Khiếu nại quyết định khởi tố bị can và hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại?

Khiếu nại quyết định khởi tố bị can là gì? Nhiều người dân hiện nay vẫn chưa nắm rõ được hết quy định liên quan đến khiếu nại. Đơn khiếu nại là văn bản hành chính mà không thể thiếu trong quá trình khiếu nại một vấn đề nào đó tới cơ quan có thẩm quyền. Để tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề này, quý bạn đọc có thể theo dõi bài viết dưới đây của dịch vụ tư vấn pháp lý của Tổng đài pháp luật chúng tôi. Nếu có bất kì thắc mắc nào hãy liên hệ 1900.6174 để được tư vấn nhiệt tình!

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về khiếu nại, gọi ngay 1900.6174

Khởi tố bị can là gì?

 

Khái niệm Khởi tố bị can là việc quyết định mà bằng văn bản của Cơ quan điều tra đối với một người khi mà có đủ căn cứ xác định người đó đã thực hiện hành vi phạm tội. Quyết định này là cơ sở pháp lý nhằm để áp dụng các biện pháp ngăn chặn cần thiết và tiến hành các biện pháp điều tra đối với người đó.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về việc khởi tố bị can, gọi ngay 1900.6174

Ai có thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định khởi tố bị can

 

Theo Khoản 1 Điều 475 của Bộ luật Tố tụng hình sự quy định thì có hai trường hợp mà thuộc thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp:

  • Thứ nhất, khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Thủ trưởng Cơ quan điều tra
  • Thứ hai, khiếu nại đối với các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra đã được Viện kiểm sát phê chuẩn. Ở trường hợp này, nảy sinh vướng mắc về cách hiểu về thẩm quyền giải quyết. Theo đó, cụm từ “đã được Viện kiểm sát phê chuẩn” có thể hiểu là chỉ những quyết định mà Viện kiểm sát đã phê chuẩn mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát còn những quyết định Viện kiểm sát chưa phê chuẩn thì thẩm quyền giải quyết là của Cơ quan điều tra. Với cách hiểu này trên thực tiễn đã này sinh vướng mắc cụ thể như sau:

khieu-nai-quyet-dinh-khoi-to-bi-can

Cơ quan điều tra mà khởi tố bị can, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát để đề nghị phê chuẩn theo quy định tại Điều 179 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Viện kiểm sát sẽ có yêu cầu Cơ quan điều tra bổ sung tài liệu, chứng cứ nhằm để quyết định việc phê chuẩn. Trong thời gian Cơ quan điều tra bổ sung chứng cứ, tài liệu, bị can khiếu nại sẽ quyết định khởi tố bị can.

Với quy định trên thì quyết định khởi tố bị can mà chưa được Viện kiểm sát phê chuẩn mà thuộc thẩm quyền giải của Thủ trưởng Cơ quan điều tra theo quy định tại khoản 1 Điều 475 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015: Khiếu nại mà đối với quyết định, hành vi tố tụng của Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra ngoại trừ khiếu nại về việc giữ người trong trường hợp mà khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam do Thủ trưởng Cơ quan điều tra xem xét, giải quyết.

Sau khi mà nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Thủ trưởng Cơ quan điều tra, bị can tiếp tục khiếu nại đến Viện kiểm sát. Trường hợp này, Viện kiểm sát mà không thể quyết định được việc bác đơn khiếu nại hay chấp nhận đơn khiếu nại do chưa thể xác định quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra là có căn cứ hay không có căn cứ vì mà vẫn đang chờ Cơ quan điều tra bổ sung tài liệu, chứng cứ cho về việc xét phê chuẩn trong khi thời hạn giải quyết khiếu nại trong trường hợp này là bảy ngày tính từ ngày Viện kiểm sát nhận được khiếu nại.

