Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân có bị phạt không?

Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 có bị phạt không?; Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023; Những trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2023?; Các phương thức nộp hồ sơ quyết toán thuế?. Trong quá trình tìm hiểu thông tin, mọi thắc mắc xin gọi cho chúng tôi theo số điện thoại tư vấn 1900.6174, để được giải đáp. 

>>> Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 có bị phạt không? Gọi ngay: 1900.6174

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023

 

Điều 44 Luật quản lý thuế thu nhập cá nhân, quy định về thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân, cụ thể: 

-Thời hạn quy định chậm nhất,  là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ khi kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế trong năm; thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

-Thời hạn chậm nhất, là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ khi kết thúc năm dương lịch đối với những hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.

dieu-khong-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan

Vì vậy, có thể thấy thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 như sau:

-Thời hạn quy định chậm nhất là ngày 31/3/2023,  đối với những hồ sơ quyết toán thuế năm.

-Thời hạn quy định chậm nhất là ngày 04/5/2023,  đối với những hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.

Vì ngày 30/5/2023 là ngày nghỉ lễ theo quy định. 

Như vậy, có thể thấy thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân được quy định, là chậm nhất là ngày 31/3/2023,  đối với những hồ sơ quyết toán thuế năm và thời hạn chậm nhất là ngày 4/5/2023 đối với các hồ sơ quyết toán thuế trực tiếp.

>>> Xem thêm: Không đóng thuế thu nhập cá nhân bị phạt như thế nào?

Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 có bị phạt?

 

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020 quy định về mức xử phạt đối với những hành vi không đóng thuế thu nhập cá nhân, như sau: 

-Thực hiện phạt cảnh cáo đối với những trường hợp nộp hồ sơ thuế quá thời hạn từ 1 đến 5 ngày

-Phạt hành chính đối với những trường hợp nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 1 đến 30 ngày, trừ những trường hợp đã phạt cảnh cáo đối với những hành vi nộp quá thời hạn từ 1 đến 5 ngày, mức phạt từ 2 triệu – 5 triệu 

-Đối với những trường hợp nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 31 đến 60 ngày, mức phạt từ 5 triệu đến 8 triệu 

Phạt hành chính từ 8 triệu đến 15 triệu, đối với những trường hợp sau: 

-Trường hợp nộp hồ sơ quá thời hạn từ 61 đến 90 ngày 

-Trường hợp nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 91 ngày trở lên 

-Những trường hợp không thực hiện nộp hồ sơ khai thuế, không phát sinh số thuế phải nộp 

-Trường hợp không thực hiện nộp các phụ lục theo quy định về việc quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm hồ sơ 

Đối với những trường hợp quá thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 90 ngày kể từ lúc hết hạn nộp hồ sơ, có phát sinh số thuế phạt nộp, người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách Nhà nước, trước thời điểm cơ quan thuế quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, mức phạt từ 15 triệu đến 25 triệu 

Cần lưu ý, mức phạt trên được áp dụng đối với từng hành vi vi phạm, đối với những trường hợp cùng một hành vi vi phạm, thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần đối với mức phạt tiền cá nhân. Trường hợp cá nhân tự mình quyết toán thuế thu nhập, mà không thực hiện hồ sơ khai thuế sẽ bị phạt bằng ½ số tiền quy định trên. 

Đối với những trường hợp nộp chậm tiền, quy định tại Nghị định 125/202/NĐ-CP về mức phạt như sau: 

-Tiền chậm nộp phạt, sẽ tính theo mức 0,05%/ ngày tính theo số tiền nộp phạt chậm 

-Tính tổng số ngày nộp phạt chậm vào những ngày nghỉ, ngày lễ và những ngày kế tiếp hết hạn 

Người nộp thuế, nếu nộp chậm thời gian quy định sẽ bị phạt thêm một khoản tiền nộp phạt đến trước ngày tổ chức, cá nhân thực hiện nộp phạt 

Nếu nộp chậm thời gian quy định, sẽ phạt thêm khoản tiền nộp chậm, được tính theo công thức: 

Tiền nộp phạt chậm = 0,05% (nhân) Số tiền nộp chậm (nhân) Số ngày nộp chậm 

Ngoài ra, trong một số trường hợp những tổ chức, cá nhân sẽ không phải tính tiền nộp phạt 

-Đang trong thời gian được hoãn thi hành nộp phạt 

-Trong thời gian xem xét hoãn, quyết định giảm tiền phạt 

-Số tiền phạt chưa đến hạn nộp trong trường hợp nộp tiền phạt trong nhiều lần 

Mức phạt trên được áp dụng đối với các doanh nghiệp, tổ chức vi phạm. Trường hợp cá nhân tự thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, nhưng không nộp hồ sơ khai thuế, thì mức phạt sẽ là ½ mức phạt quy định trên 

Như vậy, có thể thấy, những trường hợp không quyết toán thuế cá nhân, sẽ bị xử phạt hành chính, tuỳ vào từng trường hợp nộp chậm, thời gian nộp chậm, sẽ quy định mức phạt khác nhau. 

