật của mình gây ra.

>> Tổng đài 1900.6174 tư vấn về chủ đề khiếu nại lần đầu miễn phí

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức ra sao?

 

Căn cứ theo quy định tại Điều 54 của Luật Khiếu nại 2011 có quy định cụ thể như sau:

Người giải quyết các khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng các văn bản. Quyết định giải quyết khiếu nại phải có đầy đủ các nội dung sau đây:

Ngày, tháng, năm ra quyết định;

Tên, địa chỉ của những người khiếu nại, người bị khiếu nại;

Nội dung của việc khiếu nại;

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại;

Kết quả đối thoại;

Căn cứ pháp luật để giải quyết các khiếu nại;

Kết luận nội dung khiếu nại là hoàn toàn đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ;

Giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc là hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định kỷ luật bị khiếu nại đó ;

Việc bồi thường cho những người bị thiệt hại (nếu như có);

Quyền khiếu nại lần hai hoặc các quyền khởi kiện vụ án hành chính tại các Tòa án đối với quyết định kỷ luật buộc thôi việc.

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải được gửi cho những người khiếu nại và các cơ quan, tổ chức hữu quan.

>> Liên hệ Luật sư tư vấn về vấn đề liên quan đến khiếu nại lần đầu nhanh chóng và chính xác nhất, liên hệ ngay 1900.6174

 

Trên đây là toàn bộ thông tin về “Khiếu nại lần đầu” đã được chúng tôi tìm hiểu, tổng hợp để gửi đến các bạn, cụ thể về thời hiệu, hình thức khiếu nại trong tố tụng dân sự hay thủ tục khiếu nại lần đầu v,v… Nếu như còn thắc mắc nào liên quan đến vấn đề trên các bạn có thể tiếp tục gửi câu hỏi về cho chúng tôi hoặc liên hệ số hotline sau đây 1900.6174 của Tổng Đài Pháp Luật để được hỗ trợ một cách nhanh nhất có thể. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự tin tưởng cũng như các ý kiến đóng góp của quý bạn đọc.

Liên hệ với chúng tôi

 

Dịch vụ Luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174