Quyết định khởi tố bị can là quyết định cần phải có sự phê chuẩn của Viện kiểm sát. Do vậy, quy định như trên thì sẽ ảnh hưởng tới quyền được giải quyết khiếu nại lần hai của người khiếu nại do Viện kiểm sát cấp trên giải quyết và gây khó khăn trong việc giải quyết khiếu nại như đã nêu trên về căn cứ giải quyết và thời hạn giải quyết.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khởi tố bị can, gọi ngay 1900.6174

Thời hiệu khiếu nại quyết định khởi tố bị can

 

 Thời hiệu khiếu nại theo quy định của là 90 ngày đối với khiếu nại lần đầu. Lần tiếp theo tính từ ngày nhận được giải quyết khiếu nại lần đầu thì trong thời hạn 30 ngày, riêng mà ở địa bàn Vùng sâu, xa đi lại khó khăn thì thời hạn trên là 45 ngày. Trường hợp vụ việc mà có tính chất phức tạp ở miền núi vùng sâu, vùng xa thì thời hạn là 60 ngày. 

>>>Chuyên viên tư vấn miễn phí về thời hiệu khiếu nại quyết định khởi tố bị can, gọi ngay 1900.6174

Trình tự, thủ tục thực hiện khiếu nại quyết định khởi tố bị can

 

Theo Điều 7 của Luật Khiếu nại 2011, khi mà có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại mà lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người mà có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo như quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Trường hợp mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại mà không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người mà có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo như quy định của Luật tố tụng hành chính.

khieu-nai-quyet-dinh-khoi-to-bi-cao

Trường hợp mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết mà khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại mà không được giải quyết thì sẽ có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan mà thuộc Chính phủ thì người khiếu nại khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Trường hợp mà người khiếu nại mà không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại mà không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án.

Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân của cấp tỉnh thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân của cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Trường hợp mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân của cấp tỉnh hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại mà không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo như quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp mà người khiếu nại mà không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại mà không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về thủ tục thực hiện khiếu nại khởi tố bị can, gọi ngay 1900.6174

Mẫu đơn khiếu nại

 

Dưới đây là Mẫu giải quyết khiếu nại:

                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                               ________________________

                                                                                                                                   ……………, ngày… tháng … năm…..

                                                                                       ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: ………………………………….(1)

Họ và tên người khiếu nại:…………………………………………………………….. 

Địa chỉ:……………………………………………………………….. (2)

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân……………………. , ngày cấp…………,

nơi cấp: (3) …………………………………………………………………………………..

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại:…………………………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………. (4)

Khiếu nại về việc:………………………………………………………………….. (5)

Nội dung khiếu nại:……………………………………………………….. (6).

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

                                                                                                                                         NGƯỜI KHIẾU NẠI

                                                                                                                                      (Chữ ký hoặc điểm chỉ)

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về cách lập đơn khiếu nại, gọi ngay 1900.6174

Hướng dẫn cách viết Đơn khiếu nại

 

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân mà có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ, tên và địa chỉ của người mà khiếu nại:

– Nếu như là người đại diện của cơ quan, tổ chức mà thực hiện việc khiếu nại thì sẽ ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;

khieu-nai-quyet-dinh-khoi-to-bi-cao

– Nếu như là người mà được ủy quyền khiếu nại thì sẽ ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.

(3) Nếu như người khiếu nại mà không có Căn cước công dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì sẽ ghi các thông tin theo như giấy tờ tùy thân.

(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà bị khiếu nại.

(5) Khiếu nại mà quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại mà lần đầu hoặc lần hai).

(6) Ghi tóm tắt các nội dung khiếu nại; cần ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu mà giải quyết khiếu nại.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí giải đáp các thắc mắc về cách lập và viết đơn khiếu nại khởi tố bị can, gọi ngay 1900.6174

 Trên đây là tư vấn của Luật sư Tổng đài pháp luật về các nội dung mà liên quan đến khiếu nại quyết định khởi tố bị can .Trường hợp quý bạn cần những hỗ trợ cụ thể hay những giải đáp hợp lý, cụ thể hơn thì quý bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 1900.6174  sẽ được chúng tôi hỗ trợ  tư vấn cho quý bạn đọc nhé..

 

Liên hệ chúng tôi

 

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174