>>> Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 có bị phạt không? Gọi ngay: 1900.6174

Những trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023

 

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ, quy định về những trường hợp không phải đóng thuế thu nhập cá nhân, như sau:

Trường hợp là những tổ chức, cá nhân, thực hiện việc  trả thu nhập từ tiền lương, tiền công, không có  phát sinh trả thu nhập, sẽ không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Sẽ không phải tính thuế thu nhập cá nhân, khi trả tiền lương, tiền công cho người lao động.

Đối với những trường hợp có trả tiền lương, tiền công,  nhưng không làm phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, vẫn sẽ phải thực hiện khai quyết toán thuế theo quy định, thực hiện trả lương, tiền công,  nhưng không đến mức tiền phải nộp thuế thì tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công vẫn phải khai, quyết toán thuế theo quy định

Bên cạnh những trường hợp trên, đối với những cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế, thì sẽ không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân, nếu là một trong các trường hợp sau: 

cach-khong-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan

Trường hợp cá nhân,  có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống. Những cá nhân được miễn thuế trong trường hợp này, phải tự xác định số tiền thuế được miễn, không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và không phải nộp hồ sơ miễn thuế.

Nếu kỳ quyết toán thuế từ năm 2019 quay lại những năm về trước,  đã thực hiện quyết toán trước thời điểm 05/12/2020,  thì sẽ không bị xử lý hồi tố.

Trường hợp những cá nhân,  có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp, không có yêu cầu hoàn thuế, và bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Trường hợp những cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động, có thời hạn từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị. Có mức thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đồng thời  đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Đối với những trường hợp cá nhân, đã được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, trừ trường hợp bảo hiểm hưu trí tự nguyện,  bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm,  người sử dụng lao động,  doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động không phải quyết toán đối với phần thu nhập này. 

Bên cạnh những trường hợp trên, thì những tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công, những cá nhân đã trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế, cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân phải thực hiện khai thuế, và thực hiện nộp hồ sơ quyết toán thuế theo thời hạn quy định 

Thời hạn đối với những tổ chức trả thu nhập: là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Thời hạn khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế cho kỳ tính thuế 2021 chậm nhất là ngày 30/3/2022.

–Thời hạn đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế: là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Cần lưu ý, những trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế , trùng thời gian với ngày nghỉ, được quy định thì khi đó thời hạn quyết toán thuế sẽ là ngày làm việc tiếp theo. 

Thời hạn thực hiện việc khai thuế, nộp hồ sơ quyết toán thuế cho thu nhập nhận được từ tiền lương, tiền công trong năm 2021, thời hạn  chậm nhất là ngày 02/5/2022 

Bên cạnh, những trường hợp cá nhân,  có phát sinh hoàn thuế thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định, sẽ  không được  áp dụng phạt đối với những vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Như vậy, đối với những trường hợp trên, sẽ không phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định. 

>>> Xem thêm: Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

Các phương thức nộp hồ sơ quyết toán thuế

 

Theo quy định, có hai hình thức nộp hồ sơ quyết toán thuế, cụ thể: 

1.Hình thức quyết uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

Để áp dụng hình thức ủy quyền quyết toán cho tổ chức chi trả thu nhập, cần chuẩn bị hồ sơ ủy quyền theo quy định tại Điều 21, Thông tư 92/2015/TT-BTC bao gồm những giấy tờ sau:

–Một mẫu đơn ủy quyền, Mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN.

–Một văn bản hóa đơn, chứng từ có thể là ảnh chụp, photo, việc đóng góp từ thiện, nhân đạo hoặc khuyến học 

-Người lao động nộp, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ ủy quyền,  đã chuẩn bị đầy đủ cho tổ chức chi trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

dieu-khong-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan

2.Hình thức tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

Bên cạnh, trường hợp ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho các tổ chức thực hiện việc chi trả thu,  nhập người lao động, cá nhân còn có thể tự thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp tự quyết toán thu nhập cá nhân, được áp dụng theo quy định tại Điều 21, Thông tư 92/2015/TT0BTC, bao gồm các loại giấy tờ sau: 

-Tờ khai quyết toán thuế ban hành văn bản thuế, mẫu số 02 Thông tư 92/2015/TT

-Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

-Một bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, tạm nộp hoặc đã nộp ở nước ngoài 

-Một bản hóa đơn, chứng từ có thể là ảnh hoặc bản photo, chứng minh việc đóng góp từ thiện, nhân đạo hoặc khuyến học 

Khi đã hoàn tất các bước chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, những cá nhân thuộc diện trực tiếp khai thuế,  sẽ trực tiếp nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Cục Thuế nơi đã tiến hành nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

Qua quy định trên, có thể thấy, có hai hình thức quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bao gồm hình thức uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân, và hình thức tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Người lao động, cá nhân có thể cân nhắc, lựa chọn một trong hai hình thức trên. 

>>> Các phương thức nộp hồ sơ quyết toán thuế? Gọi ngay: 1900.6174

Trên đây là toàn bộ những quy định, thông tin về trường hợp không quyết toán thuế thu nhập cá nhân, mà chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn. Mong rằng những thông tin, mà Tổng Đài Pháp Luật cung cấp phía trên, sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các quy định về trường hợp có hai mã số thuế. Mọi thắc mắc, xin gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 1900.6174, để được tư vấn giải đáp. 

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174